SORU - CEVAPMADEN MÜŞAVİRLİK ( YETKİLİ TÜZEL KİŞİ )


Sistematik Cevher Yatağı Tespiti

Cevher yatağının tespiti için yapılacak olan jeofizik ve sondaj çalışmalarının niteliklerinin çok iyi belirlenmesi gerekmektedir. Jeokimyasal davranışları ve dağılımları cevherleşme alanında saptayabilmek için iz elementleri cevher yatağı olarak araştırılan alanlarda ayrıntılı olarak inceleyip analiz etmek gerekmektedir. Cevher yatağının araştırıldığı alanlarda birçok örnekleme yapılır. Bu örneklemeler içinde kayaç örneklemesi, toprak örneklemesi, vb örneklemeler bulunmaktadır. İnceleme ve analiz sonuçları gerek literatür verileri ile gerekse gerçek zamanlı olarak elde edilmiş veriler doğrultusunda değerlendirilmelidir. Bu değerlendirme sonrası cevherin ekonomik yönü değerlendirilir. Cevhere erişilebilirlik ve bunun maliyeti analiz edilir.

Sel Kontrolü

Ülkemizin dört bir tarafı deniz ile çevrili olmasından dolayı doğal olaylarla her zaman karşı karşıya gelebiliriz. Sel baskınlarının önüne geçmek için birçok yöntemler uygulanır. Son yıllarda özellikle bazı bölgelerde sel artışı yaşanmaktadır. Alışılmışın dışında gelen bu süreçte sel kontrolü sağlamak için barajların ve dere tarzı yerlerin önlerini kapatmak gerekir. Barajlarda ve dere yataklarında biriken aşırı su sel baskınına neden olur.

Ülkemizde iklim koşulları sürekli değişmektedir. Yaz ayında bile aniden hava yağışlı olabiliyor. Doğal güzellikleri bozmadan artık sel kontrolü yapmak için birçok firma çit üretmektedir. Çitler ile bu tarz yerlerin kenarlarına korkuluk yaparak duvar örebiliriz. Suyun akışına yön veren mandıralar kullanılabilir. Dışarıdan bakıldığında görüntüyü asla bozmayacak ve suyu içeride tutacak olan paslanmaz sac kullanılabilir. Konut yerlerine yakın olan barajları olabildiğince kapatmak ve o alanları sıvamak gerekir. Çoğu kişinin yaşadığı bu tarz sıkıntılarda toprak verimliliğini arttırmak ve alan düzenlemesi yapmak çok gereklidir. Sel baskını oluşacak yerleri genelde ağaçlarla donatabiliriz. Sel oluşabilecek alanlar için kütük koruması yapılır. Genelde ahşap kaplamalar tercih edilir. Ahşap malzemelerden inşa edilen kamelyalar kullanılabilir. Sel oluşacak ve oluşması muhtemel alanlara genelde gider kanallarının yerleri kontrol edilir. Su akışının gider yönünü dengede tutmak ve stabilize etmek çok önemlidir. ekolojik sistemin içinde sel her zaman oluşabilir. İnsanların rahatını bozan bu durumda olabildiğince doğal yaşamı değiştirmek gereklidir. Sel alanlarında ayaklı kontrol sağlayan çok ilginç ürünler bulunur. Sudan ve korozyondan asla etkilenmeyecek olan paslanmaz kalitede suyu belirli bölgede hâkim tutan çitler tercih edilir. İnsanların hayatlarını çok tedirgin eden bu durumda mutlaka çevre belediye hizmetlerinden yardım almak gereklidir. Özellikle köy bölgelerinde hâkim olan dere yatakları için çok ideal uygulanan ürünler üretildi. Sel kontrolünü sağlanan ürünler yapıları gereği olarak çok dayanıklıdır. Kolay zarar görmezler. Farklı materyallerle yapılan bu tarz ürünleri monte ederek kontrol sağlanabilir. Bu sayede insanların sıkıntılı dönemlerine ışık tutabiliriz. Sel kontrolünde insanlar için çok ideal çözümler sağlayacak maddeler kapsamında birçok etken gösteren üründen bahsetmek mümkündür. İnternet üzerinden bu tarz süreçlerinde nasıl yapıldığını anlatan birçok video ile karşılaşabilirsiniz. Birçok mimari proje kapsamında önlem almak amacıyla kontrol edilen ürünler sel baskınına uygun olan yerler içinde düşünülebilir.

Sel kontrolünde aritmetik düzenlerde monte edilen birçok kapama ürünleri ortamda su sızıntısını önlemeye yardımcıdır. Sel kontrolü için üretilen farklı yapıda ürünler bulunur. İlgili ürünleri farklı fiyatlarla temin edebiliriz. Sizlerde piyasada olan sel kontrolü sağlayacak farklı tasarım modüllerini inceleyebilirsiniz. Bu tarz ürünler çok etkilidir. De monte edilen ayaklı modellerin kullanımları da kurulumları da kolaydır. Montaj gerektiren bu tarz ürünler insanların daha güveniliri ortamda olmasına yardımcıdır. İlgili ortamda düzenleme yapılmasına büyük derecede olanak sağlar. Doğal yaşamda değişiklik için de çok ideal parçalardır.

Çed Süreci

ÇED Yönetmeliği EK-1 kapsamında yer alan faaliyetler veya Proje Tanıtım Dosyası süreci sonunda “ÇED Gereklidir” kararı verilen faaliyetler için uygulanan süreçtir. Süreç; önce “Proje Tanıtım Dosyası” hazırlanıp, sonrasında Bakanlığın vereceği özel format doğrultusunda “ÇED Raporu” hazırlanarak yürütülür ve Bakanlıktan “ÇED Olumlu” veya “ÇED Olumsuz” kararı alınarak sonuçlandırılır. 

ÇED Raporu yalnızca Çevre ve Orman Bakanlığından yeterlilik belgesi almış firmalar tarafından hazırlanır ve bu raporda çevreye yapılabilecek tüm etkiler göz önünde bulundurularak, çevre kirlenmesine neden olabilecek atık ve artıkların ne şekilde zararsız hale getirilebileceği ve bu hususta alınacak önlemleri içerir.


ÇED Sürecini Gerekli Kılan EK 1 Faaliyetleri Nelerdir ?

EK– I LİSTESİ
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ
     1- Rafineriler:
    a) Ham petrol rafinerileri,
     b) 500 ton/gün üzeri taşkömürü ve bitümlü maddelerin gazlaştırılması ve sıvılaştırılması projeleri,
     c) Doğalgaz sıvılaştırma ve gazlaştırma tesisleri.
     2- Termik güç santralleri:
     a) Toplam ısıl gücü 300 MWt (Megawatt termal) ve daha fazla olan termik güç santralları ile diğer yakma sistemleri,
     b) Nükleer güç santralleri ve diğer nükleer reaktörlerin kurulması ve sökümü (max. gücü sürekli termik yük bakımından 1 kilovatı aşmayan, atom çekirdeği parçalanabilen ve çoğalan maddelerin dönüşümü, üretimi amaçlı araştırma projeleri hariç).
     3- Radyasyonlu nükleer yakıtlar:
     a) Nükleer yakıtların yeniden işlenmesi,
     b) Nükleer yakıtların üretimi veya zenginleştirilmesi,
     c) Radyasyondan arınmış nükleer yakıtların veya sınır değerin üzerinde radyasyon içeren atıkların işlenmesi,
     ç) Radyasyonlu nükleer yakıtların nihai bertarafı işlemi,
     d) Yalnız radyoaktif atıkların nihai bertarafı işlemi,
     e) Yalnızca radyasyonlu nükleer yakıtların (10 yıldan uzun süre için planlanmış) veya nükleer atıkların üretim alanından farklı bir alanda depolanması,
     f) Radyasyondan arınmış nükleer yakıtların nihai bertarafı.
     4- Demir ve çeliğin ergitilmesi ile ilgili tesisler:
     a) Cevherden hadde mamulü üreten tesisler,
     b) Hurdaya dayalı sıvı çelik üreten tesisler (50.000 ton/yıl ve üzeri),
     c) Haddehaneler (50.000 ton/yıl ve üzeri),
     ç) Döküm tesisleri (50.000 ton/yıl ve üzeri),
     d) Demir dışı metal tesisleri (ergitme veya haddeleme veya döküm) (25 000 ton/yıl ve üzeri).
     5- Konsantrelerden ya da ikincil ham maddelerden metalurjik, kimyasal ya da elektrolitik prosesler vasıtası ile demirli olmayan ham metallerin üretilmesi tesisleri.
     6- Asbest çıkartılması ve asbest içeren ürünleri işleme veya dönüştürme projeleri:
     a) Asbest madeni işletmeleri ve zenginleştirme tesisleri,
     b) Son ürün olarak friksiyon (sürtünme) maddesi üreten 50 ton/yıl ve üzeri kapasiteli tesisler,
     c) 200 ton/yıl ve üzeri asbest kullanan diğer tesisler,
     ç) 10.000 ton/yıl ve üzeri kapasiteli, son ürünü asbestli beton olan tesisler.
     7- Fonksiyonel olarak birbirine bağlı çeşitli birimleri kullanarak endüstriyel ölçekte üretim yapan kimya tesisleri
     a) Organik kimyasalların üretimi,
     b) İnorganik kimyasalların üretimi,
     c) Fosfor, azot ve potasyum bazlı basit veya bileşik gübrelerin üretimi.
     8- Patlayıcı ve parlayıcı maddelerin üretildiği tesisler.
     9- Yollar, geçişler ve havaalanları:
     a) Şehirlerarası demiryolu hatları,
     b) Pist uzunluğu 2.100 m ve üzeri olan havaalanları,
     c) Otoyollar, ekspres yollar ve devlet yollarının yapımı,
     ç) Dört ve üzeri şeritli yolların yapımı, iki ya da daha az trafik şeridi bulunan mevcut yolların dört ya da daha fazla şeritli olacak şekilde yenilenmesi ya da genişletilmesi, yeniden yapılan ya da genişletilen bölümünsürekli uzunluğunun 10 km ya da daha uzun olacak şekilde uzatılması.
     10- Suyolları, limanlar ve tersaneler:
     a) 1.350 DWT ve üzeri ağırlıktaki deniz araçlarının geçişine izin veren kıta içi suyollarının yapımı ve kıta içi su trafiği için yapılacak olan limanlar,
     b) 1.350 DWT ve üzeri ağırlıktaki deniz araçlarının yanaşabileceği ticari amaçlı liman, iskele ve rıhtımlar (güneşlenme ve sportif amaçlı iskeleler hariç),
     c) Yük ve yolcu gemilerinin yapım, bakım, söküm ve onarımı amaçlı tersaneler ile 24 m üzerinde yat imalatı yapan tesisler,
     ç) Yat Limanları.
     11- Tehlikeli ve Özel İşleme Tabi Atıklar:
     a) Tehlikeli ve Özel İşleme Tabi Atıkların geri kazanılması ve/veya nihai bertarafını yapacak tesisler,
     b) Yakma kapasitesi 1000 kg/gün ve üzerinde olan tıbbi atıklar için projelendirilen yakma tesisleri,
     c) Günlük 1 ton ve üzeri depolama kapasitesine sahip olan tıbbi atık düzenli depolama tesisleri,
     ç) Yıllık işleme kapasitesi 2000 ton ve üzeri olan atık yağ geri kazanımı için projelendirilen tesisler,
     d) Tehlikeli atık ihtiva eden atık barajları, atık havuzları.
     12- Günlük kapasitesi 100 ton ve üzeri katı atıkların yakma, kompost ve diğer tekniklerle ara işleme tabi tutulması ve bertaraf edilmesi için kurulan tesisler ve/veya alanı 10 hektardan büyük veya hedef yılı da dahil depolanacak katı atık miktarının günlük 100 ton ve üzeri olan katı atık depolama tesisleri, atık barajları, atık havuzları.
     13- 10 milyon m3/yıl ve üzeri yeraltı suyu çıkarma veya suyu yeraltında depolama projeleri.
     14- Boru ile içme suyu taşımaları dışında kalan büyük su aktarma projeleri:
     a) Olası su sıkıntısını önlemek amacı ile akarsu havzaları arasında, 100 milyon m3/yıl ve üzeri su aktarma projeleri,
     b) (a) bendi dışında uzun dönemli yıllık ortalama akışı 2 milyar m3 ü aşan bir akarsu havzasından söz konusu akışın % 5’i ve üzeri miktarda su aktarma projeleri.
     15- Su depolama tesisleri (Göl hacmi 10 milyon m3 ve üzeri olan baraj ve göletler.).
     16- Kurulu gücü 25 MW ve üzeri olan nehir tipi santraller.
     17- Kapasitesi 150 000 eşdeğer kişi ve/veya 30.000 m3/gün üzeri kapasiteli atık su arıtma tesisleri.
     18- Et Ürünleri Üretim Tesisleri (Kesimin ve et ürünleri üretiminin birlikte yapıldığı tesisler):
     a) Büyükbaş hayvan kesimi ve et ürünlerinin üretildiği tesisler (500 adet/gün ve üzeri),
     b) Küçükbaş hayvan kesimi ve et ürünlerinin üretildiği tesisler (1500 adet/gün ve üzeri),
     c) Kanatlı hayvanların kesimi ve et ürünlerinin üretildiği tesisler (200.000 adet/gün ve üzeri tavuk ve eşdeğeri diğer kanatlılar).
     19- Büyükbaş ve/veya küçükbaş hayvan besi tesisleri (10000 adet ve üzeri büyükbaş, 20000 adet ve üzeri küçükbaş kapasiteli).
     20- Kümes hayvanları ve domuzun yetiştirildiği kapasitesi aşağıda belirtilen tesisler:
     a) Tavuk veya piliç yetiştirme tesisleri (Bir üretim periyodunda 60.000 adet ve üzeri tavuk, 85.000 adet ve üzeri piliç veya eş değeri diğer kanatlılar),
     b) Domuz besi çiftlikleri (30 kg ve üzeri, 3.000 baş üzeri),
     c) Dişi domuz üretim çiftlikleri (900 baş ve üzeri).
     21- Kültür balıkçılığı projeleri, (1000 ton/yıl ve üzeri).
     22- Entegre yağ üretim projeleri (Bitkisel ürünlerden hamyağ eldesinin ve rafinasyon işleminin birlikte yapıldığı tesisler).
     23- Entegre süt ürünleri üretim tesisleri (50 ton/gün ve üzeri sütten peynir, yağ, yoğurt gibi süt ürünlerinden en az ikisinin üretildiği tesisler).
     24- Maya fabrikaları.
     25- Şeker fabrikaları.
     26- Orman ürünleri ve selüloz tesisleri;
     a) Selüloz üretim tesisleri,
     b) Kereste veya benzeri lifli maddelerden kağıt hamuru üretim tesisleri,
     c) Her çeşit kağıt üretim tesisleri (40.000 ton/yıl ve üzeri kapasiteli).
     27- Terbiye işlemlerinden kasar (haşıl sökme, ağartma, merserizasyon, kostikleme ve benzeri.) veya boyama birimlerini içeren iplik, kumaş veya halı fabrikaları, (3.000 ton/yıl ve üzeri).
     28- Madencilik projeleri;
     Ruhsat hukuku ve aşamasına bakılmaksızın,
     a) 25 hektar ve üzeri çalışma alanında (kazı ve döküm alanı toplamı olarak) açık işletme ve cevher hazırlama tesisleri,
     b) 150 hektarı aşan (kazı ve döküm alanı toplamı olarak) çalışma alanında açık işletme yöntemi ile kömür çıkarma ve cevher hazırlama tesisleri,
     c) Biyolojik, kimyasal, elektrolitik ya da ısıl işlem yöntemleri uygulanan cevher zenginleştirme tesisleri,
     ç) 1 inci ve 2 nci grup madenlerin her türlü işleme sokulması (kırma-eleme, öğütme, yıkama ve benzeri) 100.000 m3/yıl ve üzeri kapasitede olanlar.
     29- 500 ton/gün ham petrol ve 500 000 m3/gün doğal gazın çıkarılması.
     30- Petrol, Doğalgaz ve kimyasalların 40 km’den uzun 600 mm ve üzeri çaplı borularla taşınması.
     31- Çimento fabrikaları veya klinker üretim tesisleri.
     32- 154 kV (kilovolt) ve üzeri gerilimde 15 km’den uzun enerji iletim tesisleri (iletim hattı, trafo merkezi, şalt sahaları).
     33- 50.000 m3 ve üzeri kapasitede olan petrol, doğalgaz, petrokimya ve kimyasal madde depolama tesisleri.
     34- Ham deri (işlenmiş ham deriden son ürün elde eden tesisler hariç) işleme tesisleri (500 ton/yıl ve üzeri).
     35- Turizm konaklama tesisleri (500 oda ve üzeri) tatil köyleri ve/veya turizm kompleksleri.
     36- İhtisas Sanayi Bölgeleri (EK-I ve EK-II Listelerinde yer alan faaliyetler).
     37- Pil ve Akü üretim Tesisleri (montaj yapılan tesisler hariç).
     38- Tarım İlaçları ve/veya farmasötik ürünlerin etken maddelerinin üretildiği tesisler.
     39- Motorlu taşıtların üretimi.
     40- Demiryolu taşıtlarının üretimi.
     41- Hava taşıtlarının üretimi.
     42- Cam, cam elyafı veya taş yünü üretim tesisleri (100 000 ton/yıl ve üzeri).
     43- Lastik üretim tesisleri (iç ve dış motorlu taşıt ve uçak lastikleri, kolon, sırt kauçuğu, kord bezi ve benzeri).

     44- Seramik, kiremit, tuğla veya porselen üretimi yapan tesisler (ana hammadde kapasitesi 100.000 ton/yıl üzerinde olanlar).

Maden Ruhsatı İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı (GSM)

Maden Kanunu 7.Maddesi kapsamında alınması gerekli izinlerden olan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı maden ruhsatının bulunduğu ilde, büyükşehirlerde Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından diğer şehirlerde İl Özel İdaresinden alınmaktadır. Bu bağlamda gerekli evrak ve haritaların tarafımızdan hazırlanarak ruhsatın alınmasıdır.

ÇEV-MED ÇEVRE; Yetkili Tüzel Kişilik olarak Maden projesi için uygun tesis yerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, tesisin kurulması, faaliyete hazır hale gelmesi ve işletmeye alınmasına süreçlerinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alınması sürecinde proje/işletme sahiplerine bilgi ve tecrübelerimizle çözüm ortaklığı sunmaktayız. Madencilik faaliyetleriniz için gerekli olan izinlerin alınması ve ileri teknoloji taramalar ve 3 Boyutllu modelleme ile rezerv ve değer tespiti çalışmaları sonucunda, yatırımızın uygulanabilirliğini en doğru şekilde ortaya koymaktadır

MADENCİLİK FAALİYETLERİ

 Alan sorgulama işlemleri

 Arama Ruhsat Alımı ve Devir İşlemi

 İşletme Ruhsat Alımı ve Devir İşlemi

 Arama Faaliyet Raporu Hazırlanması

 Arama Dönemi Üretim İzin Belgesi Alınması

 İşletme Projesi Hazırlanması (Açık / Kapalı İşletme)

 Birleştirme Talepli İşletme Projesi Hazırlanması

 İşletme İzni, Sevk Fişi Alımı ve Nezaretçi Ataması

 29. Madde Evraklarının Hazırlanması (İmalat Haritası Hariç)

 İmalat Haritası Hazırlanması (Sahanın İşletme Yönetimine ve Ölçüm Yapılacak Alana Göre Belirlenecektir.)

 Saha Mülkiyet Belirleme İşlemleri

 Patlayıcı Madde İzin Yazısı Alınması

 Mera Vasfı Değişikliği Dosyanın ve Toprak Koruma Projelernin Hazırlanması


Kübaj Hesabı Nedir Nasıl Yapılır

Kübaj Hesabı Hafriyat işlemlerinde araziden ne kadar malzeme alınacağı yada dolgu işleminde ne kadar malzeme gerekeceği maliyet hesabı açısından büyük önem taşır. Arazinin plankote haritası yapılarak ilk ve son durum arasında ne kadar hacim olduğu ve dolayısıyla malzeme ve maliyet hesaplarının yapılmasına denilir.

Kalker Ocağı Ruhsatı İçin Nereye başvurmalıyım

Maden İşletme Projesi Hazırlayan Firmalar

Maden izinleri (Yetkili Tüzel Kişilik), Çev-Med Maden Müşavirlik (Madencilik İzinleri) ÇED Raporu hazırlama (ÇED Belgesi alma), Çevre Danışmanlık ve Enerji Yatırım hizmetleri konusunda bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir firma olarak çözüm ortağınız olmakta olup, her türlü soru ve bilgilendirme için aşağıdaki irtibat numaramızdan bize ulaşabilirsiniz.

ÇEV-MED MADEN MÜŞAVİRLİK bünyesinde bulunan Maden Mühendisleri, Jeoloji Mühendisleri, Çevre Mühendisleri (Çed Uzmanları ve Çevre Görevlileri) ve Biyologlar tarafından verilen hizmetler kapsamında, proje için uygun tesis yerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, tesisin kurulması, faaliyete hazır hale gelmesi ve işletmeye alınmasına süreçlerinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alınması sürecinde proje/işletme sahiplerine bilgi ve tecrübelerimizle çözüm ortaklığı sunmaktayız.

ÇEV-MED; Maden projesi için uygun tesis yerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, tesisin kurulması, faaliyete hazır hale gelmesi ve işletmeye alınmasına süreçlerinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alınması sürecinde işletme sahiplerine bilgi ve tecrübelerimizle çözüm ortaklığı sunmaktayız.


MADENCİLİK BİRİMİ ( YETKİLİ TÜZEL KİŞİLİK )

 • Yetkilendirilmiş Maden Danışmanlığı
 • Maden İşleri Genel Müdürlüğü (Migem) İş Takipleri
 • İşletme Ruhsatı - Arama Ruhsatı Alınması
 • Arama Faaliyet Raporları
 • 29. Madde evrakları hazırlanması
 • Harita Hizmetleri (İmalat haritası ve halihazır harita çizimleri
 • 3B (Boyutlu) Modelleme İle Madencilik Metodu Belirleme
 • Kademeli Kapatma Planı
 • Fizibilite Raporları (Açık Ocak İşletme Tasarımları, Ulaşım Yolu Tasarımları, Yeraltı İşletme Tasarımları)
 • Atık Depolama Tesisi Tasarımı, Atık Barajı Uygulama Projeleri
 • Jeolojik Etüt , Jeofizik Etüt
 • Hidrolojik Etüt, Hidrojeolojik Etüt
 • Doğaya Yeniden Kazandırma Planı Hazırlanması
 • Toprak Koruma Projelerinin hazırlanması
 • Sulak alan izin işlemleri
 • Mera Geri Dönüşüm Projeleri
 • Toprak Koruma Projesi,
 • Orman İzinleri, Rehabilitasyon Projeleri
 • Deşarj İzninin Alınması (Alıcı ortam dışındaki deşarjlar için)
 • GSM (Gayrı Sıhhi Müessese) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Alınması
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)
 • Sosyal Etki Değerlendirmesi (SED)
 • Proje Tanıtım Dosyası (PTD)
 • Mevcut Çevresel Durum Tespit Raporları
 • Ekosistem Değerlendirme Raporu
 • Ekolojik Peyzaj Değerlendirme Raporu
 • Su Kullanım Hakları Planlama Raporu
 • Acil Durum / Afet Müdahale Planları
 • Nihai ÇED İzleme ve Kontrolü

ÇED BİRİMİ

 • ÇED (Çevresel Etki Değerlendirilmesi) Yönetmeliği Doğrultusunda
 • Proje Tanıtım Dosyası ve ÇED Raporlarının Hazırlanması
 • ÇED Muafiyet dosyalarının hazırlanması ve ÇED Kapsam Dışı Yazısı Alınması
 • ÇED İzleme Yapılması

ÇEVRE DANIŞMANLIK BİRİMİ

 • Çevre Danışmanlık Hizmeti Sunulması,
 • Çevre Mevzuatı Açısından Periyodik Yasal Uygunluk Denetimlerinin Yapılması,
 • Çevre Performans Raporlarının hazırlanması,
 • Geçici Faaliyet Belgesi için ön hazırlıkların ve ilgili başvuruların yapılması,
 • Çevre İzinlerinin Alınması ve Takibi (Emisyon, Atık Su Deşarjı, Gürültü, Tehlikeli Madde Deşarjı)
 • Atık Minimizasyonu çalışmalarının planlanması,
 • Çevresel izleme ve ölçme parametrelerinin belirlenmesi ve takibi,
 • Yasal beyanların yapılması,
 • Atık planlarının hazırlaması,
 • Çevre Bilinci, Çevre Mevzuatı, atık yönetimi, eğitimlerinin verilmesi,
 • Çevresel Kazalarına Karşı Acil Durum Planlarının Hazırlaması,
 • Çevresel Acil Durum Tatbikatlarının Yapılması

ÇEV-MED MADEN MÜŞAVİRLİK A.Ş.

İletişim Bilgileri;

Adres:Çayhane Sokak 27/10 Gaziosmanpaşa
Çankaya / ANKARA
Telefon:0312 448 25 22 / 0312 448 25 18
Faks:0312 448 25 23
Eposta:info@cevmed.com.tr

[IMG]file://localhost/Users/macbook/Library/Caches/TemporaryItems/msoclip/0/clip_image002.jpg[/IMG]
ÇEVMED | ÇED Hizmetleri | Çevre Danışmanlık
http://www.cevmed.com.tr
ÇED Yeterlilik Yönetmeliği Kapsamında Proje Tanıtım Dosyası, ÇED Raporu Hazırlanması ve Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Madencilikte Mümkün Rezerv

Boyutları hiçbir şekilde belirlenmemiş olan ve varlığı ancak ümit edilen maden kütlesini ifade eden kavramdır. Prospeksiyon çalışmaları, jeolojik ve jeofizik etüdleri kısmen tamamlanmış olup, genel jeolojik yapıya ve varlığı belirlenmiş olan diğer rezerv sınıflarına dayanak bulunacağı ümit edilen, fakat arama işlemlerinin yapılmamış veya yok denecek kadar yetersiz olması nedeni ile lokasyonu ve uzantıları hiçbir şekilde tarif edilemeyen rezerv tahminidir. Dolayısı ile işletme ve planlama çalışmalarında üretim planına etki yapmayan rezerv sınıfıdır. Mümkün rezerv, işletilebilirlik açısından yapılan ekonomik hesaplara dahil edilmez. Pratikte mümkün rezervin hata sınırı genellikle ± % 50'nin üzerinde kabul edilir.

maden detay arama dönemi

1-Çalışma alanının detay topografik haritasının hazırlanması ve yarma, kuyu, galeri, sondaj yerleri ile örnek(numune) alınan yerler ve benzeri gibi noktaların gösterilmesi, 2-Yarma, galeri, kuyu, sondaj veya benzeri çalışmaların yapılması ve sonuçlarının verilmesi, 3-Çalışma alanını temsil edecek sayıda örnek(numune) alınarak test/analiz yapılması/yaptırılması ve sonuçlarının verilmesi, 4-Yapılan detay jeokimya haritaları ve/veya jeofizik haritalarının verilmesi, 5-Detay maden jeolojisi haritasının hazırlanması ve jeolojik kesitlerinin yapılması, 6-Yeraltı işletmeleri için detay yeraltı jeoloji haritasının hazırlanması ve kesitlerinin yapılması, 7-Kaynağın/rezervin üç boyutlu olarak modellenmesi, 8-Kaynak/rezerv raporu hazırlanması.

