SORU - CEVAPÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) / PROJE TANITIM DOSYASI


Proje İlerleme Raporu Amacı

Proje İlerleme raporu - ÇED İZLEME
ÇED Yönetmeliğince Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu kararı verilmiş projelerin inşaat ve işletme döneminde çevresel izleme yapılması yasal bir zorunluluktur. Bu çevresel izlemenin amacı, ÇED Raporu'nda taahhüt edilen hususların yerine getirilip getirilmediği kontrol etmektir. Faaliyetin inşaat aşamasındaki çevresel izleme çalışmaları ÇED sürecinde Bak anlık tarafından belirlenen periyotlarda raporlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulmaktadır. Çevresel izleme çalışmaları, gerek yüksek miktarlarda çevre cezaları içeren Yasal Mevzuatlara uyulup uyulmadığının kontrolü ve gerekse gürültü, toz vb çevresel konularda olabilecek şikayetlere cevap niteliği taşıması açısından yatırımcı için önemli bir savunma mekanizmasıdır. Şirketimiz bünyesinde yapılan izleme çalışmaları, özellikle Maden, Enerji, Liman, Ağır sanayi vb alanlardaki yatırımlarda kapsamlı bir şekilde yapılmakta, ölçüm ve analizlerle desteklenmekte ve yöre halkıyla yapılan görüşmelerle zenginleştirilmektedir. Bu yatırımcı için bir anlamda çevre danışmanlığı hizmeti verilmektedir.

PROJE İLERLEME RAPORLARI -  ÇED İZLEME RAPORLARI


25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı (Değişik RG: 09.02.2016-29619, 26.05.2017-30077, 08.07.2019-30825) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Yönetmeliğine esas Madde-4’ün (5).bendi ile ÇED Olumlu Kararı verilen projelerin proje sahiplerine komisyonca belirlenen periyotlarda yatırımda kaydedilen gelişmeleri içeren “Proje İlerleme Raporu” sunma yükümlülüğü getirilmiştir.

 

Yönetmelikte yer alan “ÇED Olumlu Kararı verilen projelerin proje sahibi; komisyonca belirlenen periyotlarda yatırımda kaydedilen gelişmeleri içeren Proje İlerleme Raporu’nu, Bakanlıkça yeterlik verilen ve söz konusu projenin ÇED Raporu’nun hazırlanmasında görev almayan kurum/kuruluşlara hazırlatarak elektronik sisteme yüklemek ve Bakanlık denetimlerinde sunmakla yükümlüdür. Yükümlülüğün yerine getirilmesine yönelik yöntem Bakanlıkça belirlenir.” amir hükmü doğrultusunda “Proje İlerleme Raporu” sunma yükümlülüğü Yatırımcıya ve/veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Yetkilendirilmiş Kurum/kuruluşlara verilmiştir.

 

08.07.2019 tarih ve 30825 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “ÇED Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile:

 

 • 08.07.2019 tarihinden sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “ÇED Olumlu Kararı” verilen projelerin proje sahipleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının belirlediği format doğrultusunda “Proje İlerleme Raporu”nu (ilk sunulacak rapor ekinde yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluş ile yapılan sözleşme ile birlikte) ÇED Sürecinde belirlenen periyotlarda (1 ay, 3 ay, 6 ay, 1 yıl vb.) Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunmakla


 

 • 08.07.2019 tarihinden sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “ÇED Olumlu Kararı” verilen ancak ÇED sürecinde “Proje İlerleme Raporu” periyodu belirlenmeyen projelerin proje sahiplerinin, duyuru tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvuru yapması, başvuru sonrası Bakanlıkça belirlenen “Proje İlerleme Raporu” periyodu sonrasında “Proje İlerleme Raporlarını” hazırlatmak ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunmakla,


 

 • 08.07.2019 tarihinden önce İnceleme-Değerlendirme Komisyon Toplantısı (İDK) yapılarak komisyon çalışmaları tamamlanan ancak, “Proje İlerleme Raporu” periyodu belirlenmeyen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da henüz “ÇED Olumlu Kararı” verilmeyen projelerde, Karar üst yazısına eklenecek olan “Proje İlerleme Raporu” periyodu doğrultusunda “Proje İlerleme Raporları”nı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunmakla mükelleftirler.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen firmalar arasında 233 sıra numarası ile firmamız; Proje İlerleme Raporlarını hazırlama iş ve işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Proje İlerleme Raporunun Amacı ve Önemini Açıklayınız

Proje İlerleme raporu - ÇED İZLEME
ÇED Yönetmeliğince Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu kararı verilmiş projelerin inşaat ve işletme döneminde çevresel izleme yapılması yasal bir zorunluluktur. Bu çevresel izlemenin amacı, ÇED Raporu'nda taahhüt edilen hususların yerine getirilip getirilmediği kontrol etmektir. Faaliyetin inşaat aşamasındaki çevresel izleme çalışmaları ÇED sürecinde Bak anlık tarafından belirlenen periyotlarda raporlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulmaktadır. Çevresel izleme çalışmaları, gerek yüksek miktarlarda çevre cezaları içeren Yasal Mevzuatlara uyulup uyulmadığının kontrolü ve gerekse gürültü, toz vb çevresel konularda olabilecek şikayetlere cevap niteliği taşıması açısından yatırımcı için önemli bir savunma mekanizmasıdır. Şirketimiz bünyesinde yapılan izleme çalışmaları, özellikle Maden, Enerji, Liman, Ağır sanayi vb alanlardaki yatırımlarda kapsamlı bir şekilde yapılmakta, ölçüm ve analizlerle desteklenmekte ve yöre halkıyla yapılan görüşmelerle zenginleştirilmektedir. Bu yatırımcı için bir anlamda çevre danışmanlığı hizmeti verilmektedir.

PROJE İLERLEME RAPORLARI -  ÇED İZLEME RAPORLARI


25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı (Değişik RG: 09.02.2016-29619, 26.05.2017-30077, 08.07.2019-30825) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Yönetmeliğine esas Madde-4’ün (5).bendi ile ÇED Olumlu Kararı verilen projelerin proje sahiplerine komisyonca belirlenen periyotlarda yatırımda kaydedilen gelişmeleri içeren “Proje İlerleme Raporu” sunma yükümlülüğü getirilmiştir.

 

Yönetmelikte yer alan “ÇED Olumlu Kararı verilen projelerin proje sahibi; komisyonca belirlenen periyotlarda yatırımda kaydedilen gelişmeleri içeren Proje İlerleme Raporu’nu, Bakanlıkça yeterlik verilen ve söz konusu projenin ÇED Raporu’nun hazırlanmasında görev almayan kurum/kuruluşlara hazırlatarak elektronik sisteme yüklemek ve Bakanlık denetimlerinde sunmakla yükümlüdür. Yükümlülüğün yerine getirilmesine yönelik yöntem Bakanlıkça belirlenir.” amir hükmü doğrultusunda “Proje İlerleme Raporu” sunma yükümlülüğü Yatırımcıya ve/veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Yetkilendirilmiş Kurum/kuruluşlara verilmiştir.

 

08.07.2019 tarih ve 30825 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “ÇED Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile:

 

 • 08.07.2019 tarihinden sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “ÇED Olumlu Kararı” verilen projelerin proje sahipleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının belirlediği format doğrultusunda “Proje İlerleme Raporu”nu (ilk sunulacak rapor ekinde yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluş ile yapılan sözleşme ile birlikte) ÇED Sürecinde belirlenen periyotlarda (1 ay, 3 ay, 6 ay, 1 yıl vb.) Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunmakla


 

 • 08.07.2019 tarihinden sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “ÇED Olumlu Kararı” verilen ancak ÇED sürecinde “Proje İlerleme Raporu” periyodu belirlenmeyen projelerin proje sahiplerinin, duyuru tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvuru yapması, başvuru sonrası Bakanlıkça belirlenen “Proje İlerleme Raporu” periyodu sonrasında “Proje İlerleme Raporlarını” hazırlatmak ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunmakla,


 

 • 08.07.2019 tarihinden önce İnceleme-Değerlendirme Komisyon Toplantısı (İDK) yapılarak komisyon çalışmaları tamamlanan ancak, “Proje İlerleme Raporu” periyodu belirlenmeyen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da henüz “ÇED Olumlu Kararı” verilmeyen projelerde, Karar üst yazısına eklenecek olan “Proje İlerleme Raporu” periyodu doğrultusunda “Proje İlerleme Raporları”nı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunmakla mükelleftirler.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen firmalar arasında 233 sıra numarası ile firmamız; Proje İlerleme Raporlarını hazırlama iş ve işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Proje İlerleme Raporu Çed

Proje İlerleme raporu - ÇED İZLEME
ÇED Yönetmeliğince Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu kararı verilmiş projelerin inşaat ve işletme döneminde çevresel izleme yapılması yasal bir zorunluluktur. Bu çevresel izlemenin amacı, ÇED Raporu'nda taahhüt edilen hususların yerine getirilip getirilmediği kontrol etmektir. Faaliyetin inşaat aşamasındaki çevresel izleme çalışmaları ÇED sürecinde Bak anlık tarafından belirlenen periyotlarda raporlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulmaktadır. Çevresel izleme çalışmaları, gerek yüksek miktarlarda çevre cezaları içeren Yasal Mevzuatlara uyulup uyulmadığının kontrolü ve gerekse gürültü, toz vb çevresel konularda olabilecek şikayetlere cevap niteliği taşıması açısından yatırımcı için önemli bir savunma mekanizmasıdır. Şirketimiz bünyesinde yapılan izleme çalışmaları, özellikle Maden, Enerji, Liman, Ağır sanayi vb alanlardaki yatırımlarda kapsamlı bir şekilde yapılmakta, ölçüm ve analizlerle desteklenmekte ve yöre halkıyla yapılan görüşmelerle zenginleştirilmektedir. Bu yatırımcı için bir anlamda çevre danışmanlığı hizmeti verilmektedir.

PROJE İLERLEME RAPORLARI -  ÇED İZLEME RAPORLARI


25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı (Değişik RG: 09.02.2016-29619, 26.05.2017-30077, 08.07.2019-30825) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Yönetmeliğine esas Madde-4’ün (5).bendi ile ÇED Olumlu Kararı verilen projelerin proje sahiplerine komisyonca belirlenen periyotlarda yatırımda kaydedilen gelişmeleri içeren “Proje İlerleme Raporu” sunma yükümlülüğü getirilmiştir.

 

Yönetmelikte yer alan “ÇED Olumlu Kararı verilen projelerin proje sahibi; komisyonca belirlenen periyotlarda yatırımda kaydedilen gelişmeleri içeren Proje İlerleme Raporu’nu, Bakanlıkça yeterlik verilen ve söz konusu projenin ÇED Raporu’nun hazırlanmasında görev almayan kurum/kuruluşlara hazırlatarak elektronik sisteme yüklemek ve Bakanlık denetimlerinde sunmakla yükümlüdür. Yükümlülüğün yerine getirilmesine yönelik yöntem Bakanlıkça belirlenir.” amir hükmü doğrultusunda “Proje İlerleme Raporu” sunma yükümlülüğü Yatırımcıya ve/veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Yetkilendirilmiş Kurum/kuruluşlara verilmiştir.

 

08.07.2019 tarih ve 30825 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “ÇED Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile:

 

 • 08.07.2019 tarihinden sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “ÇED Olumlu Kararı” verilen projelerin proje sahipleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının belirlediği format doğrultusunda “Proje İlerleme Raporu”nu (ilk sunulacak rapor ekinde yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluş ile yapılan sözleşme ile birlikte) ÇED Sürecinde belirlenen periyotlarda (1 ay, 3 ay, 6 ay, 1 yıl vb.) Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunmakla


 

 • 08.07.2019 tarihinden sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “ÇED Olumlu Kararı” verilen ancak ÇED sürecinde “Proje İlerleme Raporu” periyodu belirlenmeyen projelerin proje sahiplerinin, duyuru tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvuru yapması, başvuru sonrası Bakanlıkça belirlenen “Proje İlerleme Raporu” periyodu sonrasında “Proje İlerleme Raporlarını” hazırlatmak ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunmakla,


 

 • 08.07.2019 tarihinden önce İnceleme-Değerlendirme Komisyon Toplantısı (İDK) yapılarak komisyon çalışmaları tamamlanan ancak, “Proje İlerleme Raporu” periyodu belirlenmeyen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da henüz “ÇED Olumlu Kararı” verilmeyen projelerde, Karar üst yazısına eklenecek olan “Proje İlerleme Raporu” periyodu doğrultusunda “Proje İlerleme Raporları”nı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunmakla mükelleftirler.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen firmalar arasında 233 sıra numarası ile firmamız; Proje İlerleme Raporlarını hazırlama iş ve işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Çed raporu neden gereklidir

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED)
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalar bütünüdür.Ekonomik ve sosyal gelişmeye engel olmaksızın çevre değerlerini ekonomik politikalar karşısında koruyarak, yeni proje ve gelişmelerin çevreye olabilecek sürekli veya geçici potansiyel etkilerinin sosyal sonuçlarını ve alternatif çözümlerini, ilgili tüm tarafların görüş, kaygı ve önerilerini de dikkate alarak işletme öncesi, işletme sırası ve işletme sonrasını da içine alarak değerlendirilmesinin, izlenmesinin ve denetlenmesinin yapıldığı bir süreçtir. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) belirli bir proje ve gelişmenin, çevre üzerindeki olumlu - olumsuz etkilerinin belirlendiği bir süreçtir.

ÇED Süresinde planlanan proje ve gelişmelerin çevreye olabilecek sürekli veya geçici etkileri, sosyal sonuçları ve alternatif çözümleri değerlendirilmektedir. ÇED uygulamalarının amacı asla sanayileşmenin önlenmesi, küçültülmesi ve zorlaştırılması değildir. ÇED Raporu hazırlanma aşamasında planlanan faaliyetin yol açabileceği bütün olumsuz etkilerin ve kirletici faktörlerin daha planlanma aşamasında tesbit edilip gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır. ÇED Raporları (Çed Olumlu Kararı) ve Proje Tanıtım Dosyaları (Çed Gerekli Değildir Kararı) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yetkilendirilmiş firmaları tarafından hazırlanabilir.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED Raporu (Çed Olumlu Kararı) ve Proje Tanıtım Dosyası (Çed Gerekli Değildir Kararı) hazırlayabilmesi için şirketlerin personel listesini ,şirket donanımını vb. özelliklerini inceleyerek yeterli gördüğü şirketlere yeterlik belgesi vermektedir. ÇED Yönetmeliği Ek II Listesi kapsamındaki yatırımlar (projeler) için Proje Tanıtım Dosyası (ÇED Yeterlik Belgesi sahibi bir firma tarafından) hazırlanarak İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne e-çed üzerinden müracaat edilmesi ÇED Gerekli Değildir belgesi alınması gerekmektedir. ÇED Yönetmeliği Ek I Listesi kapsamındaki yatırımlar (projeler) için ÇED Raporu (ÇED Yeterlik Belgesi sahibi bir firm a (tarafından) hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına e-çed üzerinden müracaat edilmesi ÇED Olumlu Belgesi alınması gerekmektedir.

EK I 'e ve EK II Listesine Tabii Yatırımlar ÇEV-MED Yeterlik şartlarını sağladığı için ÇED Raporu (Çed Olumlu Kararı) ve Proje Tanıtım Dosyası (Çed Gerekli Değildir Kararı) hazırlama konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığından YETERLİK BELGESİ verilmiştir.

Yönetmelik kapsamında ki projeler için ;

Planlanan projeler veya faaliyetler için ÇED Yönetmeliğine göre 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne tabi EK-I listesinde yer alan projeler için ÇED Raporu Hazırlanarak Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı , EK-II listesinde yer alan projeler için Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanarak Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı alınmadıkça,

 • (Yönetmeliğin 6. maddesinin 3. bendine göre) "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı alınmadıkça hiçbir teşvik, onay, izin yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.
 • "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı alınmadan yatırıma başlanan ya da kurulan faaliyetler, Çevre Kanunu'nun 15. maddesine istinaden ÇED Yönetmeliği (19.maddesinin (a) bendi) gereğince durdurulmaktadır.
 • Bu durumda, Çevre Kanununun 20. maddesinin (e) bendi uyarınca idari para cezası uygulanmaktadır.
 • ÇED Raporunda veya Proje Tanıtım Dosyasında taahhüt edilen hususlara uyulmadığının tespit edilmesi durumunda ise Yönetmeliğin 19.maddesinin (b) bendi gereğince (Çevre Kanunu'nun 20. maddesinin (e) bendi uyarınca) idari para cezası uygulanmaktadır.

Çed Kararını Kim Verir

Çed Kararını Ek-2 kapsamındaki yatırımlarınız için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, EK-1 kapsamındaki yatırımlarınız için Çevre ve Şehircililk Bakanlığı verir. 

Çed belgesi almanız için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ÇED Yeterlilik belgesi verilen Mühendislik firmasından (ÇEVMED MÜHENDİSLİK Firmamız Çed Yeterlik Belgesine Sahip Bir Firmadır)  Ek-2 kapsamındaki projeleriniz için Proje Tanıtım Dosyası hazırlatarak İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne sunulacak Proje kapsamında ÇED Gerekli değildir Kararı alacaksınız. EK-1 kapsamındaki yatırımlarınız da ise Çed firması ÇED Raporu hazırlayarak Çevre ve Şehircililk Bakanlığına sunacak olup ÇED Olumlu Belgesi alacaktır.

Yatırımlarınıza başlamadan önce ÇED Belgenizi yada ÇED kararınızı mutlaka alın. Almamanız durumunda yatırıma başlarsanız yatırım bedelinin %2 si oranında ceza yersiniz. Teşvik alamazsınız.

Ankara Çed Gerekli Değildir Kararı Nereden Alınır

Ankarada yatırım planlarınız varsa ve ÇED Belgesi almanız gerekiyorsa Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Çed Yeterlilik Belgesine sahip bir ÇED Firması ile anlaşıp öncelikle Proje Tanıtım Dosyası hazırlatmasını bunu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunması için vekaletname vermeniz gerekmektedir.

Sonraki bütün işlemler ÇED Firması tarafından yapılacaktır. 

Sunulan Proje tanıtım dosyası İl çevre ve şehircilik müdürlüğü tarafından incelenecek olup ÇED Belgeniz (Çed Gerekli Değildir Belgesi , Kararı) tarafınıza verilecektir.

Çevmed Çevre yetkili bir ÇED Firmasıdır. Bu konuda firmamızdan yardım isteyebilirsiniz.

Proje Tanıtım Dosyası Hazırlayan Firmalar İstanbul

İstanbul Proje Tanıtım Dosyası Çevresel Etki değerlendirmesi yönetmeliğinde yatırım konusu ve kapasitesi Ek-2 listesine tabii projelerde Çed Yeterlik belgesine sahip firma tarafından hazırlanan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Çed gerekli değildir belgesi almak için sunulan bir projedir.


Proje tanıtım dosyasını Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetki verdiği ÇED yeterlik belgesine sahip firmalar hazırlayabilmektedir. 

ÇEVMED Çevre yetkili bir çed firmasıdır.

maden arama izni nasıl alınır

Grup madenlere arama sertifikası almak için Genel Müdürlüğe müracaat yapılır. Müracaatın işletme talep harcı ile yapılması zorunlu olup, müracaatlarda öncelik hakkı esastır. I b ve II a Grubu müracaatlarda talep edilen alanın müsait olan kısmı müracaat tarihinde müracaat edene bildirilir.

Proje Tanıtım Dosyası Nedir.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin Ek–2 Listesinde belirtilen konu ve kapasitelerde faaliyet gösterecek işletmelerce hazırlatılması gereken, işletmeden kaynaklanacak çevresel etkilerin ve sonuçlarının, bilimsel yöntem ve esaslara dayandırılarak hesaplandığı, belirlendiği ve minimum seviyelere indirilmesi için alınacak önlemlerin önerildiği kapsamlı bir rapordur.

Proje Tanıtım Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nde belirtilen kriterlere göre, Yeterlik sahibi firmalar tarafından hazırlanır. Yönetmelikte belirtilen kriterler, Proje Tanıtım Dosyası‘nın rapor formatını oluşturur.

Rapor formatında, faaliyet sahibine ve faaliyete ilişkin bilgileri içeren bir başlık sayfası yer alır. Raporun giriş kısmında, faaliyetin konusu ve kapasitesinin özetlendiği “proje özeti” kısmı yer alır. Proje özetinin yazımında dikkat edilmesi gereken husus ise özeti okuyan hemen herkesin anlayabileceği bir dile sahip olması gerektiğidir. Proje özeti bölümünde teknik terim, detaylı hesaplamalar vb. bilgilerin yer almaması istenmektedir.

Ç​​​​​​​ED Yönetmeliği Ek II Listesi kapsamındaki yatırımlar (projeler) için Proje Tanıtım Dosyası (ÇED Yeterlik Belgesi sahibi bir firma tarafından) hazırlanarak İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne e-çed üzerinden müracaat edilmesi ÇED Gerekli Değildir belgesi alınması gerekmektedir.

KALKER OCAĞI VE KIRMA ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI” PROJESİ KAPSAMINDA ÇED RAPORU HAZIRLANMASI İÇİN TALEP EDİLEN BİLGİ VE BELGELER

KALKER OCAĞI VE KIRMA ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI” PROJESİ KAPSAMINDA
 
ÇED RAPORU HAZIRLANMASI İÇİN TALEP EDİLEN BİLGİ VE BELGELER

ÇED Yönetmeliği'ne Tabi Olduğu Halde Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyen Faaliyet Sahipleri Ne Gibi Yaptırımlarla Karşılaşabilir

2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 10. Maddesinde;

Gerçekleştirmeyi plânladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya proje tanıtım dosyası hazırlamakla yükümlüdürler.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez; proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.

Yine aynı kanunun 20. maddesi (e) bendinde;

"Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecine başlamadan veya bu süreci tamamlamadan inşaata başlayan ya da faaliyete geçenlere yapılan proje bedelinin yüzde ikisi  oranında idarî para cezası verilir. Cezaya konu olan durumlarda yatırımcı faaliyet alanını eski hale getirmekle yükümlüdür." hükümleri yer almaktadır.

ÇED Yönetmeliği'ne tabi oldukları halde yükümlülüklerini yerine getirmeyen faaliyetler ilgili Valilikçe süre verilmeksizin durdurulur.ÇED Yönetmeliği Kapsamı Dışında Yer Alan Faaliyetler İçin Nasıl Bir Yol İzlenir?


ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında olduğu düşünülen faaliyetler için Bakanlık veya illerde İl Çevre ve Orman Müdürlükleri'ne bir dilekçe ekinde ayrıntılı plan, proje (giren hammadde, yapılan işlem, çıkan ürün, kullanılacak kimyasal maddelerin özellikleri vs)eski ve yeni kapasite raporları ve iş akım şemasını içeren bir dosya sunulması gerekmektedir.

Gerekli değerlendirme ilgili makamca yapılmalıdır.ÇED OLUMLU VEYA ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI

Çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği ek-1 listesinde yer alan veya ek-2 listesinde yer alıp çevresel etki değerlendirmesi gereklidir kararı verilen faaliyetler çed yönetmeliğinin ek-3’ünde yer alan formata göre bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluşlara çed raporu hazırlatmakla yükümlüdür.

Çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği ek-2 listesinde yer alan faaliyetler ise  bulunduğu ile göre o ilin valiliğine yada bakanlığa ek-4’de yer alan formata göre proje tanıtım dosyası hazırlamak ve sunmakla yükümlüdürler.Faaliyetleri İtibarı İle Ek-1 ve Ek-2 Listelerinde Yer Alan Faaliyet Sahipleri Hangi Makama Başvurmalıdır?

