ORMAN İZNİ

Orman Sayılan yerlerde faaliyet gösterecek firmalara "Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmeliğin" 66.maddesi gereğince, 6831 sayılı Orman Kanununun 16.-17.- 18. ve 57.maddesine göre verilen izinlerin alınması için gerekli olan projeler, bünyemizde çalışan orman mühendisleri tarafından hazırlanmaktadır.

Orman İzni için firmamızın yaptığı iş ve işlemler;

  • Orman İzni Proje alanının Yatırımcı ile birlikte belirlenmesi ve projede yer alacak bilgilerin elde edilmesi amacıyla yapılacak arazi, ofis ve modelleme çalışmaları.
  • Belirlenen alanlar için ilgili yerel kurumlardan olumludur görüşlerinin alınması,
  • Orman İzni Başvuru Dosyasının İl Orman Bölge Müdürlüğü'ne sunulması,
  • Orman Bölge Müdürlüğü'nde ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nda sürecin takibi;
  • Bakanlık ve Başbakanlık onaylarının sağlanarak "olur" 'un alınması,
  • "Olur" 'un alınması sonrasında arazinin ilgili şeflikten teslim alınması ve taahhüt belgelerinin hazırlanıp onaylattırılması,
  • Tüm bu süreç içerisinde araziyi incelemeye gelecek orman müdürlüğü yetkililerinin ağırlanması ve toplantı, yiyecek içecek, evrak vb. giderlerinin karşılanması.
  • Süreç çerisinde çeşitli kurumların itirazları veya düzeltmeleri varsa projede gerekli düzenlemelerin yapılması ve sunulması,
  • Orman alanları dışında bulunan mülkiyet durumlarında ise; üretim alanı içinde kalantarım alanları, mera, yerleşim, askeri sahalar, koruma alanları (milli parklar, tabiat parkları, sulak alanlar, yaban hayatı koruma alanları, doğal sit ve anıtlar, arkeoloji kalanlar, özel çevre koruma alanları vb.), karayolları, demiryolları, boru hatları ve mevcut enerji nakil hatlarının belirlenmesi. İlgili kamu kuruluşlarından alınacak bilgi ve belgeler ışığında değerlendirilerek 1/25000 ölçeğinde haritalar üzerinde Yatırımcı'ya sunulması.