SORU - CEVAPÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) / PROJE TANITIM DOSYASI


Çed Raporu Nedir

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalar bütünüdür.

ÇED RAPORU HARÇ BEDELLERİ 2021 NEKADAR OLDU?

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 2021 YILI ÇED RAPORU İÇİN HARÇ BEDELLERİNİ YAYIMLAMIŞTIR. 

 

Proje Bedeli 0 Milyon TL - 10 Milyon TL arası

23.600,00 TL

Proje Bedeli 10 Milyon TL - 100 Milyon TL arası

47.200,00 TL

Proje Bedeli 100 Milyon TL - 500 Milyon TL arası

94.000,00 TL

Proje Bedeli 500 Milyon TL - 1 Milyar TL arası

147.500,00 TL

Proje Bedeli 1 Milyar TL - 5 Milyar TL arası

295.000,00 TL

Proje Bedeli 5 Milyar TL - 10 Milyar TL arası

590.000,00 TL

Proje Bedeli 10 Milyar TL ve üzeri

1.180.000,00 TL

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED Raporu (Çed Olumlu Kararı) ve Proje Tanıtım Dosyası (Çed Gerekli Değildir Kararı) hazırlayabilmesi için şirketlerin personel listesini ,şirket donanımını vb. özelliklerini inceleyerek yeterli gördüğü şirketlere yeterlik belgesi vermektedir. ÇED Yönetmeliği Ek II Listesi kapsamındaki yatırımlar (projeler) için Proje Tanıtım Dosyası (ÇED Yeterlik Belgesi sahibi bir firma tarafından) hazırlanarak İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne e-çed üzerinden müracaat edilmesi ÇED Gerekli Değildir belgesi alınması gerekmektedir. ÇED Yönetmeliği Ek I Listesi kapsamındaki yatırımlar (projeler) için ÇED Raporu (ÇED Yeterlik Belgesi sahibi bir firm a (tarafından) hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına e-çed üzerinden müracaat edilmesi ÇED Olumlu Belgesi alınması gerekmektedir.

EK I 'e ve EK II Listesine Tabii Yatırımlar ÇEV-MED Yeterlik şartlarını sağladığı için ÇED Raporu (Çed Olumlu Kararı) ve Proje Tanıtım Dosyası (Çed Gerekli Değildir Kararı) hazırlama konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığından YETERLİK BELGESİ verilmiştir.


Talepleriniz için bizleri arayabilirsiniz. 0312 448 25 22

ÇED Raporu Nasıl Alınır

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED)

ÇED Raporları (Çed Olumlu Kararı) ve Proje Tanıtım Dosyaları (Çed Gerekli Değildir Kararı) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yetkilendirilmiş firmaları tarafından hazırlanabilir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED Raporu (Çed Olumlu Kararı) ve Proje Tanıtım Dosyası (Çed Gerekli Değildir Kararı) hazırlanyabilmesi için şirketlerin personel listesini ,şirket donanımını vb. özelliklerini inceleyerek yeterli gördüğü şirketlere yeterlik belgesi vermektedir.

ÇEV-MED Yeterlik şartlarını sağladığı için ÇED Raporu (Çed Olumlu Kararı) ve Proje Tanıtım Dosyası (Çed Gerekli Değildir Kararı) hazırlama konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığından YETERLİK BELGESİ verilmiştir.

Yönetmelik kapsamında ki projeler için ;
Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı (ÇED) veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı (Proje Tanıtım Dosyası) alınmadıkça bu Projelere hiç bir teşvik, onay, izin, yapı ve Kullanım ruhsatı verilemez, proje için Yatırıma başlanamaz.

ÇED Kararı alınmadan başlatılan yatırımlar için ; toplam yatırım bedeli üzerinden %2 oranında para cezası kesilir.

Çed Raporu Nereden Alınır

Yatırım konunuz çevresel etki ve değerlendirmesi yönetmeliğinde yayımlanan Ek-1 ve Ek-2 listelerinden Ek-1 listesinde yer alıyorsa Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yeterlik verdiği firmalara Çed raporu hazırlatmanız gerekmektedir.  Ek-2 listesinde yer alıyorsa evre ve Şehircilik Bakanlığının Yeterlik verdiği firmalara Proje tanıtım dosyası hazırlatmanız gerekmektedir. 