Ek-1 Listesinde yer alan faaliyetler için   Proje Tanıtım Genel Formatı’na göre  hazırlanacak dosyaların Çevre ve Orman Bakanlığı’na sunulması gerekmektedir.

Ek-2 Listesinde yer alan faaliyetler için ise Proje Tanıtım Dosyasının Hazırlanmasında Esas Alınacak Seçme Eleme Kriterleri'ne göre  hazırlanacak dosyaların ilgili Valiliğe sunulması gerekmektedir.

Çed Gerekli Değidir Belgesi Süreci , Proje Tanıtım Dosyası Süreci

ÇED SÜRECİ (Ek Ii Listesi Kapsamindaki Projeler İçin)

 • Projeniz EK II 'e tabi yatırımlar içerisindeyse öncelikle Çed Yeterlik Belgesi sahibi bir firma tarafından Proje Tanıtım Dosyası hazırlatmanız gerekmektedir.
 • ÇED Format Bedelinin yatırılması ile Çed firması Proje Tanıtım Dosyasını hazırlar İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne e-çed üzerinde sunar.
 • İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ÇED Uzman personeli 21 işgünü içerisinde projeyi inceler. Gerek görmesi durumunda Kamu Kurum ve Kuruluşlarına (Belediye, DSİ, Kara Yolları, il tarım Müdürlüğü vb.) proje hakkında görüş vermelerini ister.
 • İstenen görüşlerin gelmesi ve görüşlerin olumlu olması durumunda proje alanı İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Uzmanı tarafından yer görme gerçekleştirilir.
 • Kurum görüşleri doğrultusunda İl Çevre ve Şehircilik ÇED Uzmanı proje revize talebinde bulunabilir.
 • Talep edilen revize ÇED firması tarafından hazırlanarak tekrar İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne e-çed sistemi üzerinden sunulur.
 • İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü projeye göre Çed Gerekli Değildir kararı veya ÇED gereklidir kararı verir.
 • Çed Gerekli Değildir Kararı vermesi durumunda yatırıma başlanabilir.
 • ÇED Gereklidir Kararı verilmesi durumunda yatırımcı Yeterlik Belgesi Sahibi bir firmaya ÇED Raporu Hazırlatarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunarak ÇED Olumlu Kararı çıkartması gerekmektedir.

ÇED raporunun amacı

Ekonomik ve sosyal gelişmeye engel olmaksızın,  çevre değerlerini ekonomik politikalar karşısında koruyarak, yeni proje ve gelişmelerin; çevreye olabilecek sürekli veya geçici potansiyel etkilerinin sosyal sonuçlarını ve alternatif çözümlerini, ilgili tüm tarafların görüş, kaygı ve önerilerini de dikkate alarak işletme öncesi, işletme sırası ve işletme sonrasınında içine alarak değerlendirilmesinin yapılmadı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)Raporu nedir ve nasıl alınır

Çevresel Etki Değerlendirmesi
 
Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalardır.
 
İlgili Kurum
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 
İlgili Mevzuat
 
Kapsam
 
25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği`ne tabi projeler için "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.

çed raporu 2020 harç bedeli

 

 

Proje Bedeli 0 TL - 1 Milyon TL arası

        11,300.00   

Proje Bedeli 1 Milyon TL - 10 Milyon TL arası

      22,550.00   

Proje Bedeli 10 Milyon TL - 100 Milyon TL arası

      33,100.00   

Proje Bedeli 100 Milyon TL - 1 Milyar TL arası

      45,250.00   

Proje Bedeli 1 Milyar TL - 10 Milyar TL arası

      72,150.00   

Proje Bedeli 10 Milyar TL ve üzeri

    254,800.00   

 

 

ÇED RAPORU NASIL ALINIR?

ÇED raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvuru yapılarak alınır. Başvurunun ardından Bakanlık; sunulan nihai ÇED Raporlarının komisyon üye sayısı kadar çoğaltılması talep eder. Çoğaltılan nihai ÇED Raporları 10 iş günü içerisinde Bakanlığa sunulur. Bakanlık, Komisyonun rapor hakkındaki çalışmaları ve halkın görüşlerini dikkate alarak proje için "ÇED Olumlu" ya da "ÇED Olumsuz" kararı verir. 

Proje tanıtım dosyasının içeriği

Seçme Eleme Kriterlerine tabi projelere ÇED uygulanmasının gerekli olup olmadığının belirlenmesi amacıyla hazırlanan dosyadır.

Hazırlanan dosya Valiliğe sunulur. Valilik 5 işgünü içinde dosyayı uygunluk yönünden inceler. Valilikçe; uygun bulunan dosya üzerinde 15 işgünü inceleme ve değerlendirme yaparak, 5 işgünü içerisinde karar verir.

Çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararı

Seçme Eleme Kriterlerine tabi projelerin çevresel etkilerinin incelenerek, önemli çevresel etkilerinin olmadığı ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlanmasına gerek bulunmadığını belirten Valilik kararıdır.

Çevresel etki değerlendirmesi gereklidir kararı

Seçme Eleme Kriterlerine tabi projelerin çevresel etkilerinin incelenerek, çevresel etkilerinin daha detaylı incelenmesi amacıyla Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlanmasının gerektiğini belirten Valilik kararıdır. Uygulanacak EK-1 prosedürü sonuçlanmadan yatırıma başlanamaz.

"ÇED Gereklidir" kararı verilen projeler için bir yıl içerisinde Bakanlığa başvuru yapılmaması durumunda karar geçersiz sayılır.

Aykırı uygulamalarda yapılması gerekenler

“ÇED Olumlu” kararı alınmaksızın başlanan faaliyetler Bakanlıkça, “ÇED Gerekli Değildir” kararı alınmaksızın başlanan faaliyetler ise mahallin en büyük mülki amiri tarafından süre verilmeksizin durdurulur. "ÇED Olumlu" ya da "ÇED Gerekli Değildir" kararı alınmadıkça yatırıma ilişkin durdurma kararı kaldırılmaz. “ÇED Olumlu" ya da "ÇED Gerekli Değildir" kararı alınmaz ise, yatırımcı faaliyet alanını eski haline getirmekle yükümlüdür. 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.

ÇED Yönetmeliği'ne Tabi Olduğu Halde Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyen Faaliyet Sahipleri Ne Gibi Yaptırımlarla Karşılaşabilir

2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 10. Maddesinde;

Gerçekleştirmeyi plânladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya proje tanıtım dosyası hazırlamakla yükümlüdürler.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez; proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.

Yine aynı kanunun 20. maddesi (e) bendinde;

"Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecine başlamadan veya bu süreci tamamlamadan inşaata başlayan ya da faaliyete geçenlere yapılan proje bedelinin yüzde ikisi  oranında idarî para cezası verilir. Cezaya konu olan durumlarda yatırımcı faaliyet alanını eski hale getirmekle yükümlüdür." hükümleri yer almaktadır.

ÇED Yönetmeliği'ne tabi oldukları halde yükümlülüklerini yerine getirmeyen faaliyetler ilgili Valilikçe süre verilmeksizin durdurulur.

Detay Arama Faaliyet Raporunun Hazırlanması

5995 sayılı kanunla değişik 3212 sayılı maden kanunu 17. maddesinde belirtildiği üzere 4. ve 6. Grup madenler genel arama döneminden sonra 4 yıl süre ile detay arama dönemine hak sağlarlar. Detay arama dönemindeher yıl görünür maden rezervine ilişkin yatırım harcamalarını gösteren detay arama faaliyet raporu verilmesi zorunludur. Diğer grup ruhsatlar genel arama dönemi sonunda işletme projesi ile müracaatta bulunması zorunludur.

ÇEV-MED ÇEVRE; Yetkili Tüzel Kişilik olarak Maden projesi için uygun tesis yerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, tesisin kurulması, faaliyete hazır hale gelmesi ve işletmeye alınmasına süreçlerinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alınması sürecinde proje/işletme sahiplerine bilgi ve tecrübelerimizle çözüm ortaklığı sunmaktayız. Madencilik faaliyetleriniz için gerekli olan izinlerin alınması ve ileri teknoloji taramalar ve 3 Boyutllu modelleme ile rezerv ve değer tespiti çalışmaları sonucunda, yatırımızın uygulanabilirliğini en doğru şekilde ortaya koymaktadır

MADENCİLİK FAALİYETLERİ

 Alan sorgulama işlemleri

 Arama Ruhsat Alımı ve Devir İşlemi

 İşletme Ruhsat Alımı ve Devir İşlemi

 Arama Faaliyet Raporu Hazırlanması

 Arama Dönemi Üretim İzin Belgesi Alınması

 İşletme Projesi Hazırlanması (Açık / Kapalı İşletme)

 Birleştirme Talepli İşletme Projesi Hazırlanması

 İşletme İzni, Sevk Fişi Alımı ve Nezaretçi Ataması

 29. Madde Evraklarının Hazırlanması (İmalat Haritası Hariç)

 İmalat Haritası Hazırlanması (Sahanın İşletme Yönetimine ve Ölçüm Yapılacak Alana Göre Belirlenecektir.)

 Saha Mülkiyet Belirleme İşlemleri

 Patlayıcı Madde İzin Yazısı Alınması

 Mera Vasfı Değişikliği Dosyanın ve Toprak Koruma Projelernin Hazırlanması

Kimler ÇED Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası Hazırlamak veya Hazırlatmak Zorundadır

17.07.2008 tarihinde revize edilerek yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin ÇED Uygulanacak Projeler Listesi'nde yer alan faaliyetler (EK-I) ÇED Raporu, Seçme, Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesi'nde yer alan faaliyetler (EK-II) ise Proje Tanıtım Dosyası hazırlamak zorundadır.

ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası ancak Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan Yeterlik Belgesi almış firmalar tarafından hazırlanabilir.

ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) önemli çevresel veriler içerir.

ÇED raporu kim verir?

ÇED raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ÇED Yeterlik Belgesi'ne sahip olan firmalar tarafından hazırlanır.

ÇED raporu gerekli değildir ne demek?

ÇED gerekli değildir kararı, Seçme Eleme Kriterlerine Tabi olan projelerin çevresel etkilerinin incelenerek, önemli çevresel etkilerinin olmadığına karar verilmesi anlamına geliyor.

Proje tanıtım dosyasının içeriği nedir?

Proje Tanıtım Dosyası Nedir? ... Kısaca Proje Tanıtım Dosyası, seçme eleme kriterlerine tabi projelere, ÇED uygulanmasının gerekli olup olmadığının belirlenmesi amacıyla hazırlanan dosyadır.

çed ve proje tanitim dosyasi hazirlanmasi

Çevmed Çevre Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ÇED Yeterlilik almış bir firmadır. Eğer tesisiniz için EK-1 kapsamında ÇED Rapru hazırlatıp ÇED Olumlu Belgesi almak istiyorsanız veya tesisiniz için EK-2 kapsamında Proje Tanıtım Dosyası Hazırlatıp ÇED Gerekli Değildir Belgesi almak istiyorsanız. Firmamız söz konusu raporları hazırlayarak istemiş olduğunuz belgesi alıp tarafınıza sunmaya yetkilidir.

ÇED açılımı ne demek?

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek ...

Proje Tanıtım Dosyasını kim hazırlar?

ÇED Raporu (çevresel etki değerlendirme raporu) ve Proje Tanıtım Dosyaları, (PTD) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Yeterlik almış kuruluşlarca hazırlanır.

hidrolojik hidrojeolojik etüt raporu

Çevmed çevre bünyesinde çalışan hidroloji mühendisleri ile ihtiyacınız olan hidrolojik hidrojeolojik etüt raporlarını hazırlayarak ilgili kuruma sunup onay almaya yetkili bir firmadır.

ÇED yeterliliği olan firmalar

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalar bütünüdür.Ekonomik ve sosyal gelişmeye engel olmaksızın çevre değerlerini ekonomik politikalar karşısında koruyarak, yeni proje ve gelişmelerin çevreye olabilecek sürekli veya geçici potansiyel etkilerinin sosyal sonuçlarını ve alternatif çözümlerini, ilgili tüm tarafların görüş, kaygı ve önerilerini de dikkate alarak işletme öncesi, işletme sırası ve işletme sonrasını da içine alarak değerlendirilmesinin, izlenmesinin ve denetlenmesinin yapıldığı bir süreçtir. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) belirli bir proje ve gelişmenin, çevre üzerindeki olumlu - olumsuz etkilerinin belirlendiği bir süreçtir.

ÇED Süresinde planlanan proje ve gelişmelerin çevreye olabilecek sürekli veya geçici etkileri, sosyal sonuçları ve alternatif çözümleri değerlendirilmektedir. ÇED uygulamalarının amacı asla sanayileşmenin önlenmesi, küçültülmesi ve zorlaştırılması değildir. ÇED Raporu hazırlanma aşamasında planlanan faaliyetin yol açabileceği bütün olumsuz etkilerin ve kirletici faktörlerin daha planlanma aşamasında tesbit edilip gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır. ÇED Raporları (Çed Olumlu Kararı) ve Proje Tanıtım Dosyaları (Çed Gerekli Değildir Kararı) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yetkilendirilmiş firmaları tarafından hazırlanabilir.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED Raporu (Çed Olumlu Kararı) ve Proje Tanıtım Dosyası (Çed Gerekli Değildir Kararı) hazırlayabilmesi için şirketlerin personel listesini ,şirket donanımını vb. özelliklerini inceleyerek yeterli gördüğü şirketlere yeterlik belgesi vermektedir. ÇED Yönetmeliği Ek II Listesi kapsamındaki yatırımlar (projeler) için Proje Tanıtım Dosyası (ÇED Yeterlik Belgesi sahibi bir firma tarafından) hazırlanarak İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne e-çed üzerinden müracaat edilmesi ÇED Gerekli Değildir belgesi alınması gerekmektedir. ÇED Yönetmeliği Ek I Listesi kapsamındaki yatırımlar (projeler) için ÇED Raporu (ÇED Yeterlik Belgesi sahibi bir firm a (tarafından) hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına e-çed üzerinden müracaat edilmesi ÇED Olumlu Belgesi alınması gerekmektedir.

EK I 'e ve EK II Listesine Tabii Yatırımlar ÇEV-MED Yeterlik şartlarını sağladığı için ÇED Raporu (Çed Olumlu Kararı) ve Proje Tanıtım Dosyası (Çed Gerekli Değildir Kararı) hazırlama konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığından YETERLİK BELGESİ verilmiştir.

Yönetmelik kapsamında ki projeler için ;

Planlanan projeler veya faaliyetler için ÇED Yönetmeliğine göre 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne tabi EK-I listesinde yer alan projeler için ÇED Raporu Hazırlanarak Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı , EK-II listesinde yer alan projeler için Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanarak Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı alınmadıkça,

 • (Yönetmeliğin 6. maddesinin 3. bendine göre) "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı alınmadıkça hiçbir teşvik, onay, izin yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.
 • "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı alınmadan yatırıma başlanan ya da kurulan faaliyetler, Çevre Kanunu'nun 15. maddesine istinaden ÇED Yönetmeliği (19.maddesinin (a) bendi) gereğince durdurulmaktadır.
 • Bu durumda, Çevre Kanununun 20. maddesinin (e) bendi uyarınca idari para cezası uygulanmaktadır.
 • ÇED Raporunda veya Proje Tanıtım Dosyasında taahhüt edilen hususlara uyulmadığının tespit edilmesi durumunda ise Yönetmeliğin 19.maddesinin (b) bendi gereğince (Çevre Kanunu'nun 20. maddesinin (e) bendi uyarınca) idari para cezası uygulanmaktadır.

Kastamonu Çed Raporu Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanan Firmalar

Çed yeterlik belgesine sahip ÇEVMED Mühendislik firmamız Kastamonu İli Sınırlarında yatırımı planlanan EK-2 projeler için Proje Tanıtım Dosyası Hazırlayarak ÇED Gerekli Değildir Belgesi,
EK-1 projeler için se ÇED Raporu Hazırlayarak ÇED Olumlu Belgesi alan bir firmadır. Kastamonu İli sınırlarındaki bazı referanslarımız aşağıda verilmiştir.

ÇED Raporu taleplerinizde firmamız ile iletişime geçebilirsiniz.

AHMET ÇİLOĞLUHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİÇED RAPORU EK-2KASTAMONU
KAS PROJE İNŞ. VE YATIRIM A.Ş.KONUTALIŞVERİŞ MERKEZİ, OTEL VE KONUT PROJESİÇED RAPORU EK-2KASTAMONU
KAS PROJE İNŞAAT VE YATIRIM A.Ş.KONUTTOPLU KONUT VE DÜKKANÇED RAPORU EK-2KASTAMONU
MHM YAVUZ İNŞAAT TAAH. TİC. LTD. ŞTİ.KONUTTOPLU KONUTÇED RAPORU EK-2KASTAMONU
AKTEPE MADENCİLİKMADENCİLİKMERMER ARAMA VE MERMER OCAĞI İŞLETMESİÇED RAPORU EK-2KASTAMONU
AKTEPE MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİMADENCİLİKMERMER ARAMA VE MERMER OCAĞI İŞLETMESİÇED RAPORU EK-2KASTAMONU
AKTEPE MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİMADENCİLİKMERMER ARAMA VE MERMER OCAĞI İŞLETMESİÇED RAPORU EK-2KASTAMONU
EMMİDAĞ MERMER VE MAD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.MADENCİLİKMERMER ARAMA VE MERMER OCAĞI İŞLETMESİÇED RAPORU EK-2KASTAMONU
EMMİDAĞ MERMER VE MAD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.MADENCİLİKMERMER OCAĞI KAPASİTE ARTIŞIÇED RAPORU EK-1KASTAMONU
FATİH PARLAKYİĞİTMADENCİLİKMADEN ARAMA AMAÇLI SONDAJ YARMA ÇALIŞMASIÇED RAPORU EK-2KASTAMONU
HAŞİMOĞLU MERMER MAD. VE NAK. HAYV SAN VE TİC LTD. ŞTİ.MADENCİLİKMERMER ARAMA VE MERMER OCAĞI İŞLETMESİÇED RAPORU EK-2KASTAMONU
HÜRTAŞ MADENCİLİK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.MADENCİLİKMERMER ARAMA VE MERMER OCAĞI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIŞIÇED RAPORU EK-1KASTAMONU
HÜRTAŞ MADENCİLİK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.MADENCİLİKMERMER ARAMA VE MERMER OCAĞI İŞLETMESİÇED RAPORU EK-2KASTAMONU
KASMER MERMER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.MADENCİLİKMERMER ARAMA VE MERMER OCAĞI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIŞIÇED RAPORU EK-1KASTAMONU
KASMER MERMER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.MADENCİLİKMERMER ARAMA VE MERMER OCAĞI İŞLETMESİÇED RAPORU EK-2KASTAMONU
MUZAFFER YILMAZMADENCİLİKMERMER ARAMA VE MERMER OCAĞI İŞLETMESİÇED RAPORU EK-2KASTAMONU
NATAÇ İNŞAAT SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.MADENCİLİKKALKER OCAĞI VE BLOK KİREÇTAŞI OCAĞI İŞLETMESİÇED RAPORU EK-1KASTAMONU
NATAÇ İNŞAAT SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.MADENCİLİKKALKER OCAĞI VE KIRMA ELEME TESİSİÇED RAPORU EK-1KASTAMONU
YILDAĞ MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.MADENCİLİKMERMER ARAMA VE MERMER OCAĞI İŞLETMESİÇED RAPORU EK-2KASTAMONU
KAS PROJE İNŞAAT VE YATIRIM A.Ş.TURİZM120 ODA KAPASİTELİ OTEL KAPASİTE ARTIŞIÇED RAPORU EK-2KASTAMONU

Doğalgaz sıvılaştırma ve gazlaştırma tesisleri Çed e tabii mi

Çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği EK-1 madde

1- Rafineriler:


c) Doğalgaz sıvılaştırma ve gazlaştırma tesisleri,


kapsamında Doğalgaz sıvılaştırma ve gazlaştırma tesisleri Çed kapsamında yer almaktadır.


Bu projeler için Yetkili ÇED Firması ile anlaşarak ÇED Raporunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulması ÇED Olumlu belgesinin alınması gerekmektedir.

Zeytinyağ Üretim Tesisi İçin Çed Belgesi Gerekli mi

Zeytinyağ Üretim tesisi için ÇED Belgesine ihtiyaç vardır Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Çed e tabi yatırımlar için yayımlamış olduğu ÇED Ek-2 Listesi madde 27 e bendi

27- Bitkisel ürünlerin üretimi:

a) Bitkisel ham yağ veya rafine yağ üreten tesisler, (Kekik, papatya ve benzeri esansiyel yağların üretimi hariç)

b) Nişasta üretimi veya nişasta türevlerinin üretildiği tesisler,

c) Fermantasyon ile şalgam veya sirke üretim tesisleri, (1.000.000 litre/yıl ve üzeri)

ç) Suma üretim tesisi, (5.000 litre/yıl ve üzeri)

d) Malt üretim tesisi, (5.000 ton/yıl ve üzeri)

e) Zeytin işleme tesisi, (1.500 ton/yıl ve üzeri)


kapsamında Zeytin İşleme tesisi kurulacak yatırım 1.500 ton/yıl ve üzerinde ise 


Çed Yeterlilik belgesi olan bir firmadan (Çevmed Çevre Çed Yeterlilik belgesine sahip firmadır) hizmet alma zorunluluğu vardır.


ÇED RAPORUNU KİM HAZIRLAR?

ÇED raporlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ÇED Yeterlik Belgesi almış firmalar hazırlar. Bu amaçla çıkarılmış ÇED Yeterlik Tebliği hükümlerince ÇED Yeterlik Belgesi alabilmek için firmaların bünyesinde başta çevre mühendisleri olmak üzere değişik disiplinlerden mühendis, mimar, kimyager, biyolog, arkeolog v.b fakülte ve dört yıllık yüksek okul bitirmiş eleman istihdam etmeleri zorunlu tutuluyor.


Proje Tanıtım Dosyası (PTD) değerlendirildikten sonra, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından hangi kararlar verilir

 Proje Tanıtım Dosyası (PTD), Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından değerlendirildikten sonra "ÇED Gereklidir", veya "ÇED Gerekli Değildir" kararı verilir.

 * ÇED Gerekli Değildir kararı verilen proje için yatırıma başlanabilir.

* ÇED Gereklidir kararı verilen proje için, ÇED Raporu hazırlanarak Bakanlık tarafından değerlendirilir.

ÇED Yönetmeliği Kapsamı Dışında Yer Alan Faaliyetler İçin Nasıl Bir Yol İzlenir

ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında olduğu düşünülen faaliyetler için Bakanlık veya illerde İl Çevre ve Orman Müdürlükleri'ne bir dilekçe ekinde ayrıntılı plan, proje (giren hammadde, yapılan işlem, çıkan ürün, kullanılacak kimyasal maddelerin özellikleri vs)eski ve yeni kapasite raporları ve iş akım şemasını içeren bir dosya sunulması gerekmektedir.

Gerekli değerlendirme ilgili makamca yapılmalıdır.

Çed Hizmetleri

ÇEV-MED ÇEVRE bünyesinde bulunan Maden Mühendisleri, Jeoloji Mühendisleri, Çevre Mühendisleri (Çed Uzmanları ve Çevre Görevlileri) ve Biyologlar tarafından verilen hizmetler kapsamında, proje için uygun tesis yerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, tesisin kurulması, faaliyete hazır hale gelmesi ve işletmeye alınmasına süreçlerinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alınması sürecinde proje/işletme sahiplerine bilgi ve tecrübelerimizle çözüm ortaklığı sunmaktayız.