Taş Ocağı Ruhsat Şartları

Taş Ocağı Ruhsat Şartları

ÇEV-MED ÇEVRE; Maden projesi için uygun tesis yerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, tesisin kurulması, faaliyete hazır hale gelmesi ve işletmeye alınmasına süreçlerinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alınması sürecinde proje/işletme sahiplerine bilgi ve tecrübelerimizle çözüm ortaklığı sunmaktayız.

MADENCİLİK FAALİYETLERİ

o Alan sorgulama işlemleri

o Arama Ruhsat Alımı ve Devir İşlemi

o İşletme Ruhsat Alımı ve Devir İşlemi

o Arama Faaliyet Raporu Hazırlanması

o Arama Dönemi Üretim İzin Belgesi Alınması

o İşletme Projesi Hazırlanması (Açık / Kapalı İşletme)

o Birleştirme Talepli İşletme Projesi Hazırlanması

o İşletme İzni, Sevk Fişi Alımı ve Nezaretçi Ataması

o 29. Madde Evraklarının Hazırlanması (İmalat Haritası Hariç)

o İmalat Haritası Hazırlanması (Sahanın İşletme Yönetimine ve Ölçüm Yapılacak Alana Göre Belirlenecektir.)

o Saha Mülkiyet Belirleme İşlemleri

o Patlayıcı Madde İzin Yazısı Alınması

o Mera Vasfı Değişikliği Dosyanın ve Toprak Koruma Projelernin Hazırlanması

Gerekli bilgi ve detaylar için bize ulaşabilirsiniz;

RUHSAT/SERTİFİKA İHALE MÜRACAAT FORMU

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINA (Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü) ............................tarih ve saat ……… ihalesi Genel Müdürlüğünüzde yapılacak olan ..............................ilindeki .............................. erişim nolu ………… grup maden sahasının ihalesine katılmak istiyorum. Gereğini arz ederim. TEKLİF SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI : TC/VERGİ NUMARASI : İMZA ve KAŞESİ EKLER: Gerçek ve Tüzel Kişiler; 1) Teklif sahibi tarafından her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi 2) Şartname bedelinin ilgili banka hesabına yatırıldığını gösterir dekont (dekontun açıklama bölümüne “Erişim:………. sayılı sahanın ihale şartname bedelidir.” İbaresinin yer alması veya elle yazılması halinde talep sahibi tarafından dekontun imzalanması gerekmektedir.) 3) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin ihale gününden önceki son 15 gün içerisinde alınmış belge 4) İhale Teminatının ilgili banka hesabına yatırıldığına dair dekont veya geçici ve süresiz teminat mektubu (İhale Teminatının ilgili banka hesabına yatırılması durumunda dekontun açıklama bölümüne “Erişim:……….. sayılı sahanın İhale Teminatıdır.” İbaresinin yer alması veya elle yazılması halinde talep sahibi tarafından dekontun imzalanması gerekmektedir. Ayrıca bu teminatın iade edilebileceği banka hesap numarası bilgisi ) 5) Kanunun 13. Maddesinde belirtilen ve ihaleye katılmak amacı ile müracaatçı veya talep eden tarafından yatırılması gereken ve her yıl değerleme oranı nispetinde artırılan İşletme Ruhsat Taban Bedeli tutarındaki İhale İstek Bedelinin ilgili banka hesabına ödendiğini gösterir dekont (dekontun açıklama bölümüne “Erişim:……. sayılı sahanın İhale İstek Bedelidir.” İbaresinin yer alması veya elle yazılması halinde talep sahibi tarafından dekontun imzalanması gerekmektedir) 6) Teklif mektubu (teklifin rakam ve yazı ile açık olarak TL cinsinden yazılması zorunludur.) Gerçek kişiler: 1) T.C. kimlik numarasını içeren noter tasdikli imza beyannamesi (bir asıl bir fotokopi) 2) Vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnamesi ile T.C. kimlik numarasını içeren imza beyannamesi (bir asıl bir fotokopi) Tüzel kişiler: 1) Teklif sahibi tüzel kişiye ait güncel şirket ana sözleşmesini, yönetim kurulunu ve şirketin ortaklarının pay oranlarını içeren Ticaret Sicil Müdürlüğünden onaylı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi örneği (bir asıl bir fotokopi) 2) Tüzel kişiyi temsile ve ilzama yetkili kişilerin onaylı imza sirküleri (bir asıl bir fotokopi) 3) Vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri, yetkili olarak ihaleye katılacaklarına dair yetki belgeleri (bir asıl bir fotokopi) 4) Madencilik yapabileceğine dair yetkisi bulunan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idarelerince ilgili kurum ya da kuruluşu temsilen ihaleye katılacak kişi/kişiler adına düzenlenmiş yetkili olduğuna dair belgeler (bir asıl bir fotokopi) Not: 2 nüsha olacaktır.

Devlet Memurları Maden arama ruhsatı / sertifikası için müracaat edebilir mi?

Devlet memurları, diğer kamu görevlileri, Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatında çalışan yevmiyeli ve mukaveleli personel, arama ve işletme ruhsatı alamaz. Ayrıca yabancı uyruklu vatandaşlar ve T.C. Kanunlarına göre kurulmamış yabancı şirketler Maden Kanunu kapsamında arama ve işletme ruhsatı alamaz.

Maden Kaynak ve Rezerv Tahminleri

• Çevmed Madencilik'in kaynak ve rezerv tahminlerine yönelik güçlü yaklaşımı, kapsamlı maden işletmecilik deneyimleri ile yapısal ve alterasyon jeolojisi konularındaki uzmanlığını birleştirilmesine dayanır. 
• Arama hedeflerinin tanımlanması, fizibilite çalışmaları ve çalışan maden işletmeleri için oluşturduğumuz kaynak modelleri ve değerlendirmeleri, kaynakların oluşumuna neden olan jeolojik sistemlerin detaylı bir şekilde anlaşılmasına dayanır. 
• Jeo-İstatistik yaklaşımlar ile, sizin proje kaynağınıza ve rezerv değerlendirmenize en uygun metotu seçip uygularken proje jeolojisini, maden mühendisliğini veya ekonomiyi de göz önünde bulundururuz.

maden ruhsat Müracaat edeceğim gruba karar verdikten sonra ne yapmalıyım?

Öncelikle ruhsat alınmak istenilen alanın koordinatlarının ve paftasının belirlenmelidir

maden ruhsatında birden fazla poligon ya da kesişen alan şeklinde müracaat edersem ne olur?

Bu tür müracaatlar reddedilir, talep harcı iade edilmez.

Harita Hizmetleri

 • Yer Bulduru Haritası Çizimi
 • Hâlihazır İmalat Haritası Çizimi
 • Orman İzinleri Haritaları Çizimleri
 • İşyeri Açma İçin Gerekli Harita Çizimi
 • Mera Vasıfı Kaldırılması Haritaları
 • Topografik Harita Çizimi
 • Jeolojik Harita Çizimi
 • Görünür Muhtemel Mümkün Rezerv Haritaları
 • Harita Sayısallaştırma

Ruhsat / serifika müracaatı yapacağım alanın nokta sayısında kısıtlama var mıdır?

Müracaatlar 6 derecelik dilime esas alınarak, yirmi noktayı geçmeyecek şekilde, yapılır.

maden Müracaatlarda pafta sınırlaması var mıdır?

Pafta sayısı dördü, ancak tamamı denizlere yapılan III., IV. ve VI. Grup ruhsat müracaatlarında ise pafta sayısı sekizi geçemez. Talep edilen alanla ilgili en az bir pafta adının belirtilmesi zorunludur.

maden sahalarında Pafta sınırlamasını aşan müracaatlar için ne yapılır?

Pafta sınırlaması  Karada 4 pafta -Denizlerde 8 pafta olup, aşan kısım  için ayrı bir müracaat yapılmalıdır.

Maden Arama

* Bölgesel tektonik ve metajoleni le hedefleri belirleme

* Jeolojik, yapısal ve alterasyon haritalarının hazırlanması

* Jeofiziksel ve jeokimyasal arama programlarının planlanması

* Arama hedeflerinin tanımlanması ve derecelendirilmesi

* Hedeflerin etkili bir şekilde test edilmesi için sondaj planlaması

* Arama programlarının denetlenmesi

* Arama programları için risk değerlendirmesi yapılması

* Tarafsız teknik danışman raporları

Maden Planlama ve Projelendirme

* Maden Planlamasının gözden geçirilmesi ve Teknik Denetimler

* En uygun Madencilik Stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması

* Açık Ocakla ilgili tam Fizibilite Çalışmaları

* Madencilik Metotları seçimi

* Maden planlama, yerleşim ve zamanlama

* Ekipman seçimi

* Ulaşım tasarımı

* Delme ve patlatma tasarımı

* Stratejik Planlama ; sınır tenor (cut off grade)  optimizasyonu

* Dolgu sistem tasarımı

* Havalandırma

Ruhsat/sertifika müracaat sayısında sınırlama var mıdır ?

Müracaat sayısında sınırlama yoktur. Mali Yeterliliğe göre istenilen sayıda müracaatta bulunulabilir.

Maden Birimi

 Mermer ve Maden Ruhsat Müracaatlarının Yapılması ve Takibi
• Ön İnceleme Raporu
• Maden Arama Projesi
• Ön Arama – Genel Arama -Detay Arama Faaliyet Raporları
• İşletme Projesi ve Temdit Projeleri
• Teknik Nezaretçilik Hizmetleri
• Satış Bilgi Formu / İşletme Faaliyeti Bilgi Formu
• Maden Ruhsatlarının İhale İşlemleri
• İşletme İzni ve Sevk İrsaliyesi Alınması
• Patlayıcı Madde Ruhsat Alımı
• Yerüstü Patlatma İşlemleri ve Ateşleyicilik Hizmetleri
• Ruhsat Küçültme ve Ruhsat Birleştirme İşlemleri
• Yeraltı Ocak Planlaması
• 3D (Üç Boyutlu) Modelleme ile Maden Rezerv Hesapları
• 3D (Üç Boyutlu) Modelleme ile Alternatif Ocak Modelleri
• Ruhsat Devir İşlemleri ve Kamulaştırma Projeleri gibi

maden Müracaatların hatalı olması durumunda ne yapılır.

Müracaatların hatalı olması durumunda düzeltme yapılmaz. Müracaat harcı iade edilmez. 

Maden Müracaatımı yaptıktan sonra ne yapmalıyım?

Bilgisayar işletim sisteminden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk olmaz ise 5 dakika içinde müracaatınıza cevap verilecek, hak sağlamanız durumunda hak sağladığınız alan miktarı tarafınıza hemen  bildirilecek, ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. Bu alan altmış gün süreyle sizin adınıza rezerve edilecektir

maden Teminat nasıl hesaplanır ve nereye yatırılır?

Ruhsat alanı ile yıllık ruhsat harcının  (%1) çarpılarak bulunur. Hesaplama sonucu ortaya çıkan miktar yıllık ruhsat harcından az olamaz. Teminat Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler şubesinde açılan 00158007287989343 no’lu hesaba yatırılır.

Gayrı Sıhhi Müessese (GSM) Başvurularda İstenen Belgeler (Şirket)

Başvurularda İstenen Belgeler (Şirket)

1. BAŞVURU / BEYAN FORMU (müdürlüğümüzden)
2. TAPU FOTOKOPİSİ (AKOS tan temin edilebilir)
3. YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ (AKOS tan temin edilebilir) VEYA
YAPI RUHSATI (12.10.2004’ten önce yapılan binalarda iskan belgesi yok ise)
4. KİRA KONTRATI (Fotokopi ile birlikte aslı ibraz edilirse fotokopi yeterlidir)
5. VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ
6. TİCARET SİCİL GAZETESİ (Fotokopi ile birlikte aslı ibraz edilirse fotokopi yeterlidir)
7. İMZA SİRKÜLERİ (Fotokopi ile birlikte aslı ibraz edilirse fotokopi yeterlidir)
8. MUVAFAKATNAME (Konut sahasındaki işyerlerinden)
9. Ç.T.V. MAKBUZ FOTOKOPİSİ Beyanlar İşletme Müdürlüğüne verilir (1. Kat)
10. İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI MAKBUZ FOTOKOPİSİ Beyanlar İşletme Müdürlüğüne verilir (1. Kat)

(İşyeri açma beyanında, ruhsat alınacak adreste hangi tarihte faaliyete geçildiğine dair Maliye Yoklama Fişi veya işe başlama tarihi yazan vergi levhası)

Gerekli bilgi ve detaylar için bize ulaşabilirsiniz;

Maden izinleri (Yetkili Tüzel Kişilik), Çev-Med Çevre olarak ÇED Raporu hazırlama (ÇED Belgesi alma), Çevre Danışmanlık ve Enerji Yatırım hizmetleri konusunda bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir firma olarak çözüm ortağınız olmakta olup, her türlü soru ve bilgilendirme için aşağıdaki irtibat numaramızdan bize ulaşabilirsiniz.

Gayrı Sıhhi Müessese ( GSM ) nedir

Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseselerdir.

Gayrı sıhhi müesseseler sektörüne göre faaliyet konusu, kirletici kaynaklar veya kurulu motor gücüne bağlı olarak sınıflandırılır.

 • Birinci sınıf gayrı sıhhi müesseseler: Meskenlerden mutlaka uzak bulundurulması gereken işyerleridir.
 • İkinci sınıf gayrı sıhhi müesseseler: Meskenlerden mutlaka uzaklaştırılması gerekmemekle beraber izin verilmeden önce civarında ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatleri üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşması için inceleme yapılması gereken işyerleridir.
 • Üçüncü sınıf gayrı sıhhi müesseseler: Meskenlerin yanında açılabilmekle beraber yalnız sıhhi nezarete tabii tutulması gereken işyerleridir.

Gerekli bilgi ve detaylar için bize ulaşabilirsiniz;

Maden izinleri (Yetkili Tüzel Kişilik), Çev-Med Çevre olarak ÇED Raporu hazırlama (ÇED Belgesi alma), Çevre Danışmanlık ve Enerji Yatırım hizmetleri konusunda bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir firma olarak çözüm ortağınız olmakta olup, her türlü soru ve bilgilendirme için aşağıdaki irtibat numaramızdan bize ulaşabilirsiniz.

Madencilik Danışmanlığı

Bir madencilik veya arama şirketi; maden açma, madencilik çalışmalarına devam etme, madencilik faaliyetlerini askıya alma veya maden kapatma safhalarında bir çok mevzuatın gerekliliklerini yerine getirmek durumundadır.
• Mevzuatın çokluğu ve bazı durumlarda da karmaşıklığı, şirketlerin zaman zaman yerel mevzuata uygunlukla ilgili problemler yaşamasına neden olmaktadır.
• Mevzuata uygunluğun sağlanması, projelere birden fazla disiplinden bakış açısıyla yaklaşılmasını gerektirir. Kampüs Madencilik, gerekli olan izinlerin maliyet ve zaman tasarrufu sağlayacak şekilde alınması konusunda sizlere yardımcı olur.
• Teknik Nezaretçilik Hizmeti sunularak her ay en az 2 kere ocak ziyaret edilerek rapor tutulmakta ve çekilen resimler ile gözlenen eksikler ruhsat sahibine yazılı olarak bildirilmektedir.

İlk müracaat sonrasında hak sahibine tanınan iki aylık sürede yapılacak işlemler nelerdir?

 İlk müracaat sonrasına hak sahibine tanınan iki aylık sürede maden arama ruhsat harç ve teminatları yatırılarak, ön inceleme raporu ve mali yeterliliği içeren maden arama projesi yönetmelikte belirtilen hususlara uygun bir şekilde hazırlanır, müracaat evrak ekleri tamamlanarak arama ruhsatı almak üzere kurumumuza başvuruda bulunulur.

Gayrı Sıhhi Müessese İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

Kapsam:

Bu Yönetmelik, sıhhî ve gayrisıhhî işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesine dair iş ve işlemleri kapsar. Gayrı sıhhi müessese (GSM):

Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseselerdir.

Gayrı sıhhi müesseseler sektörüne göre faaliyet konusu, kirletici kaynaklar veya kurulu motor gücüne bağlı olarak sınıflandırılır.

 • Birinci sınıf gayrı sıhhi müesseseler: Meskenlerden mutlaka uzak bulundurulması gereken işyerleridir.
 • İkinci sınıf gayrı sıhhi müesseseler: Meskenlerden mutlaka uzaklaştırılması gerekmemekle beraber izin verilmeden önce civarında ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatleri üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşması için inceleme yapılması gereken işyerleridir.
 • Üçüncü sınıf gayrı sıhhi müesseseler: Meskenlerin yanında açılabilmekle beraber yalnız sıhhi nezarete tabii tutulması gereken işyerleridir.

Yetkili İdare:

Belediye sınırları ve mücavir alanlar dışı ile kanunlarda münhasıran il özel idaresine yetki verilen hususlarda

 • İl Özel İdaresi

Birinci sınıf GSM için açılma ruhsatı büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içinde büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu konularda

 • Büyükşehir Belediye Başkanlığı

İkinci ve üçüncü sınıf GSM için açılma ruhsatı

 • Büyükşehir İlçe Veya
 • İlk Kademe Belediyesi Başkanlığı

OSB’de birinci, ikinci ve üçüncü sınıf GSM için açılma ruhsatı

 • OSB bölge müdürlüğü

Tarafından verilir. İzin ve Belgeler:

Yönetmeliğe göre tesislerin alması gereken izin ve belgeler aşağıda verilmiştir.

Yer seçim izni

 • Tesis izni *
 • Deneme izni *
 • Açılma ruhsatı *

Gerekli bilgi ve detaylar için bize ulaşabilirsiniz;

Maden Danışmanlığı Hizmeti

Maden Danışmanlığı Hizmetleri ;


 

 

 

 

 • Yeraltı madencilik yöntemi seçimi,

 

 • Planlama ve programlama,

 

 • Ekipman seçimi ve kazı optimizasyonu,

 

 • Maden İşletme operasyonel destek,

 

 • Ruhsat birleştirme, küçültme ve devir işlemleri,

 

 • Hukuksal Danışmanlık,

 

 • GSM Ruhsat Başvuru Dosyası Hazırlanması,

 

 • Havalandırma araştırmaları ve çalışmaları,

 

 • Dolgu sistem tasarımı ve optimizasyonu,

 

 • Teknik nezaretçilik,

 

 • Yatırım Teşvikleri

Maden Danışmanlık

 • Alan sorgulama işlemleri
 • Arama Ruhsat Alımı ve Devir İşlemi
 • İşletme Ruhsat Alımı ve Devir İşlemi
 • Arama Faaliyet Raporu Hazırlanması
 • Arama Dönemi Üretim İzin Belgesi Alınması
 • İşletme Projesi Hazırlanması (Açık / Kapalı İşletme)
 • Orman İzni Alınması
 • Doğaya Yeniden Kazandırma Projelerinin Hazırlanması
 • GSM Ruhsatı Alınması
 • Birleştirme Talepli İşletme Projesi Hazırlanması
 • İşletme İzni, Sevk Fişi Alımı ve Nezaretçi Ataması
 • 29. Madde Evraklarının Hazırlanması
 • İmalat Haritası Hazırlanması
 • Saha Mülkiyet Belirleme İşlemleri
 • Patlayıcı Madde İzin Yazısı Alınması
 • Mera Vasfı Değişikliği Dosyanın ve Toprak Koruma Projelernin Hazırlanması

MADEN ARAMA VE RAPORLAMALARINDA ULUSLARARASI STANDARTLAR

Maden arama sonuçlarının rapor edilmesinde bazı standart ve kurallar getirme çalışmaları, geçmişte birkaç yaşanan sorun sonucunda gündeme gelmiştir. Özellikle, hisseleri borsada işlem gören madencilik şirketlerinin yaygın olduğu Avustralya’da (Poseidon, 1969) ve Kanada’da (Bre-X, 1997) yaşanan iki önemli skandal bunda etkili olmuştur.

Poseidon skandalında, ilgili firma, 29 Eylül 1969 tarihinde borsaya gönderdiği yazıda, “kendisine ait ruhsat sahasında yaptığı bir sondajda yüksek tenörlü (%3.5 Ni, %0.5 Cu) nikel-bakır cevheri kestiğini, cevher zonunun 1000 ft uzunluğunda ve minimum 65 ft kalınlığında olduğunu” belirtmiştir. Bu bilginin borsa tarafından yayınlanması üzerine, 1 Ekim 1969 tarihinde 1.15 Dolar seviyesinde seyreden hisse senetleri hızlı bir yükselişe geçerek 11 Mart 1970’de 280 Dolar’a ulaşmıştır. Daha sonra bu haberin uydurma olduğu anlaşılmış, şirket batmış ve hisse senedi alanlar büyük zararlara uğramıştır.

Yaşanan bu skandal üzerine, 1971 yılında Avustralya hükümeti çözüm arayışına girmiş ve borsaya müdahil olan tüm taraf temsilcilerinin içinde yeraldığı bir komite kurarak, 1989 yılında maden arama sonuçlarının rapor edilmesi standartlarını içeren bir yönetmelik yayınlamıştır.

Madencilik faaliyetlerinin yoğun olduğu diğer ülkeler de benzer çözüm arayışlarına girmiş ve yasal düzenlemeler yapmışlardır. Bunlar :

 • Avustralya ve komşu ülkeler: JORC-Code, Joint Ore Reserves Committee,
 • Kanada: NI 43-101, National Instrument 43-101, Standarts of Disclosure for Mineral Projects,
 • Amerika Birleşik Devletleri: SME-Guide, The Sme Guide for Reportıng Exploration Results, Mineral Resources, and Mineral Reserves,
 • Avrupa Birliği ülkeleri: PERC, Pan-European Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Reserves,
 • Güney Afrika: SAMREC, The South African Code for The Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Mineral Reserves.

  Değişik ülkelerdeki rapor etme düzenlemelerinden yararlanarak, tüm dünyada uygulanabilir ortak standartçalışmaları başlatılmış ve oluşturulan taslaklar üye ülkelerin görüşüne sunulmuştur. Bunlar:

 • CRIRSCO, Combined Reserves International Reporting Standarts Committee,
 • UNFC, United Nations Framework Classification For Fosil Energy and Mineral Resources.

  JORC” benzeri düzenlemelerin üç temel özelliği vardır:

 • saydamlık,
 • somutluk,
 • uzmanlık.

  Rapor için gerekli olan tüm bilgiler somut olmalı, açık-seçik ve anlaşılır bir şekilde sunulmalı ve uzmanlar tarafından yapılmış çalışmalara dayanmalıdır.

  “JORC” Benzeri Düzenlemeler:

 • a) uluslararası maden kaynak/rezerv tanımlarını esas alır,
 • b) Maden arama sonuçları, maden kaynakları ve maden rezervlerini rapor etmek için gerekli asgari standartları (kalite kontrol / kalite güvence sistemi) saptar, ‘en iyi uygulama kılavuzlarını’ tavsiye eder,
 • c) projede izlenecek yolu yordamı saptamaz, projeye uygun yol ve yöntemin seçimi ve uygulanması uzmanın takdir ve sorumluluğundadır,
 • d) kamuya açık raporları düzenler, kurum içi rapor etme sistemlerini düzenlemez,
 • e) yönetmeliğe uymayanlarla ilgili yaptırım uygulamaz. Raporu yayınlayan şirketleri piyasayı düzenleyen resmi kurumlar denetler. Uzmanlar ise üye oldukları meslek örgütlerinin etik/disiplin yönetmeliğine bağlıdır,
 • f) JORC ilkelere dayanan bir düzenlemedir, katı bir reçete değildir.

  “JORC” benzeri düzenlemelerin amacı, kamunun, uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanmış rapora ve dolayısıyla rapor içeriğindeki güvenilir bilgiye kolay ulaşmasını sağlamaktır.

  “JORC” benzeri düzenlemelerde maden arama süreci başlıca dört evreye ayrılmaktadır; ön inceleme, ön arama, genel arama ve detay arama. Maden arama sonuçlarının rapor edilmesinde, maden arama sürecinin her aşamasında elde edilen verilerin güvenilirlik düzeyi ve kalite kontrolü önemlidir.

  “JORC” benzeri düzenlemelerde, rapor edilen ‘Mineral Kaynakları’ ile ‘Maden Rezervleri’ kavramları arasında durağan olmayan bir ilişki sözkonusudur. Bu ilişki aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.Jorc.jpg

Maden arama sonuçları, mineral kaynakları ve maden rezervlerinin rapor edilmesinde veriler başlıca iki eksendeki belirlilik, güvenilirlilik ve yapılabilirlik durumlarına göre değerlendirilmektedir. Birinci eksen, ‘jeolojik bilgi’yi esas almakta, jeolojik verilerin artan yoğunluğu ve güvenilirliğine dayanmaktadır. ‘Dönüştürücü faktörler’ olarak tanımlanan ikinci eksen ise gerçekçi olarak öngörülen madencilik, metalurjik, ekonomik, pazarlama, yasal, çevresel ve sosyal faktörlerin dönüştürücü etkisini hesaba katmaktadır.

‘Maden Kaynağı’, yer kabuğunun içinde veya üzerinde ekonomik açıdan ilgi duyulan bir malzemenin, son tahlilde ekonomik üretim için makul ümit veren nitelik ve nicelikteki zenginleşmesi veya zuhurudur. Bir ‘Maden Kaynağının’ yeri, niceliği, tenörü, devamlılığı ve diğer jeolojik özellikleri, özgül jeolojik kanıtlarla ortaya konulmuş, tahmin edilmiş veya yorumlanmıştır. Maden Kaynakları, artan jeolojik güvenilirlik sırasına göre, ‘Çıkarsanmış’, ‘Gösterilmiş’ ve ‘Ölçülmüş’ diye alt sınıflara ayrılır.