Proje Tanıtım Dosyası Nedir

Seçme Eleme Kriterleri uygulanmasına tabi bir projeyi gerçekleştirmeyi planlayan gerçek veya tüzel kişiler Yatırım konusuna göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Çed Yönetmeliği kapsamında yayınladığı Ek-1 ve Ek-2 listelerinden Ek-2 listesine girmesidir.

ÇED RAPORU HAZIRLANMASI

ÇED RAPORU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ YETKİLENDİRDİĞİ VE YETERLİK VERDİĞİ FİRMALAR TARAFINDAN HAZIRLANIR. ÇEVMED ÇEVRE FİRMAMIZ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINDAN ÇED YETERLİK BELGESİ ALMIŞ BİR FİRMADIR.

Proje Tanıtım Dosyasını Kim Hazırlar, Proje Tanıtım Dosyası Nereden Alınır

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yeterlik vermiş firmaları hazırlar.

Seçme Eleme Kriterleri uygulanmasına tabi bir projeyi gerçekleştirmeyi planlayan gerçek veya tüzel kişiler Yatırım konusuna göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Çed Yönetmeliği kapsamında yayınladığı Ek-1 ve Ek-2 listelerinden Ek-2 listesine girmesi durumunda Bakanlığın yeterlik vermiş bir firmasına Proje Tanıtım Dosyası hazırlatarak bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne sunması gerekmektedir.

Çed İçin Nekadar Harç Ödemem Gerekir

Yatırım konunuz Ek-1 veya Ek-2 listesinden herhangi birine tabii olması durumunda çed için ödeyeceğiniz harç yatırım bedelinize göre değişir Yatırım bedeliniz.

0 TL- 1 Milyon TL arasında ise 7.500 TL

1 milyon TL- 10 Milyon TL arasında ise 15.500 TL

10 milyon TL- 100 Milyon TL arasında ise 22.000 TL

100 milyon TL- 1 Milyar TL arasında ise 30.000 TL

1 milyar TL- 10 Milyar TL arasında ise 48.000 TL

10 Milyar TL üzeri ise 169.000 TL

Çed Harcını Nereye Ödemem Gerekir

Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 112 kodlu kuta hesabına ödemeniz gerekmektedir.

Çed Belgesi Neden Almalıyım.

Yönetmelik kapsamında ki projeler için ;

Planlanan projeler veya faaliyetler için ÇED Yönetmeliğine göre 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne tabi EK-I listesinde yer alan projeler için ÇED Raporu Hazırlanarak Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı , EK-II listesinde yer alan projeler için Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanarak Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı alınmadıkça,

 • (Yönetmeliğin 6. maddesinin 3. bendine göre) "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı alınmadıkça hiçbir teşvik, onay, izin yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.
 • "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı alınmadan yatırıma başlanan ya da kurulan faaliyetler, Çevre Kanunu'nun 15. maddesine istinaden ÇED Yönetmeliği (19.maddesinin (a) bendi) gereğince durdurulmaktadır.
 • Bu durumda, Çevre Kanununun 20. maddesinin (e) bendi uyarınca idari para cezası uygulanmaktadır.
 • ÇED Raporunda veya Proje Tanıtım Dosyasında taahhüt edilen hususlara uyulmadığının tespit edilmesi durumunda ise Yönetmeliğin 19.maddesinin (b) bendi gereğince (Çevre Kanunu'nun 20. maddesinin (e) bendi uyarınca) idari para cezası uygulanmaktadır

Çed Süreci Nasıl İşler (Ek-2 Listesindeki Projeler İçin)

ÇED SÜRECİ (Ek 2 Listesi Kapsamindaki Projeler İçin)

 • Projeniz EK II 'e tabi yatırımlar içerisindeyse öncelikle Çed Yeterlik Belgesi sahibi bir firma tarafından Proje Tanıtım Dosyası hazırlatmanız gerekmektedir.
 • ÇED Format Bedelinin yatırılması ile Çed firması Proje Tanıtım Dosyasını hazırlar İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne e-çed üzerinde sunar.
 • İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ÇED Uzman personeli 21 işgünü içerisinde projeyi inceler. Gerek görmesi durumunda Kamu Kurum ve Kuruluşlarına (Belediye, DSİ, Kara Yolları, il tarım Müdürlüğü vb.) proje hakkında görüş vermelerini ister.
 • İstenen görüşlerin gelmesi ve görüşlerin olumlu olması durumunda proje alanı İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Uzmanı tarafından yer görme gerçekleştirilir.
 • Kurum görüşleri doğrultusunda İl Çevre ve Şehircilik ÇED Uzmanı proje revize talebinde bulunabilir.
 • Talep edilen revize ÇED firması tarafından hazırlanarak tekrar İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne e-çed sistemi üzerinden sunulur.
 • İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü projeye göre Çed Gerekli Değildir kararı veya ÇED gereklidir kararı verir.
 • Çed Gerekli Değildir Kararı vermesi durumunda yatırıma başlanabilir.
 • ÇED Gereklidir Kararı verilmesi durumunda yatırımcı Yeterlik Belgesi Sahibi bir firmaya ÇED Raporu Hazırlatarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunarak ÇED Olumlu Kararı çıkartması gerekmektedir.