ÇEV-MED ÇEVRE Çevre Mevzuatı kapsamında yer alan "Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği", T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılmıştır. Bu yönetmelik doğrultusunda ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması usul ve esasları, yine Bakanlıkça çıkarılmış olan "Yeterlik Belgesi Tebliği" ile tanımlanmıştır. ÇEV-MED ÇED HİZMETLERİ DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ Bakanlık tarafından söz konusu Tebliğ uyarınca, 229 Numaralı "ÇED YETERLİK BELGESİ" ile ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlamaya yetkili kılınmıştır.

ÇEV-MED ÇEVRE ayrıca "Çevre Denetimi Yönetmeliği", "Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik" ve "Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik" T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılmış ve yürürlüğe girmiştir. Firmamız bu yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermek üzere Bakanlık tarafından 318 Numaralı "ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ" ile yetkili kılınmıştır.

Çed raporu ve PTD yi Kim Hazırlar

evre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED Raporu (Çed Olumlu Kararı) ve Proje Tanıtım Dosyası (Çed Gerekli Değildir Kararı) hazırlayabilmesi için şirketlerin personel listesini ,şirket donanımını vb. özelliklerini inceleyerek yeterli gördüğü şirketlere yeterlik belgesi vermektedir. ÇED Yönetmeliği Ek II Listesi kapsamındaki yatırımlar (projeler) için Proje Tanıtım Dosyası (ÇED Yeterlik Belgesi sahibi bir firma tarafından) hazırlanarak İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne e-çed üzerinden müracaat edilmesi ÇED Gerekli Değildir belgesi alınması gerekmektedir. ÇED Yönetmeliği Ek I Listesi kapsamındaki yatırımlar (projeler) için ÇED Raporu (ÇED Yeterlik Belgesi sahibi bir firm a (tarafından) hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına e-çed üzerinden müracaat edilmesi ÇED Olumlu Belgesi alınması gerekmektedir.

EK I 'e ve EK II Listesine Tabii Yatırımlar ÇEV-MED Yeterlik şartlarını sağladığı için ÇED Raporu (Çed Olumlu Kararı) ve Proje Tanıtım Dosyası (Çed Gerekli Değildir Kararı) hazırlama konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığından YETERLİK BELGESİ verilmiştir.

Yönetmelik kapsamında ki projeler için ;

Planlanan projeler veya faaliyetler için ÇED Yönetmeliğine göre 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne tabi EK-I listesinde yer alan projeler için ÇED Raporu Hazırlanarak Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı , EK-II listesinde yer alan projeler için Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanarak Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı alınmadıkça,

 • (Yönetmeliğin 6. maddesinin 3. bendine göre) "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı alınmadıkça hiçbir teşvik, onay, izin yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.
 • "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı alınmadan yatırıma başlanan ya da kurulan faaliyetler, Çevre Kanunu'nun 15. maddesine istinaden ÇED Yönetmeliği (19.maddesinin (a) bendi) gereğince durdurulmaktadır.
 • Bu durumda, Çevre Kanununun 20. maddesinin (e) bendi uyarınca idari para cezası uygulanmaktadır.
 • ÇED Raporunda veya Proje Tanıtım Dosyasında taahhüt edilen hususlara uyulmadığının tespit edilmesi durumunda ise Yönetmeliğin 19.maddesinin (b) bendi gereğince (Çevre Kanunu'nun 20. maddesinin (e) bendi uyarınca) idari para cezası uygulanmaktadır.

Çed Raporu Hangi Bakanlıktan Alınır

Çed Raporu yatırım konunuza ve kapasitenize göre Ek-2 listesine giren yatırımınız İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden, Ek-1 Listesine giren yatırımınız Çevre ve Şehircilik bakanlığından alınır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED Raporu (Çed Olumlu Kararı) ve Proje Tanıtım Dosyası (Çed Gerekli Değildir Kararı) hazırlayabilmesi için şirketlerin personel listesini ,şirket donanımını vb. özelliklerini inceleyerek yeterli gördüğü şirketlere yeterlik belgesi vermektedir. ÇED Yönetmeliği Ek II Listesi kapsamındaki yatırımlar (projeler) için Proje Tanıtım Dosyası (ÇED Yeterlik Belgesi sahibi bir firma tarafından) hazırlanarak İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne e-çed üzerinden müracaat edilmesi ÇED Gerekli Değildir belgesi alınması gerekmektedir. ÇED Yönetmeliği Ek I Listesi kapsamındaki yatırımlar (projeler) için ÇED Raporu (ÇED Yeterlik Belgesi sahibi bir firm a (tarafından) hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına e-çed üzerinden müracaat edilmesi ÇED Olumlu Belgesi alınması gerekmektedir.

EK I 'e ve EK II Listesine Tabii Yatırımlar ÇEV-MED Yeterlik şartlarını sağladığı için ÇED Raporu (Çed Olumlu Kararı) ve Proje Tanıtım Dosyası (Çed Gerekli Değildir Kararı) hazırlama konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığından YETERLİK BELGESİ verilmiştir.

Yönetmelik kapsamında ki projeler için ;

Planlanan projeler veya faaliyetler için ÇED Yönetmeliğine göre 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne tabi EK-I listesinde yer alan projeler için ÇED Raporu Hazırlanarak Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı , EK-II listesinde yer alan projeler için Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanarak Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı alınmadıkça,


 • (Yönetmeliğin 6. maddesinin 3. bendine göre) "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı alınmadıkça hiçbir teşvik, onay, izin yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.
 • "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı alınmadan yatırıma başlanan ya da kurulan faaliyetler, Çevre Kanunu'nun 15. maddesine istinaden ÇED Yönetmeliği (19.maddesinin (a) bendi) gereğince durdurulmaktadır.
 • Bu durumda, Çevre Kanununun 20. maddesinin (e) bendi uyarınca idari para cezası uygulanmaktadır.
 • ÇED Raporunda veya Proje Tanıtım Dosyasında taahhüt edilen hususlara uyulmadığının tespit edilmesi durumunda ise Yönetmeliğin 19.maddesinin (b) bendi gereğince (Çevre Kanunu'nun 20. maddesinin (e) bendi uyarınca) idari para cezası uygulanmaktadır.

PROJE İLERLEME RAPORU NEDİR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ÇED Olumlu kararı verilen projelerde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının denetiminde belirlenen periyotlarda saha ziyaretleri olarak gerçekleştirilmelidir. Çed olumlu kararı verilen projenin İnşaat ve işletme dönemlerine ilişkin izleme ve raporlamayı ifade etmektedir. Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunda belirtilen taahhütlere uyulup uyulmadığının denetlenmesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na raporlanmasını kapsamaktadır.

Çed Raporu Nedir , Çed Raporu Nasıl Hazırlanır

Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi bir projeyi gerçekleştirmeyi planlayan gerçek veya tüzel kişiler; ÇED Başvuru Dosyasını ve ÇED Raporunu, Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlara hazırlatmak, ilgili makama sunulmasını sağlamak ve proje kapsamında verdikleri taahhütlere uymakla yükümlüdürler.

Bu projeler:
•  Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-1 listesinde yer alan projeler,
•  “ÇED Gereklidir” kararı verilen projeler,
•  Kapsam dışı değerlendirilen projelere ilişkin kapasite artırımı ve/veya genişletilmesinin planlanması halinde,        mevcut proje kapasitesi ve kapasite artışları toplamı ile birlikte projenin yeni kapasitesi Ek-1 listesinde belirtilen eşik değer veya üzerinde olan projeler,
Bu kapsamdaki projeler için “ÇED Olumlu” veya “ÇED Olumsuz” kararı verilebilir.

Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇED/ÇSED)

Çevresel Etki Değerlendirme, gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları kapsamaktadır.

RUHSAT ÜZERİNE İPOTEK TESİS ETTİRMEK AMACIYLA YAPILACAK MÜRACAAT

Borçlu ve alacaklı tarafından düzenlenerek yetkili kişilerce imzalanan; alacaklı (şahıs - şirket veya banka) ve borçluya (şahış-şirket) ait adreslerin, ipotek miktarının, ipotek süresinin (ipoteğin süresi ruhsat süresini aşamaz), faiz miktarının, derece ile sıranın ve ipotek sözleşmesi tarihinin açıkça belirtildiği ipotek sözleşmesiyle (Ek-1 İpotek Sözleşmesi Örneği) birlikte aşağıdaki belgelerin verilmesi gerekmektedir; Borçlu İçin 1) Borçlunun şirket olması halinde; -Yönetim kurulu veya ortaklar kurulu kararı (noter onaylı), -En son yönetim kurulu veya ortakları ile imza yetkilerini gösterir gazete ve imza sirküleri (onaylı), -İpotek senedi üzerine imza atacak kişinin vekil olması durumunda;“ruhsat üzerine ipotek koymaya ve ipotek senetlerini imzalamaya” ibaresi yer alan vekaletname (noter onaylı). 2) Borçlunun şahıs olması halinde; -Nüfus kimlik belgesi veya ipotek senedi üzerine imza atacak kişinin vekil olması durumunda; “ruhsat üzerine ipotek koymaya ve ipotek senetlerini imzalamaya” ibaresi yer alan vekaletname (noter onaylı). Alacaklı İçin 1) İmza sirküleri, 2) Son yönetimi gösteren ticaret sicil gazetesi, 3) İpotek senedi üzerine imza atacak kişinin vekil olması durumunda;“ruhsat üzerine ipotek koymaya ve ipotek senetlerini imzalamaya” ibaresi yer alan vekaletname (noter onaylı), 4) İpotek işlemi için sözleşmede belirtilen meblağ üzerinden; borçlunun bağlı olduğu Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne ‰ 4.55 İpotek Harcının (binde 4,55) ve ‰ 9.48 Damga Pulu Vergisinin (binde 9,48) yatırıldığına dair vergi tahsil alındısı (ipotek tesis edilecek ruhsat sicilinin vergi tahsil alındısında açıkça belirtilmesi gerekmektedir), Not: “Bankaların kullandırdıkları kredilerin temini ve geri ödenmesi amacıyla düzenlenecek kağıtlar ile bu kağıtlar üzerine konacak şerhlerin; 25.12.2003 kabul tarihli ve 01.01.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5035 sayılı Kanununun 30. maddesi ile değişik 488 Sayılı Kanununun ekli (2) sayılı Tablonun IV. Ticari ve Medeni işlerle İlgili Kağıtlar başlıklı Bölümün (23) numaralı fıkrası ile damga vergisinden aynı Kanununun 31.maddesi ile değişik 492.sayılı Harçlar Kanununun 123. maddesinin son fıkrası gereği harçlardan istisna edilmiştir.” 5) İpotek alacaklısının yurtdışı kredi kuruluşu olması halinde ipotek alacaklısının yukarıda yer alan istisnadan yararlanabilmesi için Gelir İdaresi Başkanlığından ipotek nedeniyle yapılacak işlerin harçtan, düzlenecek kağıtların ise damga vergisinden istisna olacağına dair yazı. MADEN İPOTEK SÖZLEŞMESİ (EK-1) ( ÖRNEK ) İPOTEK ALAN : …………………………( Şahıs–Şirket veya Banka) A D R E S İ : ………………………………………………………. ………………………………………………………. İPOTEK VEREN : ………………………….( Şahıs veya şirket ) ADRESİ : ……………………………………………………….. ………………………………………………............. İpotek Edilen Ruhsatın : İli ve İlçesi :……………………………… Ruhsat – Sicil No. :……………………………… Grubu ve Cinsi : ……………………………… İpotek Miktarı : ……………………. (TL/ Döviz ) İpotek Süresi : …………………….( Ruhsat Süresini Aşamaz ) Faiz Miktarı :……………………. ( % olarak ) Derecesi ve Sırası : …………………….. ( açıkça belirtilecektir) Madde 1 ) Taraflardan ………………………………….. adına kayıtlı ………………… İli ………………..İlçesi dahilinde ……………..Sicil No. sayılı …………………. ( cinsi ) işletme ruhsatı sahibi ile ………… ………….. ( Şahıs – Şirket veya Banka ) arasında düzenlenmiş bu ipotek sözleşmesi gereği ipotek veren, Genel Finansman / Kredi Sözleşmelerinden, taahhütnamelerden, Finansal Kiralama sözleşme ek ve işlemlerinden ile her türlü kredi ile ilgili diğer sözleşmelerden, alınmış olduğu madenin işletmesine ilişkin borçlarından ……………………………-TL. ( yazı ile ) kadar olan kısmı ile bu meblağa ilaveten temerrüdünden, tediyenin yapılacağı ana kadar işlenecek faizlerini, krediden kaynaklanacak bu borçlarla ilgili olarak doğacak kar ve komisyonları, gider vergisini, yürürlükte bulunan veya sonra konulacak vergileri, harç ve resimleri, fonları, komisyonları, sigorta primlerini, icra takip ve yargılama giderlerini kapsayacak şekilde ödenmesini kabul ve taahhüt etmiştir. Madde 2) Borçlu, yukarda bilgileri yazılı ruhsatı tüm mütemmim cüz, müştemilat, teferruat, makine, alet ve edevatla birlikte ( listenin eklenmesi halinde ipotek şümulüne dahil edilir) fekki alacaklı tarafından bildirilinceye kadar ( ruhsat süresince geçerli olmak üzere ) ipotek ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. . Madde 3) Borçlu, ipoteğe konu ruhsat alanının sınırlarında değişiklik olduğu taktirde Maden Kanununun 42. maddesinin 2. fıkrası gereği mevcut ipoteğin hiçbir muameleye gerek kalmaksızın yeni ruhsat üzerinde aynen devam edeceğini beyan ve taahhüt eder. Madde 4) Borçlu, temerrüde düşmesi veya borç ödemede acze düşmesi, iflas etmesi halinde iş bu ipotek sözleşmesinde belirtilen miktarı, faizi, avukatlık ücretlerini, dava takip masrafları ile doğabilecek tüm giderin ödenmesi amacıyla ruhsat işletme hakkı ile birlikte (olması halinde ) tüm mütemmim cüz, müştemilat, teferruat, makine, alet ve edevatın Maden Kanununun 43. maddesi gereği paraya çevrilmesini kabul ve taahhüt eder. Madde 5) Taraflar sözleşmede yazılı adreslerinin doğru olduğunu, bu adreslerini değiştirmeleri halinde, yeni adreslerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğüne 15 gün (On beş ) içinde bildirmeleri gerektiğini, bildirmedikleri taktirde yazılı olan adreslere yapılacak tebliğlerin hükümlü olduğunu kabul ederler. Madde 6) Taraflar iş bu ipotek sözleşmesinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğüne tescil ettirildikten sonra yürürlüğe gireceğini beyan ve kabul ederler. Madde 7) Borçlu, ipotekli ruhsatın faaliyetine ve ipotek şümulüne dahil edilmiş tüm mütemmim cüz, müştemilat, teferruat, makine, alet ve edevatın kendi malı olduğunu, üzerinde haciz, rehin veya herhangi bir takyidat bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Madde 8) Taraflar iş bu ipotekle temin edilmiş borçla ilgili olarak ortaya çıkabilecek her türlü ihtilaflarda ………………..Mahkemeleri ile İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul ve taahhüt ederler. 

Proje Tanıtım Dosyası

Yatırım düşünülen konu ile ilgili, gerekli dökümantason temini ve yerinde inceleme çalışmaları yapıldıktan sonra İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne sunulmak üzere firmamız tarafından bir Proje Tanıtım Dosyası (PTD) hazırlanır ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne sunulur.

İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Proje Tanıtım Dosyası (PTD) üzerinde incelemelerini yaparken, yatırım konusu ile ilgili, yatırımın olası çevresel etkileri konusunda, ilgili kamu kurum-kuruluşlarından görüş ister. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Proje Tanıtım Dosyası ile ilgili incelemelerini tamamladıktan sonra yatırımın yapılacağı alanda yerinde incelemelerini yapar. Gerek rapor gerekse yerinde incelemeri neticesinde ilgili kurumlardan alınan görüş yazılarını ilave edip değerlendirme yapar. Sonuç olumlu ise ÇED Gerekli Değildir Belgesi verilir. ÇED Gerekli Değildir Belgesini alan yatırımcı 5 yıl içinde yatırıma başlamaz ise ÇED Gerekli Değildir kararı iptal edilir.

ÇED Raporları ve Proje Tanıtım Dosyaları (PTD) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş firmalar tarafından hazırlanabilir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyaları‘nın hazırlanması için şirketlerin donanım, personel listesi ve diğer özelliklerini inceleyip, yeterli gördüğü şirketlere Yeterlik Belgesi vermiştir.

Firmamız Yeterlik şartlarını sağladığından ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası (PTD) hazırlanması konusunda bakanlık tarafından verilen yeterlilik belgesine sahiptir.

Çevre Danışmanlık

Çevre Danışmanlık Firmamız; TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetki verilen ve bu kapsamda Çevre Yönetim Hizmeti sunan bir kuruluştur.

Çevre Danışmanlık (Yönetim) Hizmetlerimiz | Bakanlık Onaylı, TS 13078 Standardına Uygun

 • Kapsam Dışı Görüş Yazılarının Alınması
 • Çevre Mevzuatları Kapsamında Uygunsuzlukların Tespiti ve Raporlanması
 • İl Müdürlüğü Uygunluk Yazılarının alınması
 • Geçici Faaliyet Belgesinin alınması
 • Çevre İzinleri
 • Emisyon İzni
 • Gürültü Kontrolü İzni
 • Atık Su Deşarjı İzni
 • Tehlikeli Madde Atık Su Deşarjı İzni
 • Derin Deniz Deşarjı İzni
 • Çevre Lisansları
 • Geri Kazanım Lisansı
 • Bertaraf Lisansı
 • Ara Tepolama Lisansı
 • İşletme Lisansı
 • Arındırma Lisansı
 • Yıllık İç Tetkiklerin Yapılması ve Raporlanması  (İç Tetkik Soru Listesi Örneği)
 • Tesislerin Çalışmasının Çevre Kanunu ve Bu Kanuna Dayanılarak Yürürlüğe Giren Yönetmeliklere Uygunluğunun Kontrolü
 • Atık Yönetimi (Ambalaj Kod ve Şifre, Atık Yağ Beyan Formu, Tehlikeli Atık Kod ve Şifre, Tehlikeli Atık Yönetim Planı, Ambalaj Atıkları Eylem Planı)
 • Yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izlemek, mevzuatlarda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek ve raporlamak
 • Çevre Mevzuatları Kapsamında Tesis Çalışanlarına Bilgilendirici Eğitimlerin Verilmesi
 • Çevre Mevzuatları Kapsamında Tesis Çalışanlarına Özendirici Faaliyetlerin Düzenlenmesi
 • Teknik Uygunluk Raporları Hazırlamak ( Atık Yağ, Bitkisel Atık Yağ, Ömrünü Tamamlamış Lastik, ÖTA Geçici Depolama, ÖTA İşleme, PCB Arındırma… )
 • Endüstriyel (Tehlikeli ve Tehlikesiz) Atık Yönetim Planı
 • Çevre Görevlisi ve Danışmanlık Firmalarının Kullanacağı Formartlar ; Tutanak,  Eğitim Konuları,  İç Tetkik Raporu
 • Şemalarla Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Mevzuatı

Çevre Mevzuatları Kapsamında İl Müdürlükleri ve Sanayiciler Tarafından Sağlanması Gereken Veri ve Bilgi Akışı çevre danışmanlığı alanında hizmet üretmektedir. Hizmetlerimiz güncel çevre mevzuatı kapsamında tehlikeli atıklar, katı atıklar, atıksular, deşarj izni çalışmaları, emisyon izin dosyası hazırlanması, tehlikeli atıklar, çevre izinleri, mevcut çevre durum çalışmaları ve raporlanması vb çalışmalar olarak özetlenebilir

Kastamonuda Çed Raporu Kim Hazırlar ?

Çevmed Mühendislik Çevre ve Şehirciliği tarafından ÇED Yeterlik belgesine sahip bir kuruluştur. Kastamonu İli sınırlarında yatırımcıların talepleri doğrultusunda Kastamonu Etlik Piliç Yetiştirme Tesisi Çed Raporu , Kastamonu Toplu Konut Çed Raporu , Kastamonu Mermer Ocağı Çed Raporu , Kastamonu Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi Çed Raporu , Alışveriş Merkezi Çed Raporu vb  Çed Projeleri hazırlayarak Kastamonu Çed Gerekli Değildir Belgesi veya Çed Olumlu Belgesi (Çed Olumlu Kararı) almıştır. 

Kastamonu ili sınırlarındaki bazı Çed Projelerimiz ve referanslarımız aşağıda verilmişti Her türlü Çed raporu taleplerinizde projelerimiz hızlı bir şekilde hazırlanarak Hızlı Çed almak konusunda bizi aramanız durumunda sizlere yardımcı olabiliriz.

ÇEVMED ÇEVRE REFERANSLAR
FİRMASEKTÖRYATIRIMBAŞVURULAN PROJE İL
AHMET ÇİLOĞLUHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİÇED RAPORU EK-2KASTAMONU
KAS PROJE İNŞ. VE YATIRIM A.Ş.KONUTALIŞVERİŞ MERKEZİ, OTEL VE KONUT PROJESİÇED RAPORU EK-2KASTAMONU
KAS PROJE İNŞAAT VE YATIRIM A.Ş.KONUTTOPLU KONUT VE DÜKKANÇED RAPORU EK-2KASTAMONU
MHM YAVUZ İNŞAAT TAAH. TİC. LTD. ŞTİ.KONUTTOPLU KONUTÇED RAPORU EK-2KASTAMONU
AKTEPE MADENCİLİKMADENCİLİKMERMER ARAMA VE MERMER OCAĞI İŞLETMESİÇED RAPORU EK-2KASTAMONU
AKTEPE MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİMADENCİLİKMERMER ARAMA VE MERMER OCAĞI İŞLETMESİÇED RAPORU EK-2KASTAMONU
AKTEPE MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİMADENCİLİKMERMER ARAMA VE MERMER OCAĞI İŞLETMESİÇED RAPORU EK-2KASTAMONU
EMMİDAĞ MERMER VE MAD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.MADENCİLİKMERMER ARAMA VE MERMER OCAĞI İŞLETMESİÇED RAPORU EK-2KASTAMONU
EMMİDAĞ MERMER VE MAD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.MADENCİLİKMERMER OCAĞI KAPASİTE ARTIŞIÇED RAPORU EK-1KASTAMONU
FATİH PARLAKYİĞİTMADENCİLİKMADEN ARAMA AMAÇLI SONDAJ YARMA ÇALIŞMASIÇED RAPORU EK-2KASTAMONU
HAŞİMOĞLU MERMER MAD. VE NAK. HAYV SAN VE TİC LTD. ŞTİ.MADENCİLİKMERMER ARAMA VE MERMER OCAĞI İŞLETMESİÇED RAPORU EK-2KASTAMONU
HÜRTAŞ MADENCİLİK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.MADENCİLİKMERMER ARAMA VE MERMER OCAĞI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIŞIÇED RAPORU EK-1KASTAMONU
HÜRTAŞ MADENCİLİK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.MADENCİLİKMERMER ARAMA VE MERMER OCAĞI İŞLETMESİÇED RAPORU EK-2KASTAMONU
KASMER MERMER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.MADENCİLİKMERMER ARAMA VE MERMER OCAĞI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIŞIÇED RAPORU EK-1KASTAMONU
KASMER MERMER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.MADENCİLİKMERMER ARAMA VE MERMER OCAĞI İŞLETMESİÇED RAPORU EK-2KASTAMONU
MUZAFFER YILMAZMADENCİLİKMERMER ARAMA VE MERMER OCAĞI İŞLETMESİÇED RAPORU EK-2KASTAMONU
NATAÇ İNŞAAT SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.MADENCİLİKKALKER OCAĞI VE BLOK KİREÇTAŞI OCAĞI İŞLETMESİÇED RAPORU EK-1KASTAMONU
NATAÇ İNŞAAT SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.MADENCİLİKKALKER OCAĞI VE KIRMA ELEME TESİSİÇED RAPORU EK-1KASTAMONU
YILDAĞ MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.MADENCİLİKMERMER ARAMA VE MERMER OCAĞI İŞLETMESİÇED RAPORU EK-2KASTAMONU
KAS PROJE İNŞAAT VE YATIRIM A.Ş.TURİZM120 ODA KAPASİTELİ OTEL KAPASİTE ARTIŞIÇED RAPORU EK-2KASTAMONU

Çevre İzni Çevre Lisansı Nedir

29.04.2009 Tarih, 27214 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik gereği, Çevreyi etkileyen alanlarda faaliyet gösteren tesislerin almaları gereken izin ve lisansları, önceki gibi ayrı ayrı değil tek bir kalemde ve elektronik ortamda alması gerekmektedir.