‘Maden Rezervi’, ‘Ölçülmüş’ veya ‘Gösterilmiş’ Maden Kaynaklarının ekonomik olarak işletilebilir- çıkarılabilir bölümüdür. Cevher çıkarılması sırasında oluşabilecek seyrelme ve kayıpları kapsar. Gerekli değerlendirmeler ve çalışmalar yapılmış, gerçekçi olarak öngörülen madencilik, metalurjik, ekonomik, pazarlama, yasal, çevresel ve sosyal faktörlerin dönüştürücü etkisi hesaba katılmıştır. Bu değerlendirmeler sonucu, raporlama tarihinde cevher çıkarmanın onaylanabilir (ekonomik) olduğu kanıtlanmıştır. Maden Rezervleri, artan güvenirliğe göre, ‘Muhtemel’ ve ‘Görünür’ Maden Rezervleri diye alt sınıflara ayrılır.

Ülkemizde 10 haziran 2010 tarih ve 5177 sayılı yasayla değiştirilen 3213 sayılı Maden Kanunu ile 6 Kasım 2010 tarihinde yayınlanan Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği madencilik alanında yeni düzenlemeler getirmiştir. Bu düzenlemeler, uluslararası rapor etme standartlarını kısmen içermekle birlikte, geçmiş mevzuattan kalan eksik ve yanlış bazı maddeleri de hala taşımaktadır.

Maden mevzuatında yapılan son değişikliklerle getirilen yenilikler; proje kavramı, aşamalı maden arama süreci, rezerv-kaynak tanımları ve raporlardaki imza yetkisidir.

Sonuç olarak, madencilik alanında dünyada son 30 yılda yaşanan gelişmelere ve yapılan yasal düzenlemelere bakıldığında, uluslararası kavram ve tanımlar ile ülkemizde kullanılanlar örtüşmemektedir. Kavram birliğini sağlamak üzere, acilen bir ‘Ulusal Komite’ kurulmalı ve ulusal mevzuat uluslararası standartlara uyumlu hale getirilmelidir.

alıntı : mehmet saatçi maden mühendisi

BOR’UN KULLANILDIĞI ALANLAR

Cam elyafı yapımında bor ürünleri

Ergimiş cama % 7 bor oksit verecek şekilde bor pentahidrat veya üleksit-probertit katılmaktadır. Maliyetine bağlı olarak sulu veya susuz tipleri kullanmakta, bazan borik asitten yararlanılmaktadır. Kullanılan bor oksitin % 24’ü A.B.D.’de, % 14’ü B.Avrupa’da yalıtıcı cam elyafı imalinde tüketilmektedir. İstenen yalıtkanlık derecesine göre çeşitli spesifikasyonlar tanımlanır. Binalarda asbestin yerine ısı ve ses yalıtımında kullanılmaktadır.

Cam Elyafları, kullanıldığı malzemelerde sertlik ve dayanıklılık kazandırmakta, ayrıca malzemeninde hafif olmasını sağlamaktadır.Bu nedenle plastiklerde, lastiklerde, sinai elyaflarda, otomotiv, uçak ve diğer sanayi sektörlerinde çelik ve diğer metallerin yerine, spor malzemelerinde kullanılmaktadır. İngiltere’de oto başına 70-75 kg cam yünü tüketilmektedir. Bu gibi ürünlerde rafine kolemanit tercih edilmektedir.
 

Fiberoptik sanayiinde,liflere %6 borik asit ihtiva etmektedir. Philips’in Hollanda’daki fabrikasında bu lifler üretilmektedir.Optik cam elyafi ışık fotonlarının etkin biçimde transferlerini sağladığından günümüzde telekomünikasyonda tercih edilmekte olup kablo yerine kullanılmaktadır. Örneğin, Ankara-Çankaya ilçesinde Türk Telekom tarafından kullanılmıştır.

 

Borcam yapımında

Camın ısıya dayanımının artması ve cam imalatı sırasında çabuk ergimesini ve devitrifikasyonun önlenmesini sağlayan bor,aynı zamanda camın yansıtma, kırma, parlama gibi özelliklerini de artırmaktadır. Bor camı asite ve çizilmeye karşı korur. Cam eriyiğinin % 0,5 ile % 0.23’ü bor oksitten oluşmaktadır. Ateşe dayanıklı olan Pyrex camlarda %13,5 B2O3 vardır.

Genellikle cama boraks, kolemanit, borik asit halinde karma olarak ilave edilerek bor cam elde edilir. Otolar, fırınlar, çamaşır makinası, vb makinalarda bu tür camlar tercih edilir. ABD’de bu tür cam imal eden 100’e yakın firma vardır.
 

Emaye ve seramik sırı yapımında

Emayelerin vizkozitesini ve doygunlaşma ısısını azaltan borik oksit %20’ye kadar kullanılmaktadır. Sulu boraks ve bazı hallerde borik asit veya susuz boraks da kullanılır. Mutfak aletleri, banyolar, kimya sanayii teçhizatı, su tankları, silahlar, vb alanlarda da emaye kaplama kullanılır.

Seramiğin çizilmeye karşı dayanıklı kılan bor %3-24 oranında kolemanit halinde sırlara katılmaktadır. Avrupanın en önde gelen seramik üreticisi olan Türkiye seramiklerinde, İngiltere, İtalya ve İspanya’da kaolenden mamul eşyaları sırla kaplanır. Tuğlalara da bu sırdan sürülmektedir.

 

Yanmayı önleyici maddeler

Bor kendisinin oksit olması, ergime ısısının 2300 oC olması nedeniyle yanmaya karşı oldukça dayanıklıdır. Bu özelliğinden dolayı yanmayı önleyici madde olarak kullanılır veya bu özellikteki maddelerin içerisine değişik oranlarda katılır.

Özellikle, çinko borat, boraks, amonyum florborat ürünleri olan yangın önleyiciler antimuan trioksit ile birlikte kullanılmakta olup dumanın emilme hızını uzattığı, kor halindeki ateşi çabuk bastırdığı için daha üstün bir mamuldür. Ancak maliyetleri,(Alümina trihidrat, magnezyum hidroksit) bileşimli olan yangın önleyicilere nazaran daha yüksektir.
 

Önemli imalatçılar:

 

   Alleid Corp.

 

   Morcus Hook Cabot Corp.

 

   Harshaw Chemical Corp.

 
 

Sabun ve deterjan sanayi

 

Temizleyici maddeler klorinli veya peroksitli bileşiklerdir. Deterjanların ağırlığının % 20-25’i sodyum perborattır. En önemli rakip mallar sodyum hidroksit,sodyum hipoklorit ve hidrojen peroksittir. Bulaşıktan çok çamaşırda tercih edilmektedir. Perborat ürününün % 90’i deterjan imalatında kullanılmaktadır.

 

Ancak bilinçsiz ve aşırı deterjan kullanımı nedeniyle, atık suların içerisindeki bor oranı yükseldiğinden çevre kirlenmesine sebep olmakta ve günümüzde bu konuda yoğun tartışmalar yapılmaktadır.

 

Özellikle balıklarda mankafa hastalığı olarak bilinen bir hastalığın bordan kaynaklandığı bilinmektedir.

 

Metalurji sanayi

Kolemanit ve borik asit en çok kullanılan ürünlerdir. Çelik alaşımda kullanılan bor bileşiği ferroboron veya sulandırılmış bor alaşımıdır. Ferroboron borat konsantresinin alüminotermik redüklenmesi ile elde edilir. Yüksek borlu (% 5) çelikler nükleer reaktörlerde nötron emilmesini sağlayan önemli bir alaşımdır. Borlu çelikler enerji tasarrufu sağlar. Yeni geliştirilen bazı borlu çelikler mekanik basınca karşı dayanımları nedeniyle soğuk çekme, inşaat, tarım makinaları, vinçler, yaylar, grayder bıçakları, vites dişlileri gibi yerlerde tercih edilen çelik türleridir. Alüminyum izabesinde titanyum ile birlikte borlu bileşikler kullanılır.

Diğer bir kullanım alanıda çelik yapımında florit yerine kolemanit veya üleksittin kullanılmasıdır.
 

Elektro kaplama sanayinde, kaplama banyosuna borik asit veya serbest florborat ilave edilir.

 

Demir, bor, karbon ve silikon ile yapılan deneysel camsı metal üretimlerinde başarılı olunmuştur. Transformatörlerdeki enerji kaybını 1/3’e indiren bu metaller gelecekte hızlı bir gelişme göstermektedir.

 

Tarım sektörü

 

Bor tarımda gübre, herbisit, pestisit ve algisit dallarinda kullanılmaktadır. Herbisitler bitkiye kritik bir miktardan fazla verildiği zaman toksik etki gösterir. Ayrıca sulu bakır metaborat, kereste ve diğer selülozik maddelerde fungisit olarak işlev görmektedir. Bitkinin beslenmesi için az miktarda bor’a ihtiyaç vardır. Bitkilerde şekerin hücre zarından geçişini kolaylaştırdığı için büyümede etkilidir.

 

Topraklarında bor oranı düşük olan ülkelerde gübrelere katkı maddesi olarak toprağa %1-3 oranında bor verecek şekilde kullanılmaktadır. Bor oranı yüksek olan topraklarda ise verim düşürücü etkisi olmaktadır.

 

Yeni imal edilen, keresteyi böceklerden korumak için borik asit veya boraks pentahidrat banyosu kullanılmaktadır. Dizel ve uçak yakıtlarında gelişen fungilerin önlenmesi için borik asit esteri kullanılmaktadır.

 

Karınca ve hamam böceği için de etkili bir öldürücüdür.

 

Nükleer sanayi

 

Tüketim miktari yönünden önemli olmamasına rağmen teknolojik ilerleme açısından büyük önemi olan bir kullanım alanıdır.

 

Bor mineral ve bileşikleri 10B ve 11B izotoplarını içerirler. B’un nötron emme gücü çok yüksektir. Bor izotopları nükleer reaksiyon sırasında denetim kurulmasına olanak verdiği gibi, dimetil eter, elementer bor, zenginleştirilmiş bor oksit veya asit veya ferroboron haline dönüştürüldüğünde nükleer reaktörün kontrol çubuklarının yapımında da kullanılır. Bu çubuklar % 2 bor içeren çelik/alüminyum alaşımlarıdır. 10B nükleer reaktörlerde koruyucu kabuk olarak işe yaramaktadır.

 

Bor karpitler Phenix reaktörlerinde koruyucu kabuk olarakta kullanılmaktadır. Bor 304 adı verilen yeni bir paslanmaz çelik atık nükleer yakıtı taşırken, içine konulduğu kapların yapımında kullanılır. Nükleer sanayiinde borun en yakın rakibi gadolinyum ve samaryumdur.

 

Kaliforniya üniversitesi’ndeki 11B araştırmalarda 11B’in proton fizyonlanması sırasında radyoaktivitesiz enerji açığa çıkmıştır. Böylece temiz nükleer enerji elde edilmektedir.

 

Diğer kullanım alanları

 

Oto antifirizlerinde kullanılan boraks demirli metallerin eriyikte korozyona uğramasını önlemektedir.

 

Borun katalizör olarak kullanımı oldukça yaygındır. Hidrokarbonların havadan oksitlenmesindeki katalizör borik asittir.

 

Bor triflorür (BF3), gaz halinde asitik bir katalisttir. Alkol, asit ve ketonların sudan arındırılmasında, halojenasyonda, aromatik hidrokarbonların sülfürden kurtarılmasında, karbon monoksitin katıldığı reaksiyonlarda, polyesterin boyanmasında, kullanılır.

 

TiB2 , ZrB2 gibi metal boritler jet motoru parçaları, roket motoru parçaları, elektrik kontaktörleri, kesici aletler yapımında kullanılır.

 

Silikonborid (SiB), oksitlenmeye karşı çok dirençli, ısıya karşı aşırı dayanımı ve kolay işlenebilir olduğundan bor nitritle bor karpidin kullanılamadığı oksijenli ortamlarda refrakter olarak kullanılır.

 

Lantanyum ve Seryum hekzaboritler katot yapımında; Lantanyum borid elektron mikroskobun termiyonik katotuna elverişlidir ve elektron ışınımında istikrarlıdır.

 

Jet ve roket motorlarının iç parçalarında, askeri zırhlı teçhizatta seramik zırh olarak kullanılır. Bornitrit yüksek ısıda elektrik ve ısı izolasyonunun sağlanması için kullanılır. Heksagonal bor nitrit 3500 oC ısıya dayanır, ıslanmaz, diyaelektrik sabiti Al’un 4 katıdır.

 

Kübik bor nitrit elmastan sonraki en sert maddedir ve 1370 oC’ye kadar duraylıdır. Kesici aletlerde kullanılır. Amborit çok hızlı dönen makina parçalarında tercih edilir.

 

(APBN) Anisotropik pirolitik bor nitrik mikrodalga lambalarında kullanılır.

 

Borlu elyaf kompositleri tekniğin en son harikaları olarak kabul edilir. Ti, Al ve Mg’un bor lifleri ile güçlendirilmeleri sonucunda elde edilen komposit mm2’de 360 kg’lik basınca dayanır. Karbon lifli kompositden daha pahalıdır. Ti ve Tungsten tel üzerine bor buharı deposite edilerek elde edilen bu liflerin fiyatı 400-570 USD/kg olup, F-16 savas uçağında % 2,1 oranında, F-18’de % 10 kadar ve uzay araçlarında kullanılır.

 

Lazer hücumunda ısıyı belirli bir noktadan uzaklaştırdığı için askeri amaçla kullanılır.

 

Talk pudrasında, bebe pudrasında, traş pudrasında borik asit % 5-10 arasında antiseptik olarak tüketilir. Kozmetik ve ilaç sanayiinde bor bileşikleri yaygın olarak kullanılmaktadır.

 

Na-borohidrit jet, bomba uçaklarının yakıtlarında redükleyici eleman olarak kullanılır.

 

B10 H14’in Lewis bazı içinde asetilen ile reaksiyona girmesi ile üretilen karboranlar olan N-hekzil karboran’a geleceğin jet yakıtı gözü ile bakılmaktadır.

 

Na2SO4, su ve boraks dekahidrattan oluşan bir bileşik oda döşemesindeki malzemeye entegre edilip, gündüz saatlerinde pencereden giren güneş enerjisini absorbe ederek, geceleyin soğumaya başlayınca bu enerjiyi açığa çıkararak odayı kendiliğinden ısıtmaktadır.

 

Siemens AG borik asitle amonyum pentaborattan elektrolitik kapasitör imal etmiştir.

 

Mumyalama

Afyonkarahisar Maden Danışmanlık Ytk Hizmeti Veren Firmalar , Şirketler

ÇEVMED; Maden İzinlerinin Alınması konusunda hizmet vermesi amacıyla “ÇEVMED MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK A.Ş.” firmasını hayata geçirmiş olup bu firmamız Maden İzinleri Alınması konusunda kaliteli hizmet anlayışıyla T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Yetkili Tüzel Kişilik olarak yetkilendirilmiştir.

ÇEV-MED; Maden projesi için uygun tesis yerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, tesisin kurulması, faaliyete hazır hale gelmesi ve işletmeye alınmasına süreçlerinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alınması sürecinde işletme sahiplerine bilgi ve tecrübelerimizle çözüm ortaklığı sunmaktayız.

ÇEV-MED ÇEVRE Çevre Mevzuatı kapsamında yer alan "Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği", T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılmıştır. Bu yönetmelik doğrultusunda ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması usul ve esasları, yine Bakanlıkça çıkarılmış olan "Yeterlik Belgesi Tebliği" ile tanımlanmıştır. ÇEV-MED ÇED HİZMETLERİ DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ Bakanlık tarafından söz konusu Tebliğ uyarınca, 229 Numaralı "ÇED YETERLİK BELGESİ" ile ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlamaya yetkili kılınmıştır.

ÇEV-MED ÇEVRE ayrıca "Çevre Denetimi Yönetmeliği", "Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik" ve "Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik" T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılmış ve yürürlüğe girmiştir. Firmamız bu yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermek üzere Bakanlık tarafından 318 Numaralı "ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ" ile yetkili kılınmıştır.


ÇED BİRİMİ

 • ÇED (Çevresel Etki Değerlendirilmesi) Yönetmeliği Doğrultusunda
 • Proje Tanıtım Dosyası ve ÇED Raporlarının Hazırlanması
 • ÇED Muafiyet dosyalarının hazırlanması ve ÇED Kapsam Dışı Yazısı Alınması
 • ÇED İzleme Yapılması


ÇEVRE DANIŞMANLIK BİRİMİ

 • Çevre Danışmanlık Hizmeti Sunulması,
 • Çevre Mevzuatı Açısından Periyodik Yasal Uygunluk Denetimlerinin Yapılması,
 • Çevre Performans Raporlarının hazırlanması,
 • Geçici Faaliyet Belgesi için ön hazırlıkların ve ilgili başvuruların yapılması,
 • Çevre İzinlerinin Alınması ve Takibi (Emisyon, Atık Su Deşarjı, Gürültü, Tehlikeli Madde Deşarjı)
 • Atık Minimizasyonu çalışmalarının planlanması,
 • Çevresel izleme ve ölçme parametrelerinin belirlenmesi ve takibi,
 • Yasal beyanların yapılması,
 • Atık planlarının hazırlaması,
 • Çevre Bilinci, Çevre Mevzuatı, atık yönetimi, eğitimlerinin verilmesi,
 • Çevresel Kazalarına Karşı Acil Durum Planlarının Hazırlaması,
 • Çevresel Acil Durum Tatbikatlarının Yapılması


MADENCİLİK BİRİMİ ( YETKİLİ TÜZEL KİŞİLİK )

 • Yetkilendirilmiş Maden Danışmanlığı
 • Maden İşleri Genel Müdürlüğü (Migem) İş Takipleri
 • İşletme Ruhsatı - Arama Ruhsatı Alınması
 • Arama Faaliyet Raporları
 • 29. Madde evrakları hazırlanması
 • Harita Hizmetleri (İmalat haritası ve halihazır harita çizimleri
 • 3B (Boyutlu) Modelleme İle Madencilik Metodu Belirleme
 • Kademeli Kapatma Planı
 • Fizibilite Raporları (Açık Ocak İşletme Tasarımları, Ulaşım Yolu Tasarımları, Yeraltı İşletme Tasarımları)
 • Atık Depolama Tesisi Tasarımı, Atık Barajı Uygulama Projeleri
 • Jeolojik Etüt , Jeofizik Etüt
 • Hidrolojik Etüt, Hidrojeolojik Etüt
 • Doğaya Yeniden Kazandırma Planı Hazırlanması
 • Toprak Koruma Projelerinin hazırlanması
 • Sulak alan izin işlemleri
 • Mera Geri Dönüşüm Projeleri
 • Toprak Koruma Projesi,
 • Orman İzinleri, Rehabilitasyon Projeleri
 • Deşarj İzninin Alınması (Alıcı ortam dışındaki deşarjlar için)
 • GSM (Gayrı Sıhhi Müessese) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Alınması
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)
 • Sosyal Etki Değerlendirmesi (SED)
 • Proje Tanıtım Dosyası (PTD)
 • Mevcut Çevresel Durum Tespit Raporları
 • Ekosistem Değerlendirme Raporu
 • Ekolojik Peyzaj Değerlendirme Raporu
 • Su Kullanım Hakları Planlama Raporu
 • Acil Durum / Afet Müdahale Planları
 • Nihai ÇED İzleme ve Kontrolü

Afyonkarahisar İli sınırlarında bazı Çevmed Mühendislik Referansları


AFYONKARAHİSAR İL ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİATIKGERİ KAZANIM VE KOMPOST TESİSİAFYONKARAHİSAR
ARI KÖMÜR VE HAYVANCILIK SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.HAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİAFYONKARAHİSAR
FEVZİ AKDENİZHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİAFYONKARAHİSAR
İSMAİLOĞULLARI CİVCİV TAVUKÇULUK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.HAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİAFYONKARAHİSAR
MERDİVENCİ MERMER VE İNŞ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.MADENCİLİKMERMER OCAĞIAFYONKARAHİSAR
NURİ KÖSEHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİAFYONKARAHİSAR
OZAN ŞENERHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİAFYONKARAHİSAR
TURKISH UÇAK TARIM HAYVANCILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ HAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİAFYONKARAHİSAR
YEŞİLYAYLA HAYVANCILIK GIDA SAN TİC. LTD. ŞTİHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİAFYONKARAHİSAR
AKKOYUNLU MAKİNA SONDAJ TURİZM İNŞ. LTD. ŞTİMADENCİLİKJEOTERMAL KAYNAK ARAMA AMAÇLI SONDAJ ÇALIŞMASIAFYONKARAHİSAR
AKTAŞ MADEN İNŞ. TAAH. SAN. LTD. ŞTİ.MADENCİLİKKUM ÇAKIL OCAĞI VE KIRMA YIKAMA ELEME TESİSİAFYONKARAHİSAR
EKS MERMER MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİMADENCİLİKMERMER ARAMA VE MERMER OCAĞI İŞLETMESİAFYONKARAHİSAR
GÜLSEREN İNTEPEMADENCİLİKMERMER OCAĞI İŞLETMESİAFYONKARAHİSAR
İSCEHİSAR MERMER İHTİSAS OSB HEYET BAŞKANLIĞIMADENCİLİKİSCEHİSAR MERMER İHTİSAS OSBAFYONKARAHİSAR
KARABULUT MERMER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.MADENCİLİKANDEZİT ARAMA VE MERMER OCAĞI İŞLETMESİAFYONKARAHİSAR
KARABULUT MERMER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.MADENCİLİKBAZALT OCAĞI ARAMA VE İŞLETMEAFYONKARAHİSAR
NOYAN MADNECİLİK İÇ VE DIŞ TİC. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.MADENCİLİKMERMER OCAĞI İŞLETMESİAFYONKARAHİSAR
SAĞLAMLAR İNŞAAT BETON ÜRÜNLERİ A.Ş.MADENCİLİKKALKER OCAĞI KIRMA  ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞIAFYONKARAHİSAR

Ağrı Maden Danışmanlık Yetkili Tüzel Kişilik YTK Hizmeti Veren Firmalar

ÇEVMED; Maden İzinlerinin Alınması konusunda hizmet vermesi amacıyla “ÇEVMED MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK A.Ş.” firmasını hayata geçirmiş olup bu firmamız Maden İzinleri Alınması konusunda kaliteli hizmet anlayışıyla T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Yetkili Tüzel Kişilik olarak yetkilendirilmiştir.

ÇEV-MED; Maden projesi için uygun tesis yerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, tesisin kurulması, faaliyete hazır hale gelmesi ve işletmeye alınmasına süreçlerinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alınması sürecinde işletme sahiplerine bilgi ve tecrübelerimizle çözüm ortaklığı sunmaktayız.

ÇEV-MED ÇEVRE Çevre Mevzuatı kapsamında yer alan "Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği", T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılmıştır. Bu yönetmelik doğrultusunda ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması usul ve esasları, yine Bakanlıkça çıkarılmış olan "Yeterlik Belgesi Tebliği" ile tanımlanmıştır. ÇEV-MED ÇED HİZMETLERİ DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ Bakanlık tarafından söz konusu Tebliğ uyarınca, 229 Numaralı "ÇED YETERLİK BELGESİ" ile ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlamaya yetkili kılınmıştır.

ÇEV-MED ÇEVRE ayrıca "Çevre Denetimi Yönetmeliği", "Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik" ve "Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik" T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılmış ve yürürlüğe girmiştir. Firmamız bu yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermek üzere Bakanlık tarafından 318 Numaralı "ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ" ile yetkili kılınmıştır.