ÇED Olumlu Belgesi Nedir - ÇED Olumlu Kararı Nedir - ÇED Olumlu Belgesi - ÇED Olumlu Kararı

EK-1 listesine tabi yatırımlar için hazırlanan Çed Raporu nun Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca incelenerek onaylanması ile alınan belgeye Çed Olumlu Belgesi denir.

Çed Süreci Nasıl İşler (Ek-1 Listesindeki Projeler İçin)

ÇED SÜRECİ (EK I KAPSAMINDAKİ PROJELER İÇİN)

 • Projeniz EK I 'e tabi yatırımlar içerisindeyse öncelikle Çed Yeterlik Belgesi sahibi bir firma tarafından ÇED Başvuru Dosyası hazırlatmanız gerekmektedir.
 • Çed firması ÇED Başvuru Dosyasını hazırlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına e-çed üzerinde sunar.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED Uzman personeli projeyi inceler. Format açısından uygun bulması durumunda proje hakkında halkın görüş ve önerilerini almak üzere yaklaşık 1 ay sonrası için Halkın Katılımı Toplantı Tarihi belirler. Gerek gördüğü kurum ları (Belediye, DSİ, Kara Yolları, il tarım Müdürlüğü vb.) toplantıya davet ederek proje hakkında görüşlerini talep eder.
 • Halkın Katılımı Toplantısı için toplantı tarihinden minimum 10 gün önce hem yerel hem ulusal gazete olmak üzere ilan verilerek toplantı halka duyurulur.
 • Halkın Katılımı Toplantısı Çed Firması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve diğer kurumlar eşliğinde halkın katılımı ile proje alanına en yakın yerleşim yerinde yapılır.
 • ÇED Firması projeyi halka ve kurumlara anlatır. Halkın Katılımı Toplantısının amacı projenin çevreye olabilecek etkilerini anlatmak ve olası etkilerin yatırımcı tarafından ne gibi önlemler alınarak bertaraf edildiği projenin anlatıldığı bir toplantıdır. Bu toplantıda halkın görüş ve önerileri de alınarak proje içerisinde irdelenir.
 • Halkın Katılımı sonrası Kurum görüşlerinin olumlu gelmesi durumunda Çed Format Bedeli yatırılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ÇED Formatı alınır.
 • Çed Firması formata göre ÇED Raporunu hazırlayarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına E-çed üzerinden sunar.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED Raporu hakkında görüş almak ve İnceleme Değerlendirme Toplantısı'na (İDK) katılmaları ve proje hakkında kurumlara görüş sorar.
 • İnceleme Değerlendirme Toplantısı (İDK) Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Çed firması ve kurumların katılımı ile gerçekleşir.
 • İnceleme Değerlendirme Toplantısı (İDK) sonucu bütün kurumlar olumlu karar vermesi durumunda ÇED raporu 10 gün bakanlığın sitesinde ve valilikte askıda kalır.
 • 10 gün sonra herhangi bir itirazın olmaması durumunda ÇED Raporu nihai kabul edilir ve ÇED Olumlu Belgesi yatırımcıya teslim edilir.

Çed Belgesi Almadan Yatırıma Başlarsam Ceza Yermiyim

Çed Belgesi alınmadan yatırım inşaatına başlanması durumunda yatırım bedelinin %2 si oranında yatırımcı ceza yer

Çed Kapsam Dışı Dosyası Nedir, Çed Kapsam Dışı Dosyası Nasıl Hazırlanır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayımladığı yönetmelikte Ek-I ve Ek-II listelerinde yer almayan projelere İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından verilen ve projenin ÇED yönünden herhangi bir sıkıntı teşkil etmediğine, ÇED kapsamında işlem olmadığına dair verilen bir yazıdır.