İşletmelerin kuruluş aşamasından itibaren almak zorunda oldukları çeşitli izin ve lisansların başvuruları tek bir noktadan yapılmakta, bu başvurular yetkili merciler tarafından incelenerek uygun bulunması durumunda yine tek bir noktadan onaylanmaktadır.

Yönetmelik gereği, işletmelerin yapacakları başvurular ile aylık, yıllık izleme ve değerlendirme sürecini işletmeler adına bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Yetkili Çevre Danışmanlık firmaları yapmaktadır.

proje ilerleme raporu

Bakanlık, "ÇED Olumlu" kararı veya "ÇED Gerekli Değildir" kararı verilen projelerle ilgili olarak, ÇED Raporu veya Ek-4’e göre hazırlanan Proje Tanıtım Dosyasında öngörülen ve proje sahibi tarafından taahhüt edilen hususların yerine getirilip getirilmediğini izler ve kontrol eder.

Bakanlık bu görevi yerine getirirken gerekli görmesi durumunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.

Proje sahibi "ÇED Olumlu" veya "ÇED Gerekli Değildir" kararını aldıktan sonra projede yapılacak bu Yönetmeliğe tabi değişiklikleri Bakanlığa veya Valiliğe iletmekle yükümlüdür.

Proje Tanıtım Dosyası (PTD) süreci?

Proje Tanıtım Dosyası (PTD) sunulacak yerin ilk saha gezisi resmi yazı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ‘ne bildirirlir.

Saha gezisi yapıldıktan sonra Proje Tanıtım Dosyası (PTD) hazırlanır. Hazırlama aşamasında gerekli olan kurum ve kuruluşlardan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü vasıtasıyla sahanın bulunduğu yer için görüşler istenir. Bu görüşler ile beraber Proje Tanıtım Dosyası (PTD) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ‘ne sunulur. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü başta format ve Proje Tanıtım Dosyası (PTD) içerisindeki bilgileri inceleyerek saha gezi çalışması yapar. Saha gezi çalışması sonucunda ve resmi kurumlardan alınan görüşler ile beraber projenin uygun olması durumunda ÇED Raporu Gerekli Değildir kararı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilir.

Kurum ve kuruluşlardan alınan görüşlerden herhangi birisinin olumsuz olması veya projenin etkilerinin daha fazla olması düşünüldüğünde ÇED Gereklidir Kararı verilerek ÇED Raporu sürecine başlamış olur.

Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti Veren Firmalar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazete 'de "Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği" yayınlanmıştır.

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-2 listesinde yer alan tesisler, en az bir çevre görevlisi istihdam etmek ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak , Ek-1 listesinde yer alan tesisler, çevre yönetim birimi kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.

Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin, çevre izni veya çevre izin ve lisansı alması zorunludur. İşletmelere verilen çevre izin veya çevre izin ve lisansı, on yıl süre ile geçerlidir.

Çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusu çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılacaktır.

Firmamız Çevre izin veya çevre izin ve lisans e-başvuru dosyasını ve başvuru için gerekli bilgi, belge ve raporları hazırlayarak bu yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermek üzere Bakanlık tarafından 318 Numaralı "ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ" ile yetkili kılınm ıştır.

Çevre danışmanlık kapsamında firmamız aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmektedir:

 • Tesis için, konusunda uzman ve çevre mevzuatına hâkim bir mühendis koordinatör olarak görevlendirilecektir.
 • Tesis için görevlendirilen Koordinatör, sorumlusu olduğu tesiste sözleşme süresi boyunca her ay çevre denetimi gerçekleştirilecektir.
 • Yapılan denetimler sonunda; en geç bir hafta içerisinde uygunsuzlukları da içerir denetim raporları işverene teslim edilecektir.
 • Denetim raporları; tesiste denetim esnasında, Çevre Mevzuatı kapsamında görülen uygunsuzlukları ve bu uygunsuzlukların giderilmesi için detaylı çözüm önerilerini içerecektir.
 • Koordinatör sorumlusu olduğu tesisin çevre yönetim faaliyetlerini koordine edecektir.
 • Koordinatör sorumlusu olduğu tesisin Çevre İzinleri kapsamında alması gereken belgeleri almak ile ilgili çalışmaları yürütecektir.
 • Bakanlıkça ve/veya İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nce istenecek olan bilgi ve belgeler zamanında ve eksiksiz olarak ilgili kuruma sunulacaktır.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve/veya İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yapacağı denetimlerde tesise görevlendirilmiş koordinatör tesiste hazır bulunacak ve çevresel konularla ilgili gerekli soruları cevaplandıracaktır.
 • Çevre denetim çalışmaları ile ilgili olarak her yıl yapılan çalışmalar hakkında detaylı bir rapor sunulacaktır.
 • İşverenin çevre konusunda olabilecek soru ve görüşleri ivedilikle cevaplandırılacak, gerek olması durumunda ilgili Üniversite ve Meslek Odaları ile koordinasyon sağlanacaktır.
 • Çevre Denetimi ve Danışmanlık çalışmaları esnasında ticari sır niteliğinde olan veya olmayan hiçbir bilgi ve/veya belge üçüncü şahıslar ile paylaşılmayacaktır.

MERMER OCAĞI ÇED RAPORU İÇİN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

MERMER OCAĞI ÇED RAPORU İÇİN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER
 
1-Yatırım yapan firma, telefonu, faksı,
2- Proje kapsamında kullanılacak makine ekipmanların adetleri.
3-Projenin ruhsat alanının, şantiye, bitkisel toprak depolama alanı, pasa alanı, cevher stok alanı vb. UTM ED 50 olan 6 derecelik koordinatları. (Ya da bu alanların yapılacağı bölgenin tarifi)
4-Projenin kapasitesi kaç olarak düşünülüyor?
5-Vardiya sistemi nedir? (tek vardiya, çift vardiya)
6-Projenin işletme aşamasında kaç personel çalışacak?
7- Proje kapsamında kullanılacak olan su nasıl temin edilecek? (kuyu suyu? Taşıma suyu mu?)
8- ÇED Harcı ve Çevre Düzen Planı Harcı ile ilgili olarak Referans numarası göndereceğim. Halk Bankası vezneden referans numarasını vererek alınmış olan dekontun taratılıp tarafıma gönderilmesi yeterli.
 

ÇED Raporu Nedir? Nasıl Alınır?

Çevre Etki Değerlendirmesi raporu olarak nitelendirilen ÇED raporu; planlanan projenin çevreye olan etkilerinin değerlendirildiği, yol açabilecek olumlu ve olumsuz tüm etkilerin göz önünde bulundurularak, çevre kirlenmesine neden olabilecek olumsuz etkilerin en aza indirgendiği ve projenin düzenli takibinin yapıldığı bir çalışmadır. 

ÇED raporunu bakanlık talep etmekte ve yapılacak olan projenin onayı bu rapora bağlı olarak verilmektedir. ÇED raporu sürecinde proye başlayacak olan firmanın herhangi bir faaliyette bulunmaması gerekiyor. Aksi takdirde cezai işlem uygulanır.

ÇED RAPORU NASIL ALINIR?

ÇED raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvuru yapılarak alınır. Başvurunun ardından Bakanlık; sunulan nihai ÇED Raporlarının komisyon üye sayısı kadar çoğaltılması talep eder. Çoğaltılan nihai ÇED Raporları 10 iş günü içerisinde Bakanlığa sunulur. Bakanlık, Komisyonun rapor hakkındaki çalışmaları ve halkın görüşlerini dikkate alarak proje için "ÇED Olumlu" ya da "ÇED Olumsuz" kararı verir. Bu kararı 10 iş günü içinde vererek komisyon üyelerine bildirir.

ÇED RAPORU iÇiN GEREKLi BELGELER

Başvuru Dilekçesi 

- Proje Özeti 

- İş Akım Şeması 

- İmar Durumu Yazısı/Aplikasyon Krokisi (OSB İçinde Olan Projeler İçin OSB Müdürlüğü; OSB Dışında Olan Projeler iİin Belediyenin İmar Planları Açısından Kurum Yazısı),

- Yer /Yerlerin Mülkiyetine İlişkin Belge (Tapu/Kiracı ise Kira Kontratı),

- Proje/Faaliyet Sahasının Özelliğine Göre İlgili Kurumdan Alınan Görüş Yazısı (ÇED Yönetmeliği Ek-5 Duyarlı Yöreler İçin),

- Çevre Düzeni Planı ve Plan Notları,

- Vaziyet Planı (Kurulu Tesisler İçin),

- Faaliyet Yeri İşlenmiş ve 6 Derecelik Koordinat Listesi Bulunan 1/25.000 Ölçekli Topografik Harita,

- Güncel Google Earth Üzerinde Alanın Gösterildiği Harita (Güneş Enerji Santraller (GES) Projeleri İçin), 

- Kapasite raporu (Kurulu Tesisler İçin/Varsa), 

- Yapı Ruhsatı/Yapı Kullanma İzin Belgesi (Varsa),

- Faaliyet Sahibinin Varsa Vekilinin Noter Tasdikli İmza Sirküleri (Vekili Varsa Vekalatnamesi), 

- Taahhütname 

- Tesisin Kayıtlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Numarası

proje ilerleme raporu nereden alınır

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ÇED Olumlu kararı verilen projelerde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının denetiminde belirlenen periyotlarda saha ziyaretleri olarak gerçekleştirilmelidir. Çed olumlu kararı verilen projenin İnşaat ve işletme dönemlerine ilişkin izleme ve raporlamayı ifade etmektedir. Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunda belirtilen taahhütlere uyulup uyulmadığının denetlenmesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na raporlanmasını kapsamaktadır.

Proje ilerleme raporu Çevresel Etki Değerlendirmesi yeterlilik belgesine sahip çed firmaları tarafından hazırlanır. Çevmed Mühendislik yetkili bir çed firmasıdır.

İzleme Kontrol Formu Nedir, İzleme Kontrol Formu Nasıl Hazırlanır.

ÇED Yönetmeliğince Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu kararı verilmiş projelerin inşaat ve işletme döneminde çevresel izleme yapılması yasal bir zorunluluktur. Bu çevresel izlemenin amacı, ÇED Raporu'nda taahhüt edilen hususların yerine getirilip getirilmediği kontrol etmektir. Faaliyetin inşaat aşamasındaki çevresel izleme çalışmaları ÇED sürecinde Bak anlık tarafından belirlenen periyotlarda raporlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulmaktadır. Çevresel izleme çalışmaları, gerek yüksek miktarlarda çevre cezaları içeren Yasal Mevzuatlara uyulup uyulmadığının kontrolü ve gerekse gürültü, toz vb çevresel konularda olabilecek şikayetlere cevap niteliği taşıması açısından yatırımcı için önemli bir savunma mekanizmasıdır. Şirketimiz bünyesinde yapılan izleme çalışmaları, özellikle Maden, Enerji, Liman, Ağır sanayi vb alanlardaki yatırımlarda kapsamlı bir şekilde yapılmakta, ölçüm ve analizlerle desteklenmekte ve yöre halkıyla yapılan görüşmelerle zenginleştirilmektedir. Bu yatırımcı için bir anlamda çevre danışmanlığı hizmeti verilmektedir.

II b, III, IV., V. ve VI. Grup maden müracatları

II b, III, IV., V. ve VI. Grup  müracaatlarda talep edilen alanın müsait olan kısmı müracaat tarihinde müracaat edene bildirilir ve iki ay içinde ön inceleme raporu, arama dönemi faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için gerekli olan mali yeterliliği de içeren maden arama projesinin verilmesi, harç ve teminatın yatırılarak Genel Müdürlüğe verilmesi, yapılacak değerlendirme sonucunda uygun bulunan müracaatların II b, III, IV.ve VI. Gruplarına arama ruhsatı, V. gruba arama sertifikası verilir. Harç ve teminatın yatırılmaması ve bu belgelerin tamamlanmaması durumunda bu alanlar başka bir işleme gerek kalmaksızın müracaatlara açık hale gelir. Müracaatın bir kısmının özel izin alanı ile kesişmesi durumunda ve bu alan için ruhsat talebinde bulunulması halinde bu alan içinde ayrıca harç teminat yatırılıp 1 yıl süre içersinde gerekli izinin alması gerekir, izinleri 1 yıl içinde alınamayan müracaatlar tekrar aramaya açık hale gelir.

Adana da Çed Raporu Kim Hazırlar

Çevmed Mühendislik Çevre ve Şehirciliği tarafından ÇED Yeterlik belgesine sahip bir kuruluştur. Adana İli sınırlarında yatırımcıların talepleri doğrultusunda Adana Etlik Piliç Yetiştirme Tesisi Çed Raporu , Adana Toplu Konut Çed Raporu , Adana Mermer Ocağı Çed Raporu , Adana Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi Çed Raporu , Alışveriş Merkezi Çed Raporu, Kompoze Gübre üretim Tesisi Çed Raporu, Hazır Beton Santrali Çed Raporu vb Çed Projeleri hazırlayarak Adana Çed Gerekli Değildir Belgesi veya Adana Çed Olumlu Belgesi (Çed Olumlu Kararı) almıştır.

ÇEVMED ÇEVRE REFERANSLAR
FİRMASEKTÖRYATIRIMBAŞVURULAN PROJE İL
HAMZA BÜYÜKYAZICIHAYVANCILIKYUMURTA TAVUKÇULUĞU ÜRETİM TESİSİÇED RAPORU EK-2ADANA
HARUN REŞİT ÖZDEMİRHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ ÜRETİM TESİSİÇED RAPORU EK-2ADANA
HARUN REŞİT ÖZDEMİRHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞIÇED RAPORU EK-1ADANA
ERKE GÜBRE ÜRETİM SATIŞ VE PAZ. A.Ş.KİMYAKOMPOZE GÜBRE (KİMYASAL VE ORGANOMİNERAL) İMALAT TESİSİ KAPASİTE ARTIŞIÇED RAPORU EK-1ADANA
MEDCEM BETON A.Ş.MADENCİLİKHAZIR BETON SANTRALİÇED RAPORU EK-2ADANA
MEDCEM BETON A.Ş.SANAYİHAZIR BETON SANTRALİ KAPASİTE ARTIŞIÇED RAPORU EK-2ADANA

Adana ili sınırlarındaki bazı Çed Projelerimiz ve referanslarımız aşağıda verilmişti Her türlü Çed raporu taleplerinizde projelerimiz hızlı bir şekilde hazırlanarak Hızlı Çed almak konusunda bizi aramanız durumunda sizlere yardımcı olabiliriz.Jeotermal Saha Nedir

Yeryüzünde bir jeotermal etkinliği gösteren coğrafik bir tanımdır. Eğer yeryüzünde herhangi bir doğal jeotermal çıkış yoksa, yeraltındaki jeotermal rezervuarın üstündeki alanı tanımlamakta kullanılır.

MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI

Bu yönetmelik 23/01/2010 tarih ve 27471 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürülüğe girmiştir. Bu yönetemliğin yayınlanması ile 14/12/2007 tarihli ve 26730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

Amaç Ve Kapsam
Bu Yönetmeliğin amacı; madencilik faaliyetleri, malzeme ve toprak temini için arazide yapılan kazılar, dökümler ve doğaya bırakılan atıklarla bozulan doğal yapının yeniden kazanılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.Yönetmelik, orman sayılan alanlar, tarım veya mera alanları, 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamı dışında olan madencilik faaliyetleri, su kaynaklarının korunması ile ilgili mevzuata uyulması şartı ile baraj ve gölet projelerinde rezervuar altında kalacak alanlar dışındaki madencilik faaliyetleri, malzeme ve toprak temini için arazide yapılan kazılar, dökümler ve doğaya bırakılan atıklarla bozulan doğal yapının yeniden kazanılmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.
Doğaya Yeniden Kazandırma Yükümlülüğü
(1) İşletmeci tarafından çalışmalara başlanmadan önce, bozulacak doğal yapının yeniden düzenlenmesi, doğal dengenin kurulması, alanın yeniden insanların ya da diğer canlıların güvenle yararlanabileceği hâle getirilmesini sağlayacak biçimde doğaya yeniden kazandırma çalışması, söz konusu madencilik faaliyetine ilişkin ÇED sürecinde bir bütün olarak değerlendirilir ve sonuçlandırılır.
(2) Bir faaliyet sırasında doğaya yeniden kazandırma çalışması yapılacak alanın kullanım öncesi dönemde çoraklık ve verimsizlik gibi olumsuz nitelikler taşıyor olması, alanda doğaya yeniden kazandırma çalışması yapılmaması için gerekçe olarak gösterilemez.
(3) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamındaki madencilik faaliyetlerinde doğaya yeniden kazandırma çalışması ile ilgili olarak;a) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin EK-1 listesinde yer alan faaliyetler için kullanılacak format oluşturulurken bu Yönetmeliğin EK-1’inde yer alan formattaki bilgiler dikkate alınır,b) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin EK-2 listesinde yer alan faaliyetler için yapılacak etki değerlendirmesi çalışmalarında bu Yönetmeliğin EK-2’sinde yer alan formattaki bilgiler rapora eklenir.
(4) Havza madenciliği şeklinde yapılan madencilik faaliyetlerinde, örtü ve dekapaj malzemesi uygun bir şekilde depolanır ve doğaya yeniden kazandırma çalışması havzanın bütünlüğü dikkate alınarak rezervin bittiği alanlardan başlanmak üzere bölüm bölüm gerçekleştirilir.
(5) Doğaya yeniden kazandırma çalışmaları madencilik, kazı veya döküm çalışmaları ile eş zamanlı başlatılır, faaliyet süresince devam eder ve faaliyet alanının faaliyet sonrası kullanıma uygun hâle getirilmesini müteakip son bulur.
(6) Ruhsat süresi sonunda temdit yapıldığı takdirde uygulama takvimi temdit tarihine göre yeniden düzenlenerek altı ay içerisinde ilgili il çevre ve orman müdürlüğüne sunulur.
(7) Faaliyet alanının tümü, işletme faaliyetinin tamamlanmasından sonraki iki yıl içinde işletmeci tarafından faaliyet sonrası kullanıma uygun hâle getirilir.
(8) İşletmeci tarafından doğaya yeniden kazandırma çalışmalarının tamamen bitirildiği iki yıla ilaveten üç yıllık izleme süresi sonunda veya madenin cinsine göre Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında verilen izleme süreleri esas alınarak, doğaya yeniden kazandırma çalışması kapsamında taahhüt edilen hususların sağlanıp sağlanamadığı mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyenin, mücavir alan sınırları dışında ise ilgili il özel idaresinin görüşü alınarak ilgili il çevre ve orman müdürlüğünce tespit edilir. Ancak işletmecinin belediye ya da il özel idaresi olması hâlinde görüş alınmaz. Söz konusu hususların sağlandığı tespit edilirse işletmecinin faaliyet alanı ile ilgili sorumluluğu son bulur.
Yönetmelik İle Zorunlu Hale Getirilen Yaptırımlar Ve Yükümlülükler
14/12/2007 tarihli ve 26730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliğine göre doğaya yeniden kazandırma planı hazırlama yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere Çevre Kanununda öngörülen idari yaptırımlar uygulanır ve işletmeciler bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirmek zorundadırlar.
Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyette olup, doğaya yeniden kazandırma planını sunmamış işletmeciler;
a) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği EK-1 listesinde kalan faaliyetler için bu Yönetmelik ekindeki EK-1’de,
b) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği EK-2 listesinde kalan faaliyetler için bu Yönetmelik ekindeki EK-2’de,
c) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği EK-2’ye tabi olup “ÇED Gereklidir” kararı verilmiş olan faaliyetler bu Yönetmelik ekindeki EK-1’de yer alan doğaya yeniden kazandırma formatına göre hazırlanacak raporu bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içerisinde ilgili il çevre ve orman müdürlüğüne sunmakla yükümlüdür.
Yönetmelik Uygulamaları

Bu yönetmelik ekinde yer alan formata uygun olarak ilgili firmalar tarafından hazırlanmış olan dosyalar onaylanmak üzere ilgili İl Çevre Ve Orman Müdürlüğüne sunulur. Onaylanan projede belirtilmiş taahhütlere uyularak faaliyet sürdürülür.

İşletmeci, doğaya yeniden kazandırma çalışmalarına ilişkin hazırlamış olduğu uygulama takvimine göre yapılan çalışmaları yıllık izleme raporları şeklinde ilgili il çevre ve orman müdürlüğüne Ocak ayı sonuna kadar sunulması gerekmektedir.

Doğaya yeniden kazandırma çalışması yapılacak alanın; orman sayılan alan olması hâlinde Orman Genel Müdürlüğü, tarım veya mera alanı olması halinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, bu alanların dışındaki sahalarda ilgili il çevre ve orman müdürlüğü söz konusu sahaların izleme ve denetiminden sorumludur.

İşletmeciler, doğaya yeniden kazandırma çalışmaları içerisinde yer alan taahhütlerini yerine getirememeleri veya faaliyetlerini süreli veya süresiz olarak durdurmaları hâlinde bu tarihten itibaren en geç beş iş günü içerisinde ilgili il çevre ve orman müdürlüğüne haber vermekle yükümlüdürler.

İşletmeci faaliyet esnasında ortaya çıkan şartlar nedeniyle doğaya yeniden kazandırma çalışmasında bir değişiklik yapması gerektiğinde bu değişikliği ilgili il çevre ve orman müdürlüğüne en geç beş iş günü içerisinde bildirmekle yükümlüdür.


Afyonkarahisar da Çed Raporu Kim Hazırlar ?

Çevmed Mühendislik Çevre ve Şehirciliği tarafından ÇED Yeterlik belgesine sahip bir kuruluştur. Adana İli sınırlarında yatırımcıların talepleri doğrultusunda Afyonkarahisar Etlik Piliç Yetiştirme Tesisi Çed Raporu , Afyonkarahisar Toplu Konut Çed Raporu , Afyonkarahisar Mermer Ocağı Çed Raporu , Afyonkarahisar Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi Çed Raporu , Alışveriş Merkezi Çed Raporu, Kompoze Gübre Üretim Tesisi Çed Raporu, Afyon Hazır Beton Santrali Çed Raporu, Afyonkarahisar Yumurta Tavukçuluk Tesisi Çed Raporu , Afyonkarahisar Geri Kazanım ve Kompost Tesisi Çed Raporu , Afyonkarahisar Jeotermal Kaynak Arama Çed Raporu, Afyonkarahisar Kum Çakıl Ocağı Çed raporu, İscehisar Mermer İhtisas OSB Çed Raporu, Bazalt Ocağı Çed raporu vb Çed Projeleri hazırlayarak Afyonkarahisar Çed Gerekli Değildir Belgesi veya Afyonkarahisar Çed Olumlu Belgesi (Çed Olumlu Kararı) almıştır.