ÇED BİRİMİ

 • ÇED (Çevresel Etki Değerlendirilmesi) Yönetmeliği Doğrultusunda
 • Proje Tanıtım Dosyası ve ÇED Raporlarının Hazırlanması
 • ÇED Muafiyet dosyalarının hazırlanması ve ÇED Kapsam Dışı Yazısı Alınması
 • ÇED İzleme Yapılması


ÇEVRE DANIŞMANLIK BİRİMİ

 • Çevre Danışmanlık Hizmeti Sunulması,
 • Çevre Mevzuatı Açısından Periyodik Yasal Uygunluk Denetimlerinin Yapılması,
 • Çevre Performans Raporlarının hazırlanması,
 • Geçici Faaliyet Belgesi için ön hazırlıkların ve ilgili başvuruların yapılması,
 • Çevre İzinlerinin Alınması ve Takibi (Emisyon, Atık Su Deşarjı, Gürültü, Tehlikeli Madde Deşarjı)
 • Atık Minimizasyonu çalışmalarının planlanması,
 • Çevresel izleme ve ölçme parametrelerinin belirlenmesi ve takibi,
 • Yasal beyanların yapılması,
 • Atık planlarının hazırlaması,
 • Çevre Bilinci, Çevre Mevzuatı, atık yönetimi, eğitimlerinin verilmesi,
 • Çevresel Kazalarına Karşı Acil Durum Planlarının Hazırlaması,
 • Çevresel Acil Durum Tatbikatlarının Yapılması


MADENCİLİK BİRİMİ ( YETKİLİ TÜZEL KİŞİLİK )

 • Yetkilendirilmiş Maden Danışmanlığı
 • Maden İşleri Genel Müdürlüğü (Migem) İş Takipleri
 • İşletme Ruhsatı - Arama Ruhsatı Alınması
 • Arama Faaliyet Raporları
 • 29. Madde evrakları hazırlanması
 • Harita Hizmetleri (İmalat haritası ve halihazır harita çizimleri
 • 3B (Boyutlu) Modelleme İle Madencilik Metodu Belirleme
 • Kademeli Kapatma Planı
 • Fizibilite Raporları (Açık Ocak İşletme Tasarımları, Ulaşım Yolu Tasarımları, Yeraltı İşletme Tasarımları)
 • Atık Depolama Tesisi Tasarımı, Atık Barajı Uygulama Projeleri
 • Jeolojik Etüt , Jeofizik Etüt
 • Hidrolojik Etüt, Hidrojeolojik Etüt
 • Doğaya Yeniden Kazandırma Planı Hazırlanması
 • Toprak Koruma Projelerinin hazırlanması
 • Sulak alan izin işlemleri
 • Mera Geri Dönüşüm Projeleri
 • Toprak Koruma Projesi,
 • Orman İzinleri, Rehabilitasyon Projeleri
 • Deşarj İzninin Alınması (Alıcı ortam dışındaki deşarjlar için)
 • GSM (Gayrı Sıhhi Müessese) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Alınması
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)
 • Sosyal Etki Değerlendirmesi (SED)
 • Proje Tanıtım Dosyası (PTD)
 • Mevcut Çevresel Durum Tespit Raporları
 • Ekosistem Değerlendirme Raporu
 • Ekolojik Peyzaj Değerlendirme Raporu
 • Su Kullanım Hakları Planlama Raporu
 • Acil Durum / Afet Müdahale Planları
 • Nihai ÇED İzleme ve Kontrolü

Ağrı İli sınırlarında bazı Çevmed Mühendislik Referansları


ARKOZ ÇİMENTOENERJİGÜNEŞ ENERJİ SANTRALİAĞRI
ARKOZ MADENCİLİK ENERJİ  TİC. ANONİM ŞİRKETİMADENCİLİKMADEN ARAMA AMAÇLI SONDAJ ÇALIŞMASIAĞRI
ARKOZ MADENCİLİK ENERJİ  TİC. ANONİM ŞİRKETİMADENCİLİKPUZOLAN ÖZELLİKLİ KUMTAŞI ocağı kapasite artışıAĞRI
ARKOZ MADENCİLİK ENERJİ  TİC. ANONİM ŞİRKETİMADENCİLİKPUZOLAN ÖZELLİKLİ KUMTAŞIAĞRI
ARKOZ MADENCİLİK ENERJİ TİC. ANONİM ŞİRKETİMADENCİLİKII A GRUBU KALKER OCAĞI kapasite artışı AĞRI
ARKOZ MADENCİLİK ENERJİ TİC. ANONİM ŞİRKETİMADENCİLİKII A GRUBU KALKER OCAĞI AĞRI
NEVZAT BAĞARMADENCİLİKKUM ÇAKIL OCAĞI    AĞRI
YAŞAR ELEKTRİK MAKİNA MADENCİLİK LTD. ŞTİ.MADENCİLİKPOMZA OCAĞI    AĞRI
PATNOS BELEDİYESİSANAYİASFALT PLENT TESİSİAĞRI
RAMAZAN AĞAOĞULLARI İNŞ TAAH. SAN. TİC. LTD.ŞTİ.SANAYİASFALT PLENT TESİSİAĞRI

orman izni

Ülkemizde maden izni medeni haklarını kullanma yeterliğine sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve ülkemizin kanunlarına göre kurulmuş olan tüzel kişilere verilmektedir bunların yanı sıra devlet kamu iktisadi teşebbüslerine, müesseselere ve bunlara bağlı bulunan ortaklıklara da maden arama izni verilmektedir. Maden arama izinleri için Enerji Bakanlığına bağlı olan Maden İşleri Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunmak gereklidir. Maden ruhsatları 6 gruba ayrılmıştır ve maden izni almak için başvurulmadan önce bu altı gruptan hangisine başvurulacağına yönelik bir karar verilmelidir. Her grupta yer alan madenlerin belirlenmesi Enerji Bakanlığınca yapılmaktadır. Maden izni için Maden İşleri Genel Müdürlüğüne başvurular yapılmadan önce tercih edilen grubun bir saha çalışması yapılır ve bu alan koordinatlı bir şekilde belirlenir bu çalışmalar yapıldıktan sonra ise ön başvurunuzu Maden İşleri Genel Müdürlüğüne yapabilirsiniz.

Maden izni için yapılacak olan bu ön başvuru esnasında ruhsat sertifika müracaat formunu doldurmanız ve yanı sıra ilk müracaat taahhütnamesini hazırlayıp sonrasında ruhsat için yatırılması gereken talep harcınızı da hazırlamanız gerekmektedir. Ruhsat talep harcınızı yatırdıktan sonra başvurunuzu yapabilirsiniz. Maden izni için eğer ön başvurunuz kabul görülüp görülmediği konusunda size bilgi verilir. Eğer başvurunuz kabul edilmişse size bazı evrakları tamamlamanız için 2 ay gibi bir süre verilir. Peki, nedir bu belgeler? Maden izni için ön başvurunun kabulünden sonra istenecek belgeler izni talep edenlerin kişiliğine göre değişiklik göstermektedir. Talep gerçek kişiler tarafından mı yoksa bir tüzel kişilik tarafından mı istenmiştir bu önemli bir noktadır. Maden izni gerçek kişiler tarafından istenmişse; TC Kimlik beyanı, onaylı imza beyanı, ruhsat için gerekli olan harcın yatırıldığına dair belge, ruhsat teminatının yatırıldığını gösterir belge, maden aramaya dair hazırlanması gereken proje, kişinin mali yeterliğe sahip olduğuna dair gerekli olan belgeler ve ön incele raporu maden izni isteyen gerçek kişi tarafından en geç 2 ay içinde hazırlanmalı ve gerekli kuruma derhal teslim edilmelidir.

Maden iznini talep eden kişi eğer tüzel kişiliğe sahipse ne tür belgeler hazırlanmalı kurum tarafından verilen 2 aylık süre içinde bir de ona bakalım. Tüzel kişilik Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde şirketin en son yönetimini ve statüsünü gösterir, tüzel kişiliğin bağlı bulunduğu vergi dairesini ve şirketin vergi numarası ile şirketin bulunduğu ili bildiren belgeler hazırlanmalı, yönetimin imza sirküleri aynen gerçek kişilerdeki gibi ruhsat teminatının yatırıldığını kanıtlar nitelikte belge ve ruhsat harcının yatırıldığına dair belgeler yine tüzel kişiliğin maden izni için gerekli olan mali yeterliğe sahip olduğuna dair belge de hazırlanması gerekli olan belgelerdendir. Ön inceleme raporu ve maden arama projesi de 2 aylık süreçte hazırlanıp teslim edilmelidir. Belgelerin uygun bulunmasından sonra Genel Müdürlükçe ruhsat işlemleri başlatılacaktır.

Hidroelektrik Santrali Orman İzni

Ülkemizde birçok tartışmaya konu olan Hidroelektrik Santralleri (ülkemizde bilinen adıyla HES), kaynağını doğrudan sudan almaktadır. Suyun belli bir mesafeden düşüşü ile birlikte kazandığı ivme ve enerji, yerleştirilmiş olan türbinin çarklarını büyük hızla döndürmeye başlar. Türbin çarklarının dönmesi, türbinlere bağlı olan mekanik donanımları ve jeneratörleri harekete geçirir. Jeneratörlerin bu enerjiyi çevirmeleri ile beraber enerji akımı değiştirilir. Bu hareketin sonucu olarak ortaya çıkan enerjiye hidroelektrik enerji adı verilmektedir. Dünya üzerinde enerji sektörünün hidroelektrik santralleri üzerinden döndüğü düşünüldüğünde, ülkemizde de hidroelektrik santraller giderek yaygın bir hale gelmektedir. 150’den fazla HES bulunan ülkemizde, üretilen elektrik enerjisinin %20’lik kısmı bu santrallerden ve tesislerden temin edilmektedir. HES, yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer almaktadır. HES kurmak için Hidroelektrik Santrali Orman İzni olarak belirtilen izni almaya hak kazanmak gerekmektedir.

HES inşa edilecek bölgenin özellikleri göz önünde bulundurularak, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan Hidroelektrik Santrali Orman İzni alınması gerekmektedir. Bu izin için istenen belgeler ve ruhsatlar gerekli makamlara sunulduktan hemen sonra onay süreci başlayacaktır. Projenin değerlendirilmesi aşamasında eksik belge ve doküman tespit edilirse, talep sahibine bu bilgi verilmektedir. Eksik belgelerin tamamlanmasından sonra, Bakanlık heyetleri tarafından HES kurulmak istenen bölge ziyaret edilerek, uygunluk koşullarının sağlanıp sağlanılmadığı tespit edilmektedir. Kesin izin kararı çıkmadan, projeye bağlı olarak herhangi bir santral inşaatı faaliyeti yapılamaz. İzin alındıktan sonra, belirtilecek olan süreden itibaren HES çalışmaları başlatılabilir.

Hidroelektrik santral yapımında gerek inşaat gerekse teçhizat giderleri büyük bir bütçe istemektedir. Yatırımın yapılacağı bölgenin coğrafi koşulları dikkatle incelenerek, HES’in maliyetini daha da arttırabilecek unsurlar tespit edilmektedir. Böylesine pahalı bir yatırım aracı olan Hidroelektrik Santraller, kurulduktan sonra ucuz üretim maliyeti bakımından yatırımının karşılığı alır. Su kaynağı üzerinden üretilen enerjinin bedeli oldukça düşüktür. Ancak Hidroelektrik Santral kararı alınan bölgelerde, bölge sakinleri ve köylüler bu projelere karşı çıkmaktadır. Bunun nedeni ise, Hidroelektrik santrallerinin çevreye ve doğaya vereceği muhtemel tahribattır. Hidroelektrik Santraller kurulurken, kullanılacak olan yollardaki ağaçlar kesilmektedir. Ayrıca suyun yer değiştirmesi sonucunda doğal yaşam zarar görür, hayvan ve bitki türlerinin yaşam alanı değişir, doğal kaynaklar ve kültürel tarihi bölgeler tahrip edilebilir. HES kuracak olan şirketler bu durumu inkâr etmemektedir. Ancak bu kadar olumsuzluğa karşın HES’lerin olumlu tarafları da bulunmaktadır. Hidroelektrik Santrali Orman İzni almış olan bir HES; hava kirliliğine neden olmaz, tarım alanlarını sulama ve yerleşim bölgesinin su ihtiyacını karşılama gibi görevler üstlenir. İklimsel yumuşamaların oluşmasına zemin sağlar, sellerin meydana gelmesini engeller, erozyona karşı etkilidir. Balıkçılık ve turizm faaliyetlerine de katkı sağlamaktadır. HES kurulan bölgelerde ulaşım ağı genişletilir, böylece çevre yerlere de ulaşım kolay bir hale gelir.

kaynak: https://ormanizinleri.com/hidroelektrik-santrali-orman-izni/

HES Orman İzinleri

Hidro elektrik santral yapımı için Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan alınması gereken izne Hes izni adı verilmektedir. Elektrik enerjisinin üretildiği bu santrallerin doğaya zarar vermemesi ve bunun için belli analizlerin yapılması şarttır. Bu anlamda Hes orman izinleri alabilmek için çok kapsamlı çalışmalar yapılmalıdır. Hes’ler daha çok nehirler üzerine kurulmaktadır. Herhangi bir depolama yapılmaz. Akan su üzerinden elektrik üretilir. Hes tesislerinde sadece elektrik üretimi yapılabilmektedir. Suyun akma hızına göre elde edilecek elektrik enerjisnin miktarında farklılıklar olacaktır. Bu tesislerde yaz aylarında daha düşük verim alınmaktadır. Özellikle kış aylarında daha çok yağış olacağı için verim çok fazla artmış olacaktır.

Hes tesislerinin çalışma sistemi basittir. Akan su regülatör üzerinden cebri borularına ulaştırılır. Basınçlı gelen su çarkları döndürür ve elektrik üretilmiş olur. Genel olarak Hes tasisleri hakkında temel bilgiler bu şekildedir. Bu tesisin yapılabilmesi için öncelikli olarak Hes orman izinleri alınmalıdır. Kişisel olarak bu izin prosüdürlerini bilemeyebilir ve süreci tam olarak takip edemeyebilirsiniz. Bunun için Hes izinleri alan ve bu süreci detaylı bir şekilde kısa sürede bitirebilen firmalar faaliyet göstermektedir. Bu gibi firmalardan destek almanız çok daha iyi olacaktır. Süreci hızlandıracak ve işlemler çok kolay bir şekilde tamamlanmış olacaktır. Hes tesisinin yapılması planlanan saha, yol, mülkiyet gibi çalışmaların titiz bir şekilde yapılmış olması gerekmektedir. İzin süreçlerinde ilk aşama bu çalışmalar olacaktır. Sahada yapılan tüm çalışmalar öncelikli olarak bilgisayar ortamına aktarılmalıdır. Bu noktada başvuru sahası için gerekli olan çalışmalar yapılmalıdır. Bu çalışmalar 1/25000 ölçekli memleket haritası, meşçere, uydu ve orman kadastro belgeleri olacaktır. Orman sayılan alanların dosyaya ilave edilmesi ve bununla ilgili tüm çalışmaların eksiksiz bir şekilde hazırlanması şarttır. Hazırlanan dosyanın öncelikli olan Orman Mühendisleri Odası’na ulaştırmak gerekir. İlk yapılması gereken başvuru buraya olmalıdır. Bu dosyanın tüm kontrolleri orman mühendisleri kontrol etmeli, varsa eksikleri bildirmesi ve tamamlanan dosyaları onaylaması gerekmektedir. Alınan onay sonrası dosya Orman Bölge Müdürlüğü’ne götürülmelidir. Bu başvuru yapıldıktan sonra dosya takibi süreci başlamış olacaktır. Bunun içinde bölge müdürlüğü çalışma sistemini ve yönetmelikleri çok iyi biliyor olmanız gerekmektedir. Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi bu tür takip işlemleri uzman kişi veya firmalar yapmalıdır.

Bu aşamada önemli olan gerekli iznin en kısa sürede alınmasıdır. İstenen şartların yerine getirilmemesi veya başvuru dosyasının eksik olması durumunda Hes orman izinleri süreci çok fazla uzayabilir. Bu nedenle yapılacak hazırlık çalışmaları, dosya işlemleri ve diğer tüm evrakların dikkatli bir şekilde hazırlanmış olmasına özen göstermelisiniz. Eksik dosya durumunda Orman Bölge Müdürlüğü dosyayı geri iade edebilmektedir. Bu durumda çok fazla zaman kaybı yaşamış olacaksınız. Bu tür zaman kayıplarının yaşanmaması için profesyonel firma desteği almanız gereklidir.


kaynak:https://ormanizinleri.com/hes-orman-izinleri/

GAYRİ SIHHI MÜESSESE RAPORLARI ALINMASI

Maden kanununun ve yönetmeliklerin ilgili maddelerinde yer alan alınması zorunlu izinler kapsamında bulunan GSM ruhsatının alınabilmesi için gerekli evrak, dosya ve projelerin hazırlanması, özel idarelere sunulup sonuçlandırılması hizmetidir.

YER BULDURU HARİTASI ÇİZİMİ

Ruhsatlı maden sahasının en doğru ulaşım haritasının hazırlanması hizmetidir.

Maden Arama İzni

Yasa dışı bir şekilde maden araması yapmak kanunen suçtur. İster kişisel, isterseniz de kurumsal olarak bu izinlerin alınması şarttır. Yapacağınız çalışma için Maden Arama İzni almanız ilk işlem olmalıdır. Bu ruhsat için Türkiye Cumhuriye vatandaşı olan ve özel şirket ve de kamu iktisadi teşebbüsleri başvuru yapabilirler. Kamuda çalışan devlet memurları herhangi bir başvuru yapamazlar. Yaptıkları başvurular kabul edilmez. Yapılan müracatların bizzat olması ve posta ile olmaması gerekir. Online başvuru içinde çalışmalar devam etmektedir. Ancak, şuan için hizmet verilmemektedir.

Maden araması ile ilgili farklı gruplar mevcuttur. Ne tür bir maden araması yapacağınıza ve hangi grupta yer alan bir ruhsatı alacağınıza karar vermelisiniz. Bu aşamadan sonra başvuru işlemlerinizi başlatabilirsiniz. Maden aramasının hangi bölgede yapılacağı belirlenmelidir. İlgili alanın tapu bilgileri gerekmektedir. Bu noktada Maden Arama İzni almak için yapılan başvuruların dikkatli bir şekilde yapılması ve herhangi bir hatanın yapılmaması şarttır. Aksi halde yapılan hatalarda düzeltme yapılmamaktadır. Yatırılan harçlar geri ödenmemektedir. Yapılacak olan başvurular için MTA yani Maden Teknik Arama Müdürlüğü’ne müracat etmeniz gerekir. Kabul edilen başvurular tarafınıza iletilecektir. Kabul sonrası yönetmeliğe göre 60 günlük süreniz olacaktır. Bu süre dilimi içinde bazı yapmanız gerekenler bulunmaktadır. Şahıs başvurularında T.C. Kimlik nolu nüfus cüzdanı onaylı bir şekilde sunulmalıdır. Şirket başvurularında Ticaret Sicil Gazetesini teslim etmelisiniz. Şahıs başvurularında vergi numarasını, şirket başvurularında il ve vergi numarasını gösteren belgeyi sunmalısınız. Kişisel başvurularda onaylı imza sirküsü gerekmektedir. Kurumsal başvurularda da yönetim onaylı olan imza sirküleri gerekmektedir. Başvurusu kabul edilen kişi veya kurumlardan belli bir miktar teminat istenmektedir. Bu teminatın ilgili birimlere yatırılması gerekmektedir. İlk harc ödemesi Vakıflar Bankasına, ruhsat sonrası gereken harc ödemesi de vergi dairesine yapılmalıdır. Bu müracatları noter onaylı bir vekilede yaptırabilirsiniz. 60 gün içinde tamamlanmayan evrak ve belgeler başvurunuzun iptaline yol açacaktır. Bu nedenle çok dikkatli olmalı ve işlemlerinizi zamanında yapmalısınız.

Ülkemiz maden kaynakları bakımından çok zengindir. Pek çokmaden türü bu topraklarda bulunmaktadır. Altından mermere, bakırdan bor madenine kadar pek çok yer altı kaynağı ülkemizde bulunmaktadır. Bu madenleri aramak, bulmak, çıkarmak ve işlemek içinde Maden Arama İzni alınması öncelikli şartlardan biridir. Kanunsuz ve izinsiz yapılan her türlü arama sıçtur. Hapis cezasıda dahil olmak üzere çok ciddi maddi yaptırımları söz konusudur. Bu nedenle yapacağınız aramalar için öncelikle MTA kurumundan maden arama ruhsatı almalısınız. Bu şekilde yasal bir işlem yapmış olacaksınız. Ülkemizde var olan yer altı kaynaklarını çıkarmak ekonomiye ciddi katkı anlamına gelmektedir. Bu konuda devletinde belli destekleri bulunmaktadır. Destek ve teşvik paketleri hakkında detaylı bilgi için inceleme yapabilirsiniz. Her türlü başvuru ve izinler için MTA kurumuna başvuruda bulunabilirsiniz.


Madencilik Faaliyetlerine Yönelik Proje ve Harita Hizmetleri


 • Uygun Ölçekli Topoğrafik Haritaların hazırlanması,
 • Vaziyet Planlarının hazırlanması,
 • Restorasyon Haritalarının hazırlanması,
 • Termin planlarının hazırlanması,
 • Ölçekli maden prospeksiyonu zuhurların örneklenmesi ve haritaya işlenmesi,
 •  Jeolojik haritalama (yarı-detay harita yapımı, zuhurların örneklenmesi ve haritaya işlenmesi)
 • Detay jeolojik haritalama (mineralizasyon, alterasyon, eklem-kırık sistemi, tabakalanma vb. özelliklerin haritalanması)
 • Topoğrafik haritaların hazırlanması,
 • İmalat haritaları hazırlanması,
 • Hâlihazır haritalar hazırlanması,
 • Kamulaştırma haritaları hazırlanması,
 • Maden ruhsat sınır aplikasyonu,
 • Orman müracaat sınır aplikasyonu,
 • Orman müracaat haritaları,
 • Orman rehabilitasyon haritaları,
 • 3B Arazi modeli oluşturulması,
 • Plankote,
 • Şeritvari- yol haritaları,
 • Hacim-kübaj-hakediş-metraja yönelik ölçü ve hesaplar,
 • Hammadde stok ölçüm ve  hesapları,
 • Gps ölçümleri (hassas ve/veya el gps)
 • Harita sayısallaştırma,
 • Faaliyete yönelik harita çizimleri ve sahada uygulama çalışmaları yapmaktayız.

Maden Arama Faaliyet Raporu

İlk müracaat sonrası hak sahibine tanınan iki aylık sürede maden arama ruhsat harç ve teminatları yatırılarak, ön inceleme raporu ve mali yeterliliği içeren maden arama projesiyönetmelikte belirtilen hususlara uygun bir şekilde tarafımızca hazırlanır, müracaat evrak ekleri tamamlanarak arama ruhsatı almak üzere Maden İşleri Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunulur.

Ruhsat sahası için İlk hazırlanması gereken Ön inceleme raporu: Hedef sahayı seçmenin gerekçeleri, nedenleri ve aranacak maden/madenlerin belirtildiği; mevcut bilgiler doğrultusunda hazırlanmış yorum ve değerlendirmeleri içeren raporu, Hak sağlanan Ruhsat alanı üzerinde geniş anlamda yapılacak çalışmaları, maaliyetleri ve termin planını içerenMaden

Arama Projesinde; projenin amacı açık bir şekilde ifade edilerek müracaat sahibinin beklentisi ortaya konulur. Arama yapılacak sahanın seçiminden başlayıp, kaynak ve rezervin belirlenmesi, değerlendirilip sınıflandırılması, raporlama aşamasının sonuna kadar geçen tüm maden arama süreci (ön arama, genel arama, detay arama) bir termin planı kapsamında belirtilir. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik yatırım ve mali yeterlilik bilgileri belgelenir.

Hazırlanan ön inceleme raporu, mali yeterliliği içeren maden arama projesi gerekli ve diğer evraklarla beraber Maden İşleri Genel Müdürlüğüne verilerek ruhsat müracaatı tamamlanır. Ruhsat müracaatının yapılması ve ruhsata hak sağlanması halinde sahada yapılan her çalışma dönemi sonunda ilgili raporlar tarafımızdan hazırlanarak Maden İşleri Genel Müdürlüğüne sunulur.

Maden Genel Arama Faaliyet Raporu

RAPORUN BAŞLIĞI: Başlık raporun konusunu ve içeriğini kısaca, açık ve yeterli bir biçimde ifade edecektir.

HAZIRLAYAN MÜHENDİS/MÜHENDİSLERİN:

Adı ve Soyadı : Unvanı :

Oda Sicil No :

Rapor Tarihi :

1.RUHSAT SAHASI BİLGİLERİ:

Ruhsat Sahibi : Ruhsatın Grubu :

Ruhsat No :

Erişim No :

Ruhsat Yürürlük Tarihi :

İli :

İlçesi :

Köyü :

Pafta No :

Alan (ha.) :

Koordinatları : (1/25000)

İçindekiler: Harita, şekil ve tablolar dâhil teknik rapor içeriğini listeleme tablosu.

2. ARANAN VE TESPİT EDİLEN MADEN/MADENLER: Aranan, tespit edilen ve/veya arama yapılmasına devam edilecek olan ilgili gruba ait mineral/ maden/madenler belirtilecektir.

3.ÖZET: Kısaca yerleşim, mülkiyet durumu, jeoloji ve mineralizasyonu, varsa ön arama döneminde keşfedilen/ bulunan kaynak/rezerv, maden yatağı vb. gibi bilgileri anlatan bir özet, arama, geliştirme ve operasyonlar ile ilgili sonuç ve öneriler belirtilecektir.

4.GİRİŞ:

4.1Coğrafik Konum:

a) Ruhsat sahasına erişim,

b) Bir nüfus merkezine ruhsatın yakınlığı ve ulaşımı,

c) İklim ve çalışma sezonunun uzunluğu,

ç) Proje ile alakalı madencilik işlemlerinde kullanılabilir enerji, su, madencilik personel kaynakları ve benzeri. 4.2 Alt Yapıya İlişkin Bilgiler: Topografya, yükseklik ve bitki örtüsü, yüzey hakları dâhil olmak üzere mal, mülk ve varsa diğer lisans, ruhsat veya diğer mülkiyet hakları ve bunları korumak için yerine getirilmesi gereken yükümlülükler, özel mülkiyet sınırları, bilinen ölçüde tüm çevre yükümlülükleri için mülkiyet durumu, bilinen ölçüde çalışma özelliklerine göre izinler için öneriler ve çalışma yapmak için alınmış izinler varsa belirtilmesi.

4.3 Öncel Çalışmalar: Sahanın Geçmişi; bilinen ölçüde ve varsa rapor üzerinde tanımlamak için her geçmiş ruhsat açısından

a) Ruhsat mülkiyet değişiklikleri, önceki ruhsat sahipleri,

b) Önceki ruhsat sahiplerinin ya da işletmecilerinin arama ve geliştirme çalışmaları tarafından üstlenilen genel sonuçları,

c) Önceki tahminlerinin güvenilirliği ve bu tahminlere göre kategoriler (mineral kaynakları ve uygun mineral rezervi tahmini),

ç) Önceki ruhsatlarda varsa herhangi bir üretim.

5.JEOLOJİ:

5.1Bölgesel jeoloji: Ruhsat sahasının da içinde yer aldığı bölgeye ilişkin genel jeoloji haritası ile genel formasyonlara ilişkin genel bilgiler,

5.2 Ruhsat sahasının jeolojisi: Ruhsat sahasında, sahada beklenen mineralizasyon/cevherleşmenin oluşum modeli ve büyüklüğü dikkate alınarak, seçilen uygun ölçekli maden jeolojisi haritası (1/25000, 1/10000, 1/5000, 1/2000 ölçekli gibi) ve jeolojik kesitleri yapılacak, bu harita ve kesitler üzerinde, ruhsat sahasının litolojik, litostratigrafik, mineralojik-petrografik, tektonik ve benzeri özelliklerinin belirlenmesine yönelik olarak da saha çalışması yapılarak, yüzey verileri toplanacak, ruhsat sahasındaki mineralizasyon/cevherleşme zonunun yan kayaçla alt-üst, yanal ilişki ve geçişler belirlenecek, cevherleşmenin olası sınırları tespit edilecek, tüm bu veriler belirtilecektir.

6.MADEN JEOLOJİSİ: Cevherleşme/mineralizasyonun sistemi (hidrotermal, epitermal gibi), tipi (masif, ağsal gibi) ve geometrisi (mercek, kütle, damar, tabaka gibi) hakkında öngörüde bulunulacak, yukarıda belirtilen çalışmalar ve bunlara ait sonuçlar değerlendirilecek, korelâsyonları yapılacak ve yorumlanacak, buna göre ruhsat sahasında kabul edilebilir boyutta bir mineral yoğunlaşmasının varlığı ortaya konularak, yeterli sayıdaki bu bilgi ve veriler kapsamında, daha güvenilirlikli tonaj ve tenör /kalite tahmini yapılacaktır.