ÇED Muafiyeti genelde resmi kurumlarda yapılan işlemlerde ve bunun gibi resmi kurumlardan talep edilen belgeler için şart koşulan bir yazıdır. Projenizin EK-1 , Ek-2 yada ÇED muafiyeti kapsamına girip girmediğini aşağıda yer alan listelerden öğreneceğiniz gibi bize ulaşarakta teknik detayları ile öğrene bilirsiniz. (EK I 'e ve EK II 'e Tabii Yatırımlar)

Çed İzleme Nedir

ÇED Yönetmeliğince Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu kararı verilmiş projelerin inşaat ve işletme döneminde çevresel izleme yapılması yasal bir zorunluluktur. Bu çevresel izlemenin amacı, ÇED Raporu'nda taahhüt edilen hususların yerine getirilip getirilmediği kontrol etmektir. Faaliyetin inşaat aşamasındaki çevresel izleme çalışmaları ÇED sürecinde Bak anlık tarafından belirlenen periyotlarda raporlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulmaktadır. Çevresel izleme çalışmaları, gerek yüksek miktarlarda çevre cezaları içeren Yasal Mevzuatlara uyulup uyulmadığının kontrolü ve gerekse gürültü, toz vb çevresel konularda olabilecek şikayetlere cevap niteliği taşıması açısından yatırımcı için önemli bir savunma mekanizmasıdır. Şirketimiz bünyesinde yapılan izleme çalışmaları, özellikle Maden, Enerji, Liman, Ağır sanayi vb alanlardaki yatırımlarda kapsamlı bir şekilde yapılmakta, ölçüm ve analizlerle desteklenmekte ve yöre halkıyla yapılan görüşmelerle zenginleştirilmektedir. Bu yatırımcı için bir anlamda çevre danışmanlığı hizmeti verilmektedir.

Çed Kapsam Dışı Kararı, Çed kapsamdışı Yazısı, Çed kapsamdışı Belgesi nasıl alınır

Ek-1 ve Ek-2 listesinde bulunmayan yatırımlar için İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne bir proje özeti hazırlanarak sunulur. Sunulan proje kapsamında barkod numarası ve şifre alınır E çed üzerinde proje özeti ekleri ile birlikte eklenir. Çed Kapsam Dışı yazısı Çed Kapsam Dışı Belgesi alınır.

Çed Kapsamdışı Belgesi, Çed Kapsamdışı Yazısı

Çed Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 listesinde bulunmayan yatırımlar için Çed kapsamdışı (Çed Kapsamdışı yazısı) alınır. Çed Kapsamdışı yazısı İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerinden alınır.

İşletme Ruhsat Taleplerinde Mali Yeterlilik

Mali yeterlilik miktarları

İşletme ruhsat taleplerinde mali yeterlilik;
MADDE 23 – (1) Genel Müdürlüğe verilen maden işletme projesi ekinde mali yeterlilik ile ilgili ruhsat sahibi gerçek ve tüzel kişiler, Banka Referans Mektubunu (kullanılmamış gayri nakdi kredi miktarı) ibraz etmek zorundadır.
(2) Projelerde revizyon yapılması durumunda da mali yeterliliğin, projede belirtilen toplam yatırım tutarını, belirlenen kriterlere göre karşılaması gerekir.
(3) Birden fazla proje verilmesi durumunda ruhsat talep sahipleri, her bir ruhsat talebi için ayrı ayrı mali yeterliliğini belgelemek zorundadır.
(4) İşletme izninin düzenlenmesine ve üretim yapılmasına müteakip projesinde belirtilen başabaş noktasına ulaşılmasına, ruhsatın devredilmesi ve yatırım kalemlerinin yerine getirildiğinin belirtilmesi durumunda bu ruhsat için beyan edilen mali yeterlilik miktarı farklı/yeni projeler için beyan edilebilir.
(5) Kamu kurum ve kuruluşlarının ruhsat alma işlemlerinde mali yeterlilik aranmaz.
(6) Mali yeterlilik, projede belirtilen toplam yatırım tutarı kadardır. Ancak bu miktar aşağıda maden gruplarına göre belirlenen minimum mali yeterlilik miktarından az olamaz.

Çed Olumlu Belgesi Nereden Alınır, Çed Olumlu Belgesi Kim verir

Ek-1 listesine tabii projeler için alınması gereken Çed Olumlu Belgesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verir. Çed Olumlu Belgesi almak için Çed Raporu Hazırlatmak gerekmektedir. Çed Raporunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Çed Yeterlilik verdiği firmalar hazırlar. Çev-Med Çevre Çed yeterlilik belgesi sahibi firmadır.