Afyonkarahisar ili sınırlarındaki bazı Çed Projelerimiz ve referanslarımız aşağıda verilmişti Her türlü Çed raporu taleplerinizde projelerimiz hızlı bir şekilde hazırlanarak Hızlı Çed almak konusunda bizi aramanız durumunda sizlere yardımcı olabiliriz.

ÇEVMED ÇEVRE REFERANSLAR
FİRMASEKTÖRYATIRIMBAŞVURULAN PROJE İL
AFYONKARAHİSAR İL ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİATIKGERİ KAZANIM VE KOMPOST TESİSİÇED RAPORU EK-2AFYONKARAHİSAR
ARI KÖMÜR VE HAYVANCILIK SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.HAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİÇED RAPORU EK-2AFYONKARAHİSAR
FEVZİ AKDENİZHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİÇED RAPORU EK-2AFYONKARAHİSAR
İSMAİLOĞULLARI CİVCİV TAVUKÇULUK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.HAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİÇED RAPORU EK-2AFYONKARAHİSAR
MERDİVENCİ MERMER VE İNŞ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.MADENCİLİKMERMER OCAĞIÇED RAPORU EK-2AFYONKARAHİSAR
NURİ KÖSEHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİÇED RAPORU EK-2AFYONKARAHİSAR
OZAN ŞENERHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİÇED RAPORU EK-2AFYONKARAHİSAR
TURKISH UÇAK TARIM HAYVANCILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ HAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİÇED RAPORU EK-2AFYONKARAHİSAR
YEŞİLYAYLA HAYVANCILIK GIDA SAN TİC. LTD. ŞTİHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİÇED RAPORU EK-2AFYONKARAHİSAR
AKKOYUNLU MAKİNA SONDAJ TURİZM İNŞ. LTD. ŞTİMADENCİLİKJEOTERMAL KAYNAK ARAMA AMAÇLI SONDAJ ÇALIŞMASIÇED RAPORU EK-2AFYONKARAHİSAR
AKTAŞ MADEN İNŞ. TAAH. SAN. LTD. ŞTİ.MADENCİLİKKUM ÇAKIL OCAĞI VE KIRMA YIKAMA ELEME TESİSİÇED RAPORU EK-2AFYONKARAHİSAR
EKS MERMER MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİMADENCİLİKMERMER ARAMA VE MERMER OCAĞI İŞLETMESİÇED RAPORU EK-2AFYONKARAHİSAR
GÜLSEREN İNTEPEMADENCİLİKMERMER OCAĞI İŞLETMESİÇED RAPORU EK-2AFYONKARAHİSAR
İSCEHİSAR MERMER İHTİSAS OSB HEYET BAŞKANLIĞIMADENCİLİKİSCEHİSAR MERMER İHTİSAS OSBÇED RAPORU EK-1AFYONKARAHİSAR
KARABULUT MERMER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.MADENCİLİKANDEZİT ARAMA VE MERMER OCAĞI İŞLETMESİÇED RAPORU EK-2AFYONKARAHİSAR
KARABULUT MERMER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.MADENCİLİKBAZALT OCAĞI ARAMA VE İŞLETMEÇED RAPORU EK-2AFYONKARAHİSAR
NOYAN MADNECİLİK İÇ VE DIŞ TİC. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.MADENCİLİKMERMER OCAĞI İŞLETMESİÇED RAPORU EK-2AFYONKARAHİSAR
SAĞLAMLAR İNŞAAT BETON ÜRÜNLERİ A.Ş.MADENCİLİKKALKER OCAĞI KIRMA  ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞIÇED RAPORU EK-1AFYONKARAHİSAR

Çevmed Mühendislik Çevre ve Şehirciliği tarafından ÇED Yeterlik belgesine sahip bir kuruluştur. Ağrı İli sınırlarında yatırımcıların talepleri doğrultusunda  Ağrı Maden Arama Amaçlı Sondaj Çalışması Çed raporu, Ağrı puzalon özellikli kumtaşı ocağı çed raporu , ağrı 2 a grubu kalker ocağı kapasite artışı çed raporu ,  kum çakıl ocağı çed raporu, ağrı pomza ocağı çed raporu , Ağrı Patnos asfalt Plent Tesisi Çed raporu , Ağrı Güneş Enerji Santrali Çed Raporu vb Çed Projeleri hazırlayarak Ağrı Çed Gerekli Değildir Belgesi veya Ağrı Çed Olumlu Belgesi (Çed Olumlu Kararı) almıştır.


Ağrı ili sınırlarındaki bazı Çed Projelerimiz ve referanslarımız aşağıda verilmişti Her türlü Çed raporu taleplerinizde projelerimiz hızlı bir şekilde hazırlanarak Hızlı Çed almak konusunda bizi aramanız durumunda sizlere yardımcı olabiliriz.

ÇEVMED ÇEVRE REFERANSLAR
FİRMASEKTÖRYATIRIMBAŞVURULAN PROJE İL
ARKOZ ÇİMENTOENERJİGÜNEŞ ENERJİ SANTRALİÇED RAPORU EK-1AĞRI
ARKOZ MADENCİLİK ENERJİ  TİC. ANONİM ŞİRKETİMADENCİLİKMADEN ARAMA AMAÇLI SONDAJ ÇALIŞMASIÇED RAPORU EK-2AĞRI
ARKOZ MADENCİLİK ENERJİ  TİC. ANONİM ŞİRKETİMADENCİLİKPUZOLAN ÖZELLİKLİ KUMTAŞI ocağı kapasite artışıÇED RAPORU EK-1AĞRI
ARKOZ MADENCİLİK ENERJİ  TİC. ANONİM ŞİRKETİMADENCİLİKPUZOLAN ÖZELLİKLİ KUMTAŞIÇED RAPORU EK-2AĞRI
ARKOZ MADENCİLİK ENERJİ TİC. ANONİM ŞİRKETİMADENCİLİKII A GRUBU KALKER OCAĞI kapasite artışı ÇED RAPORU EK-1AĞRI
ARKOZ MADENCİLİK ENERJİ TİC. ANONİM ŞİRKETİMADENCİLİKII A GRUBU KALKER OCAĞI ÇED RAPORU EK-2AĞRI
NEVZAT BAĞARMADENCİLİKKUM ÇAKIL OCAĞI    ÇED RAPORU EK-2AĞRI
YAŞAR ELEKTRİK MAKİNA MADENCİLİK LTD. ŞTİ.MADENCİLİKPOMZA OCAĞI    ÇED RAPORU EK-2AĞRI
PATNOS BELEDİYESİSANAYİASFALT PLENT TESİSİÇED RAPORU EK-2AĞRI
RAMAZAN AĞAOĞULLARI İNŞ TAAH. SAN. TİC. LTD.ŞTİ.SANAYİASFALT PLENT TESİSİÇED RAPORU EK-2AĞRI

Ağrı da Çed Raporu Kim Hazırlar ?

Çevmed Mühendislik Çevre ve Şehirciliği tarafından ÇED Yeterlik belgesine sahip bir kuruluştur. Ağrı İli sınırlarında yatırımcıların talepleri doğrultusunda  Ağrı Maden Arama Amaçlı Sondaj Çalışması Çed raporu, Ağrı puzalon özellikli kumtaşı ocağı çed raporu , ağrı 2 a grubu kalker ocağı kapasite artışı çed raporu ,  kum çakıl ocağı çed raporu, ağrı pomza ocağı çed raporu , Ağrı Patnos asfalt Plent Tesisi Çed raporu , Ağrı Güneş Enerji Santrali Çed Raporu vb Çed Projeleri hazırlayarak Ağrı Çed Gerekli Değildir Belgesi veya Ağrı Çed Olumlu Belgesi (Çed Olumlu Kararı) almıştır.

Ağrı ili sınırlarındaki bazı Çed Projelerimiz ve referanslarımız aşağıda verilmişti Her türlü Çed raporu taleplerinizde projelerimiz hızlı bir şekilde hazırlanarak Hızlı Çed almak konusunda bizi aramanız durumunda sizlere yardımcı olabiliriz.ÇEVMED ÇEVRE REFERANSLAR

FİRMASEKTÖRYATIRIMBAŞVURULAN PROJE İL
ARKOZ ÇİMENTOENERJİGÜNEŞ ENERJİ SANTRALİÇED RAPORU EK-1AĞRI
ARKOZ MADENCİLİK ENERJİ TİC. ANONİM ŞİRKETİMADENCİLİKMADEN ARAMA AMAÇLI SONDAJ ÇALIŞMASIÇED RAPORU EK-2AĞRI
ARKOZ MADENCİLİK ENERJİ TİC. ANONİM ŞİRKETİMADENCİLİKPUZOLAN ÖZELLİKLİ KUMTAŞI ocağı kapasite artışıÇED RAPORU EK-1AĞRI
ARKOZ MADENCİLİK ENERJİ TİC. ANONİM ŞİRKETİMADENCİLİKPUZOLAN ÖZELLİKLİ KUMTAŞIÇED RAPORU EK-2AĞRI
ARKOZ MADENCİLİK ENERJİ TİC. ANONİM ŞİRKETİMADENCİLİKII A GRUBU KALKER OCAĞI kapasite artışı ÇED RAPORU EK-1AĞRI
ARKOZ MADENCİLİK ENERJİ TİC. ANONİM ŞİRKETİMADENCİLİKII A GRUBU KALKER OCAĞI ÇED RAPORU EK-2AĞRI
NEVZAT BAĞARMADENCİLİKKUM ÇAKIL OCAĞI ÇED RAPORU EK-2AĞRI
YAŞAR ELEKTRİK MAKİNA MADENCİLİK LTD. ŞTİ.MADENCİLİKPOMZA OCAĞI ÇED RAPORU EK-2AĞRI
PATNOS BELEDİYESİSANAYİASFALT PLENT TESİSİÇED RAPORU EK-2AĞRI
RAMAZAN AĞAOĞULLARI İNŞ TAAH. SAN. TİC. LTD.ŞTİ.SANAYİASFALT PLENT TESİSİÇED RAPORU EK-2AĞRI

proje ilerleme raporu hazırlayan firmalar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ÇED Olumlu kararı verilen projelerde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının denetiminde belirlenen periyotlarda saha ziyaretleri olarak gerçekleştirilmelidir. Çed olumlu kararı verilen projenin İnşaat ve işletme dönemlerine ilişkin izleme ve raporlamayı ifade etmektedir. Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunda belirtilen taahhütlere uyulup uyulmadığının denetlenmesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na raporlanmasını kapsamaktadır.

Proje ilerleme raporu Çevresel Etki Değerlendirmesi yeterlilik belgesine sahip çed firmaları tarafından hazırlanır. Çevmed Mühendislik yetkili bir çed firmasıdır.

Ankara da Çed Raporu Kim Hazırlar

Çevmed Mühendislik Çevre ve Şehirciliği tarafından ÇED Yeterlik belgesine sahip bir kuruluştur. Amasya İli sınırlarında yatırımcıların talepleri doğrultusunda 

Ankara Etlik Piliç Yetiştirme Tesisi Çed Raporu , Ankara Yumurta Tavukçuluk Çed Raporu , Ankara Veteriner İlaç Üretim Tesisi Çed Raporu, Ankara Toplu Konut Çed raporu , Ankara Rezidans ve Dükkan Çed Raporu , Ankara Malzeme Ocağı Çed Raporu, Ankara Kalker Ocağı Çed Raporu, Ankara mermer Ocağı Çed Raporu, Ankara Hazır Beton Santrali Çed Raporu , Ankara Seyyar Kırma Eleme Tesisi Çed Raporu vb Çed Projeleri hazırlayarak Amasya Çed Gerekli Değildir Belgesi veya Amasya Çed Olumlu Belgesi (Çed Olumlu Kararı) almıştır.

Ankara ili sınırlarındaki bazı Çed Projelerimiz ve referanslarımız aşağıda verilmişti Her türlü Çed raporu taleplerinizde projelerimiz hızlı bir şekilde hazırlanarak Hızlı Çed almak konusunda bizi aramanız durumunda sizlere yardımcı olabiliriz.

ÇEVMED ÇEVRE REFERANSLAR
FİRMASEKTÖRYATIRIMBAŞVURULAN PROJE İL
ABDULLAH UYANIKHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİÇED RAPORU EK-2ANKARA
AHMET İNCEKARAHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİÇED RAPORU EK-2ANKARA
AK BEREKET HAYV. TAR. DAN. PETROL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.HAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİÇED RAPORU EK-2ANKARA
AK GİRİŞİM MİMARLIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.HAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİÇED RAPORU EK-2ANKARA
AKÇA İNŞAAT TARIM HAYVANCILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİÇED RAPORU EK-2ANKARA
ALK TAVUKÇULUKHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİÇED RAPORU EK-2ANKARA
ALKAN TAVUKÇULUKHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİÇED RAPORU EK-2ANKARA
ALTIN ÇİFTLİĞİ TAVUKÇULUK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.HAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİÇED RAPORU EK-2ANKARA
ATAYMAÇ GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.HAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİÇED RAPORU EK-2ANKARA
AY PİLİÇ TAVUKÇULUKHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİÇED RAPORU EK-2ANKARA
AYCEM TAVUKÇULUK TARIM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.HAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİÇED RAPORU EK-2ANKARA
AZK TARIM HAYVANCILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİÇED RAPORU EK-2ANKARA
BAŞKENT NET ENERJİ HAYV. MED. SAN. TİC. LTD. ŞTİHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİÇED RAPORU EK-2ANKARA
BEMTAŞ TARIM HAYVANCILIKHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİÇED RAPORU EK-2ANKARA
BEY-TAT TARIM SAN TİC. LTD. ŞTİHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİÇED RAPORU EK-2ANKARA
BEYCAN TARIM HAYVANCILIK NAK. TİC. LTD. ŞTİ.HAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİÇED RAPORU EK-2ANKARA
BEYTAR BEYPAZARI GIDA TARIM VE HAYVANCILIK TİC. LTD. ŞTİ.HAYVANCILIKYUMURTA TAVUKÇULUĞU TESİSİÇED RAPORU EK-1ANKARA
BEYTAR BEYPAZARI GIDA TARIM VE HAYVANCILIK TİC. LTD. ŞTİ.HAYVANCILIKYUMURTA TAVUKÇULUĞU TESİSİ KAPASİTE ARTIŞIÇED RAPORU EK-1ANKARA
BİNNUR SEZERHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİÇED RAPORU EK-2ANKARA
CEP SERACILIK TARIM GIDA HAYV LTD. ŞTİHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİÇED RAPORU EK-2ANKARA
CESARET TAVUKÇULUK GIDA ENERJİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.HAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİÇED RAPORU EK-2ANKARA
ÇAĞLAYAN GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.HAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİÇED RAPORU EK-2ANKARA
ÇAĞLAYAN GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.HAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİS KAPASİTE ARTIŞIİÇED RAPORU EK-1ANKARA
DOĞA TAVUKÇULUK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.HAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİÇED RAPORU EK-2ANKARA
DÖRT K GIDA TARIM LTD. ŞTİHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİÇED RAPORU EK-2ANKARA
ELFA TAVUKÇULUKHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİÇED RAPORU EK-2ANKARA
ELİFİM TAVUKÇULUK VE GIDA TARIM HAYVANCILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.HAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİÇED RAPORU EK-2ANKARA
EMİN EL VETERİNER ÜRÜN. LTD. ŞTİ.HAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİÇED RAPORU EK-2ANKARA
EMTA HAYVANCILIKHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİÇED RAPORU EK-2ANKARA
ERCİYES PİLİÇ ENERJİ İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.HAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİÇED RAPORU EK-2ANKARA
ESMİR GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİÇED RAPORU EK-2ANKARA
FATMA YİĞİTHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİÇED RAPORU EK-2ANKARA

Antalya da Çed Raporu Kim Hazırlar

Çevmed Mühendislik Çevre ve Şehirciliği tarafından ÇED Yeterlik belgesine sahip bir kuruluştur. Amasya İli sınırlarında yatırımcıların talepleri doğrultusunda

Antalya Etlik Piliç Yetiştirme Tesisi Çed Raporu , Antalya Yumurta Tavukçuluk Çed Raporu , Antalya Veteriner İlaç Üretim Tesisi Çed Raporu, Antalya Toplu Konut Çed raporu , Antalya Rezidans ve Dükkan Çed Raporu , Antalya Malzeme Ocağı Çed Raporu, Antalya Kalker Ocağı Çed Raporu, Antalya mermer Ocağı Çed Raporu, Antalya Hazır Beton Santrali Çed Raporu , Antalya Seyyar Kırma Eleme Tesisi Çed Raporu vb Çed Projeleri hazırlayarak Antalya Çed Gerekli Değildir Belgesi veya Antalya Çed Olumlu Belgesi (Çed Olumlu Kararı) almıştır.


Çed Gerekli Değildir raporu Nasıl Alınır

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED Raporu (Çed Olumlu Kararı) ve Proje Tanıtım Dosyası (Çed Gerekli Değildir Kararı) hazırlayabilmesi için şirketlerin personel listesini ,şirket donanımını vb. özelliklerini inceleyerek yeterli gördüğü şirketlere yeterlik belgesi vermektedir. ÇED Yönetmeliği Ek II Listesi kapsamındaki yatırımlar (projeler) için Proje Tanıtım Dosyası (ÇED Yeterlik Belgesi sahibi bir firma tarafından) hazırlanarak İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne e-çed üzerinden müracaat edilmesi ÇED Gerekli Değildir belgesi alınması gerekmektedir. ÇED Yönetmeliği Ek I Listesi kapsamındaki yatırımlar (projeler) için ÇED Raporu (ÇED Yeterlik Belgesi sahibi bir firm a (tarafından) hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına e-çed üzerinden müracaat edilmesi ÇED Olumlu Belgesi alınması gerekmektedir.

EK I 'e ve EK II Listesine Tabii Yatırımlar ÇEV-MED Yeterlik şartlarını sağladığı için ÇED Raporu (Çed Olumlu Kararı) ve Proje Tanıtım Dosyası (Çed Gerekli Değildir Kararı) hazırlama konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığından YETERLİK BELGESİ verilmiştir.

Yönetmelik kapsamında ki projeler için ;

Planlanan projeler veya faaliyetler için ÇED Yönetmeliğine göre 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne tabi EK-I listesinde yer alan projeler için ÇED Raporu Hazırlanarak Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı , EK-II listesinde yer alan projeler için Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanarak Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı alınmadıkça,

 • (Yönetmeliğin 6. maddesinin 3. bendine göre) "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı alınmadıkça hiçbir teşvik, onay, izin yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.
 • "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı alınmadan yatırıma başlanan ya da kurulan faaliyetler, Çevre Kanunu'nun 15. maddesine istinaden ÇED Yönetmeliği (19.maddesinin (a) bendi) gereğince durdurulmaktadır.
 • Bu durumda, Çevre Kanununun 20. maddesinin (e) bendi uyarınca idari para cezası uygulanmaktadır.
 • ÇED Raporunda veya Proje Tanıtım Dosyasında taahhüt edilen hususlara uyulmadığının tespit edilmesi durumunda ise Yönetmeliğin 19.maddesinin (b) bendi gereğince (Çevre Kanunu'nun 20. maddesinin (e) bendi uyarınca) idari para cezası uygulanmaktadır.

Aydın da çed raporu kim hazırlar

Çevmed Mühendislik Çevre ve Şehirciliği tarafından ÇED Yeterlik belgesine sahip bir kuruluştur. Aydın İli sınırlarında yatırımcıların talepleri doğrultusunda

Aydın Etlik Piliç Yetiştirme Tesisi Çed Raporu , Aydın Yumurta Tavukçuluk Çed Raporu , Aydın Veteriner İlaç Üretim Tesisi Çed Raporu, Aydın Toplu Konut Çed raporu , Aydın Rezidans ve Dükkan Çed Raporu , Aydın Malzeme Ocağı Çed Raporu, Aydın Kalker Ocağı Çed Raporu, Aydın mermer Ocağı Çed Raporu, Aydın Hazır Beton Santrali Çed Raporu , Aydın Seyyar Kırma Eleme Tesisi Çed Raporu vb Çed Projeleri hazırlayarak Aydın Çed Gerekli Değildir Belgesi veya Aydın Çed Olumlu Belgesi (Çed Olumlu Kararı) almıştır.

ÇED süreci ne kadar sürer?

ÇED Yönetmeliğinin uygulamasında 180 iş günü olan ÇED Süreci 60 iş gününe düşürülmüştür. ÇED sürecinin her aşamasında Proje sahibi (yatırımcılar) kısa mesaj (SMS) ve e-posta yoluyla bilgilendirilmektedir.

ÇED süreci ne demek?

ÇED; yapılması planlanan projenin çevresel etki değerlendirmesinin yapılması için başvuru ile başlayan ve Bakanlık tarafından kararın verilmesi ile sona eren süreç olarak tanımlanıyor.

ÇED raporu için nereye başvurulur?

ÇED raporu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvuru yapılması gerekiyor. Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar: Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu, Proje Tanıtım Dosyası hazırlamalıyorlar Bakanlığa sunuyor.

ÇED raporuna nasıl itiraz edilir?

Bu süre zarfında itiraz edecek İstanbullular, itirazlarını İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'ne dilekçeyle iletebilir

kübaj raporunu kim hazırlar

Çed raporları veya çed raporlarının ekinde talep edilen rapordur Kübaj raporu, Çevmed Mühendislik firmazı olarak deneyimli maden mühendislerimiz almış olduğu eğitimle Kübaj raporunuzu 3 boyutlu modeleme ile kurumun istediği formatta hazırlayıp sunabilmektedir.

ÇED Raporu Nedir, ÇED Raporu Nasıl Hazırlanır?

Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi bir projeyi gerçekleştirmeyi planlayan gerçek veya tüzel kişiler; ÇED Başvuru Dosyasını ve ÇED Raporunu, Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlara hazırlatmak, ilgili makama sunulmasını sağlamak ve proje kapsamında verdikleri taahhütlere uymakla yükümlüdürler.

Bu projeler:
•  Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-1 listesinde yer alan projeler,
•  “ÇED Gereklidir” kararı verilen projeler,
•  Kapsam dışı değerlendirilen projelere ilişkin kapasite artırımı ve/veya genişletilmesinin planlanması halinde,        mevcut proje kapasitesi ve kapasite artışları toplamı ile birlikte projenin yeni kapasitesi Ek-1 listesinde belirtilen eşik değer veya üzerinde olan projeler,
Bu kapsamdaki projeler için “ÇED Olumlu” veya “ÇED Olumsuz” kararı verilebilir.

Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED)

Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalardır.

Çevresel etki değerlendirmesi başvuru dosyası

ÇED Yönetmeliği EK-3’te yer alan Genel Formatı esas alınarak hazırlanan dosyadır.

Hazırlanan dosya Bakanlığa sunulur. Bakanlıkça uygunluk yönünden 5 iş gün içerisinde incelenen dosyanın bir örneği halka duyurulmak üzere Valiliğe gönderilir. Proje ile ilgili olarak başvurunun yapıldığını, ÇED sürecinin başladığını, ÇED Başvuru Dosyasının halkın görüşüne açıldığını ve ÇED süreci tamamlanana kadar projeye ilişkin görüş ve önerilerin Valiliğe veya Bakanlığa verilebileceği Bakanlık ve Valilik tarafından anons, askıda ilan, internet vb. şekilde halka duyurulur.