6.1 Arama Yöntemleri: Sahada yapılan arama faaliyetlerinin ne olduğu açıklanacaktır.

6.2 Örnekleme Yöntemleri: Örneklemeler hem litolojik hem de cevherleşme/maden yatağının mineralojik tanımlamalarına uygun nitelikte ve yeterli miktarda yapılacak, Her türlü örneklemenin ne amaçla yapıldığı, örnekleme planı ve örnek alma usulleri açıkça ifade edilecek, her türlü örneğe ait laboratuvar tanımlamaları, sonuçları ve değerlendirmeleri için uluslararası sınıflamalar kullanılacak, alınan örneklere ait örnek lokasyon haritaları hazırlanacaktır.

a) İlgili yöntem ve yerin detayları, sayısı, türü, niteliği ve aralık ya da örneklerin yoğunluğu, örnekleme ve kapalı alanın büyüklüğü hakkında açıklama yapılacaktır,

b) Yapılan sondajın tanımı, açılımı, örnekleme metodu veya sonuçların maddi doğruluk ve güvenilirliğini etkileyebilecek faktörler açıklanacaktır,

c) Belirtilen örneklerin kalitesi de dâhil olmak üzere örneklerin kalitesi ile ilgili açıklamalar ve örneklemede önyargılara neden olabilecek faktörler belirtilecektir,

ç) Kayaç türleri, jeolojik kontrolleri, mineralize bölgelerin genişlikleri ve diğer parametreler hakkında açıklama, daha düşük dereceli örnekleme aralığı ile yüksek dereceli örnekleme aralıklarını oluşturmak için kullanılan parametreler belirtilecektir,

d) Gerçek numunelerin veya numune değerlerinin tahminsel genişliklerinin özeti yapılacaktır.

6.3 Cevherleşme/Mineralizasyon/Maden Yatağına Ait Bilgiler: Karşılaşılan, tespit edilen mineralize bölgeler ile olası ve/veya tespit edilen maden yatağı ve bu bölgeleri çevreleyen kaya türleri ile ilgili jeolojik kontroller, uzunluk, genişlik, derinlik, süreklilik, karakter, çeşit ve yayılım bakımından mineralizasyon dağılımını detaylandırma, tespit edilen madenin oluşum ortamı ve modeli, cevherleşme/mineralizasyonun yer altı jeolojik modelinin ortaya konulmasına yönelik olarak yapılan ya da yapılacak olan her türlü jeolojik etüt ve bunların sonuçlarını desteklemek amacıyla, yanal korelâsyonu en duyarlı şekilde ortaya koyacak ve iki/üç boyutlu model üretebilmesi için gerektiğinde jeofizik yöntemler uygulanacak, jeofizik veriler jeolojik veriler ile karşılaştırılacak, değerlendirilecek ve yorumlanacak ve maden jeolojisi haritasına işlenecektir.

6.4 Analiz/Testlerden Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesi ve Yorumlanması

a) Uygulanan kalite kontrol önlemleri ve veri doğrulama işlemlerinin açıklaması yapılacaktır,

b) Belirtilen verilerin doğrulandığı üzerine raporu imzalayanların açıklaması yapılacaktır,

c) Verilerin doğası ve varsa bu doğrulamadaki herhangi bir sınırlama hakkında açıklama yapılacaktır,

ç) Verileri doğrulamadaki herhangi bir eksiklik ya da arıza için nedenler açıklanacaktır.

6.5 Kaynak/Rezerv Raporu Tahmini/Hesaplaması:

a) Sadece uygulanabilir mineral kaynak ve mineral rezervi yöntemlerinin kullanımı gerekmektedir,

b) Mineral kaynakları ve maden rezervlerinin ayrı ayrı raporlanması, ancak hem mineral kaynakları ve hem de maden rezervi birlikte belirtildiğinde, eğer varsa mineral kaynakları içerisindeki maden rezervinin toplamı yer almalıdır,

c) Tahmini mineral kaynakları diğer mineral kaynakları kategorilerine eklenmelidir,

ç) Her kategoride mineral kaynakları ve maden rezervlerinin miktarı ve/veya kalite/tenör ile ilgili uygun detay bilgileri raporda belirtilmelidir,

d) Rapor mineral kaynakları ve maden rezervlerini tahmin etmek için kullanılan parametrelerin ve yöntemlerin anahtar varsayımlarını, ayrıntılarını içermelidir,

e) Raporda mineral kaynakların ve maden rezervlerinin tahmininden etkilenebilecek her faktör ( yasal izin, çevre, vergilendirme, pazarlama, sosyal, ekonomik veya diğer ilgili konular) tahmini ne ölçüde etkileyebilir, bir açıklaması yapılmalıdır,

f) Raporda, mineral kaynakların ve maden rezervlerinin tahmini hangi ölçüde madencilik, metalürji,

altyapı ve diğer ilgili faktörlerden etkilenebilir, açıklaması yapılmalıdır,

g) Raporda ön fizibilite çalışması veya mineral projesinin fizibilite çalışması yapılacak ise kullanılan potansiyel maden kaynakları, mümkün maden rezervi, muhtemel maden rezervi ve görünür maden rezervi tanımlamaları mineral kaynakları veya mineral rezervlerinin ekonomik analiz atıfları kullanılmalıdır,

6.6 Raporun Gelişim Özellikleri Üzerine Ek Açıklamalar: Bu dönemde işletme ruhsatı almak üzere müracaat edilmesi durumunda kısa ve özetle;

a) Madeni İşletme – varsayılan madencilik metodu ve yıllık üretim tahmini,

b) Geri Kazanım – cevherin değerlendirilmesi için varsayılan/önerilen zenginleştirme yöntemleri,

c) Pazar - cevherin pazarlanması için piyasalar hakkında bilgi verilmesi,

ç) Sözleşmeler- Madencilik, konsantre, rafine, eritme, ulaşım, veya işletme masrafları hakkında kısa bilgi,

d) ÇED – iyileştirme,

e) Vergi - Uygulanabilecek Vergi oranları, telif hakları ve diğer devlet harçları veya tahmin proje gelirleri üzerine bir açıklama yapılacaktır,

f) Sermaye ve İşletim Maliyet Tahminleri - sermaye ve işletme maliyeti tahminleri, tablo şeklinde belirtilmelidir,

g) Ekonomik Analiz -görünür maden rezervi ve muhtemel maden rezervi için metal fiyatları,

ğ) Madencilik Süresi - Beklenen madencilik süresi ve araştırma potansiyeli üzerine bir açıklama belirtilecektir.

7.YATIRIM HARCAMALARI: Genel arama faaliyetlerine ilişkin yatırım harcamaları belgelenecek ve bir sonraki yılda/dönemde yapılması öngörülen yatırımlar belirtilecektir.

8. SONUÇLAR

9.KAYNAKLAR DİZİNİ: Raporda kullanılan her türlü bilgi ve belge, kaynaklar dizininde yer alacaktır.

Madencilik Faaliyetleri Nelerdir

o Alan sorgulama işlemleri

o Arama Ruhsat Alımı ve Devir İşlemi

o İşletme Ruhsat Alımı ve Devir İşlemi

o Arama Faaliyet Raporu Hazırlanması

o Arama Dönemi Üretim İzin Belgesi Alınması

o İşletme Projesi Hazırlanması (Açık / Kapalı İşletme)

o Birleştirme Talepli İşletme Projesi Hazırlanması

o İşletme İzni, Sevk Fişi Alımı ve Nezaretçi Ataması

o 29. Madde Evraklarının Hazırlanması (İmalat Haritası Hariç)

o İmalat Haritası Hazırlanması (Sahanın İşletme Yönetimine ve Ölçüm Yapılacak Alana Göre Belirlenecektir.)

o Saha Mülkiyet Belirleme İşlemleri

o Patlayıcı Madde İzin Yazısı Alınması

o Mera Vasfı Değişikliği Dosyanın ve Toprak Koruma Projelerinin Hazırlanması

Detay Jeolojik Etüt

Bilinen veya belirlenen cevherleşmenin ekonomik değerini ve ekonomikliğini ortaya çıkartmak için yapılan tüm çalışmaları kapsar. Jeolojik etüt haritaları (1/5000, 1/2000, 1/1000, 1/500) sonucunda sondaj noktaları belirlenir. Sondaj ve diğer rezerv tespit çalışmaları sonucunda, rezerv, tenör dağılımı ve işletme yöntemi (Kapalı / Açık) tespit edilir. Söz konusu sahanın sahip olduğu gerçek rezerv miktarını, en doğru şekilde yansıtan değerler sondaj ve hafriyat çalışmaları ile bulunur. Görünür rezerv, gerçek rezerv miktarının yaklaşık %90’ını temsil eder.

Madencilikte Görünür Rezerv

Ana kuyu, tali kuyu, galeri, kılavuz, başyukarı, başaşağı, desandri, yarmalar vasıtasıyla dört yanı, devamlılık arz eden muntazam yataklarda ise üç yanı (diğer bir yanı birkaç sondajla) açılmış bulunan maden kesimlerini belirleyen rezerv kavramıdır. Görünür rezerv kısmında istihsal için gerekli olan bilgilerin tespit edilmiş olması istenir. Bu bilgiler genellikle; Maden kalitesi, hidrojeolojik şartlar, yataklanma durumu, rezerv sınırı, mineralizasyon durumu ve dağılışı, tektonik karakterler ve jeolojik faktörler hakkındadır. Görünür rezerv işletmelerde ihzarat durumuna göre; “çıkarılmaya hazır” ve “çıkarılmaya hazır değil” (belirli) diye iki ayrı rakamla ifade edilir. Pratikte görünür rezervin hata sınırı, çok iyi bilinen yataklarda ± % 5, genellikle ± % 20 olarak kabul edilir.

Maden Rezerv Hesapları

Jeolojik prospeksiyon ile başlayan rezerv tespit çalışmaları detay jeolojik etüt ve sondajlarla devam eder. Yapılan tüm bu çalışmalar boyunca sırasıyla mümkün rezerv, muhtemel rezerv ve görünür rezerv kavramları tespit edilir. Simülasyon ve 3D Modelleme programları ile sanal ortama aktarılan rezerv, ileriki aşamalarda yapılacak fizibilite çalışmaları ile birlikte gerek ekipman seçimi gerek ise üretim yöntemi seçimini doğrudan etkiler. Bu modellemeler, Kurulacak olan işletmenin maksimum seviyede verimle çalışmasına veya mevcut üretimde yapılacak operasyonel yaklaşımlar ile gözle görülür bir verim artışı yaşanmasına zemin hazırlar.

Arama Ruhsat Müracaatı

Müracaat sahibi ön inceleme raporu ve maden arama projesi ile mali yeterlilik belgelerinin Genel Müdürlüğe eksiksiz olarak teslim etmesine müteakip ruhsat/sertifika düzenlenir.

Arama Dönemleri Ve Faaliyet Raporları

Arama faaliyetleri II(b), III, IV. ve VI. grup madenler için arama ruhsatı, V. Grup madenler için arama sertifikası alınarak yapılır. I. Ve II(a) grup madenler için doğrudan işletme ruhsatı verilir.

Madencilik faaliyetleri nelerdir?

Madencilik faaliyetleri, yer kabuğundaki jeolojik hammaddelerin ekonomik olarak değer elde edilmesi amacıyla bulundukları yerden verimli ve güvenli bir şekilde çıkarılmasını kapsayan işlemlerdir.

VI. Grup denizlere yapılan müracaatlar nasıl yapılır.

Denizlerde yapılan Kokolit-Sapropel ve Hidrojen Sülfür ile ilgili arama ruhsatı müracaatları maden ismi belirtilerek yapılır. Maden ismi belirtilmeyen müracaatlar bu madenlere hak sağlamaz.

Maden Müracaatımı vekil aracılığı ile yapabilir miyim?

Müracaatların vekil vasıtası kanalıyla yapılması durumunda vekaletname  ve vekilin imza sirküsünün  aslının verilmesi gereklidir.

Ön İnceleme Raporu hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Aranacak madenin grubu ve cinsi açıkça belirtilmelidir. Madenin grubu ve adı belirtilmemiş ise müracaat reddedilir.

Mülkiyet İzinleri

Sahipli arazilerde mülk sahibinden, orman arazilerinden orman idaresinden izin istendiği gibi bunun yanında izne tabi olan diğer alanlarda da izin alınması gerekmektedir. Mülk sahibinden iznin yazılı olarak alınması lazımdır. İşletme izni istenen alanın Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında olması halinde bu durumun belgelendirilmesi yeterlidir. Mera alanlarında durum biraz farklı olup, mera tahsis amacının değiştirilmesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından istenmekte,Bakanlığın uygun bulmasından sonra dosya valiliğe gönderilmektedir.

BOR’UN ATOMİK YAPISI, KİMYAZAL ve FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Atomik Yapısı:

 

+ Atomik Çapı: 1.17Å

 

+ Atomik Hacmi: 4.6cm3/mol

 

+ Kristal yapısı: Rhombohedral

 

+ Elektron Konfigürasyonu:  1s2 2s2p1

 

+ İyonik Çapı: 0.23Å

 

+ Elektron Sayısı (yüksüz): 5

 

+ Nötron Sayısı: 6

 

+ Proton sayısı: 5

 

+ Valans Elektronları: 2s 2p 1

 
 

Kimyasal Özellikler:

 

+ Elektrokimyasal Eşdeğer: 0.1344g/amp-hr

 

+ Elektronegativite (Pauling): 2.04

 

+ Füzyon Isısı: 50.2kJ/mol

 

+İyonizasyon potansiyeli :

 

  – Birinci: 8.298
  – İkinci: 25.154
  – Üçüncü: 37.93

 

+ Valans elektron potansiyeli (-eV): 190

 
 

Fiziksel özellikler:

 

+ Atomik Kütlesi: 10.811

 

+ Kaynama Noktası: 4275K 4002°C 7236°F

 

+ Termal Genleşme Katsayısı: 0.0000083cm/cm/°C (0°C)

 

+ Kondüktivite:

 

   – Elektriksel: 1.0E -12 106/cm ohm
   – Termal: 0.274 W/cmK

 

+ Yoğunluk: 2.34g/cc @ 300K

 

+ Görünüş: Sarı-Kahverengi ametal kristal.

 

+ Elastik Modülü:

 

   – Bulk: 320/GPa

 

+ Atomizasyon Entalpisi: 573.2 kJ/mole @ 25°C

 

+ Füzyon Entalpisi: 22.18 kJ/mole

 

+ Buharlaşma Entalpisi: 480 kJ/mole

 

+ Sertlik:

 

   – Mohs: 9.3
   – Vickers: 49000 MN m-2

 

+ Buharlaşma Isısı: 489.7kJ/mol

 

+ Ergime Noktası: 2573K 2300°C 4172°F

 

+ Molar Hacmı: 4.68 cm3/mole

 

+ Fiziksel Durumu: (20°C & 1atm): Katı

 

+ Spesifik Isısı: 1.02J/gK

 

+ Buhar Basıncı: 0.348Pa@2300°C

Türkiye’de Bor Olan Yerler ve Bor Madeninin Önemi

Türkiyede bor tuzu yatakları Bursa, Balıkesir, Kütahya ve Eskişehir il sınırları icerisindedir. Bunların en büyükleri Mustafakemalpaşa (Bursa), Susurluk (Balıkesir), Bigadiç (Balıkesir), Emet (Kütahya) ve Kırka (Eskişehir) da yer almaktadır. Türkiye’nin maden ihracatı gelirinin % 50’si bor tuzlarından sağlanmaktadır. Buna rağmen Türkiye’de toplam ihracatın % 4’ünü madencilik sektörü oluşturulduğundan bor tuzlarına düşen pay % 2’dir. Toplam rezervimiz dünya rezervinin 3/1’den daha fazladır. Buna rağmen dünya ihracatında ABD 1. sıradadır ve bor pazarını elde tutmak için Türkiye’den yılda 150.000 ton ham bor alarak bu piyasayı elinde tutmaya devam etmektedir.

 

Ayrıca sadece Amerika değil birçok ülkeye ham olarak bor madenini satmaktayız… Bunun başlıca sebebi politik kriterlerdir. Hiç bir ülke bizim bor madenlerini tam olarak işleyip satmamızı istemez. Çünkü böyle olursa Türkiye’nin Bor madenlerinde tekelleşeceğini biliyorlar. Son 50 yıl (belki daha az) içinde bitmesi beklenen petrol için alternatif yakıt olan bor madeni (biyolid) gücünün Türkiye’de olmasını hangi ülke ister?

 

(Mahir Kaya – yorumdan eklenmiştir.)

Migem iş takipleri

Maden İşleri Genel Müdürlüğünde ruhsatlı sahalarınız için  meri mevzuat kapsamında yapılan iş takipleri hizmetidir.

Amasya Maden Danışmanlık YTK Hizmeti Veren Firmalar

ÇEVMED; Maden İzinlerinin Alınması konusunda hizmet vermesi amacıyla “ÇEVMED MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK A.Ş.” firmasını hayata geçirmiş olup bu firmamız Maden İzinleri Alınması konusunda kaliteli hizmet anlayışıyla T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Yetkili Tüzel Kişilik olarak yetkilendirilmiştir.

ÇEV-MED; Maden projesi için uygun tesis yerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, tesisin kurulması, faaliyete hazır hale gelmesi ve işletmeye alınmasına süreçlerinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alınması sürecinde işletme sahiplerine bilgi ve tecrübelerimizle çözüm ortaklığı sunmaktayız.

ÇEV-MED ÇEVRE Çevre Mevzuatı kapsamında yer alan "Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği", T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılmıştır. Bu yönetmelik doğrultusunda ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması usul ve esasları, yine Bakanlıkça çıkarılmış olan "Yeterlik Belgesi Tebliği" ile tanımlanmıştır. ÇEV-MED ÇED HİZMETLERİ DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ Bakanlık tarafından söz konusu Tebliğ uyarınca, 229 Numaralı "ÇED YETERLİK BELGESİ" ile ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlamaya yetkili kılınmıştır.

ÇEV-MED ÇEVRE ayrıca "Çevre Denetimi Yönetmeliği", "Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik" ve "Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik" T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılmış ve yürürlüğe girmiştir. Firmamız bu yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermek üzere Bakanlık tarafından 318 Numaralı "ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ" ile yetkili kılınmıştır.


ÇED BİRİMİ

 • ÇED (Çevresel Etki Değerlendirilmesi) Yönetmeliği Doğrultusunda
 • Proje Tanıtım Dosyası ve ÇED Raporlarının Hazırlanması
 • ÇED Muafiyet dosyalarının hazırlanması ve ÇED Kapsam Dışı Yazısı Alınması
 • ÇED İzleme Yapılması


ÇEVRE DANIŞMANLIK BİRİMİ

 • Çevre Danışmanlık Hizmeti Sunulması,
 • Çevre Mevzuatı Açısından Periyodik Yasal Uygunluk Denetimlerinin Yapılması,
 • Çevre Performans Raporlarının hazırlanması,
 • Geçici Faaliyet Belgesi için ön hazırlıkların ve ilgili başvuruların yapılması,
 • Çevre İzinlerinin Alınması ve Takibi (Emisyon, Atık Su Deşarjı, Gürültü, Tehlikeli Madde Deşarjı)
 • Atık Minimizasyonu çalışmalarının planlanması,
 • Çevresel izleme ve ölçme parametrelerinin belirlenmesi ve takibi,
 • Yasal beyanların yapılması,
 • Atık planlarının hazırlaması,
 • Çevre Bilinci, Çevre Mevzuatı, atık yönetimi, eğitimlerinin verilmesi,
 • Çevresel Kazalarına Karşı Acil Durum Planlarının Hazırlaması,
 • Çevresel Acil Durum Tatbikatlarının Yapılması


MADENCİLİK BİRİMİ ( YETKİLİ TÜZEL KİŞİLİK )

 • Yetkilendirilmiş Maden Danışmanlığı
 • Maden İşleri Genel Müdürlüğü (Migem) İş Takipleri
 • İşletme Ruhsatı - Arama Ruhsatı Alınması
 • Arama Faaliyet Raporları
 • 29. Madde evrakları hazırlanması
 • Harita Hizmetleri (İmalat haritası ve halihazır harita çizimleri
 • 3B (Boyutlu) Modelleme İle Madencilik Metodu Belirleme
 • Kademeli Kapatma Planı
 • Fizibilite Raporları (Açık Ocak İşletme Tasarımları, Ulaşım Yolu Tasarımları, Yeraltı İşletme Tasarımları)
 • Atık Depolama Tesisi Tasarımı, Atık Barajı Uygulama Projeleri
 • Jeolojik Etüt , Jeofizik Etüt
 • Hidrolojik Etüt, Hidrojeolojik Etüt
 • Doğaya Yeniden Kazandırma Planı Hazırlanması
 • Toprak Koruma Projelerinin hazırlanması
 • Sulak alan izin işlemleri
 • Mera Geri Dönüşüm Projeleri
 • Toprak Koruma Projesi,
 • Orman İzinleri, Rehabilitasyon Projeleri
 • Deşarj İzninin Alınması (Alıcı ortam dışındaki deşarjlar için)
 • GSM (Gayrı Sıhhi Müessese) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Alınması
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)
 • Sosyal Etki Değerlendirmesi (SED)
 • Proje Tanıtım Dosyası (PTD)
 • Mevcut Çevresel Durum Tespit Raporları
 • Ekosistem Değerlendirme Raporu
 • Ekolojik Peyzaj Değerlendirme Raporu
 • Su Kullanım Hakları Planlama Raporu
 • Acil Durum / Afet Müdahale Planları
 • Nihai ÇED İzleme ve Kontrolü

Ankara Maden Danışmanlık YTK Hizmeti Veren Firmalar

ÇEVMED; Maden İzinlerinin Alınması konusunda hizmet vermesi amacıyla “ÇEVMED MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK A.Ş.” firmasını hayata geçirmiş olup bu firmamız Maden İzinleri Alınması konusunda kaliteli hizmet anlayışıyla T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Yetkili Tüzel Kişilik olarak yetkilendirilmiştir.

ÇEV-MED; Maden projesi için uygun tesis yerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, tesisin kurulması, faaliyete hazır hale gelmesi ve işletmeye alınmasına süreçlerinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alınması sürecinde işletme sahiplerine bilgi ve tecrübelerimizle çözüm ortaklığı sunmaktayız.

ÇEV-MED ÇEVRE Çevre Mevzuatı kapsamında yer alan "Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği", T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılmıştır. Bu yönetmelik doğrultusunda ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması usul ve esasları, yine Bakanlıkça çıkarılmış olan "Yeterlik Belgesi Tebliği" ile tanımlanmıştır. ÇEV-MED ÇED HİZMETLERİ DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ Bakanlık tarafından söz konusu Tebliğ uyarınca, 229 Numaralı "ÇED YETERLİK BELGESİ" ile ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlamaya yetkili kılınmıştır.

ÇEV-MED ÇEVRE ayrıca "Çevre Denetimi Yönetmeliği", "Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik" ve "Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik" T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılmış ve yürürlüğe girmiştir. Firmamız bu yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermek üzere Bakanlık tarafından 318 Numaralı "ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ" ile yetkili kılınmıştır.


ÇED BİRİMİ

 • ÇED (Çevresel Etki Değerlendirilmesi) Yönetmeliği Doğrultusunda
 • Proje Tanıtım Dosyası ve ÇED Raporlarının Hazırlanması
 • ÇED Muafiyet dosyalarının hazırlanması ve ÇED Kapsam Dışı Yazısı Alınması
 • ÇED İzleme Yapılması


ÇEVRE DANIŞMANLIK BİRİMİ

 • Çevre Danışmanlık Hizmeti Sunulması,
 • Çevre Mevzuatı Açısından Periyodik Yasal Uygunluk Denetimlerinin Yapılması,
 • Çevre Performans Raporlarının hazırlanması,
 • Geçici Faaliyet Belgesi için ön hazırlıkların ve ilgili başvuruların yapılması,
 • Çevre İzinlerinin Alınması ve Takibi (Emisyon, Atık Su Deşarjı, Gürültü, Tehlikeli Madde Deşarjı)
 • Atık Minimizasyonu çalışmalarının planlanması,
 • Çevresel izleme ve ölçme parametrelerinin belirlenmesi ve takibi,
 • Yasal beyanların yapılması,
 • Atık planlarının hazırlaması,
 • Çevre Bilinci, Çevre Mevzuatı, atık yönetimi, eğitimlerinin verilmesi,
 • Çevresel Kazalarına Karşı Acil Durum Planlarının Hazırlaması,
 • Çevresel Acil Durum Tatbikatlarının Yapılması


MADENCİLİK BİRİMİ ( YETKİLİ TÜZEL KİŞİLİK )

 • Yetkilendirilmiş Maden Danışmanlığı
 • Maden İşleri Genel Müdürlüğü (Migem) İş Takipleri
 • İşletme Ruhsatı - Arama Ruhsatı Alınması
 • Arama Faaliyet Raporları
 • 29. Madde evrakları hazırlanması
 • Harita Hizmetleri (İmalat haritası ve halihazır harita çizimleri
 • 3B (Boyutlu) Modelleme İle Madencilik Metodu Belirleme
 • Kademeli Kapatma Planı
 • Fizibilite Raporları (Açık Ocak İşletme Tasarımları, Ulaşım Yolu Tasarımları, Yeraltı İşletme Tasarımları)
 • Atık Depolama Tesisi Tasarımı, Atık Barajı Uygulama Projeleri
 • Jeolojik Etüt , Jeofizik Etüt
 • Hidrolojik Etüt, Hidrojeolojik Etüt
 • Doğaya Yeniden Kazandırma Planı Hazırlanması
 • Toprak Koruma Projelerinin hazırlanması
 • Sulak alan izin işlemleri
 • Mera Geri Dönüşüm Projeleri
 • Toprak Koruma Projesi,
 • Orman İzinleri, Rehabilitasyon Projeleri
 • Deşarj İzninin Alınması (Alıcı ortam dışındaki deşarjlar için)
 • GSM (Gayrı Sıhhi Müessese) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Alınması
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)
 • Sosyal Etki Değerlendirmesi (SED)
 • Proje Tanıtım Dosyası (PTD)
 • Mevcut Çevresel Durum Tespit Raporları
 • Ekosistem Değerlendirme Raporu
 • Ekolojik Peyzaj Değerlendirme Raporu
 • Su Kullanım Hakları Planlama Raporu
 • Acil Durum / Afet Müdahale Planları
 • Nihai ÇED İzleme ve Kontrolü
Ankara İli Bazı Genel Sektör referanslarımız

ABDULLAH UYANIKHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİANKARA
AHMET İNCEKARAHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİANKARA
AK BEREKET HAYV. TAR. DAN. PETROL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.HAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİANKARA
AK GİRİŞİM MİMARLIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.HAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİANKARA
AKÇA İNŞAAT TARIM HAYVANCILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİANKARA
ALK TAVUKÇULUKHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİANKARA
ALKAN TAVUKÇULUKHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİANKARA
ALTIN ÇİFTLİĞİ TAVUKÇULUK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.HAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİANKARA
ATAYMAÇ GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.HAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİANKARA
AY PİLİÇ TAVUKÇULUKHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİANKARA
AYCEM TAVUKÇULUK TARIM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.HAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİANKARA
AZK TARIM HAYVANCILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİANKARA
BAŞKENT NET ENERJİ HAYV. MED. SAN. TİC. LTD. ŞTİHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİANKARA
BEMTAŞ TARIM HAYVANCILIKHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİANKARA
BEY-TAT TARIM SAN TİC. LTD. ŞTİHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİANKARA
BEYCAN TARIM HAYVANCILIK NAK. TİC. LTD. ŞTİ.HAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİANKARA
BEYTAR BEYPAZARI GIDA TARIM VE HAYVANCILIK TİC. LTD. ŞTİ.HAYVANCILIKYUMURTA TAVUKÇULUĞU TESİSİANKARA
BEYTAR BEYPAZARI GIDA TARIM VE HAYVANCILIK TİC. LTD. ŞTİ.HAYVANCILIKYUMURTA TAVUKÇULUĞU TESİSİ KAPASİTE ARTIŞIANKARA
BİNNUR SEZERHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİANKARA
CEP SERACILIK TARIM GIDA HAYV LTD. ŞTİHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİANKARA
CESARET TAVUKÇULUK GIDA ENERJİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.HAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİANKARA
ÇAĞLAYAN GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.HAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİANKARA
ÇAĞLAYAN GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.HAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİS KAPASİTE ARTIŞIİANKARA
DOĞA TAVUKÇULUK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.HAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİANKARA
DÖRT K GIDA TARIM LTD. ŞTİHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİANKARA
ELFA TAVUKÇULUKHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİANKARA
ELİFİM TAVUKÇULUK VE GIDA TARIM HAYVANCILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.HAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİANKARA
EMİN EL VETERİNER ÜRÜN. LTD. ŞTİ.HAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİANKARA
EMTA HAYVANCILIKHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİANKARA
ERCİYES PİLİÇ ENERJİ İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.HAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİANKARA
ESMİR GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİANKARA
FATMA YİĞİTHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİANKARA
FEYZAN HAYVANCILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.HAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİANKARA
GDL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK LTD. ŞTİ HAYVANCILIK

İşletme Projelerinin Hazırlanması

Arama ruhsat dönemi süresi içinde, işletilebilir maden rezervi bulunması durumunda 3. yılın sonuna kadar verilmesi gereken işletme projesi ve haritalardan oluşan eklerini kapsar. İşletme ruhsatının alınmasından sonra MK. 7. madde izinlerinin alınması ve sonunda İşletme izni ve üretim faaliyetleriyle devam eden süreçtir. Bu süreç MK. 29. madde evraklarının ruhsat süresince verilmesiyle devam eder.

