Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik Yeterlilik BelgesiMaden Kanunu Kapsamında Madencilik projeleri hazırlama ve Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğüne (MİGEN) e sunmak üzere ÇEVMED MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK firmamız Yetkili Tüzel Kişilik Yeterlilik Belgesi almış olup bu konuda hizmetlerine başlamıştır