Çevresel etki değerlendirmesi özel formatı

Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunun hazırlanmasında esas alınmak üzere; Komisyon tarafından projenin önemli çevresel boyutları ile Halkın Katılımı toplantısındaki görüş ve öneriler göz önüne alınmak suretiyle EK-3’teki Çevresel Etki Değerlendirmesi genel formatında belirtilen ana başlıklar altında ele alınması gereken konuları tanımlayan formattır.

Halkın Katılımı Toplantısı/Toplantılarının tamamlanmasından itibaren Format bedeli 1 (bir) ay içerisinde yatırılmaz ise başvuru geçersiz sayılır. Kapsam belirleme ve Özel Format verme işlemleri, Format Bedeli yatırılmasından sonra yedi iş günü içerisinde Bakanlıkça tamamlanır. Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar Özel Formatın veriliş tarihinden itibaren oniki ay içinde ÇED Raporunu Bakanlığa sunmakla yükümlüdür. Talep edilmesi durumunda altı (6) ay ek süre verilir. Bu süre içinde ÇED Raporu sunulmaz ise ÇED süreci sonlandırılır.

Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan ÇED Raporu Bakanlığa sunulur. ÇED Raporunun Özel Formata uygunluğu Bakanlık tarafından beş iş günü içinde sonuçlandırılır.

ÇED Olumlu veya ÇED Olumsuz Karar Aşaması

Bakanlık tarafından; sunulan nihai ÇED Raporlarının komisyon üye sayısı kadar çoğaltılması istenir. Çoğaltılan nihai ÇED Raporları on iş günü içerisinde Bakanlığa sunulur. Bakanlık, Komisyonun rapor hakkındaki çalışmaları ve halkın görüşlerini dikkate alarak proje için "ÇED Olumlu" ya da "ÇED Olumsuz" kararını on iş günü içinde verir, bu kararı komisyon üyelerine bildirir. Proje için verilen  "ÇED Olumlu" ya da "ÇED Olumsuz" kararı Bakanlık ve Valilik tarafından askıda ilan ve internet aracılığı ile halka duyurulur.

Çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararı

Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hakkında Komisyonca yapılan değerlendirmeler dikkate alınarak, projenin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin, alınacak önlemler sonucu ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre kabul edilebilir düzeylerde olduğunun saptanması üzerine gerçekleşmesinde sakınca görülmediğini belirten Bakanlık kararıdır. Gerekli izinler alınarak yatırıma başlanmasında sakınca yoktur.

"ÇED Olumlu" kararı verilen proje için yedi yıl içinde mücbir bir sebep bulunmaksızın yatırıma başlanmaması durumunda "ÇED Olumlu" kararı geçersiz sayılır.


Seçme Eleme Listesinde (Ek II) Yer Alan Projelere ilişkin Süreç

Çevresel Etki Değerlendirmesinin gerekli olup olmadığının araştırılması amacıyla Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar tarafından; Ek-4’e göre hazırlanan Proje Tanıtım Dosyası, proje sahibince Proje Tanıtım Dosyasında ve eklerinde yer alan bilgi ve belgelerin doğru olduğunu belirtir taahhüt yazısı ve imza sirküleri ile Bakanlık tarafından belirlenen başvuru bedelinin ödendiğine dair belge Valiliğe sunulur.

Valilik, proje için hazırlanan Proje Tanıtım Dosyasını Ek-4’te yer alan kriterler çerçevesinde beş iş günü içinde inceler. Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerde eksikliklerin bulunması halinde bunların tamamlanması Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlardan istenir.

Eksiklikleri altı ay içerisinde Valiliğe sunulmayan Proje Tanıtım Dosyaları iade edilir, başvuru geçersiz sayılır.

Valilik gerekli gördüğü hallerde proje alanını yerinde inceleyebilir veya inceletebilir.

ORMAN ALAN KİRALAMASI

Maden izin yönetmeliği ÜRETİM FAALİYETLERİ KAPSAMINDA ORMAN ALANLARININ KİRALANARAK ÜRETİME AÇTIRILMASI HİZMETİDİR.
Madde 20 - (Değişik fıkra: 21/03/2007 - 2007/11932 S.Yön./8.md.) Maden ruhsat sahibi; Devlet ormanları, hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlar, muhafaza ormanlarında ve ağaçlandırma alanlarında; üretim faaliyetleri için valiliğe veya ilgili orman bölge müdürlüğüne gerekli belgelerle müracaat eder. İlgili orman bölge müdürlüğünce, arazi üzerinde yapılacak inceleme sonucu hazırlanan rapor göz önünde bulundurularak ruhsat süresince orman işletme izni ve/veya geçici tesis izni verilir. Orman işletme iznine ilişkin yapılan işlem sonuçları orman bölge müdürlüğünce Genel Müdürlüğe bildirilir.

Jeotermal Rezervuar

Jeotermal Rezervuar

İşletilmekte olan jeotermal sistemin sıcak ve geçirgen kısmını tanımlar. Jeotermal sistemler ve rezervuarlar; rezervuar sıcaklığı, akışkan entalpisi, fiziksel durumu, doğası ve jeolojik yerleşimi gibi özelliklerine göre sınıflandırılırlar. Örneğin jeotermal rezervuarda 1 km derinlikteki sıcaklığa bağlı olarak sistemleri iki gruba ayırmak olasıdır.      

a.) Rezervuar sıcaklığının 150°C’ dan düşük olduğu, düşük sıcaklıklı sistemler: Bu tür sistemler genelde yeryüzüne ulaşmış doğal sıcak su veya kaynar çıkışlar gösterirler.

b.) Rezervuar sıcaklığının 200°C’ dan yüksek olduğu yüksek sıcaklıklı sistemler: Bu tür sistemler ise doğal buhar çıkışları (fumeroller), kaynayan çamur göletleri ile kendini gösterir.

Jeotermal sistemlerin fiziksel durumlarına bağlı olarak sınıflandırılmaları durumunda, üç farklı rezervuar durumu tanımlanabilir ( Dickson, 1998).

 

Sıvının etken olduğu jeotermal rezervuarlar

Rezervuardaki basınç koşullarında su sıcaklığının buharlaşma sıcaklığından daha düşük olduğu rezervuarları tanımlamakta kullanılır. Rezervuar basıncını sıvı su fazı kontrol etmektedir.

 

İki fazlı jeotermal rezervuarlar

Rezervuarda sıvı su ve su buharı birlikte bulunmaktadır ve rezervuar basıncı ve sıcaklığı suyun buhar basıncı eğrisini izler.
Buharın etken olduğu jeotermal rezervuarlar

Rezervuar basıncındaki akışkan sıcaklığının suyun buhar basıncı eğrisi sıcaklığından daha yüksek olması durumunda bu tür rezervuarlar oluşurlar. Rezervuardaki basıncı su buharı fazı kontrol etmektedir.

Bir jeotermal rezervuarın fiziksel durumu ve kimyasal özellikleri zamana bağlı olarak değişiklik gösterebileceği gibi aynı rezervuar içerisinde de bir noktadan diğerine farklılıklar gösterebilir. Örneğin sıvının etken olduğu bir rezervuar, üretim sonucu oluşan basınç düşümünden dolayı, zamanla iki fazlı bir jeotermal akışkan durumuna dönüşebilir.

Çed raporu nasıl alınır

Çed Raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yeterlilik verdiği ÇED Firmalarından alınır. Yatırımcı projelerinin kapsamına göre ÇED Firmasına Ek-2 kapsamında ise Proje Tanıtım Dosyası yada Ek-1 kapsamında ise Çed Raporu hazırlatarak İlgili kuruma sunar ve ÇED Belgesini alır.

Çevmed Mühendislik Yetkili bir ÇED Firmasıdır Tüm Türkiye geneline ÇED Raporu hazırlayabilen bir firma olarak çözüm ortağınız olabiliriz.

Ankara Çevre Mühendisliği Danışmanlık Şirketleri

ÇEVRE DANIŞMANLIK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazete 'de "Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği" yayınlanmıştır.

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-2 listesinde yer alan tesisler, en az bir çevre görevlisi istihdam etmek ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak , Ek-1 listesinde yer alan tesisler, çevre yönetim birimi kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.

Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin, çevre izni veya çevre izin ve lisansı alması zorunludur. İşletmelere verilen çevre izin veya çevre izin ve lisansı, on yıl süre ile geçerlidir.

Çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusu çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılacaktır.

Firmamız Çevre izin veya çevre izin ve lisans e-başvuru dosyasını ve başvuru için gerekli bilgi, belge ve raporları hazırlayarak bu yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermek üzere Bakanlık tarafından 318 Numaralı "ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ" ile yetkili kılınm ıştır.

Çevre danışmanlık kapsamında firmamız aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmektedir:

 • Tesis için, konusunda uzman ve çevre mevzuatına hâkim bir mühendis koordinatör olarak görevlendirilecektir.
 • Tesis için görevlendirilen Koordinatör, sorumlusu olduğu tesiste sözleşme süresi boyunca her ay çevre denetimi gerçekleştirilecektir.
 • Yapılan denetimler sonunda; en geç bir hafta içerisinde uygunsuzlukları da içerir denetim raporları işverene teslim edilecektir.
 • Denetim raporları; tesiste denetim esnasında, Çevre Mevzuatı kapsamında görülen uygunsuzlukları ve bu uygunsuzlukların giderilmesi için detaylı çözüm önerilerini içerecektir.
 • Koordinatör sorumlusu olduğu tesisin çevre yönetim faaliyetlerini koordine edecektir.
 • Koordinatör sorumlusu olduğu tesisin Çevre İzinleri kapsamında alması gereken belgeleri almak ile ilgili çalışmaları yürütecektir.
 • Bakanlıkça ve/veya İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nce istenecek olan bilgi ve belgeler zamanında ve eksiksiz olarak ilgili kuruma sunulacaktır.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve/veya İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yapacağı denetimlerde tesise görevlendirilmiş koordinatör tesiste hazır bulunacak ve çevresel konularla ilgili gerekli soruları cevaplandıracaktır.
 • Çevre denetim çalışmaları ile ilgili olarak her yıl yapılan çalışmalar hakkında detaylı bir rapor sunulacaktır.
 • İşverenin çevre konusunda olabilecek soru ve görüşleri ivedilikle cevaplandırılacak, gerek olması durumunda ilgili Üniversite ve Meslek Odaları ile koordinasyon sağlanacaktır.
 • Çevre Denetimi ve Danışmanlık çalışmaları esnasında ticari sır niteliğinde olan veya olmayan hiçbir bilgi ve/veya belge üçüncü şahıslar ile paylaşılmayacaktır.

Türkiye’de Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) yönetmeliklerinin değişim süreci

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) genel olarak, planlama aşamasındaki faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için, çevreye yapabileceği tüm etkilerin bilimsel ve teknik yöntemlerle tespit edilerek olumsuz etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek şekilde en aza indirilmesi ve olumlu etkilerin arttırılmasıdır. 20. Yüzyılın sonlarına doğru toplumlar çevre politikalarını oluşturmaya başlamışlar ve Çevresel Etki Değerlendirmesi ülkelerin çevre mevzuatlarında yer almaya başlamıştır. Önceleri sadece projeler için uygulanmış, daha sonra kapsamı geliştirilerek plan, program ve politikaların çevresel değerlendirilmesi sonucu Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) kavramı ortaya çıkmıştır. Avrupa Birliği’ne üye ülkeler; birlikteliği sağlamak amacıyla çıkarılmış olan Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Stratejik Çevresel Değerlendirme Direktifleri doğrultusunda ulusal mevzuatlarını düzenlemektedirler. Bu çalışma ile ÇED'in Türkiye’de ortaya çıkışı, gelişimi, uygulamaları ve bu uygulamalarda karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözümleri ile Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde çevre mevzuatındaki Çevresel Etki Değerlendirmesi’ne yönelik çalışmalarda yapmış olduğu değişiklikler ile birlikte incelenmiştir


kaynak:https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12575/34440

ÇED nedir ?

 ÇED  Nedir?

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), belirli bir proje veya gelişmenin, çevre üzerindeki önemli etkilerinin belirlendiği bir süreçtir. Bu süreç, kendi başına bir karar verme süreci değildir;  karar verme süreci ile birlikte gelişen ve onu destekleyen bir süreçtir. Yeni proje ve gelişmelerin çevreye olabilecek sürekli veya geçici potansiyel etkilerinin sosyal sonuçlarını ve alternatif çözümlerini de içine alacak şekilde analizi ve değerlendirilmesidir.

ÇED'in amacı; ekonomik ve sosyal gelişmeye engel olmaksızın, çevre değerlerini ekonomik politikalar karşısında korumak, planlanan bir faaliyetin yol açabileceği bütün olumsuz çevresel etkilerin önceden tespit edilip, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.

ÇED’in temel görevi, projelerle ve gelişmelerle ilgili karar vericilerin daha bütünsel, yani karara etkiyecek birden fazla faktörü göz önüne alır bir şekilde daha sağlıklı karar vermelerini sağlamak için, onlara projelerden kaynaklanabilecek çevresel etkileri net bir şekilde göstermektir.

 

ÇED,  projelerle ilgili bütün ilgili tarafların bir araya geldiği ve görüş, kaygı ve önerilerini ortaya koyabildikleri  demokratik ve şeffaf bir süreçtir. İlgili taraflar  bu süreç içerisinde ortaya koydukları teknik bilgi ve görüşlerle projenin en optimal şekilde gelişimine katkı sağlarlar.

 

İyi işleyen bir ÇED sürecinin şeffaf tabiatı sayesinde, halka/diğer ilgili taraflara danışarak ve olabildiğince gerçekleştirilmesi istenen projeye ilişkin ve geniş çapta bilgi toplayarak, projenin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek olası problemler, henüz projenin  tasarım aşamasında çözülebilir veya hafifletilebilir. Bu yolla (bazen öngörülen) problemlerin pek çoğu, fiili uygulama başlamadan çözülmeye çalışılır ve böylelikle maliyetli zaman kaybı önlenmiş olur.

 

Önerilen projeye getirilen çeşitli alternatiflerin ÇED çalışması kapsamında incelenmesi, çevresel faydaları arttırırken, proje sahibinin maliyetlerini azaltabilecek başka seçenekler de sunabilir. Halkın katılım süreci sayesinde, ilgili taraflar, proje sahibi ve kamu kurum kuruluşları  arasında güven duygusu oluşturur ve katılımcı tabiatı sayesinde de ÇED süreci, o ülkenin genel demokratik sürecine katkıda bulunur.

            

            Faydalarını kısaca özetlemek gerekirse:

          - Tasarım aşamasında ortaya çıkabilecek olumsuz durumları önceden görerek “etkisiz hale getirmesi için gerekli tedbirleri ortaya koyması, olumsuz etkilerin minimize edilmesini sağlaması”

          - Proje sahibi için maliyet-azaltıcı seçenekler sunması,

          - Karar verme sürecine yönelik daha güvenilir, bütünsel ve işbirlikçi bir yaklaşım , demokrasiye katkı.

 

Sonuç olarak;

1969 yılında ABD’de yürürlüğe giren Ulusal Çevre Politikası Kanunu (National Environmental Policy Act) kapsamında dünya ile tanışan ve gerek ABD, gerek AB ülkeleri, gerekse diğer dünya ülkelerinde  halen en etkin çevre yönetim aracı olarak yerini alan ve gün geçtikçe de bu yeri sağlamlaştıran ÇED, ülkemizde  7 Şubat 1993 tarihinden bu yana uygulanmaktadır.

Türkiye’de sağlam bir çevre yönetimi oluşturmanın esas temelini ÇED sürecinin yasal, kurumsal ve teknik altyapı açısından güçlendirilmesi teşkil etmektedir.

           ÇED'İN  ANA İLKELERİ

           Planlama süreciyle bütünleştirme

      Çevresel değerlendirme süreci, çevresel konuların dikkate alınmasını sağlamak için, planlama süreciyle bütünleştirilmelidir. İdeal bir durumda, değerlendirme projenin hazırlık süreciyle bütünleştirilir. Bu aynı zamanda değişik kısımlardan sorumlu ekiplerin veya kişilerin birbirlerinin çalışmalarına etkin şekilde katılmaları veya projeyi hazırlayanlarla değerlendirmeyi yürütenler arasında daha yakın temas ve bilgi alışverişi sağlamak anlamına gelir.  

           Mümkün olan en erken aşamada diyalog

         Çevresel değerlendirme karar verme sürecinin mümkün olan en erken aşamasında uygulanmalıdır.  Sürecin doğru şekilde çalışması açısından, değerlendirme verilerinin projenin hazırlanması sırasında elde olacağı şekilde bir zamanlama gereklidir. ÇED’in  projeye ilişkin kritik kararlar verildikten sonra başlatılması, proje tasarımını, resmi olarak kabul edilmiş olmasa bile, değiştirilmesi zor bir hale getirmektedir. 

           Sorumluluk  

    Proje sahibi, proje hedefleri gerçekleştirilirken etkileri indirgemek açısından en iyi konumda bulunduğu için, ÇED Raporunu hazırlamakla sorumludur.  Proje sahibi, çevresel hedeflerin gerçekleştirilmesinden sorumlu olan çevre makamlarıyla işbirliği yapmalıdır. 

           Karar verme

       ÇED Raporu karar vericilere, proje teklifiyle birlikte sunulmalıdır.  Yetkili makam, karar verilirken raporu da göz önünde bulundurmalıdır. Yetkili makam, teklif edilen bir plana ilişkin karar verdiği zaman, çevresel etki değerlendirme raporuna açık şekilde atıf yapmalıdır.

    Siyasi irade ve bilginin doğru kullanımı etkili bir ÇED süreci için gereklidir. Aksi taktirde, değerlendirme süreci ve çevresel değerlendirme ile proje hazırlığı arasındaki bağlantı tüm ilgili tarafların açık, geniş ve şeffaf katılımıyla çok başarılı şekilde yürütülse bile, karar verme üzerindeki etkiler zayıf olabilir.  Bu durumda geleneksel ve ekonomik tercihler ön plana çıkabilir ve değerlendirmedeki önerilerin önüne geçebilir. Çevresel değerlendirmeyi başlatma ve kullanma konusundaki siyasi iradenin artırılması için şu araçlar kullanılabilir:

          - Politikacıların ve kamuoyunun yeterli bilince sahip olmaları;

          - Çevresel konular üzerine eğitim,

          - Karar vericilerin üzerinde baskı oluşturmak üzere, karar verme sürecinde şeffaflık. 

            

           Danışma ve katılım

          Projelerin çevresel değerlendirmeleri sürecinde ilgili tarafların geniş katılımı önem arzetmektedir. Halk da çevresel değerlendirme sürecine katılmalıdır.  İlgili ve etkilenen gruplar projelerin çevresel değerlendirme sürecindeki adımlardan ve mevcut katılım fırsatlarından haberdar olmalıdır.  Çevresel değerlendirme sürecinin sonuçları bu grupların anlayabileceği şekilde kendilerine iletilmelidir. 

           

           Esneklik

           ÇED süreci danışma ve katılımdan sağlanan girdilere uygun şekilde cevap verebilmelidir. 

           ÇED prosedürü bu nedenle esnek olmalıdır.  

           Danışma ve halk katılımından elde edilecek muhtemel sonuçların tahmin edilmesi

          Erken bir aşamada ve sıkça ilgili gruplar ve kurumlarla iletişim kurulması, sinyallerinin alınması ve ÇED sürecinin net bir şekilde açıklanması; 

          Beklenmedik sonuçlara cevap verebilmek için danışmanlarla kısa dönemli veya çerçeve sözleşmeler yapılması. 

          

           Demokrasi

          Çevresel değerlendirmenin, bir ülkede projelere ilişkin karar verme sürecindeki demokrasi düzeyini yükseltebileceği görülmektedir: çevresel değerlendirmenin, değişik politika alanları ile devletin değişik düzeyleri ve halk katılımı arasında temin edeceği tutarlılık nihai olarak bu iyileşmeyi sağlayabilir. 

           

          ÇED Raporu ve Süreci
          Gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu, çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmelerin çevreye yapabileceği tüm olumsuz etkileri göz önünde bulundurularak, çevre kirlenmesine sebep olabilecek artık ve atıkların ne şekilde zararsız hale getirileceğini ve bu hususta alınacak tedbirleri belirten rapordur. 

           ÇED Yönetmeliğine göre, ÇED Raporuna tabi kurum, kuruluş ve işletmeler özelliklerine göre iki gruba ayrılmıştır. Birinci grupta yönetmeliğin EK-1 listesinde yer alan veya Bakanlıkça "ÇED Gerekli"dir kararı verilen bir proje için özel bir formata göre hazırlanacak ÇED Raporu yer alır.

           İkinci grupta ise, yönetmeliğin EK-2 listesinde yer alan projelere ÇED uygulanmasının gerekli olup olmadığının belirlenmesi amacıyla, proje sahibi, bir dilekçe ekinde Ek-IV’ e göre hazırlayacağı üç adet Proje tanıtım dosyası ve eklerinde yer alan bilgi belgelerin doğru olduğunu belirtir taahhüt yazısını ve imza sirkülerini Bakanlığa sunar. Bakanlık, proje için hazırlanan proje tanıtım dosyasını Ek-IV de yer alan kriterler çerçevesinde toplam yirmibeş işgünü içinde inceler. Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerde eksikliklerin bulunması halinde bunların tamamlanmasını proje sahibinden ister. Bu süreç sonucunda ÇED Gerekli" veya "ÇED Gerekli Değildir" kararı verilir.  ÇED gerekli değildir kararı alınan faaliyetler için 5 iş günü askıda ilan ve halkın bilgilendirilmesi yapılır ve 5 yıl içinde yatırıma başlanmalıdır. 

          ÇED Raporu hazırlanması gerektiren faaliyetler için; Bakanlık, planlanan faaliyetin belirtilen yerde gerçekleştirilmesinin Mevzuat açısından uygun olup olmadığına, ilgili kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde yapacağı araştırma sonucunda karar verir. EK-1 listesinde yer alan faaliyetler için proje tanıtım dosyasının uygunluğu, halkın katılımıyla oluşturulan özel format yatırımcıya verilir ve bunun sonucunda hazırlanan ÇED Raporu Bakanlığa sunulur. EK-2 listesinde yer alan faaliyetler için ÇED gerekli kararı verilmişse, ÇED prosedürü uygulanır. 

           ÇED gerektiren faaliyetler için hazırlanan proje tanıtım dosyası Bakanlığa sunulur. Bakanlıkça uygunluk yönünden incelenir ve inceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) kurulur. IDK Genel Değerlendirme Toplantısı ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri Bakanlık yetkileri ile proje sahibi ve/veya temsilcilerinden oluşur. Komisyonun Kapsam belirleme toplantısından önce, halkı yatırım hakkında bilgilendirmek, projeye ilişkin görüş ve önerilerini almak üzere proje sahibi tarafından projenin gerçekleştirileceği yerde Bakanlık ile mutabakat sağlanarak belirlenen tarihte, halkın katılımı toplantısı düzenlenir. Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinden önce proje sahibi tarafından, halkı bilgilendirmek amacıyla anket, seminer vb. çalışmalar yapılabilir. Komisyon çalışmalarından önce halkın katılımı sağlanmış olur.  Komisyon tarafından projeye ilişkin olarak hazırlanacak olan ÇED Raporunun formatı belirlenir. Halkın Katılımı Toplantısındaki görüş ve öneriler de dikkate alınarak özel format ile Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunu hazırlayacak çalışma grubu belirlenir. Halkın Katılımı, Bilgilenme, Kapsam Belirleme ve Özel Format verme işlemleri, 12 işgünü içerisinde tamamlanır.