İŞLETME RUHSATI VE MADENİN İŞLETİLMESİ

Madde 24 - (Değişik madde: 26/05/2004 - 5177 S.K./12.mad) Arama ruhsat süresi sonuna kadar, tespit edilen madenin rezerv bilgilerini de içeren arama faaliyet raporu, en az bir maden mühendisi tarafından hazırlanan faaliyet sonrası işletme alanının çevre ile uyumlu hale getirilmesini de içeren, işletme projesi ve talep harcının ödendiğine dair belge ile müracaatta bulunulması halinde işletme ruhsatı hakkı doğar.

Projelerdeki eksiklikler, yapılan bildirimden itibaren üç ay içinde tamamlanır. Eksikliklerini verilen sürede tamamlamayanların teminatları iki katına çıkarılır ve süre üç ay daha uzatılır. Bu süre sonunda eksikliklerini tamamlamayanların talepleri kabul edilmez ve teminatları irad kaydedilir.

I. Grup (a) bendi madenlerin ruhsat süresi en az beş yıldır. Diğer grup madenlerin işletme ruhsat süresi, on yıldan az olmamak üzere projesine göre belirlenir. Sürenin bitiminden önce yeni bir projeyle uzatma talebinde bulunulması halinde ruhsat süresi uzatılabilir. Toplam ruhsat süresi altmış yılı geçemez. Altmış yıldan sonraki sürenin uzatılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Arama ruhsatlı sahalara, arama süresince belirlenen görünür, muhtemel ve mümkün rezerv alanı üzerinden işletme ruhsatı, görünür rezerv alanına da işletme izni verilir. Arama ruhsatının diğer kısımları taksir edilir. Mümkün rezerv alanlarının IV. Grup ruhsat sahalarında beş yıl, diğer grup ruhsat sahalarında üç yıl içinde görünür ve muhtemel rezerv haline getirilmesi zorunludur. Görünür ve muhtemel rezerv haline getirilmeyen alanlar da taksir edilir.

III. Grup madenlerde, projede üretilmesi öngörülen madenler için gerekli su miktarı ve gaz debisi esas alınır. Bu grup madenler, rezervuar, beslenme alanı ve havzanın tabiî dengesini bozmayacak, kapasitesini aşmayacak ve işletme tesislerini kapsayacak şekilde ruhsatlandırılır.

V. Grup madenlerin üretimi işletme sertifikası ile yapılır. Arama sertifikası süresi sonuna kadar yapılan çalışmaları içeren arama faaliyet raporu ve talep harcının ödendiğine dair belge ile müracaatta bulunulması halinde işletme sertifikası hakkı doğar.

İşletme sertifikası süresi beş yıl olup bu süre uzatılabilir.

V. Grup madenlerin üretimi arazi yüzeyinden toplanarak yapılır. Bu madenlerin işletilmesi için yarma, galeri gibi faaliyette bulunulmasının gerekmesi durumunda, en az bir maden mühendisi tarafından işletme projesi hazırlanarak Genel Müdürlükten izin alınması zorunludur.

Görünür rezervi belirlenen alanlar üzerine, maden işletmeciliğine engel olacak şekilde başka grup işletme ruhsatı verilemez. Ancak farklı gruptaki ruhsat taleplerinin aynı kişiye ait olması veya talep sahiplerinin aralarında mutabakat sağladıklarını belgelemeleri halinde bu şart aranmaz.

Aynı alanda ayrı veya aynı gruplara ait ruhsat faaliyetlerinin çakışmasından dolayı, ruhsat sahipleri arasında uyuşmazlık çıkması veya kendi aralarında mutabakat sağlayamamaları halinde, Bakanlık, projeler üzerinde ve/veya yerinde inceleme yapar. İnceleme sonucunda bu alanda, ayrı ayrı çalışma imkânının tespiti halinde, çalışma esasları Bakanlıkça belirlenir. Bu mümkün değilse öncelik hakkı esas alınarak faaliyete izin verilir.

Kanunun 7 nci maddesine göre alınması gerekli izinler için ruhsat tarihinden itibaren üç ay içinde müracaat edilmesi zorunludur. Aksi taktirde teminat irad kaydedilir. İzinlerin alınmasından itibaren işletme izni verilir. Bu iznin verildiği tarihten itibaren bir yıllık süre içinde ruhsat sahibi madeni işletmeye almak zorundadır. Bu sürede işletmeye alınmayan ruhsat sahalarında, çalışılmayan her yıl için, projede belirtilen üretim miktarının % 10'u üzerinden Devlet hakkı alınır. Ancak kamu kurumlarınca işletilen bor tuzu ve Ereğli Kömür Havzasındaki taşkömürü ruhsatları için bu hüküm uygulanmaz.

Beş yıllık sürede mücbir sebepler ve beklenmeyen haller dışında üç yıldan fazla üretim yapılmayan ruhsatlar, teminatları irad kaydedilerek iptal edilir.

Ereğli Kömür Havzasındaki taşkömürü ve 2840 sayılı Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının Bazılarının İadesini Düzenleyen Kanunda sayılan bor tuzu, toryum ve uranyum madenleri için bu maddede yazılı süreler uygulanmaz

Temdit İşletme Projesi

işletme Ruhsat süresi sonunda ruhsat alanında hala ekonomik ve işletilebilir maden ruhsatı bulunması durumunda Temdit işletme projesi ve ekleri haritalar hazırlanarak Temdit İşletme Ruhsatı talebinde bulunulmasıdır.

Madde 24 - (Değişik madde: 26/05/2004 - 5177 S.K./12.mad) Sürenin bitiminden önce yeni bir projeyle uzatma talebinde bulunulması halinde ruhsat süresi uzatılabilir. Toplam ruhsat süresi altmış yılı geçemez. Altmış yıldan sonraki sürenin uzatılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Antalya Maden Danışmanlık YTK Hizmeti Veren Firmalar

ÇEVMED; Maden İzinlerinin Alınması konusunda hizmet vermesi amacıyla “ÇEVMED MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK A.Ş.” firmasını hayata geçirmiş olup bu firmamız Maden İzinleri Alınması konusunda kaliteli hizmet anlayışıyla T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Yetkili Tüzel Kişilik olarak yetkilendirilmiştir.

ÇEV-MED; Maden projesi için uygun tesis yerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, tesisin kurulması, faaliyete hazır hale gelmesi ve işletmeye alınmasına süreçlerinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alınması sürecinde işletme sahiplerine bilgi ve tecrübelerimizle çözüm ortaklığı sunmaktayız.

ÇEV-MED ÇEVRE Çevre Mevzuatı kapsamında yer alan "Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği", T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılmıştır. Bu yönetmelik doğrultusunda ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması usul ve esasları, yine Bakanlıkça çıkarılmış olan "Yeterlik Belgesi Tebliği" ile tanımlanmıştır. ÇEV-MED ÇED HİZMETLERİ DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ Bakanlık tarafından söz konusu Tebliğ uyarınca, 229 Numaralı "ÇED YETERLİK BELGESİ" ile ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlamaya yetkili kılınmıştır.

ÇEV-MED ÇEVRE ayrıca "Çevre Denetimi Yönetmeliği", "Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik" ve "Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik" T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılmış ve yürürlüğe girmiştir. Firmamız bu yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermek üzere Bakanlık tarafından 318 Numaralı "ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ" ile yetkili kılınmıştır.


ÇED BİRİMİ

 • ÇED (Çevresel Etki Değerlendirilmesi) Yönetmeliği Doğrultusunda
 • Proje Tanıtım Dosyası ve ÇED Raporlarının Hazırlanması
 • ÇED Muafiyet dosyalarının hazırlanması ve ÇED Kapsam Dışı Yazısı Alınması
 • ÇED İzleme Yapılması


ÇEVRE DANIŞMANLIK BİRİMİ

 • Çevre Danışmanlık Hizmeti Sunulması,
 • Çevre Mevzuatı Açısından Periyodik Yasal Uygunluk Denetimlerinin Yapılması,
 • Çevre Performans Raporlarının hazırlanması,
 • Geçici Faaliyet Belgesi için ön hazırlıkların ve ilgili başvuruların yapılması,
 • Çevre İzinlerinin Alınması ve Takibi (Emisyon, Atık Su Deşarjı, Gürültü, Tehlikeli Madde Deşarjı)
 • Atık Minimizasyonu çalışmalarının planlanması,
 • Çevresel izleme ve ölçme parametrelerinin belirlenmesi ve takibi,
 • Yasal beyanların yapılması,
 • Atık planlarının hazırlaması,
 • Çevre Bilinci, Çevre Mevzuatı, atık yönetimi, eğitimlerinin verilmesi,
 • Çevresel Kazalarına Karşı Acil Durum Planlarının Hazırlaması,
 • Çevresel Acil Durum Tatbikatlarının Yapılması


MADENCİLİK BİRİMİ ( YETKİLİ TÜZEL KİŞİLİK )

 • Yetkilendirilmiş Maden Danışmanlığı
 • Maden İşleri Genel Müdürlüğü (Migem) İş Takipleri
 • İşletme Ruhsatı - Arama Ruhsatı Alınması
 • Arama Faaliyet Raporları
 • 29. Madde evrakları hazırlanması
 • Harita Hizmetleri (İmalat haritası ve halihazır harita çizimleri
 • 3B (Boyutlu) Modelleme İle Madencilik Metodu Belirleme
 • Kademeli Kapatma Planı
 • Fizibilite Raporları (Açık Ocak İşletme Tasarımları, Ulaşım Yolu Tasarımları, Yeraltı İşletme Tasarımları)
 • Atık Depolama Tesisi Tasarımı, Atık Barajı Uygulama Projeleri
 • Jeolojik Etüt , Jeofizik Etüt
 • Hidrolojik Etüt, Hidrojeolojik Etüt
 • Doğaya Yeniden Kazandırma Planı Hazırlanması
 • Toprak Koruma Projelerinin hazırlanması
 • Sulak alan izin işlemleri
 • Mera Geri Dönüşüm Projeleri
 • Toprak Koruma Projesi,
 • Orman İzinleri, Rehabilitasyon Projeleri
 • Deşarj İzninin Alınması (Alıcı ortam dışındaki deşarjlar için)
 • GSM (Gayrı Sıhhi Müessese) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Alınması
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)
 • Sosyal Etki Değerlendirmesi (SED)
 • Proje Tanıtım Dosyası (PTD)
 • Mevcut Çevresel Durum Tespit Raporları
 • Ekosistem Değerlendirme Raporu
 • Ekolojik Peyzaj Değerlendirme Raporu
 • Su Kullanım Hakları Planlama Raporu
 • Acil Durum / Afet Müdahale Planları
 • Nihai ÇED İzleme ve Kontrolü

Aydın Maden Danışmanlık YTK Hizmeti Veren Firmalar

ÇEVMED; Maden İzinlerinin Alınması konusunda hizmet vermesi amacıyla “ÇEVMED MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK A.Ş.” firmasını hayata geçirmiş olup bu firmamız Maden İzinleri Alınması konusunda kaliteli hizmet anlayışıyla T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Yetkili Tüzel Kişilik olarak yetkilendirilmiştir.

ÇEV-MED; Maden projesi için uygun tesis yerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, tesisin kurulması, faaliyete hazır hale gelmesi ve işletmeye alınmasına süreçlerinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alınması sürecinde işletme sahiplerine bilgi ve tecrübelerimizle çözüm ortaklığı sunmaktayız.

ÇEV-MED ÇEVRE Çevre Mevzuatı kapsamında yer alan "Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği", T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılmıştır. Bu yönetmelik doğrultusunda ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması usul ve esasları, yine Bakanlıkça çıkarılmış olan "Yeterlik Belgesi Tebliği" ile tanımlanmıştır. ÇEV-MED ÇED HİZMETLERİ DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ Bakanlık tarafından söz konusu Tebliğ uyarınca, 229 Numaralı "ÇED YETERLİK BELGESİ" ile ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlamaya yetkili kılınmıştır.

ÇEV-MED ÇEVRE ayrıca "Çevre Denetimi Yönetmeliği", "Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik" ve "Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik" T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılmış ve yürürlüğe girmiştir. Firmamız bu yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermek üzere Bakanlık tarafından 318 Numaralı "ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ" ile yetkili kılınmıştır.


ÇED BİRİMİ

 • ÇED (Çevresel Etki Değerlendirilmesi) Yönetmeliği Doğrultusunda
 • Proje Tanıtım Dosyası ve ÇED Raporlarının Hazırlanması
 • ÇED Muafiyet dosyalarının hazırlanması ve ÇED Kapsam Dışı Yazısı Alınması
 • ÇED İzleme Yapılması


ÇEVRE DANIŞMANLIK BİRİMİ

 • Çevre Danışmanlık Hizmeti Sunulması,
 • Çevre Mevzuatı Açısından Periyodik Yasal Uygunluk Denetimlerinin Yapılması,
 • Çevre Performans Raporlarının hazırlanması,
 • Geçici Faaliyet Belgesi için ön hazırlıkların ve ilgili başvuruların yapılması,
 • Çevre İzinlerinin Alınması ve Takibi (Emisyon, Atık Su Deşarjı, Gürültü, Tehlikeli Madde Deşarjı)
 • Atık Minimizasyonu çalışmalarının planlanması,
 • Çevresel izleme ve ölçme parametrelerinin belirlenmesi ve takibi,
 • Yasal beyanların yapılması,
 • Atık planlarının hazırlaması,
 • Çevre Bilinci, Çevre Mevzuatı, atık yönetimi, eğitimlerinin verilmesi,
 • Çevresel Kazalarına Karşı Acil Durum Planlarının Hazırlaması,
 • Çevresel Acil Durum Tatbikatlarının Yapılması


MADENCİLİK BİRİMİ ( YETKİLİ TÜZEL KİŞİLİK )

 • Yetkilendirilmiş Maden Danışmanlığı
 • Maden İşleri Genel Müdürlüğü (Migem) İş Takipleri
 • İşletme Ruhsatı - Arama Ruhsatı Alınması
 • Arama Faaliyet Raporları
 • 29. Madde evrakları hazırlanması
 • Harita Hizmetleri (İmalat haritası ve halihazır harita çizimleri
 • 3B (Boyutlu) Modelleme İle Madencilik Metodu Belirleme
 • Kademeli Kapatma Planı
 • Fizibilite Raporları (Açık Ocak İşletme Tasarımları, Ulaşım Yolu Tasarımları, Yeraltı İşletme Tasarımları)
 • Atık Depolama Tesisi Tasarımı, Atık Barajı Uygulama Projeleri
 • Jeolojik Etüt , Jeofizik Etüt
 • Hidrolojik Etüt, Hidrojeolojik Etüt
 • Doğaya Yeniden Kazandırma Planı Hazırlanması
 • Toprak Koruma Projelerinin hazırlanması
 • Sulak alan izin işlemleri
 • Mera Geri Dönüşüm Projeleri
 • Toprak Koruma Projesi,
 • Orman İzinleri, Rehabilitasyon Projeleri
 • Deşarj İzninin Alınması (Alıcı ortam dışındaki deşarjlar için)
 • GSM (Gayrı Sıhhi Müessese) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Alınması
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)
 • Sosyal Etki Değerlendirmesi (SED)
 • Proje Tanıtım Dosyası (PTD)
 • Mevcut Çevresel Durum Tespit Raporları
 • Ekosistem Değerlendirme Raporu
 • Ekolojik Peyzaj Değerlendirme Raporu
 • Su Kullanım Hakları Planlama Raporu
 • Acil Durum / Afet Müdahale Planları
 • Nihai ÇED İzleme ve Kontrolü
BM HOLDİNGENERJİJEOTERMAL KAYNAK ARAMA AMAÇLI SONDAJ ÇALIŞMASIAYDIN
GÜMÜŞKÖY JEOTERMAL ENERJİ ÜRETİM A.Ş.ENERJİJEOTERMAL KAYNAK ARAMA AMAÇLI SONDAJ ÇALIŞMASIAYDIN
TURCAS BM KUYUCAK JEOTERMAL JEOTERMAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.ENERJİJEOTERMAL KAYNAK ARAMA AMAÇLI SONDAJ ÇALIŞMASIAYDIN
YAPIYOL İNŞAAT MAD. TURZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİMADENCİLİKKALKER OCAĞI KIRMA  ELEME TESİSİ AYDIN
ÖNCÜ İNŞAAT NAK. TİC. LTD. ŞTİ.MADENCİLİKKALKER OCAĞI KIRMA  ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞIAYDIN

Madencilik Üretim Yöntemi Seçimi

ÇEV-MED ÇEVRE; Maden projesi için uygun tesis yerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, tesisin kurulması, faaliyete hazır hale gelmesi ve işletmeye alınmasına süreçlerinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alınması sürecinde proje/işletme sahiplerine bilgi ve tecrübelerimizle çözüm ortaklığı sunmaktayız.

MADENCİLİK FAALİYETLERİ

o Alan sorgulama işlemleri

o Arama Ruhsat Alımı ve Devir İşlemi

o İşletme Ruhsat Alımı ve Devir İşlemi

o Arama Faaliyet Raporu Hazırlanması

o Arama Dönemi Üretim İzin Belgesi Alınması

o İşletme Projesi Hazırlanması (Açık / Kapalı İşletme)

o Birleştirme Talepli İşletme Projesi Hazırlanması

o İşletme İzni, Sevk Fişi Alımı ve Nezaretçi Ataması

o 29. Madde Evraklarının Hazırlanması (İmalat Haritası Hariç)

o İmalat Haritası Hazırlanması (Sahanın İşletme Yönetimine ve Ölçüm Yapılacak Alana Göre Belirlenecektir.)

o Saha Mülkiyet Belirleme İşlemleri

o Patlayıcı Madde İzin Yazısı Alınması

o Mera Vasfı Değişikliği Dosyanın ve Toprak Koruma Projelernin Hazırlanması

Gerekli bilgi ve detaylar için bize ulaşabilirsiniz;

Arama ruhsatı/sertifika talep harcı nerelere yatırılır.

Arama ruhsatı/sertifika talep harcı vergi dairelerine, ya da Genel Müdürlüğümüzde bulunan banka şubesine yatırılır. Banka dekontu ve daha önceden doldurulmuş bulunan üç adet müracaat formu ile Genel Müdürlüğümüz İlk Müracaat Şubesi bünyesinde bulunan ilk müracaat birimine müracaat edilir.

Jeolojik Etüt Hizmetleri

 

 

 

 • Jeolojik harita yapımı (her ölçekte),

 

 

 

 

 

 • Jeoistatistiksel analiz ve değerlendirme,

 

 • Maden sahasının tenör dağılım analizi

Yabancılara maden arama izni ne zaman verildi?

Buna paralel yabancılara Osmanlı topraklarında maden arama izni de verildi. 1861 Maden Nizamnamesi ile ilk defa yabancılara “hissedar” olarak maden imtiyazı elde etme hakkı verilmişti. 1869 Maden Nizamnamesi'nde ise yabancılara doğrudan maden ihalelerine girme hakkı verildi.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, 05.6.2004 gün 25483 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Maden Yasasında ve Bazı Yasalarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 5177 sayılı Yasa ile 3213 sayılı Yasada zorunlu hale gelmiştir. 21.06.2005 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği’nin 77 – 82. maddeleri uyarınca, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmesi hakkında yetkili kamu kurumları ve söz konusu iznin nasıl ve ne şartlarla verileceği konusunda düzenlemeler yapılmıştı. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmesinde çıkan sorunlar üzerine, 21.04.2007 gün 26500 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelikle, Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinin, 77 – 82 maddelerine değişiklikler getirilmiş, verilecek izinle ilgili tüm çerçeve ayrıntılı olarak bu değişikliklerde yer almıştır. 10.06.2010 günlü 5995 sayılı Yasanın 3. maddesiyle İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının İl Özel İdareleri tarafından verileceği kural altına alınmıştır.
12.11.2012 günlü ve 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 06.12.2012 gün 28489 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Sözü edilen Yasa’nın 3. maddesi 7. fıkrasında; 3213 sayılı Yasa’ya göre maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı ruhsat sahasındaki tesisler için işyeri açma ve çalışma ruhsatına ilişkin yetki ve görevler, il özel idarelerinin tüzel kişiliğinin kaldırıldığı illerde valiliklerce yürütülür, denilmiştir.

Bilecik Maden Danışmanlık YTK Hizmeti Veren Firmalar

ÇEVMED; Maden İzinlerinin Alınması konusunda hizmet vermesi amacıyla “ÇEVMED MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK A.Ş.” firmasını hayata geçirmiş olup bu firmamız Maden İzinleri Alınması konusunda kaliteli hizmet anlayışıyla T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Yetkili Tüzel Kişilik olarak yetkilendirilmiştir.

ÇEV-MED; Maden projesi için uygun tesis yerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, tesisin kurulması, faaliyete hazır hale gelmesi ve işletmeye alınmasına süreçlerinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alınması sürecinde işletme sahiplerine bilgi ve tecrübelerimizle çözüm ortaklığı sunmaktayız.

ÇEV-MED ÇEVRE Çevre Mevzuatı kapsamında yer alan "Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği", T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılmıştır. Bu yönetmelik doğrultusunda ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması usul ve esasları, yine Bakanlıkça çıkarılmış olan "Yeterlik Belgesi Tebliği" ile tanımlanmıştır. ÇEV-MED ÇED HİZMETLERİ DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ Bakanlık tarafından söz konusu Tebliğ uyarınca, 229 Numaralı "ÇED YETERLİK BELGESİ" ile ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlamaya yetkili kılınmıştır.

ÇEV-MED ÇEVRE ayrıca "Çevre Denetimi Yönetmeliği", "Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik" ve "Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik" T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılmış ve yürürlüğe girmiştir. Firmamız bu yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermek üzere Bakanlık tarafından 318 Numaralı "ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ" ile yetkili kılınmıştır.


