Çev-Med,

Enerji Yatırımları,
enerji yatırımlarınızda yapılması gereken akademik çalışmalar için başta Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi olmak üzere pek çok üniversite ile işbirliği içerisindedir.

ENERJİ YATIRIM HİZMETLERİ

  • Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)
  • Sosyal Etki Değerlendirmesi (SED)
  • Proje Tanıtım Dosyası (PTD)
  • Mevcut Çevresel Durum Tespit Raporları
  • Ekosistem Değerlendirme Raporu
  • Ekolojik Peyzaj Değerlendirme Raporu
  • Su Kullanım Hakları
  • Acil Durum / Afet Müdahale Planları
  • Nihai ÇED İzleme ve Kontrolü