            Özel formata uygun olduğu tespit edilen Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu,  proje sahibi

 

tarafından yeterli sayıda çoğaltılarak Bakanlığa sunulur. Bakanlık, Çevresel Etki Değerlendirmesi

 

Raporunu incelemek ve değerlendirmek üzere yapılacak  toplantının tarihini ve yerini belirten bir yazı

 

ekinde raporu komisyon üyelerine gönderir.

 

             Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunu incelemek isteyenler, Bakanlık merkezinde veya İl

 

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünde duyuru tarihinden itibaren raporu inceleyerek proje hakkında Bakanlığa

 

veya Valiliğe görüş bildirebilirler. Valiliğe bildirilen görüşler Bakanlığa iletilir. Bu görüşler komisyon

 

tarafından dikkate alınır. İnceleme, değerlendirme sürecinin tamamlanmasından sonra bildirilen görüşler

 

dikkate alınmaz.

            

             Komisyon Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunu,  ilk inceleme değerlendirme toplantısından  sonraki on işgünü içinde inceler ve değerlendirir. Komisyonun değerlendirmeleri, üyeler tarafından imzalanmış bir tutanakla saptanır.

              Nihai ÇED Raporu ile diğer belgelerin Bakanlığa sunulmasını takiben, inceleme Değerlendirme Komisyonu'nun Rapor hakkındaki kararını esas alarak, Bakanlık "ÇED Olumlu Karan" ya da "ÇED Olumsuz Karan" verir. 5 iş günü askıda ilan edilir ve 5 yıl içerisinde yatırıma başlanmalıdır.

Ankara Çed Kapsam Dışı Yazısı Nereden Alınır

ÇED KAPSAM DIŞI BELGESİ (YAZISI)
(Çed Raporlarında Verilen Taahhütlere Ait Yatırımın İnşaat Dönemi İzleme-kontrol Fonlarının Hazırlanması)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayımladığı yönetmelikte Ek-I ve Ek-II listelerinde yer almayan projelere İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından verilen ve projenin ÇED yönünden herhangi bir sıkıntı teşkil etmediğine, ÇED kapsamında işlem olmadığına dair verilen bir yazıdır.

ÇED Muafiyeti genelde resmi kurumlarda yapılan işlemlerde ve bunun gibi resmi kurumlardan talep edilen belgeler için şart koşulan bir yazıdır. Projenizin EK-1 , Ek-2 yada ÇED muafiyeti kapsamına girip girmediğini aşağıda yer alan listelerden öğreneceğiniz gibi bize ulaşarakta teknik detayları ile öğrene bilirsiniz. (EK I 'e ve EK II 'e Tabii Yatırımlar)

çed raporu çed olumlu belgesi

ÇED RAPORU (ÇED OLUMLU BELGESİ)
ÇED Yönetmeliği Ek I Listesi kapsamındaki yatırımlar (projeler) için ÇED Rapor (ÇED Yeterlik Belgesi sahibi bir firma tarafından) hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına e-çed üzerinden müracaat edilmesi ÇED Olumlu Belgesi alınması gerekmektedir.

ÇED SÜRECİ (EK I KAPSAMINDAKİ PROJELER İÇİN)

 • Projeniz EK I 'e tabi yatırımlar içerisindeyse öncelikle Çed Yeterlik Belgesi sahibi bir firma tarafından ÇED Başvuru Dosyası hazırlatmanız gerekmektedir.
 • Çed firması ÇED Başvuru Dosyasını hazırlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına e-çed üzerinde sunar.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED Uzman personeli projeyi inceler. Format açısından uygun bulması durumunda proje hakkında halkın görüş ve önerilerini almak üzere yaklaşık 1 ay sonrası için Halkın Katılımı Toplantı Tarihi belirler. Gerek gördüğü kurum ları (Belediye, DSİ, Kara Yolları, il tarım Müdürlüğü vb.) toplantıya davet ederek proje hakkında görüşlerini talep eder.
 • Halkın Katılımı Toplantısı için toplantı tarihinden minimum 10 gün önce hem yerel hem ulusal gazete olmak üzere ilan verilerek toplantı halka duyurulur.
 • Halkın Katılımı Toplantısı Çed Firması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve diğer kurumlar eşliğinde halkın katılımı ile proje alanına en yakın yerleşim yerinde yapılır.
 • ÇED Firması projeyi halka ve kurumlara anlatır. Halkın Katılımı Toplantısının amacı projenin çevreye olabilecek etkilerini anlatmak ve olası etkilerin yatırımcı tarafından ne gibi önlemler alınarak bertaraf edildiği projenin anlatıldığı bir toplantıdır. Bu toplantıda halkın görüş ve önerileri de alınarak proje içerisinde irdelenir.
 • Halkın Katılımı sonrası Kurum görüşlerinin olumlu gelmesi durumunda Çed Format Bedeli yatırılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ÇED Formatı alınır.
 • Çed Firması formata göre ÇED Raporunu hazırlayarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına E-çed üzerinden sunar.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED Raporu hakkında görüş almak ve İnceleme Değerlendirme Toplantısı'na (İDK) katılmaları ve proje hakkında kurumlara görüş sorar.
 • İnceleme Değerlendirme Toplantısı (İDK) Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Çed firması ve kurumların katılımı ile gerçekleşir.
 • İnceleme Değerlendirme Toplantısı (İDK) sonucu bütün kurumlar olumlu karar vermesi durumunda ÇED raporu 10 gün bakanlığın sitesinde ve valilikte askıda kalır.
 • 10 gün sonra herhangi bir itirazın olmaması durumunda ÇED Raporu nihai kabul edilir ve ÇED Olumlu Belgesi yatırımcıya teslim edilir.

TEKSTİL ÇED RAPORU İÇİN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

TEKSTİL ÇED RAPORU İÇİN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

 

1-Yatırım yapılacak proje alanının tapusu, kiralık ise tapu ile birlikte kira sözleşmesi. (Mülkiyet evrakları, izinleri vs.)

2- Proje alanının UTM ED 50, 6 derecelik koordinatları, Tapu koordinatları, Bina koordinatları, Depo, vb.

3- Yatırım yapan firma ünvanı, adresi, telefonu, faksı, vergi dairesi, vergi numarası.

4-Proje kapsamında kaç personel çalıştırılması planlanmaktadır? (Mevcut Durum – Kapasite Artışı Sonrası Durum)

5-Proje kapsamında kullanılacak olan su nasıl temin edilecek?

6-Proje alanı ile ilgili olarak alınmış resmi yazılar varsa gönderebilirsiniz.

7- Proje kapsamında kullanılan kimyasal madde varsa Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS)

8- Proje kapsamında kullanılacak olan ham maddelerin isimleri ve kullanım miktarları. (Mevcut Durum – Kapasite Artışı Sonrası Durum)

9- Proje kapsamında yapılacak faaliyetlerin üretim miktarları kg/yıl (Mevcut Durum – Kapasite Artışı Sonrası Durum)

10- Makine yerleşim planları (Mevcut Durum – Kapasite Artışı Sonrası Durum)

11- Tesiste kullanılacak olan makine ekipmanların listesi. (Mevcut Durum – Kapasite Artışı Sonrası Durum)

 

NOT: İlk etapta vekaletname, imza sirküsü gerekiyor. Vekaletname ve İmza Sirküleri noter onaylı olması gerekiyor. Ayrıca taahhütname hazırlayacağım. Taahhütname kaşe imza olması yeterli.

ÇED RAPORU HAZIRLANMASI İÇİN TALEP EDİLEN BİLGİ VE BELGELER

ÇED RAPORU HAZIRLANMASI İÇİN TALEP EDİLEN BİLGİ VE BELGELER

 

1-Projenin tapu alanının, kırma eleme tesisi, fabrika binası vb. UTM ED 50 olan 6 derecelik köşe koordinatları.

2-Vardiya sistemi nedir? (tek vardiya, çift vardiya)

3-Proje aşamasında kaç personel çalışacak?

4-Proje kapsamında kullanılacak makine ekipmanlar ve adetleri.

5-Proje kapsamında kullanılacak olan su nasıl temin edilecek?

6-Tapu Fotokopisi

7-Tesisin yapı kimyasalları üretimi yıllık kapasitesi ve kırma eleme tesisinin kapasitesi.

8- Varsa projenin teknolojisi hakkında kısa bilgi ve iş akış şeması.

9- Makine yerleşim planı

10- Proje kapsamında kullanılacak hammaddeler ve miktarları.

11- Vekaletnameyi ekte yolluyorum.

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ GES ÇED RAPORU İÇİN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ GES ÇED RAPORU İÇİN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

 

1-Yatırım yapan firma ünvanı, adresi, telefonu, faksı, vergi dairesi, vergi numarası.

2-Projenin ruhsat (tapu) alanının, UTM ED 50 olan 6 derecelik koordinatları.

3- Toplam …. m2 ’lik  alan üzerine …. m2 ‘lik  alanda kurulacak güneş enerjisi panellerinde  kurulu gücü …. Mwe ‘lık Güneş Enerji Santrali planlanmaktadır.

4-Vardiya sistemi nedir? (tek vardiya, çift vardiya)

5-Projede kaç personel çalışacak?

6-Proje kapsamında kullanılacak makine ekipmanların adetleri.

7-Proje kapsamında kullanılacak olan su nasıl temin edilecek?

8-Proje ile ilgili olarak alınmış olan resmi yazılar varsa gönderebilirsiniz.

9-Projenin iş akış şeması ve teknolojisinin anlatımı.

HAZIR BETON SANTRALİ ÇED RAPORU PROJESİ İÇİN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

HAZIR BETON SANTRALİ ÇED RAPORU PROJESİ İÇİN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

 

·       Yatırımcı Firma Bilgileri, Resmi Adresi, Telefon, Faks numaraları.

 

·        Vergi Dairesi, Vergi numarası, Firma yetkilisi adı-soyadı, e-posta adresi

 

·       Beton santralinin mülkiyet bilgileri.  Proje alanı tapulu arazi ise tapu fotokopisi alan

kiralık ise yatırımcı ile tapu sahibi arasındaki kira sözleşmesi.

 

·       Beton Santralinin üretim kapasitesi kaç m3 lük beton santrali kurulacaktır.

 

·       Mikser, Pompa ve diğer makina ekipman adetleri,

·       Çalışma alanının UTM 60 ED-50 projeksiyonlu koordinatları ve m2 bilgisi (Tapulu vb

alanın)

·       Çalışma alanı içerisinde bulunan stok sahası, idari bina, şantiye binası vb. alanların UTM 60 ED-50 projeksiyonlu koordinatları ve m2 bilgisi.

 

·       Mevcut çalışma alanı içerisinde bulunan Çökeltim havuzunun UTM 60 ED-50 projeksiyonlu koordinatları ve m2 bilgisi.

·       Çökeltim havuzu boyutları,  Kaç bölmeli  olduğu. 

 

·       Malzeme temini nereden sağlanmaktadır.

·       Çalışacak personel sayısı

 

·       Su nereden sağlanacak.


TARIM MAKİNALARI ÜRETİM TESİSİ ÇED RAPORU İÇİN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

TARIM MAKİNALARI ÜRETİM TESİSİ ÇED RAPORU İÇİN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

 

1- Planlanan projede kapalı alan kaç m2, açık alan kaç m2 dir.

2- Projenin proses özeti. (İş Akım Şeması) Faaliyet konusu nedir? Tesiste ne gibi işlemler yapılacak? Hammaddenin tesisi kabulünden nihai ürün çıkıncaya kadar olan aşamalar.

3- Vardiya sistemi nedir? (tek vardiya, çift vardiya)

4- Proje kapsamında kaç personel çalıştırılması planlanmaktadır?

5- Proje kapsamında kullanılacak olan su nasıl temin edilecek?

6- Proje alanı ile ilgili olarak alınmış resmi yazılar varsa gönderebilirsiniz.

7- Tesiste üretilen ürünlere ait proses özetleri.

8- Mevcut ve kapasite artışı sonrası tesiste tüketilecek hammaddeler ve yıllık üretim miktarları ne kadardır.

9- Tesisin kurulu bulunduğu arazinin mülkiyeti kime ait, tapuluysa tapu, kira ise kira sözleşmesi.

10-  OSB den alınan evsel atıksuların kanalizasyon sistemine bağlanması ile ilgili yazı.

11- Arsa Tahsis sözleşmesi, varsa mevzi uygulama imar planı ve plan notları, nazım imar planı, Yapı ruhsatları, Yapı Kullanım izni, ve İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı.

12- Fabrikanın bulunduğu tapu parselinin, fabrika binası ve diğer kapalı alanların UTM ED 50 olan 6 derecelik koordinatları.

13- Personelin yemek ihtiyacı nereden sağlanıyor yemekhane var mı?

14- Proje alanına ait fotoğraflar. Tesisin dışarıdan ve içeriden fotoğrafları.

15- Makine yerleşim planı. Tesisteki bacalar da gösterilecek. (Havalandırma bacası vs.)

16- Tesiste enerji ve yakıt olarak neler kullanılacak, proses de yakma sistemlerinde kullanılacak yakıt miktarları ve ısıl güçleri. 

17- Mevcut ve kapasite artışı sonrası tesiste üretilecek ürünlerin miktarı.

NOT: İlk etapta vekaletname, imza sirküsü gerekiyor. Vekaletname ve İmza Sirküleri noter onaylı olması gerekiyor. Ayrıca taahhütname ekte yolluyorum. Taahhütname kaşe imza olması yeterli.

PELLET İLAVESİ ÇED RAPORU İÇİN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

PELLET İLAVESİ ÇED RAPORU İÇİN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

 

1-Yatırım yapan firma ünvanı, adresi, telefonu, faksı, vergi dairesi, vergi numarası.

2-Tapu fotokopisi. (Kira ise kira sözleşmesi Taratılıp Mail atılacak)

3-Projenin mevcut alanının ve ilave edilecek alanlar varsa eklenecek kapalı alanların UTM ED 50 olan 6 derecelik koordinatları.

4-Projenin kapasitesi mevcut durumda nedir, kapasite artışı sonrası kaç olarak düşünülüyor?

5-Vardiya sistemi nedir? (tek vardiya, çift vardiya)

6-Projenin işletme aşamasında kaç personel çalışacak?

7-Proje kapsamında mevcut makine ekipmanların ve kapasite artışı sonrası kullanılacak makine ekipmanların adetleri ve kapasiteleri.

8-Proje kapsamında kullanılacak olan su nasıl temin edilecek?

9-Proje alanı ile ilgili olarak alınmış resmi yazılar (kapasite raporu, çevre izni, ÇED kapsamdışı yazısı, kanalizasyon bağlantı yazısı, iş yeri açma çalışma ruhsatı vb.) varsa gönderebilirsiniz.

10- Kapasite artışı sonrası makine ekipmanların ve tesisin genel vaziyet planı

11-ÇED Harcı ilgili olarak Referans numarası göndereceğim. Halk Bankası vezneden referans numarasını vererek alınmış olan dekontun taratılıp tarafıma gönderilmesi yeterli.

NOT: Ayrıca ÇED İstek Listesi gelince taahhütname hazırlayacağım. Taahhütname kaşe imza olması yeterli.

ÇED Gerekli Değildir Belgesi nasıl alınır?

ÇED raporu gerek yoktur nasıl alınır? ÇED raporu süreci için gerekli evraklar;


 1. Vekâletname (noter onaylı olacak),
 2. Taahhütname.
 3. Tapu veya Kira sözleşmesi,
 4. Yapı kullanım izin belgesi,
 5. Tüm üniteleri, yerleşimleri gösteren vaziyet planı, makine yerleşim planı

ÇED raporu hangi bakanlıktan alınır?

ÇED raporu hangi kurumdan alınırÇED raporu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvuru yapılması gerekiyor. Gerçekleştirilmesi planlanan projenin çevresel etki değerlendirmesinin yapılması için başvuru ile başlayan ve Bakanlık tarafından kararın verilmesi ile sona eren süreç olarak karşımıza çıkıyor.

ÇED süreci nedir?

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), belirli bir proje veya gelişmenin, çevre üzerindeki önemli etkilerinin belirlendiği bir süreçtir. Bu süreç, kendi başına bir karar verme süreci değildir; karar verme süreci ile birlikte gelişen ve onu destekleyen bir süreçtir.

ÇED raporu almak neden gereklidir?

ÇED'in amacı; ekonomik ve sosyal gelişmeye engel olmaksızın, çevre değerlerini ekonomik politikalar karşısında korumak, planlanan bir faaliyetin yol açabileceği bütün olumsuz çevresel etkilerin önceden tespit edilip, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.

Çed Başvuru Dosyası Nedir, Çed Başvuru Dosyası Nasıl Hazırlanır.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin EK-III’ ünde yer alan Genel Format esas alınarak hazırlanan dosyadır.

ÇED Başvuru Dosyası “Yeterlik Belgesi” ne sahip kurum kuruluşlar tarafından hazırlanabilir.

proje ilerleme raporu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ÇED Olumlu kararı verilen projelerde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının denetiminde belirlenen periyotlarda saha ziyaretleri olarak gerçekleştirilmelidir. Çed olumlu kararı verilen projenin İnşaat ve işletme dönemlerine ilişkin izleme ve raporlamayı ifade etmektedir. Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunda belirtilen taahhütlere uyulup uyulmadığının denetlenmesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na raporlanmasını kapsamaktadır.

Proje ilerleme raporu Çevresel Etki Değerlendirmesi yeterlilik belgesine sahip çed firmaları tarafından hazırlanır. Çevmed Mühendislik yetkili bir çed firmasıdır.

KÜBAJ RAPORU

Çed raporları veya çed raporlarının ekinde talep edilen rapordur Kübaj raporu, Çevmed Mühendislik firmazı olarak deneyimli maden mühendislerimiz almış olduğu eğitimle Kübaj raporunuzu kurumun istediği formatta hazırlayıp sunabilmektedir.

ARAMA VE İŞLETME RUHSATLARI İÇİN DEVİR MÜRACAATLARINDA VERİLMESİ GEREKEN BELGELER VE MÜRACAATIN GEÇERLİ OLMASI İÇİN SAĞLANMASI GEREKEN KRİTERLER

Ruhsat devirleri Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7164 sayılı Kanunla Değişik 3213 sayılı Maden Kanununun 5., 6., 13., 27., 38. ve 43. maddeleri ile Maden Yönetmeliğinin 82., 84., 95., 96., 97., 99. maddeleri ve 94/7. ve 94/8. fıkrasına göre yapılmaktadır. DEVİR TALEPLERİNDE VERİLMESİ GEREKEN BELGELER VE TAMAMLANMASI GEREKEN KRİTERLER: Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7164 sayılı Kanunla Değişik 3213 sayılı Maden Kanununun 13. maddesinin dördüncü fıkrasında; “…, devir taleplerinde işletme ruhsat taban bedelinin Genel Müdürlüğün bütçesine gelir kaydedilmek üzere Genel Müdürlüğün muhasebe birimi hesabına yatırılması ve 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmaması hâlinde müracaat edilir. … Aksi takdirde bu fıkra kapsamındaki müracaatlar ruhsat taban bedelleri iade edilmeksizin reddedilir.” hükmü ile, Aynı maddenin beşinci fıkrasında; “… ruhsat devri, … talepleri; aktif edilmiş tebligata esas kayıtlı elektronik posta adresinin (KEP) veya kurumsal elektronik tebligat sistemi (eTebligat) adresinin bulunması, 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında borcunun bulunmaması, ruhsat harcı, ruhsat bedeli, çevre ile uyum teminatı ve Devlet hakkı borcu olmaması, işletme izni olan işletme ruhsatlarında daimi nezaretçi atamasının yapılmış olması, yetkilendirilmiş tüzel kişi sözleşmesinin bulunması ve mevzuatın ilgili hükümleri kapsamında ibraz edilmesi gereken belgelerin tamamının eksiksiz bir şekilde ibraz edilmesi şartıyla değerlendirmeye alınır, aksi takdirde talep reddedilir. Ruhsat devir taleplerinde tahakkuk etmiş/edecek, diğer taleplerde ise tahakkuk etmiş ve son ödeme tarihi geçmiş Devlet hakkı borcu olmaması aranır.” hükmü bulunmaktadır. Söz konusu hükümlere uygun olarak yapılan devir taleplerinin değerlendirmeye alınabilmesi için; Devreden ve devralan tarafından imzalanan Ek-Form 21 (her iki tarafın kep adresinin bildirilmesi zorunludur) ile müracaat edilmesi gerekmektedir. DEVREDEN ➢ Talebe konu işletme ruhsatının tüm işletme ruhsat harçlarının, çevre ile uyum teminatlarının, ruhsat bedellerinin tam olarak yatırılmış olması, ➢ İşletme izinli olan ruhsatlarda, tahakkuk etmiş ve son ödeme tarihi geçmiş Devlet hakkı borcu bulunmaması, ➢ İşletme izni olan ruhsatlarda talep tarihi itibariyle daimi nezaretçi atamasının yapılmış olması, ➢ Ruhsat sahibine ait yetkilendirilmiş tüzel kişi sözleşmesinin bulunması ve Genel Müdürlüğümüz sistem kayıtlarında yürürlükte olması, ➢ Ruhsat sahibinin şirkete ait aktif edilmiş tebligata esas kayıtlı elektronik posta adresinin (KEP) verilmesi, ➢ Ruhsat sahibinin 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında borcunun bulunmadığına dair G.İ.B. “İnternet vergi dairesi” sistemi üzerinden alınan, dilekçe talep tarihi ile dilekçe numarasının okunur şekilde belirtildiği belgenin verilmesi (alındığı tarihten itibaren 15 gün içinde Genel Müdürlüğe verilmesi gerekmektedir) ➢ Talebe konu yıl için belirlenen “devir talep bedeli”nin Genel Müdürlüğümüz muhasebe birimi hesabına yatırılması gerekmektedir (İşletme ruhsatları için 2019 yılı devir talep bedeli 15.526,00 TL’dir.) ➢ Devreden gerçek kişi ise E-devlet üzerinden alınacak nüfus kayıt örneği, ➢ Devreden gerçek kişi ise ıslak imzalı noter onaylı imza beyanı, tüzel kişi ise ıslak imzalı noter onaylı imza sirküleri, ➢ Devreden tüzel kişi ise şirket kararı (Şirket kararı Anonim Şirketlerde yönetim kurulu tarafından, Limited Şirketlerde ortaklar tarafından alınacak ve ruhsatı devretmeye karar verildiği ibaresi mutlaka bulunacak) Örnek: … ili dahilinde bulunan Sicil:…. (ER:….) sayılı ruhsatın …. ünvanlı firmaya devredilmesine karar verilmiştir. ➢ Devri vekil imzalayacaksa ıslak imzalı noter onaylı vekaletname (ruhsat sicil numarası belirtilerek ruhsat devretmeye yetki verildiğine ilişkin ibarenin bulunması gerekir) ve vekilin noter onaylı imza beyanı ➢ Ruhsat sahibinin ortaklarını (Limited şirketler için), güncel yönetim kurulu üyelerini (Anonim Şirketler için), T.C. kimlik numaralarını veya yabancılar için pasaport numaralarını gösterir ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğünden veriliş tarihi itibariyle son 15 gün içerisinde alınacak olan “Firma Durum Belgesi” (şirket tecil bilgileri, vergi dairesi ve vergi kimlik numarası, sermaye, son adres, ortaklık yapısı, payları ve kimlik bilgileri, yönetim kurulu yapısı ve kimlik bilgileri, yetkilileri bilgilerini içeren) DEVRALAN ➢ Devreden gerçek kişi ise E-devlet üzerinden alınacak nüfus kayıt örneği ➢ Devralan gerçek kişi ise ıslak imzalı noter onaylı imza beyanı, tüzel kişi ise noter onaylı imza sirküleri ➢ Devralan tüzel kişi ise şirket kararı (devralmaya karar verildiği ibaresinin - hacizli ise hacizleri ile birlikte devralmaya karar verildiği ibaresinin bulunması gerekir) Örnek: … ünvanlı firma uhdesinde ve … ili dahilinde bulunan Sicil:…. (ER:….) sayılı ruhsatın devralınmasına karar verilmiştir. ➢ Devri vekil imzalayacaksa noter onaylı vekaletname (ruhsat sicil numarası belirtilerek ruhsat devralmaya yetki verildiğine ilişkin ibarenin bulunması gerekir - hacizli ise ruhsat sicil numarası belirtilerek hacizleri ile birlikte ruhsat devralmaya yetki verildiğine ilişkin ibarenin bulunması gerekir) ve vekilin noter onaylı imza beyanı ➢ Ruhsat sahibinin ortaklarını (Limited şirketler için), güncel yönetim kurulu üyelerini (Anonim Şirketler için), T.C. kimlik numaralarını veya yabancılar için pasaport numaralarını gösterir ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğünden veriliş tarihi itibariyle son 15 gün içerisinde alınacak olan “Firma Durum Belgesi” (şirket tecil bilgileri, vergi dairesi ve vergi kimlik numarası, sermaye, son adres, ortaklık yapısı, payları ve kimlik bilgileri, yönetim kurulu yapısı ve kimlik bilgileri, yetkilileri bilgilerini içeren) Devir talebi Maden Kanununun 5. Maddesi kapsamında Bakanlık onayına sunulur ve Bakanlıkça uygun bulunması durumunda Genel Müdürlüğün web adresinde ilan edilir; Genel Müdürlüğümüzce yapılacak inceleme neticesinde ruhsatın tahakkuk eden ve devir tarihine kadar tahakkuk edecek devlet hakkı borcu bulunmaması, ruhsat harcı, çevre ile uyum teminatı, ruhsat bedellerinin tam olarak yatırılmış olması, varsa idari para cezasının yatırılması, işletme izni olan sahalar için son bir yıl içerisinde mahallinde denetiminin yapılmış olması, ruhsat üzerine konulmuş ihtiyati tedbirin olmaması ve aşağıdaki listelenen belgelerin Genel Müdürlüğümüze verilmesi ve devir zaptının sicil memurunun huzurunda taraflarca imzalanması halinde devir işlemi gerçekleştirilir. DEVREDEN: 1- Ruhsat aslı ve izin aslının verilmesi 2- Devir Müracaatı tarihinden sonra ortaklık veya yönetim kurulu yapısında değişiklik olmuş ise Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınacak “Firma Durum Belgesi” nin yeniden verilmesi 3- Devreden tarafından en son heyetten sonra kullanılan ve kullanılmayan sevk fişlerinin devralana verildiğine ilişkin devreden ve devralan tarafından imzalanmış tutanak aslının (Ek 2) verilmesi gerekmektedir. DEVRALAN: 1- Devir bedelinin (ruhsat bedelinin iki katı) yatırılması gerekmektedir 2- Devir Müracaatı tarihinden sonra ortaklık veya yönetim kurulu yapısında değişiklik olmuş ise Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınacak “Firma Durum Belgesi” nin yeniden verilmesi 3- İşletme izinli ruhsatlarda devir taahhütnamesi (Ek 3) 4- Sicile şerh edilmiş rödövansçı olması durumunda, devralanın bunu kabul ettiğine dair taahhütname (Ek 4) 5- Devir alacak şirketin mali yeterlilik şartlarını sağladığına dair ilgili finans kurumlarından alınan belge aslı veya ıslak imzalı noter onaylı örneği, belgeyi imzalayan kurum yetkililerine ait imza sirküleri fotokopileri (Devir alacak şirket için mali yeterlilik; Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan mali yeterlilik tablosunda ruhsat gruplarına göre belirtilen ve 2019 yılı yeniden değerleme oranına göre güncellenmiş hali www.mapeg.gov.tr adresinde mali duyurular kısmında yer alan mali yeterlilik tablosunda belirtilen tutarın; %30’unun şirket sermayesi, %70’inin de banka referans mektubuyla (vadeli/vadesiz mevduat veya “kullanılmamış nakdi kredi limitini belirten) sağlanması, devir alacak şahıs için mali yeterlilik tutarının %100’ünün banka referans mektubuyla sağlanması ve söz konusu referans mektubunun Genel Müdürlüğümüze veriliş tarihi itibariyle son 15 gün içinde alınmış olması gerekmektedir. Banka referans mektubunda mevduat hesabında bulunan tutarın yazılması halinde şirkete veya şahsa ait İBAN numarasının yer alması zorunludur. Ayrıca mevduat veya kullanılmamış nakdi kredi limitinin yabancı para birimi üzerinden beyan edilmesi durumunda, TCMB güncel kuru üzerinden hesaplanan “TL” tutarının da yazılması zorunludur.)