ÇED BİRİMİ

 • ÇED (Çevresel Etki Değerlendirilmesi) Yönetmeliği Doğrultusunda
 • Proje Tanıtım Dosyası ve ÇED Raporlarının Hazırlanması
 • ÇED Muafiyet dosyalarının hazırlanması ve ÇED Kapsam Dışı Yazısı Alınması
 • ÇED İzleme Yapılması


ÇEVRE DANIŞMANLIK BİRİMİ

 • Çevre Danışmanlık Hizmeti Sunulması,
 • Çevre Mevzuatı Açısından Periyodik Yasal Uygunluk Denetimlerinin Yapılması,
 • Çevre Performans Raporlarının hazırlanması,
 • Geçici Faaliyet Belgesi için ön hazırlıkların ve ilgili başvuruların yapılması,
 • Çevre İzinlerinin Alınması ve Takibi (Emisyon, Atık Su Deşarjı, Gürültü, Tehlikeli Madde Deşarjı)
 • Atık Minimizasyonu çalışmalarının planlanması,
 • Çevresel izleme ve ölçme parametrelerinin belirlenmesi ve takibi,
 • Yasal beyanların yapılması,
 • Atık planlarının hazırlaması,
 • Çevre Bilinci, Çevre Mevzuatı, atık yönetimi, eğitimlerinin verilmesi,
 • Çevresel Kazalarına Karşı Acil Durum Planlarının Hazırlaması,
 • Çevresel Acil Durum Tatbikatlarının Yapılması


MADENCİLİK BİRİMİ ( YETKİLİ TÜZEL KİŞİLİK )

 • Yetkilendirilmiş Maden Danışmanlığı
 • Maden İşleri Genel Müdürlüğü (Migem) İş Takipleri
 • İşletme Ruhsatı - Arama Ruhsatı Alınması
 • Arama Faaliyet Raporları
 • 29. Madde evrakları hazırlanması
 • Harita Hizmetleri (İmalat haritası ve halihazır harita çizimleri
 • 3B (Boyutlu) Modelleme İle Madencilik Metodu Belirleme
 • Kademeli Kapatma Planı
 • Fizibilite Raporları (Açık Ocak İşletme Tasarımları, Ulaşım Yolu Tasarımları, Yeraltı İşletme Tasarımları)
 • Atık Depolama Tesisi Tasarımı, Atık Barajı Uygulama Projeleri
 • Jeolojik Etüt , Jeofizik Etüt
 • Hidrolojik Etüt, Hidrojeolojik Etüt
 • Doğaya Yeniden Kazandırma Planı Hazırlanması
 • Toprak Koruma Projelerinin hazırlanması
 • Sulak alan izin işlemleri
 • Mera Geri Dönüşüm Projeleri
 • Toprak Koruma Projesi,
 • Orman İzinleri, Rehabilitasyon Projeleri
 • Deşarj İzninin Alınması (Alıcı ortam dışındaki deşarjlar için)
 • GSM (Gayrı Sıhhi Müessese) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Alınması
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)
 • Sosyal Etki Değerlendirmesi (SED)
 • Proje Tanıtım Dosyası (PTD)
 • Mevcut Çevresel Durum Tespit Raporları
 • Ekosistem Değerlendirme Raporu
 • Ekolojik Peyzaj Değerlendirme Raporu
 • Su Kullanım Hakları Planlama Raporu
 • Acil Durum / Afet Müdahale Planları
 • Nihai ÇED İzleme ve Kontrolü

Bilecik bazı referanslarımız 

AĞCA TARIMHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİBİLECİK
ORHAN AĞCAHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİBİLECİK
BEYHAN AĞCAHAYVANCILIKETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİBİLECİK
OSMAN BAHRİ BEYAZMADENCİLİKMERMER OCAĞI KAPASİTE ARTIŞIBİLECİK
VEZİR MADENCİLİK A.Ş.MADENCİLİKMERMER OCAĞIBİLECİK

YOL ALANI KİRALAMASI

Maden kanununun 7 maddesi gereği alınması gerekli izinler kapsamında değerlendirilen ve orman sayılan arazilerde maden faaliyetinde kullanılacak bağlantı yollarının  kiralama işlemleri için yapılan ölçümler doğrultusunda hazırlanan proje ve ekleridir.


Mikro Hes Orman İzni

Ülkemizde yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjinin elektriğe dönüştürüldüğü birçok santral bulunmaktadır. Bu santraller sayesinde elektrik ihtiyacının belli bir bölümü, bu kaynakların ucuz maliyeti ile beraber yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmaktadır. Kullanılmakta olan kaynaklardan biri de su kaynaklarıdır. Hidroelektrik (HES) santraller, suyu kinetik enerjiye dönüştürmektedir. Gerekli teçhizatlarla beraber kinetik enerjinin elektrik enerjisine dönüşümü sağlanır. Bu dönüşümü sağlayan ise su türbinleridir. Türbinlere sert bir şekilde çarpan su, türbin çarklarını hızla döndürür. Türbinin bağlı olduğu jeneratörler de gelen enerjiyi alarak elektriğe çevirir. Hidroelektrik santraller için kamuoyunda bazı olumsuz söylemler ortaya çıkmaktadır. HES’lerin doğaya verdiği zarar tartışılmaktadır. HES’ler suyun yerini değiştirdiği için o alanlardaki yaşamsal bölgeye etki etmektedir. Yol yapımları için ise ağaç kesimleri yapılmaktadır. Ancak HES’lerin yerli elektrik üretimine olan katkısı düşünüldüğünde, doğaya karşı verdiği zararlı etkinin yanında bazı faydalı görevler üstlenmektedir. İş imkânı yaratmaları, tarım sulama için su üretimi yapmaları, erozyona karşı bir önlem oluşturmaları, ulaşımın geliştirilmesi HES’lerin yararları arasında yer almaktadır. HES’lerin yanı sıra, bir de Mikro Hes adı verilen mini hidroelektrik santralleri bulunmaktadır. Mikro Hes Orman İzni almış olan bu HES türü, 500 kW kurulu gücün azami sınır olarak kabul edildiği santral türüdür.

1000 kW altında enerji üretimlerinde, gerçek ve tüzel şahısların herhangi bir lisans alması gerekmemektedir. Enerjiyi üretebilmek için öncelikle başvurulacak olan kurum İl Özel İdareleridir. Daha sonra İl Özel İdaresinin vereceği onay ile birlikte DSİ ile su kullanma izni hakkında anlaşma sağlanır. Mikro Hes Orman İzni almanın gerektirdiği bir durum ile karşılaşılırsa, bu bilgi talep sahibine iletilir. Orman izni için yapılan başvurular sonucunda ön izin ve kesin izin kararları çıkabilmektedir. Bu izinler alınırken, kurumlar tarafından belirtilen bazı bedeller bir kereliğe mahsus olarak alınır. Diğer bedeller ise senelik olarak alınan bedellerdir. Mikro Hes kurulumunda kullanılacak olan türbinlerin %75’lik kesiminden fazlası yerli üretim içine giriyorsa, şebekelere verdiğiniz kW başına olan ücretlendirme daha da artacaktır. Dağıtıcı şirket oluşturduğunuz elektriği alacaktır ancak bağlantı merkezi şirketin işaret edeceği yerde olmak zorundadır.

Mikro Hes Orman İzni alarak kurulan Mikro Hes tesisleri yerli elektrik üretimine sağladıkları büyük katkı ile tercih edilmektedir. Ancak, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu yaptığı açıklamalarda; kendilerine gelen her mikro hes talebini kabul etmediklerini, yasa içinde bulunmasına rağmen, mini hes tesislerinin faydalarının tartışılır olduğunu ve bu konu hakkında planlı çalışmalar yapıldığını söylemiştir. 500’den fazla kabul edilmeyen mini hes projesi olduğunu belirten Bakan Eroğlu, bu projelere izin verilmemesi sebebi ile talep sahiplerinin kendisini mahkemeye verdiklerini de açıklamalarına eklemişti. Yerli elektrik üreticileri, bakanlıktan net bir tavır ve kolaylıklar beklemektedir.


kaynak: https://ormanizinleri.com/mikro-hes-orman-izni/

Jeotermal Enerji Santrali Orman İzni

Kömür, doğalgaz ve petrol gibi enerji kaynaklarının dünya enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü karşıladığını söyleyebiliriz. Ancak, bu kaynakların dünyanın sonuna kadar yeterli olmayacağı bellidir Bu nedenle alternatif enerji kaynaklarına olan ihtiyaç çok fazladır. Jeotermal enerji santralleri için Jeotermal Enerji Santrali Orman İzni alınarak enerji üretmek mümkündür. Kömür madenlerinin mevcut ihtiyacı yaklaşık 250 yıl daha karşılayabileceği belirtilmektedir. Ancak, doğalgaz, petrol gibi kaynakların ortalama 50 yıl içinde biteceği beklenmektedir. Bu gerçekler doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynakları üzerine bilimsel çalışmalar yapılmakta ve önemli yatırımlar yapılmaktadır.

Jeotermal enerji yatırımları da bu anlamda çok önemlidir. Orman alanları içine veya orman alanlarına yakın bölgelere yapılacak olan santral tesisleri için belli izinlerin alınması şarttır. Bu izinler kanun ve yönetmeliklerle belirlenmiştir. Var olan enerji kaynakları için yeni rezerv araştırmaları devam etmektedir. Aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynakları içinde yapılan çalışmalar sürmektedir. Bu tür bir yatırım yapmak için belli kurumlardan Jeotermal Enerji Santrali Orman İzni alınması öncelikli süreçlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yer kabuğu içerisinde bulunan aşırı ısınmış sular vardır. Bu su kaynakları enerji çıkarmakta ve bu tesisler sayesinde enerji depolanmaktadır. Sıcak su sistemi, kuru buhar sistemi ve sıcak kuru kaya sistemleri olarak 3 farklı jeotermal enerji bulunmaktadır. Bu sistemler elektrik üretiminde de kullanılmaktadır. Bu tür santraller için alınması gereken izinler 6831 sayılı 16, 17 ve 18. Maddelerinde düzenlenmiştir. Bu izni alabilmek için orman mühendisleri odası bağlı ormancılık şirketlerinin faaliyetleri vardır. Bu şirketlerde orman mühendisleri çalışmaktadır. Yapılacak olan başvuru için bazı hazırlıkların yapılması şarttır. Talep sahibi ve talep yazıları ilk işlemdir. Memleket haritası ve amanejman haritası gerekmektedir. Kadastro haritası ve vaziyet planı yine dosyaya eklenmelidir. Koordinat özet çizelgesi, ağaç röleve planı ve çed belgesi bu dosya içinde olması gereken raporlardır.

Bu tür izinler için yapılan başvurular eksiksiz yapılmalıdır. Tüm detaylar titizlikle uygulanmalı ve hazırlanmalıdır. İlk başvuru dosyasının incelenmesi ile birlikte ön izinler çıkartılmaktadır. Ön izinlerin çıkması ile yatırım yapma süreci başlamış olacaktır. Ön izin sürecinde ilgili tarafın yapması gereken pek çok işlem vardır. Kesin olan Jeotermal Enerji Santrali Orman İzni alabilmek için süreç biraz daha uzayacaktır. Ön izin sürecinde yapılan hazırlıklara istinaden belli bir süre verilmektedir. Bu süre içinde yatırım faaliyetlerine başlanması şarttır. Bu tür tesisler için verilen süre 8 aydır. 8 ay sonunda başlanmayan yatırımlar için bölge müdürlüklerine ön izin iptal yetkisi verilmiştir. Yapılan yatırımların ön izin sonrası azami 2 yıl süre içinde tamamlanması gerekmektedir. Tüm bu detaylar büyük önem arz etmektedir. Hem dünya için, hem de ülkemiz için yeni enerji kaynaklarının önemi çok büyüktür. Devlet yönetimleri de bu konuda duyarlıdır.

kaynak: https://ormanizinleri.com/jeotermal-enerji-santrali-orman-izni/

Özel Ağaçlandırma Başvurusu

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün belirlemiş olduğu Özel Ağaçlandırma sahaları tespit edilmiş olup, Orman Genel Müdürlüğünce belirlenen sahalar 12 ilimizi kapsamakta olup, tespiti yapılan sahalara 25/10/2018 – 23/11/2018 tarihleri arasında Orman Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayınlanmıştır. Yayınlanan listede 2018 Özel Ağaçlandırma Başvuruları için tespit edilen sahalar ayrıntılı bir şekilde paylaşılmıştır.

Bu tespit edilen özel ağaçlandırma alanları için başvuru yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin saha hangi Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ise o müdürlüğe 25/10/2018 – 23/11/2018 tarihleri arasında müracaat formu ile başvuru yapmaları gerekmekte. Özel Ağaçlandırma Başvuruları için sahayı görmek isteyenlere ise o ilin Orman İşletme Müdürülüğü tarafından gereken destek sağlanacaktır.

Özel ağaçlandırma başvuruları sonrasında başvuru yapan kişiler o bölgenin orman işletme müdürlüğü tarafından kuraya tabi tutulacaktır. Kişilerin kuraya katılabilmeleri için orman müdürlüklerinden kişilere tebligat yapılacaktır.


Madencilik Belgesi Nasıl Alınır

 • Maden Müşavirlik (YTK)
 • Orman İzni
 • MADEN MÜŞAVİRLİK ( YETKİLİ TÜZEL KİŞİLİK )

  ÇEVMED; Maden İzinlerinin Alınması konusunda hizmet vermesi amacıyla "ÇEVMED MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK A.Ş." firmasını hayata geçirmiş olup bu firmamız Maden İzinleri Alınması konusunda kaliteli hizmet anlayışıyla T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Yetkili Tüzel Kişilik olarak yetkilendirilmiştir.

  ÇEV-MED; Maden projesi için uygun tesis yerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, tesisin kurulması, faaliyete hazır hale gelmesi ve işletmeye alınmasına süreçlerinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alınması sürecinde işletme sahiplerine bilgi ve tecrübelerimizle çözüm ortaklığı sunmaktayız.

  ÇEVMED MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK A.Ş hizmet konuları aşağıda verilmiştir.

  • Alan sorgulama, İlk Müracaat işlemleri
  • Arama Faaliyet Raporu Hazırlanması
  • Arama Ruhsat Alımı ve Devir İşlemi
  • Arama Dönemi Üretim İzin Belgesi Alınması
  • İşletme Ruhsat Alımı ve Devir İşlemi
  • İşletme Projesi Hazırlanması (Açık / Kapalı İşletme)
  • Birleştirme Talepli İşletme Projesi Hazırlanması
  • İşletme İzni, Sevk Fişi Alımı ve Nezaretçi Ataması
  • 29. Madde Evraklarının Hazırlanması (İmalat Haritası Hariç)
  • İmalat Haritası Hazırlanması (Sahanın İşletme Yönetimine ve Ölçüm Yapılacak Alana Göre Belirlenecektir.)
  • Saha Mülkiyet Belirleme İşlemleri
  • Patlayıcı Madde İzin Yazısı Alınması
  • Mera Vasfı Değişikliği Dosyanın ve Toprak Koruma Projelerinin Hazırlanması  İlk Müracaat İşlemleri

  3213 sayılı maden kanunu değişik 6592 maden kanunu madde 16 gereğince, II. Grup (b) bende ve IV. Grup madenler dışındaki ruhsatlar ihale ile verilir. I. Grup, II. Grup (a) ve (c) bendi madenler için doğrudan işletme ruhsatı verilir. II. Grup (b) bendi III. Grup ve IV. Grup madenler arama ruhsatı, V. Grup madenler arama sertifikası ile aranır. II. Grup (b) bende ve IV. Grup madenler için yapılan müracaatların işletme ruhsat taban bedeli ödenerek yapılması zorunlu olup müracaatlarda öncelik hakkı esastır.

  Maden Alanı İlk müracaat yapılarak hak sahibine tanınan iki aylık sürede maden arama ruhsat bedeli yatırılarak, ön inceleme raporu, maden arama projesi ve mali yeterliliği (2B. ve 4. Grup) içeren yönetmelikte belirtilen hususlara uygun bir şekilde ÇEVMED MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK A.Ş tarafımızca hazırlanır, müracaat evrak ekleri tamamlanarak arama ruhsatı almak üzere Maden İşleri Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunulur.

  Maden Arama Projesi, Arama Faaliyet Raporları Hazırlanması

  Maden Arama Projesinde; projenin amacı açık bir şekilde ifade edilerek müracaat sahibinin beklentisi ortaya konulur. Arama yapılacak sahanın seçiminden başlayıp, kaynak ve rezervinin belirlenmesi, değerlendirilip sınıflandırılması, raporlama aşamasının sonuna kadar geçen tüm maden arama süreci (ön arama, genel arama, detay arama) bir termin planı kapsamında belirtilir. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik yatırım ve mali yeterlilik bilgileri belgelenir.

  Hazırlanan ön inceleme raporu, mali yeterliliği içeren maden arama projesi gerekli ve diğer evraklarla beraber Maden İşleri Genel Müdürlüğüne verilerek ruhsat müracaatı tamamlanır. Ruhsat müracaatının yapılması ve ruhsata hak sağlanması halinde sahada yapılan her çalışma dönemi sonunda ilgili raporlar tarafımızdan hazırlanarak Maden İşleri Genel Müdürlüğüne sunulur. Ilgili üç dönem sırasıyla;

  a) Ön Arama Dönemi Faaliyet Raporu
  b) Genel Arama Dönemi Faaliyet Raporu
  c) Detay Arama Dönemi Faaliyet Raporu

  Arama Dönemi Üretim İzin Belgesi Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinin 21. Maddesinde belirtildiği üzere gerekli izinlerin alınması ve Maden İşleri Genel Müdürlüğüne ibraz edilip Üretim İzin Belgesinin alınması hizmetidir.

  Madde 21- Arama ruhsatı döneminde teknolojik araştırma, geliştirme, pilot çalışmalar ve pazar araştırmaları yapmak üzere genel/detay arama faaliyet raporu ile birlikte müracaat eden ruhsat sahibine, görünür rezervi ortaya çıkarılan ve Genel Müdürlükçe uygun bulunan II (b), III. ve V. Grup madenlerde genel arama döneminde, IV. ve VI. Grup madenlerde ise genel veya detay arama döneminde görünür rezervin %10'una kadar Ek Form-23'te yer alan maden üretim izin belgesi verilebilir.

  MADEN İŞLETME PROJELERİ, (İŞLETME PROJELERİ)

  Kurumumuzun verdiği hizmetler açık ocak işletmeciliği ve yeraltı maden ocağı işletmeciliği için detaylı bir made tasarımı ve maden yerleşim planlaması, üretim zamanlaması ve ekipman seçimini de içeren iş tanımlanm ası/fizibilite ve ekonomik değerlendirme çalışmalarını da kapsar.

  I (b) ve II (a) grubu madenlerin işletme ruhsatı müracaatı MADDE 22 - (1) I (b) ve II (a) G rubu madenlere işletme ruhsat müracaatı için talep harcı yatırılıp Ek Form-1'de örneği verilen dilekçe ile maden ismi belirtilerek işletme r uhsat müracaatı yapılır. Uygun olan alanlar müracaat tarihi itibarıyla iki ay süre ile rezer ve edilir. Bu sürede müracaat sahibi, işletme ruhsat talep harcını, işletme ruhsatı harcı ve teminatını, Ek Form-2'de istenen belgeleri, görünür rezerv bilgilerini, çevre ile uyum planını da içeren E k Form-10'a uygun olarak hazırlanmış ve imzalanmış işletme projesini Genel Müdürlüğe vermesi halinde işletme ruhsat hakkı doğar. Aksi halde bu alanlar 2 ay sonunda müracaatlara açık hale gelir. Bu durumda talep harcı hariç ruhsat harç ve teminatı iade edilir.

  II (b), III., IV. ve VI. grup madenlere işletme ruhsatı düzenlenmesi ve işletilmesi ile ilgili genel ilkeler MADDE 26 - (1) Arama faaliyeti sonrası görünür , muhtemel ve mümkün rezerv sınırlarının ve büyüklüğünün tespit edilebilm esi için madenin ortalama tenörü, kalitesi veya madenin cinsine göre cevher damar kalınlıkları, kömür için kalori değeri, mermer için üretim kapasitesi, su ve gazların konsantrasyonu, debisi, kapasitesi belirlenir. İşletme projesinin hazırlanmasında kullanılacak verilerin belirlenebilmesi için gerekli aramaların yapılmış olması ve bu faaliyetlerin rezerv bilgilerini içeren II ( b) ve III . Gruplar için hazırlanmış genel arama faaliyet raporu, IV. ve VI. Gruplar için ise detay arama faaliyet raporu ile belgelenm esi zorunludur.

  3 BOYUTLU MODELLEME VE OCAK TASARIMI

  Fizibilite edilecek maden yatağında bazı aramalar yapılarak miktar ve kalitenin yani rezerv ve tenör miktarı hakkında bilgi toplamak gerekir. Tespit edilen maden rezervi ve tenörüne göre ocağın üretim yöntemi, üretim planı, üretim miktarı, maden yatağının ömrü gibi birçok parametrede planlamalara gidilmektedir. Bu nedenle yüksek miktarlarda yapılacak yatırım öncesi bu süreç çok önem arz etmektedir. Maden yatağının 3 boyutlu olarak ortaya çıkarılarak haritalanması, "6592 sayılı kanunla değişik 3212 sayılı Maden Kanunu" ile getirilen arama dönemi sırasında yapılması mecbur olan çalışmalar arasında bulunmaktadır.

  ÇEV-MED olarak, deneyimli mühendis kadrosu, uygun teknik altyapı ve lisanslı yazılımlarımız ile cevher modelleme, maden üretim metodu seçimi gibi ön fizibilite çalışmalarıyla projelerinizin karlılık durumlarının ortaya çıkarılmasında çözüm ortağınız olmaktayız.

  Taş Ocağı Ruhsatı İçin Nereye Başvurmalıyım

  İmarat Haritası Nedir.

  Ülkemizde ve birçok ülkede madenlerin kazılıp zeminden çıkarılması ile ilgili işlemler bütününe imalat adı verilmektedir. Bu nedenle imalat faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili bilgileri ve özellikleri yansıtmak için hazırlanan haritalara da imalat haritaları adı verilmektedir.

  4 grup madenler nelerdir?

  4Grup madenler arasında sodyum, potasyum, lityum, iyot, bor tuzları gibi 100'e yakın endüstriyel hammadde; linyit, taşkömürü, uranyum, toryum, radyum gibi enerji hammaddeleri ve altın, gümüş, platin, bakır, demir, krom, titan ve alüminyum gibi metalik madenler yer alıyor.

  Cevher Bloğu Modellemesi

  • Kampüs Madencilik'in kaynak ve rezerv tahminlerine yönelik güçlü yaklaşımı, kapsamlı maden işletmecilik deneyimleri ile yapısal ve alterasyon jeolojisi konularındaki uzmanlığını birleştirilmesine dayanır. 
  • Arama hedeflerinin tanımlanması, fizibilite çalışmaları ve çalışan maden işletmeleri için oluşturduğumuz kaynak modelleri ve değerlendirmeleri, kaynakların oluşumuna neden olan jeolojik sistemlerin detaylı bir şekilde anlaşılmasına dayanır. 
  • Jeo-İstatistik yaklaşımlar ile, sizin proje kaynağınıza ve rezerv değerlendirmenize en uygun metotu seçip uygularken proje jeolojisini, maden mühendisliğini veya ekonomiyi de göz önünde bulundururuz.

  Toprak Koruma Projelesi

  • Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu 3/7/2005, 5403 Kanun Numarası ile kabul edilmiştir. Yayımlandığı R.Gazete: 19/7/2005 , Sayı:25880 ) Yürürlükteki Toprak Koruma Kanunu ile tarım arazilerinin tarım dışı kullanımı için Toprak Koruma Projesi hazırlanması ve Tarım Dışı Kullanım İzni alınması zorunlu hale getirilmiştir.
  • Şirketimiz bünyesinde ilgili mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak Toprak Koruma Projeleri hazırlanmaktadır.
  • Temmuz 2005 yılında yürürlüğe giren 5403 sayılı Toprak koruma ve arazi kullanımı kanunu çerçevesinde hazırlanacak toprak koruma projeleri ile tarım dışı kullanım izinlerine esas oluşturacak işler faaliyetimizin temelini oluşturmaktadır.

  Ruhsat grupları ve alanları nelerdir?

   I (b) Grubu  madenler 50 hektarı, II. (a) ve II. (b) Grubu madenler 100, III. Grup madenler 500, IV. Grup madenler 2.000, VI. Grup madenler 5.000 hektarı, V. Grup madenler 1.000 hektarı, tamamı denizlere yapılan III., IV. ve VI.  Grup ruhsat 50.000 hektardır.

  I b , II a, II b, III,IV.,V. ve VI. grup ruhsat müracaatı nereye yapılır?

  Bu gruplar için ruhsat müracaatı Genel Müdürlüğe yapılır.I (b) ve II (a) Grubu madenlere işletme ruhsatı, II (b), III., IV. ve VI. Grup madenlere arama ruhsatı, V. Grup madenlere arama sertifikası almak için Genel Müdürlüğe müracaat yapılır. Müracaatın işletme talep harcı ile yapılması zorunlu olup, müracaatlarda öncelik hakkı esastır.


  Rezerv Hesaplama ve Modelleme

  * Jeoloji veri yönetim sistemleri

  * Cevher bloğu modellemesi

  * Kaynak ve rezerv tahminleri

  * Cevher Özellikleri ve Optimizasyonu

  * Örnekleme ve Tenör Kontrolü

  * Sistem Kurma, Teknik olarak gözden geçirme ve Tenör

  * Kontrol Sistemlerinin Denetlenmesi

  * Kaynak/Rezerv Sınıflandırma Sistemleri hakkında Uzman Önerileri

  * Risk Analizleri, Ürün Çeşitliliği ve Tenör Kontrolü İçin Şartlı Simülasyon

  * Teknik gözden geçirmeler ve Denetlemeler

  * Kaynak ve rezervlerin teknik değerlendirilmesi (Due Diligence)

  Bolu Maden Danışmanlık YTK Hizmeti Veren Firmalar

  ÇEVMED; Maden İzinlerinin Alınması konusunda hizmet vermesi amacıyla “ÇEVMED MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK A.Ş.” firmasını hayata geçirmiş olup bu firmamız Maden İzinleri Alınması konusunda kaliteli hizmet anlayışıyla T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Yetkili Tüzel Kişilik olarak yetkilendirilmiştir.

  ÇEV-MED; Maden projesi için uygun tesis yerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, tesisin kurulması, faaliyete hazır hale gelmesi ve işletmeye alınmasına süreçlerinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alınması sürecinde işletme sahiplerine bilgi ve tecrübelerimizle çözüm ortaklığı sunmaktayız.

  ÇEV-MED ÇEVRE Çevre Mevzuatı kapsamında yer alan "Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği", T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılmıştır. Bu yönetmelik doğrultusunda ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması usul ve esasları, yine Bakanlıkça çıkarılmış olan "Yeterlik Belgesi Tebliği" ile tanımlanmıştır. ÇEV-MED ÇED HİZMETLERİ DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ Bakanlık tarafından söz konusu Tebliğ uyarınca, 229 Numaralı "ÇED YETERLİK BELGESİ" ile ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlamaya yetkili kılınmıştır.

  ÇEV-MED ÇEVRE ayrıca "Çevre Denetimi Yönetmeliği", "Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik" ve "Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik" T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılmış ve yürürlüğe girmiştir. Firmamız bu yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermek üzere Bakanlık tarafından 318 Numaralı "ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ" ile yetkili kılınmıştır.

