Çev-Med olarak,

Çevre Danışmanlığını sadece aylık verilen bir hizmet olarak görmüyoruz.

Bilinenin aksine Çevre Danışmanlık Hizmeti ciddiyetle ele alınması gereken bir süreç olarak görüyoruz.

Bu bilinçle danışmanlığını aldığımız bütün tesisleri çevresel mevzuatlara uygun hale getirmek için bütün müşterilerimizin ihtiyaç ve eksikliklerini belirleyecek olan kadromuz bu alanda gerekli tüm donanıma sahip tecrübeli mühendislerden oluşmaktadır.

SEVESO BİLDİRİMİ

İtalya'nın Seveso kentinde 1976'da gerçekleşen ciddi endüstriyel kazayı takiben, endüstriyel donanımlarda kaza önleme üzerine Avrupa Birliği, Seveso Direktifi'ni kabul etti. Direktif, meydana gelen büyük endüstriyel kazalardan çıkarılan dersler dikkate alınarak çeşitli aralıklarla iyileştirilmiştir.

Seveso-II Direktifi ilk olarak 30 Aralık 2013 tarih ve 28867 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanmıştır ve ülkemizde kademeli olarak yürürlüğe girmiştir. SEVESO "Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik" bu alanda faaliyet gerçekleştiren kuruluşlara önemli yükümlülükler getirmektedir. Direktif hem sanayiciler üzerindeki hem de Üye Devletlerin yetkili makamları üzerindeki genel ve özel yükümlülükleri içerir. Hükümler, direktifin temel hedefleri ile ilgili olarak iki ana aktagoriye ayrılır. Bunlar; büyük kazaların önlenmesini amaçlayan ölçüm kontrolleri ve büyük kazaların sonuçlarını sınırlayan ölçüm kontrolleridir.

Bu yönetmelik ile tesis dahilinde üretim, depolama, satış amacıyla tehlikeli madde bulunduran kuruluşlar; büyük endüstriyel kazaların önlenmesi, muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi, etkili ve sürekli bir korumayı ve risk yönetimini sağlamak amacıyla alınması gereken tüm önlemlerin belirlemesi gerekmektedir. Öncelikli olarak Seveso tesislerini belirlemek amacıyla tehlikeli kimyasal bulunduran tüm sanayicilerin Çevre Bakanlığının online.cevre.gov.tr sayfasından bildirimde bulunmaları gerekmektedir.

Seveso Direktifi gerekliliklerinden aşağıdaki kapsamda hizmet vermekteyiz;

  • Tehlike Analizi (HAZOP, What-if, FTA)
  • Risk Analizi, Sonuç Değerlendirmesi (ısıl ışıma, aşırı doza maruz kalma, zehirli bulutun dağılması) (TNO Güvenlik Yazılımı, EFFECTS 8.1)
  • Quantitative Risk Assessment [QRA (Niteliksel Risk Değerlendirmesi)] Bireysel ve Toplumsal Risk (TNO Risk Değerlendirme Yazılımı, RISKCURVES 7.6)
  • Güvenlik Yönetimi Sistemleri - Büyük Kazayı Önleme İlkesi
  • Acil Durum Planlaması
  • Arazi Kullanım Planlaması
  • Güvenlik Raporları'nın hazırlanması ve değerlendirilmesi eğitimi
  • Büyük kaza tehlikesinin olduğu yerler için Yetki eğitimi ve İncelemeler


Kimler SEVESO uygulamak zorundadır ?

Tehlikeli Kimyasal Maddeleri bulunduran bütün Endüstriyel tesis sahipleri çevre.online.gov.tr adresinden, tesislerinde var olan tehlikeli maddeleri bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirimleri firma temsilcileri danışman firmalara da yaptırmaktadırlar. Daha sonra sistem tarafından ilgili tesis, TEHLİKESİZ, ALT SEVİYELİ, ÜST SEVİYELİ olarak gruplandırılmaktadır. Sonraki aşamada ise belirlenen seviyeye göre bu kuruluşlar; Büyük Kaza Önleme Politikası, Güvenlik Raporu ve Dahili veya Harici Acil Durum planlarını hazırlamak ve sunmak ile yükümlüdürler. Alt Seviyeli olarak belirlenen tesisler Büyük Kaza Önleme Politikası, Güvenlik Yönetim Sistemi, Kantitatif Risk Analizi (Quantity Risk Analysis) çalışmalarını yaparak ilgili raporları hazırlayıp yetkili makamlara sunmakla yükümlüdürler.

Üst Seviyeli tesisler ise Büyük Kaza Önleme Politikası, Güvenlik Yönetim Sistemi, Kantitatif Risk Analizi (Quantity Risk Analysis), Güvenlik Raporu, Dahili Acil Durum Plan'larını hazırlama ve buna ek olarak Domino Etkisi Analizi, Arazi Kullanımı ve Planlama Çalışmalarını ilgili resmi kuruluşlarla hazırlayıp, gerekli resmi belgeleri yetkilendirilmiş makamlara sunmakla yükümlüdürler. Hem Alt hem de Üst Seviyeli Tesisler raporlarını vermelerinden sonra Çevre ve Şehircilik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak gerekli denetimlere tabii olacaktır.

Seveso Direktifi kapsamında belirtilen çalışmalar 01.01.2016 tarihine kadar tamamlayarak otorite tarafından belirlenen sisteme yüklemesi gerekmektedir