ÇED İzleme

Yürürlükteki ÇED Yönetmeliği gereğince “ÇED Olumlu” kararı veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı verilen projelerle ilgili olarak, ÇED Raporu veya Proje Tanıtım Dosyasında öngörülen ve proje sahibi tarafından taahhüt edilen hususların yerine getirilip getirilmediğinin izlenmesi  yasal bir zorunluluktur. Aynı zamanda çevresel izleme çalışmaları, gerek yüksek miktarlarda çevre cezaları içeren Yasal Mevzuatlara uyulup uyulmadığının kontrolü ve gerekse gürültü, toz vb çevresel konularda olabilecek şikayetlere cevap niteliği taşıması açısından Yatırımcı için önemli bir savunma mekanizmasıdır. 

Çed Raporu

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), belirli bir proje veya gelişmenin, çevre üzerindeki önemli etkilerinin belirlendiği bir süreçtir. Bu süreç, kendi başına bir karar verme süreci değildir; karar verme süreci ile birlikte gelişen ve onu destekleyen bir süreçtir. Yeni proje ve gelişmelerin çevreye olabilecek sürekli veya geçici potansiyel etkilerinin sosyal sonuçlarını ve alternatif çözümlerini de içine alacak şekilde analizi ve değerlendirilmesidir.

ÇED‘in amacı; ekonomik ve sosyal gelişmeye engel olmaksızın, çevre değerlerini ekonomik politikalar karşısında korumak, planlanan bir faaliyetin yol açabileceği bütün olumsuz çevresel etkilerin önceden tespit edilip, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.

ÇED‘in temel görevi, projelerle ve gelişmelerle ilgili karar vericilerin daha bütünsel, yani karara etkiyecek birden fazla faktörü göz önüne alır bir şekilde daha sağlıklı karar vermelerini sağlamak için, onlara projelerden kaynaklanabilecek çevresel etkileri net bir şekilde göstermektir.

Önerilen projeye getirilen çeşitli alternatiflerin ÇED raporu çalışması kapsamında incelenmesi, çevresel faydaları arttırırken, proje sahibinin maliyetlerini azaltabilecek başka seçenekler de sunabilir. Halkın katılım süreci sayesinde, ilgili taraflar, proje sahibi ve kamu kurum kuruluşları arasında güven duygusu oluşturur ve katılımcı tabiatı sayesinde de ÇED süreci, o ülkenin genel demokratik sürecine katkıda bulunur.

Konusunda uzman ÇED Ekibimiz profosyonel çözümler sunmaktadır.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerçekleştirilecek bir faaliyete ilişkin, faaliyet öncesi inşaat aşamasında başlayan ve faaliyet sırasında ve sona erdikten sonrada devam eden çevresel etkilerin incelenip, izlenip ve değerlendirildiği süreç olarak tanımlanır.

Herhangi bir konuda faaliyete başlanmadan öncesinde  o faaliyete ait 07.02.1993 tarih ve 21489 sayılı Resmi Gazete de yürürlüğe giren ve daha sonrasında 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayınlanıp en güncel şeklini alan Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği kapsamında faaliyet sahiplerinin T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ya da bağlı bulundukları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir.

ÇED yönetmeliği içerisinde Ek-1 listesinde yer alan faaliyetler için ÇED Raporu, Ek-2 listesinde yer alan faaliyetler için Proje Tanıtım Dosyası hazırlatarak ve listeler içerisinde yer almayan faaliyetler içinde ÇED Kapsam dışı görüş müracaatında bulunmak 

Amasya da Çed Raporu Kim Hazırlar

Çevmed Mühendislik Çevre ve Şehirciliği tarafından ÇED Yeterlik belgesine sahip bir kuruluştur. Amasya İli sınırlarında yatırımcıların talepleri doğrultusunda Amasya Maden Arama Amaçlı Sondaj Çalışması Çed raporu, Amasya puzalon özellikli kumtaşı ocağı çed raporu , Amasya 2 a grubu kalker ocağı kapasite artışı çed raporu , kum çakıl ocağı çed raporu, Amasya pomza ocağı çed raporu , Amasya asfalt Plent Tesisi Çed raporu , Amasya Güneş Enerji Santrali Çed Raporu vb Çed Projeleri hazırlayarak Amasya Çed Gerekli Değildir Belgesi veya Amasya Çed Olumlu Belgesi (Çed Olumlu Kararı) almıştır.

Karaman Çed Raporu Hazırlayan Firmalar

Çevmed Mühendislik Karaman İli sınırlarında ÇED Raporu hazırlayan Çed Olumlu Belgesi veya Çed Gerekli Değildir Belgesi almaya yetkili bir Mühendislik Firmasıdır.

Karaman İli sınırlarında yapmış olduğumuz projeler ve çed kararları

KENAN AYDOĞMUŞATIKGÜBRE İŞLEME TESİSİÇED RAPORU EK-2KARAMAN
ALİ RIZA TÜRK MADENCİLİKMERMER ARAMA VE İŞLETME OCAĞIÇED RAPORU EK-2KARAMAN
AND MERMER MADEN SANMADENCİLİKMERMER OCAĞI KAPASİTE ARTIRIMIÇED RAPORU EK-2KARAMAN
CEYLANLAR MAD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.MADENCİLİKMERMER OCAĞIÇED RAPORU EK-2KARAMAN
MARBELO MADENCİLİK MADENCİLİKMERMER OCAĞIÇED RAPORU EK-1KARAMAN
SATILMIŞ DURUMADENCİLİKMERMER ARAMA VE MERMER OCAĞI İŞLETMESİÇED RAPORU EK-2KARAMAN

 

Kimler ÇED Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası Hazırlamak veya Hazırlatmak Zorundadır

17.07.2008 tarihinde revize edilerek yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin ÇED Uygulanacak Projeler Listesi'nde yer alan faaliyetler (EK-I) ÇED Raporu, Seçme, Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesi'nde yer alan faaliyetler (EK-II) ise Proje Tanıtım Dosyası hazırlamak zorundadır.

ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası ancak Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan Yeterlik Belgesi almış firmalar tarafından hazırlanabilir.

ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) önemli çevresel veriler içerir.

Çed raporu nasıl nereden alınır

Çed Raporu yatırım konunuza ve kapasitenize göre Ek-2 listesine giren yatırımınız İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden, Ek-1 Listesine giren yatırımınız Çevre ve Şehircilik bakanlığından alınır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED Raporu (Çed Olumlu Kararı) ve Proje Tanıtım Dosyası (Çed Gerekli Değildir Kararı) hazırlayabilmesi için şirketlerin personel listesini ,şirket donanımını vb. özelliklerini inceleyerek yeterli gördüğü şirketlere yeterlik belgesi vermektedir. ÇED Yönetmeliği Ek II Listesi kapsamındaki yatırımlar (projeler) için Proje Tanıtım Dosyası (ÇED Yeterlik Belgesi sahibi bir firma tarafından) hazırlanarak İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne e-çed üzerinden müracaat edilmesi ÇED Gerekli Değildir belgesi alınması gerekmektedir. ÇED Yönetmeliği Ek I Listesi kapsamındaki yatırımlar (projeler) için ÇED Raporu (ÇED Yeterlik Belgesi sahibi bir firm a (tarafından) hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına e-çed üzerinden müracaat edilmesi ÇED Olumlu Belgesi alınması gerekmektedir.

EK I 'e ve EK II Listesine Tabii Yatırımlar ÇEV-MED Yeterlik şartlarını sağladığı için ÇED Raporu (Çed Olumlu Kararı) ve Proje Tanıtım Dosyası (Çed Gerekli Değildir Kararı) hazırlama konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığından YETERLİK BELGESİ verilmiştir.

Yönetmelik kapsamında ki projeler için ;

Planlanan projeler veya faaliyetler için ÇED Yönetmeliğine göre 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne tabi EK-I listesinde yer alan projeler için ÇED Raporu Hazırlanarak Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı , EK-II listesinde yer alan projeler için Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanarak Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı alınmadıkça,


 • (Yönetmeliğin 6. maddesinin 3. bendine göre) "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı alınmadıkça hiçbir teşvik, onay, izin yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.
 • "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı alınmadan yatırıma başlanan ya da kurulan faaliyetler, Çevre Kanunu'nun 15. maddesine istinaden ÇED Yönetmeliği (19.maddesinin (a) bendi) gereğince durdurulmaktadır.
 • Bu durumda, Çevre Kanununun 20. maddesinin (e) bendi uyarınca idari para cezası uygulanmaktadır.
 • ÇED Raporunda veya Proje Tanıtım Dosyasında taahhüt edilen hususlara uyulmadığının tespit edilmesi durumunda ise Yönetmeliğin 19.maddesinin (b) bendi gereğince (Çevre Kanunu'nun 20. maddesinin (e) bendi uyarınca) idari para cezası uygulanmaktadır.

TAVUK ÇİFTLİĞİ ÇED RAPORU İÇİN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

TAVUK ÇİFTLİĞİ ÇED RAPORU İÇİN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

 

1- Yatırım yapan firma ünvanı, adresi, telefon, faksı, vergi dairesi, vergi numarası,

2- Tavuk çiftliğinin kapasitesi kaç olacaktır.

3- Planlanan projede kapa alan kaç m2, açık alan kaç m2, dir.

4- Proje kapsamında kullanılacak olan makina ekipmanların adet ve bedelleri, kullanılacak ekipmanları  kw  olarak gücü

5Projenin prosesinde kullanılacak olan su nereden sağlanacaktır. (Kuyu suyu kullanımı olacak mı? Olacaksa kuyu suyu kullanım izin belgesi)

6- Projenin tapu alanının UTM ED 50 olan 6 derecelik koordinatları

7- Tapu alanı içerisinde kapa alanın UTM ED 50 olan 6 derecelik koordinatları

8- Faaliyet kapsamında kaç kişinin çalıştırılması planlanmaktadır.

9- Oluşacak gübreler nasıl bertaraf edilecek.

POMZA OCAĞI ÇED RAPORU İÇİN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

POMZA OCAĞI ÇED RAPORU İÇİN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

 

1-Yatırım yapan firma ünvanı, adresi, telefonu, faksı, vergi dairesi, vergi numarası.

2-Projenin ruhsat alanının, şantiye, bitkisel toprak depolama alanı, pasa alanı vb. UTM ED 50 olan 6 derecelik koordinatları.

3-Projenin kapasitesi kaç olarak düşünülüyor?

4-Vardiya sistemi nedir? (tek vardiya, çift vardiya)

5-Proje aşamasında kaç personel çalışacak?

6-Proje kapsamında kullanılacak makine ekipmanlar ve adetleri.

7-Proje kapsamında kullanılacak olan su nasıl temin edilecek?

8-Proje alanı ile ilgili olarak alınmış resmi yazılar varsa gönderebilirsiniz.

9-Ruhsat Fotokopisi

maden ön arama dönemi

1-Yüzey/mostradan örnek(numune) alınarak test/analiz yapılması/yaptırılması ve sonuçların teslim edilmesi, 2-Çalışma alanı/alanlarının yüzey jeoloji haritasının hazırlanması, görülen/tespit edilen mineral/maden kaynaklarının harita üzerinde gösterilmesi, 3-Maden jeolojisi öngörüleri veya maden jeolojisi haritasının hazırlanması ve jeolojik kesitlerinin yapılması, 4-Kaynak/rezerv raporu hazırlanması.

maden genel arama dönemi

A) II (b), III. ve V. GRUP; 1-Çalışma alanının detay topografik haritasının hazırlanması ve yarma, kuyu, galeri, sondaj yerleri ile örnek(numune) alınan yerler ve benzeri noktaların gösterilmesi, 2-Yapılan yarma, galeri, kuyu, sondaj veya benzeri çalışmaların sonuçlarının verilmesi, 3-Ruhsat sahasının detay jeoloji haritasının hazırlanması ve kesitlerinin yapılması, 4-Çalışma alanını temsil edecek sayıda örnek(numune) alınarak test/analiz yapılması/yaptırılması ve sonuçlarının verilmesi, 5-Detay maden jeolojisi haritasının hazırlanması ve jeolojik kesitlerinin yapılması, 6-Kaynağın/rezervin üç boyutlu olarak modellenmesi, 7-Kaynak/rezerv raporu hazırlanması. B) IV. ve VI. GRUP; 1-Ruhsat sahasının genel topografik haritasının hazırlanması ve yarma, kuyu, galeri sondaj yerleri ile örnek(numune) alınan yerler ve benzeri noktaların gösterilmesi, 2-Mostra haricinde ayrıca yarma ve/veya galeri, kuyu, sondaj ve benzeri çalışma yapılması ve sonuçlarının verilmesi, 3-Örnek(numune)/örnekler alınarak test/analiz yapılması/yaptırılması ve sonuçlarının verilmesi, 4-Ruhsat sahasının detay jeoloji haritasının hazırlanması ve kesitlerinin yapılması, 5-Maden jeolojisi haritasının hazırlanması ve jeolojik kesitlerinin yapılması, 6-Kaynağın/rezervin iki boyutlu olarak modellenmesi, 7-Kaynak/rezerv raporu hazırlanması.

Çed Belge Bedelleri

Yatırım konunuz Ek-1 veya Ek-2 listesinden herhangi birine tabii olması durumunda çed için ödeyeceğiniz harç yatırım bedelinize göre değişir Yatırım bedeliniz.

0 TL- 1 Milyon TL arasında ise 7.500 TL

1 milyon TL- 10 Milyon TL arasında ise 15.500 TL

10 milyon TL- 100 Milyon TL arasında ise 22.000 TL

100 milyon TL- 1 Milyar TL arasında ise 30.000 TL

1 milyar TL- 10 Milyar TL arasında ise 48.000 TL

10 Milyar TL üzeri ise 169.000 TL

I b ve II a Grubu maden müracatları

I b ve II a Grubu  müracaatlarda talep edilen alanın müsait olan kısmı müracaat tarihinde müracaat edene bildirilir. İki ay içerisinde işletme harç ve teminatın yatırılmaması ve bu belgelerin tamamlanarak Genel Müdürlüğümüze verilmemesi halinde bu alanlar başka bir işleme gerek kalmaksızın müracaatlara açık hale gelir. Söz konusu belgeleri zamanı içerisinde tamamlayan müracaatların ruhsatlandırılmasına ilişkin işlemler İşletme Ruhsatları Şube Müdürlüğünce yapılır. Müracaatın bir kısmının özel izin alanı ile kesişmesi durumunda ve bu alan için ruhsat talebinde bulunulması halinde bu alan içinde ayrıca harç teminat yatırılıp 1 yıl süre içersinde gerekli izinin alması gerekir, izinleri 1 yıl içinde alınamayan müracaatlar tekrar aramaya açık hale gelir.

Karbon Ayak İzi ve Sürdürülebirlik

Sera Gazları (Greenhouse Gases) : Sera etkisini destekleyen, atmosferde bulunan ve en çok ısı tutma özelliğine sahip bileşiklere verilen isimdir. Sera etkisi ise atmosferin ısıtma ve yalıtma etkisidir.  

Karbon Ayak İzi: Bir ürünün veya hizmetin sera gazı cinsinden dünyaya bıraktığı yükü, yani izi izlemeyi ifade eden bir terimdir.                    

Sera etkisine neden olan gazlar Karbondioksit, sülfürhekzafluorid, metan, diazotmonoksit, hidroflurokarbonlar ve perflurokarbonlar olmak üzere sayılabilmektedir.

Yeşil Havaalanı (Green Airport)

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından, havaalanlarında faaliyet gösteren kuruluşların çevreye ve insan sağlığına, verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için çalışmalar başlatılmıştır.

Bir havaalanında, gerekli şartları yerine getiren Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş kuruluşun, o havaalanı için ödeyeceği yetki belgesi, ruhsat, sertifika gibi izin belgelerinin temdit ücretlerinde %20 indirim yapılacaktır. Eğer, bir havaalanındaki tüm kuruluşlar bu şartları yerine getirirse; o havaalanına “Yeşil Havaalanı (Green Airport)” unvanı verilecek ve bu havaalanında hizmet veren, havaalanı işletmecisi dahil, tüm kuruluşların SHGM tarafından verilen yetki belgesi, ruhsat, sertifika gibi izin belgelerinin temdit ücretlerinde %50 indirim yapılacaktır.

çed raporu Halkın katılımı toplantısı

ÇED Raporunun Kapsam ve özel formatının belirlenmesinden önce halkı proje hakkında bilgilendirmek, projeye ilişkin görüş ve önerilerini almak üzere yapılan toplantıdır.

Toplantının yeri, tarihi ve saati en az 10 gün öncesinden, yerel ve ulusal yayım yapan gazetelerde ilan edilir.

Toplantı Çevre ve Şehircilik İl Müdürünün veya görevlendireceği bir yetkilinin başkanlığında yapılır. Toplantı tutanağı, bir sureti Valilikte kalmak üzere Bakanlığa gönderilir. Komisyon üyeleri kendilerine iletilen tarihe göre halkın katılımı toplantısına katılabilirler. Halkın katılımı toplantısı çalışmaları ile ilgili sekretarya hizmeti, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Çevresel etki değerlendirmesi olumsuz kararı

Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hakkında Kapsam Belirleme ve İnceleme Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirmeler dikkate alınarak, projenin çevre üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle uygulanmasında sakınca görüldüğünü belirten Bakanlık kararıdır. Yatırım gerçekleştirilemez. ÇED olumsuz kararı verilen projeler için, bu karara neden olan şartlarda değişiklik olması durumunda yeniden başvurulabilir. 

ÇED Raporunda ve Proje Tanıtım Dosyasında verilen taahhütlere uymamanın cezası nedir

Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde verdikleri taahhütnameye aykırı davrananlara, her bir ihlal için 20.452 Türk Lirası idarî para cezası verilir.

Faaliyetleri İtibarı İle Ek-1 ve Ek-2 Listelerinde Yer Alan Faaliyet Sahipleri Hangi Makama Başvurmalıdır

Ek-1 Listesinde yer alan faaliyetler için   Proje Tanıtım Genel Formatı’na göre  hazırlanacak dosyaların Çevre ve Orman Bakanlığı’na sunulması gerekmektedir.

Ek-2 Listesinde yer alan faaliyetler için ise Proje Tanıtım Dosyasının Hazırlanmasında Esas Alınacak Seçme Eleme Kriterleri'ne göre  hazırlanacak dosyaların ilgili Valiliğe sunulması gerekmektedir. • Çayhane Sokak 27/10 Gaziosmanpaşa
  Çankaya / ANKARA
 • Tel  : 0 312 448 25 22 / 0 312 448 25 18
 • Fax : 0 312 448 25 23
 • Web : www.cevmed.com.tr
 • E-posta : info@cevmed.com.tr

Çev-Med, Yetkili Danışman Firmadır.