  Balık Üretim Tesisi Orman İzni

  Balık üretimi yapmak için inşa edilecek olan tesisler için belli şartlar, müracatlar ve gerekli evraklar bulunmaktadır. Bu faaliyet için devlet ormanları içinde veya bu ormana 4 kilometreye kadar olan sınırlarda tesis kurmak isteyen kişi veya kurumların ilgili birimlerden Balık Üretim Tesisi Orman İzni alması şarttır. Üretim tesisi kurulacak olan yerin il, ilçe, köy ve mevkisi net olarak belirtilmelidir. İlgili dilekçeye koordinat bilgileri doğru bir şekilde eklenmelidir. Hazırlanan bu dilekçe bölge müdürlüğüne iletilmelidir. Bölge müdürlüğünde görevli olan inceleme heyeti arazi üzerinde gerekli olan tüm çalışmaları titiz bir şekilde yapmalıdır. Orman içindeki arazilere bedelli, dışında kalan içinde bedelsiz ön izin raporu hazırlanmaktadır.

  Uygun görülenler için verilen ön izin süresi toplam 24 aydır. Ancak, bu süre bölge müdürlüğü tarafından 12 ay daha uzatılabilir. Bu duruma doğal afet ve benzer olaylardan dolayı başvurulabilir. İlgili kişilerin almak istediği Balık Üretim Tesisi Orman İzni ve bu izni aldıkları ön izin süresinde yapmaları gereken pek çok çalışma bulunmaktadır. İlk olarak tesise ait avan projesi hazırlanmalıdır. Metraj cetvelleri belirlenmelidir. Keşif özetleri yapılmalı ve fizibilite raporu hazırlanmalıdır. Hesap cetvelleri, ağaç röleve planı su tahsis bölgesini belirlemelidir. Tüm bu hazırlıklar bir dilekçe haline getirilmeli ve kesin izin için bölge müdürlüğüne başvuruda bulunulmalıdır. Bu işlemlerin eksik yapılması, zamanında yapılamaması veya bölge müdürlüğünün belli şartlar gereği alacağı karara göre ön izin iptal edilebilmektedir. Bu nedenle tesis sahiplerinin ve yetkililerinin titiz bir çalışma yapmaları büyük önem arz etmektedir. Gerekli olan belgelerin istenen süre içinde hazırlanması durumunda bölge müdürlüğünde görevli ilgili heyet incelemelerini yapar. Sunulan tüm evraklar detaylı bir şekilde incelenir ve karar aşamasına gelinir. Evrakların uygun olması, herhangi bir eksikliğin bulunmaması durumunda kesin izin ilgili kişi veya firmaya verilir. Yapılacak yatırım faaliyetleri kesin izin tarihini takiben belli bir süre içinde başlatılması şarttır. Yatırım başlangıç tarihi kesin izin sonrasındaki azami 8 aylık süreçte olmalıdır. Yatırımın tamamlanması süreside kesin izin tarihinden itibaren azami 2 yıldır. Bu 2 yıl süre içinde yatırımın tam olarak bitirilmesi gerekmektedir.

  Zamanında başlanmayan veya bitirilemeyen yatırımlarda bölge müdürlükleri devreye girebilmektedir. Bu anlamda bölge müdürlükleri tarafından verilen Balık Üretim Tesisi Orman İzni iptal edilebilir. Yapılacak olarak yatırımın verilen izin çerçevesinde olması zorunludur. İzin ve proje dışına çıkılması kesinlikle yasaktır. Bu gibi durumlarda ciddi cezalar söz konusu olabilecektir. Alınan ön izinler başka kişi veya kurumlara kesinlikle devredilemez. Bölge müdürlüğü tarafından verilen izin doğrultusunda ağaçlandırma ve köylü halkı kalkındırma bedelleri ödenir. Tüm bu detaylar kapsamında planlı ve programlı bir süreç olduğunu net bir şekilde ifade edebiliriz. Süreç içinde tüm detaylar çok dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.


  kaynak: https://ormanizinleri.com/balik-uretim-tesisi-orman-izni/

  TEMDİT PROJELERİ HAZIRLANMASI

  Maden işletme ruhsatlarının ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde süresi sonunda  temdit işlemleri için gerekli proje ve haritaların hazırlanması hizmetidir. Süresi sonuna kadar temdit projesi ile talepde bulunulmaz ise ruhsatınız iptal edilir.

  5177 Sayılı Kanun İle Değişik 3213 Maden Kanunu; 
  Madde 24 
  Sürenin bitiminden önce yeni bir projeyle uzatma talebinde bulunulması halinde ruhsat süresi uzatılabilir. Toplam ruhsat süresi altmış yılı geçemez. Altmış yıldan sonraki sürenin uzatılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir.

  Temdit İşletme Projesi

  İşletme Ruhsat süresi sonunda ruhsat alanında hala ekonomik ve işletilebilir maden ruhsatı bulunması durumunda Temdit işletme projesi ve ekleri haritalar hazırlanarak Temdit İşletme Ruhsatı talebinde bulunulmasıdır.

  Madde 24 - (Değişik madde: 26/05/2004 - 5177 S.K./12.mad) Sürenin bitiminden önce yeni bir projeyle uzatma talebinde bulunulması halinde ruhsat süresi uzatılabilir. Toplam ruhsat süresi altmış yılı geçemez. Altmış yıldan sonraki sürenin uzatılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir.

  Ruhsat temdidi nedir

  3194 Sayılı İmar Kanunu'na göre yapı ruhsatı alınan binanın inşaatına en geç iki yıl içinde başlanması gerekiyor. Ayrıca inşaatına başlanan yapının da beş yıl içinde bitirilmesi şartı bulunuyor. 

  Ancak, bir binanın yapı ruhsatı alındığı halde iki yıl geçmesine rağmen inşaatına başlanmaması halinde burada inşaat sahibinin belediyeye müracaat ederek yeniden yapı ruhsatı alması bir diğer ifade ile ruhsatı yenilemesi gerekiyor.

  Ruhsat temdidi işlemi, Yapı ruhsatı alıp 2 yıl içinde başlanmayan ve 5 yıl içinde bitirilmeyen inşaatların yeni yönetmelik şartlarına göre incelenip ruhsatının yenilenme işlemi olarak ifade ediliyor.

  Ruhsat temdidi nasıl yapılır

  Temdit ruhsatı için bazı belgelerin temin edilmesi ve bir dilekçe ile bağlı olunan belediyeye başvuruda bulunulması gerekiyor.


   - Üniversiteler, meslek odaları ve bu konuda yetki belgesine haiz kuruluşlardan binanın statik yönden incelendiğine dair belge.

    

  -   İnşaat hiç başlamamışsa veya inşaat halinde ise temel ruhsatında istenilen belgeler 

    

  -   Bina bitmiş ise tapu veya tapu yazısı ve gerekli harçlara ait harç makbuzu.


  Ruhsat temdidi dilekçesi;


  ................ BELEDİYE BAŞKANLIĞI


  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne

                                                        ............(Şehir)
  İlimiz merkez .............. Mahallesi ............... Ada ................ no lu parselime YAPI RUHSATI YENİLEMESİ yaptırmak istiyorum.  Bilgilerinize arz ederim.  ....../....../2013

  T.C. NO :

  ADI SOYADI: 


  ADRES   : .......................


  Kayıt No : ......................


  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ ne


  .... /.... / 2014


  Maden Danışmanlık Hizmetler

  √ Jeolojik Etüt Çalışmalarının Yapılması 
  √ Hidrojeolojik Etüt Raporlarının Hazırlanması 
  √ Jeofizik, Jeolojik Etüt Raporlarının Hazırlanması 
  √ MİGEM Arama, İşletme Projelerinin Hazırlanması 
  √ Ön İnceleme, Arama Faaliyet Raporlarının Hazırlanması 
  √ Genel ve Detay Arama Faaliyet Raporlarının Hazırlanması 
  √ Devir, Birleştirme, Terk Raporlarının Hazırlanması 
  √ Açık – Kapalı Ocak Tasarımı 
  √ Ocak Rezerv Tespit Çalışmaları 
  √ Jeotermal Arama Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması 
  √ Jeoteknik Raporların Hazırlanmas


  SEVK FİŞİ ALINMASI

  KANUN VE YÖNETMELİĞİN İLGİLİ MADDESİ GEREĞİ SEVK FİŞİ ALINMASI HİZMETİDİR.
  Madde 12.- Üretilen madenin sevk fişi ile sevkiyatı zorunludur.
  Konveyör ve boru hattı ile sevkiyat, ocak ve tesis mesafesi, nakil güzergahının durumu, cevherin tüvanan, konsantre, yarı mamul ve mamul olarak taşınması göz önüne alınarak sevk fişi kullanımı ile altın, gümüş, platin gibi kıymetli metallerin entegre tesislerinde ve zenginleştirme tesisleri ile bu tesislerden elde edilen ürünlerin sevk fişi kullanımı ve denetimi ile ilgili hususlar yönetmelikle belirlenir.
  Ruhsat sahibi tarafından sevk fişi olmaksızın maden sevk edildiğinin mülkî idare amirliklerince tespit edilmesi halinde, söz konusu madenin ocak başı satış bedelinin üç katı tutarında idarî para cezası verilir.
  Denetim ve inceleme sonucunda, yaptığı üretim ve sevkiyatı bildirmediği tespit edilen ruhsat sahiplerine, ödenmesi gereken Devlet hakkına ilaveten bildirilmeyen miktar için hesaplanacak Devlet hakkının on katı tutarında idarî para cezası verilir.
  Ruhsat veya işletme izni olmadan üretim faaliyetinde bulunulduğunun tespiti halinde, üretilen madene mülkî idare amirliklerince el konulur. Bu kişilere, bu fıkra kapsamında üretilmiş olup el konulan ve el konulma imkânı ortadan kalkmış olan tüm madenin, ocak başı satış bedelinin beş katı tutarında idarî para cezası uygulanır. Bu şekilde maden çıkartılması ve/veya sevk edilmesi Devlet malına karşı işlenmiş fiil sayılır. Bu fiili işleyenler adlî takibat yapılmak üzere ilgili makamlara bildirilir. El konulan madenler, mülkî idare amirliklerince satılarak bedeli özel idareye aktarılır.
  Ticarî amaç taşımayan ve köylülerin kendi zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere köy muhtarının yazılı izni ile üretilip sevk edilen yapı hammaddeleri için bu madde hükmü uygulanmaz. Harç ve Devlet hakkı alınmaz.

  TEMDİT İŞLETME PROJESİ

  ANADOLU’DA MADENCİLİĞİN TARİHÇESİ

  Anadolu’da madencilik binlerce yıl önce başlamış, M.Ö. 7000 yıllarında saf bakır, M.Ö.(3000-1200) yılları arasında tunç yaygın olarak kullanılmıştır. Daha sonra Hititler (M.Ö. 1750-2000), Urartular.

  (M.Ö. 850-585), Frigyalılar (M.Ö. 750-650)ve Lidyalılar (M.Ö. 650-550), dönemlerinde Anadolu’da çeşitli maden yataklarını işletmiş, izabe tesislerini kurmuş, metal para basıp kullanmışlardır.

  Roma, Bizans ve Selçuklu dönemlerinde giderek gelişen madencilik, Osmanlı Imparatorluğu’nun ilk dönemlerinde devlet katkısı görmüş, 1815 yılında Bandırma yakınlarında bor, 1829 yılında Zonguldak’ta taşkömürü, 1848 yılında Bursa-Harmancık’ta krom bulunmuştur.

  Devletin maden sahiplerinden %25 gibi bir hisse almasını öngören 1861 tarihli ilk Maden Nizamnamesi, etkili denetim olmadığı için başarı sağlayamamıştır. Daha sonraları 1869, 1886 ve 1906 yıllarında üç ayrı maden yasası çıkarılmıştır. 1906 yasası ile işletme izni süresi, 99 yıl olarak belirlenmiş ve devlet payı madenin cinsine göre (%1-20) arasında değişmiştir.
  Osmanlılar döneminde yabancı egemenliğinin altında olan madencilik sektöründe, Cumhuriyet’in ilanından sonra yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bu dönemde, öncelikle büyük eksikliği olan madencilik öğrenimi yapmış, teknik elemanların yetiştirilmesi ve yeni ekonomik model saptanmasına çalışılmıştır. Cumhuriyet rejimi ayrıcalıklı yabancı sermayeye karşı çıkmış, ancak anonim ortaklıklar kurularak yabancı sermayenin madencilik sektöründe yoğun girişimlerde bulunmasını da sağlamıştır. İzmir İktisat Kongresinde (1923), bu doğrultuda alınan kararlar ışığında özel kesimin finansmanını karşılamak üzere İş Bankası ve Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası kurulmuştur. Ancak, ülkenin savaştan yeni çıkmış olması, özel kesimin sermaye birikiminin yeterli olmayışı ve 1929 dünya ekonomik krizi nedeniyle özel girişime dayalı politikada başarılı olunamamış, sektörde kamunun etkinliği arttırılmaya başlanmıştır.

  Devletin madencilik sektöründe öncülük yapması amacıyla, madenlerimizin daha rasyonel bir şekilde aranması, bulunanların rezerv ve kalitelerinin tespiti, ekonomiye kazandırılması için 1935 yılında MTA Enstitüsü, bulunan madenlerin işletilmesini sağlamak amacıyla aynı yıl Eti bank, 1940 yılında da Ereğli Kömür İşletmesi Müessesesi (EKİ) kurulmuştur.

  1940 yılında Raman’da MTA tarafından bulunan petrolün arıtılması amacıyla 1942 yılında aynı yörede yine MTA tarafından 10 ton/gün kapasiteli bir rafineri kurulmuş, 1954 yılında MTA’dan alınan eleman, ekipman ve dökümanlarla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) kurularak, devlet adına petrol arama, üretim, arıtma görevlerine başlamıştır.
  1954 yılında, o güne kadar yalnız kamu kuruluşlarınca işletilen bazı madenleri özel girişimin arama ve işletmesine açan ve özel-kamu girişimine eşit davranılmasını ilke edinen 6309 sayılı maden kanunu yürürlüğe konmuştur.
  1957 yılında, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu oluşturulmuş ve o zamana kadar Etibank tarafından yürütülen taşkömürü ve linyit üretim görevi bu kuruluşumuza devredilmiştir.

  Planlı kalkınmayı öngören 1961 Anayasası’nın 130. maddesi ile doğal kaynaklarımız, anayasa güvencesine alınmıştır.

  1963 yılında, enerji ve madencilik ile ilgili politikaları oluşturmak, uygulamaları denetlemek ve yönlendirmek amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kurulmuştur.

  Planlı dönemde, maden kaynaklarımızdan en fazla yararı sağlamak, yurt içi talebi karşılamak ve dış satım artışı sağlamak,ana hedefler olarak belirlenmiştir.
  1978 yılında çıkarılan 2172 sayılı kanunla, çok sayıda kömür ve demir işletmesi devletleştirilmiş, ancak üretimdeki düşüşler nedeniyle devletleştirilen sahaların bir çoğu 1983 yılında çıkarılan 2804 sayılı kanunla sahiplerine iade edilmiştir.

  Yine 1983 yılında Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) kurulmuş ve taşkömürü üretimi TKİ’den alınarak bu kuruluşa devredilmiştir.
  1985 yılında yayınlanan ve madenlerimizin daha rasyonel bir biçimde aranmasını ve işletilmesini amaçlayan 3213 sayılı maden kanunu, günümüzde de yürürlüktedir.

  NEDEN MADEN ÇIKARIYORUZ

  ÇÜNKÜ İNSANLARIN;

   MADENLERDEN, METALLERDEN VE TOPRAKTAN GELEN ENERJİDEN YAPILMIŞ    ÜRÜNLERE İHTİYACI VAR. HERŞEY  BİRŞEYDEN YAPILIRVE O BİR ŞEY DE DOĞAL KAYNAKLARIMIZDAN ELDE EDİLİR.

  İNSANLAR BİR ŞEY İSTEDİKLERİNDE, O ÜRÜNÜ ÜRETMEK İÇİN GEREKLİ OLAN MALZEMELERİN KAYNAĞININ NE OLDUĞUNU NADİREN DÜŞÜNÜRLER  İSTEDİĞİNİZ YADA SATIN ALDIĞINIZ ELLE TUTUNABİLEN MALZEMELERİN ÇOĞU MİNERAL, METAL VEPETROKİMYASALLARDAN YAPILIR.

  HER YIL HER GÜN KULLANDIĞIMIZ ŞEYLERİ ÜRETMEK İÇİN, HER BİRİMİZ İÇİN 1,7 MİLYON KG YENİ MİNERALE İHTİYAÇ VARDIR.

  -YOLLARI, BİNALARI, KÖPRÜLERİ, ÇEVRE DÜZENLEMELERİNİ VE DAHA BİR ÇOK KİMYASAL VE İNŞAAT FAALİYETİ İÇİN 3.787 KG TAŞ

  -BETON, ASFALT, YOL, BLOK VE TUĞLA YAPMAK İÇİN 2.695 KG TAŞ VE ÇAKILTAŞI

  -YOLLARI, KALDIRIMLARI, KÖPRÜLERİ BİNALARI, OKULLARI VE EVLERİ YAPMAK İÇİN 240 KG ÇİMENTO

  -ÇELİK BİNALAR, ARABA, KAMYON, UÇAK, TREN VE KONTEYNIR İÇİN 84,8 KG DEMİR

  -ÇEŞİTLİ KİMYASALLARDA, OTOYOL BUZLARININ GİDERİLMESİNDE, GIDA VE TARIMDA 185,6 KG TUZ

  -GIDA GÜBRELERİ YAPIMINDA 88,5 KG FOSFAT

  -TUĞLA, ÇİMENTO, KAĞIT VE KEDİ KUMU YAPIMINDA 72,3 KG KİL

  -BİNALARIN YAPIMI İÇİN 23,6 KG ALÜMİNYUM

  -BİNALARDA, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK PARÇALARDA, SIHHİ TESİSAT VE ALAŞIMDA 5,4 KG BAKIR

  -METALLERİ PASA DAYANIKLI HALE GETİRME, BOYA, KAUÇUK, CİLT KREMİ SAĞLIK ÜRÜNLERİ VE BESLENMEDE 3,1 KG ÇİNKO

  -CAM, DETERJAN, İLAÇ, GIDA KATKI MALZEMESİ, FOTOĞRAFÇILIK VE SU ARITMADA 19,9 KG SODA KÜLÜ

  -İNŞAAT ÇELİKLERİNİ VE MAKİNELERİ YAPMAK İÇİN 1,3 KG MANGANEZ

  -CAM, KİMYASAL, SABUN, KAĞIT, BİLGİSAYAR VE CEP TELEFONU İÇİN 182,9 KG DİĞER AMETALLER

  -ELEKTRONİK, TV, VİDEO GEREÇLERİ, EĞLENCE GEREÇLERİ VB ŞEYLER İÇİN 8,6 KG DİĞER METALLER

  3213 Sayılı Maden Kanununda “Yer kabuğunda ve su kaynaklarında tabii olarak bulunan, ekonomik ve ticarî değeri olan petrol, doğal gaz, jeotermal ve su kaynakları dışında kalan her türlü Madde bu Kanuna göre madendir”

  Madenler aşağıda sıralanan gruplara göre ruhsatlandırılır:

  Madenler aşağıda sıralanan gruplara göre ruhsatlandırılır:
  I. Grup madenler
  a)  İnşaat ile yol yapımında kullanılan ve tabiatta doğal olarak bulunan kum ve çakıl, %80’in altında SiO2  içeren kum, ariyet malzemesi ve SiO2  oranına bakılmaksızın denizlerdeki ve akarsu yataklarındaki kum ve çakıllar,
  b) Tuğla-kiremit kili, çimento kili, baraj, gölet ve benzeri yapılarda kullanılan killer, Marn, Puzolanik kayaç (Tras), çimento ve seramik sanayilerinde kullanılan ve diğer gruplarda yer almayan kayaçlar ile;

  1) %25’den az Al2O3  içeren killer,

  2) %50’den az montmorillonit minerali içeren killer

  3) %50’den az illit minerali içeren killer,

  4) %50’den az zeolit minerali içeren kayaçlar,

  5) Na2 O ve K2O toplamı %5’den az olan ve II. Grupta yer almayan kayaçlar,

  6) Kil grubunda ağırlıkça birinci sırada Kaolinit minerali bulunmayan ve Kaolinit minerali oranı %20’den az olan, %2’den fazla      Fe2O3  ve K2O, %1’den fazla Na2O içeren ve %44’den az SiO2  içeren killer,

  II. Grup madenler
  a) Kalsit, Dolomit, Kalker, Granit, Andezit, Bazalt gibi kayaçlardan Agrega,  mıcır veya öğütülerek kullanılacak kayaçlar.

  b) Mermer, Traverten, Granit, Andezit, Bazalt gibi blok olarak üretilen taşlar ile dekoratif amaçla kullanılan doğal taşlar.
  III. Grup madenler

  Deniz, göl, kaynak suyundan elde edilecek eriyik halde bulunan tuzlar, karbondioksit (CO2) gazı (jeotermal, doğal gaz ve petrollü alanlar hariç).(Ek ibare: 10/06/2010-5995 S.K./1.mad.) Hidrojen Sülfür (7/3/1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol Kanunu hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla)

  IV. Grup madenler
  a) Endüstriyel hammaddeler

  Kaolen, Dikit, Nakrit, Halloysit, Endellit, Anaksit, Bentonit, Montmorillonit, Baydilit, Nontronit, Saponit, Hektorit, İllit, Vermikülit, Allofan, İmalogit, Klorit, Sepiyolit, Paligorskit (Atapuljit), Loglinit ve bunların karışımı killer, Refrakter killer, Jips, Anhidrit, Alünit (Şap), Halit, Sodyum, Potasyum, Lityum, Kalsiyum, Magnezyum, Klor, Nitrat, İyot, Flor, Brom ve diğer tuzlar, Bor tuzları (Kolemanit, Uleksit, Borasit, Tinkal, Pandermit veya bünyesinde en az %10 B2O3 içeren diğer Bor mineralleri), Stronsiyum tuzları (Selestin, Stronsiyanit), Barit, Vollastonit, Talk, Steattit, Pirofillit, Diatomit, Olivin, Dunit, Sillimanit, Andaluzit, Dumortiorit, Disten (Kyanit), Fosfat, Apatit, Asbest (Amyant), Manyezit, Huntit, Tabiî Soda mineralleri (Trona, Nakolit, Davsonit), Zeolit, Pomza, Pekştayn, Perlit, Obsidyen, Grafit, Kükürt, Flüorit, Kriyolit, Zımpara Taşı, Korundum, Diyasporit, Kuvars, Kuvarsit ve bileşiminde en az %80 SiO2 ihtiva eden Kuvars kumu, Feldispat (Feldispat ve Feldispatoid grubu mineraller), Mika (Biyotit, Muskovit, Serisit, Lepidolit, Flogopit), Nefelinli Siyenit, Kalsedon (Sileks, Çört).
  b) Enerji hammaddeleri

  Turba, Linyit, Taşkömürü, (Ek ibare: 10/06/2010-5995 S.K./1.mad.) kömüre bağlı metan gazı, Antrasit, Asfaltit, Bitümlü Şist, Bitümlü Şeyl, (*) (Ek ibare: 10/06/2010-5995 S.K./1.mad.) Kokolit ve Sapropel (Petrol Kanunu hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla)
  c) Metalik madenler

  Altın, Gümüş, Platin, Bakır, Kurşun, Çinko, Demir, Pirit, Manganez, Krom, Civa, Antimuan, Kalay, Vanadyum, Arsenik, Molibden, Tungsten (Volframit, Şelit), Kobalt, Nikel, Kadmiyum, Bizmut, Titan (İlmenit, Rutil), Alüminyum (Boksit, Gipsit, Böhmit), Nadir toprak elementleri (Seryum Grubu, Yitriyum Grubu) ve Nadir toprak mineralleri (Bastnazit, Monazit, Ksenotim, Serit, Oyksenit, Samarskit, Fergusonit), Sezyum, Rubidyum, Berilyum, İndiyum, Galyum, Talyum, Zirkonyum, Hafniyum, Germanyum, Niobyum, Tantalyum, Selenyum, Telluryum, Renyum.
  V. Grup madenler

  Kıymetli ve yarı kıymetli minaraller

  Elmas, Safir, Yakut, Beril, Zümrüt, Morganit, Akuvamarin, Heliodor, Aleksandirit, Agat, Oniks, Sardoniks, Jasp, Karnolin, Heliotrop, Kantaşı, Krizopras, Opal (İrize Opal, Kırmızı Opal, Siyah Opal, Ağaç Opal), Kuvars kristalleri (Ametist, Sitrin, Neceftaşı (Dağ kristali), Dumanlı Kuvars, Kedigözü, Avanturin, Venüstaşı, Gül Kuvars), Turmalin (Rubellit, Vardelit, İndigolit), Topaz, Aytaşı, Turkuaz (Firuze), Spodümen, Kehribar, Lazurit (Lapislazuli), Oltutaşı, Diopsit, Amozonit, Lületaşı, Labrodorit, Epidot (Zeosit, Tanzonit), Spinel, Jadeit, Yeşim veya Jad, Rodonit, Rodokrozit, Granat Minarelleri (Spesartin, Grosüllar Hessanit, Dermontoit, Uvarovit, Pirop, Almandin), Diaspor Kristalleri, Kemere

  VI. Grup madenler
  Uranyum, Toryum, Radyum gibi elementleri içeren radyoaktif mineraller ve diğer radyoaktif maddeler.

  Ruhsat Müracatları,

  I (a) Grubu madenlerde il özel idareleri, Genel Müdürlüğün uygun görüşünü alır. Genel Müdürlük, talep edilen alanın niteliği, talep alanında diğer grup ruhsatların bulunup bulunmadığı, ruhsat bulunması halinde yapılan nazari ve/veya mahalli inceleme sonucu dikkate alınarak görüşünü bildirir. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının olumlu görüşünün alınmasını takiben il özel idaresince ihale yolu ile işletme ruhsatı verilir.

  I (b) ve II (a) Grubu madenlere işletme ruhsatı, II (b), III., IV. ve VI. Grup madenlere arama ruhsatı, V. Grup madenlere arama sertifikası almak için Genel Müdürlüğe müracaat yapılır.

  Kıymetli ve yarı kıymetli minaraller

  Elmas, Safir, Yakut, Beril, Zümrüt, Morganit, Akuvamarin, Heliodor, Aleksandirit, Agat, Oniks, Sardoniks, Jasp, Karnolin, Heliotrop, Kantaşı, Krizopras, Opal (İrize Opal, Kırmızı Opal, Siyah Opal, Ağaç Opal), Kuvars kristalleri (Ametist, Sitrin, Neceftaşı (Dağ kristali), Dumanlı Kuvars, Kedigözü, Avanturin, Venüstaşı, Gül Kuvars), Turmalin (Rubellit, Vardelit, İndigolit), Topaz, Aytaşı, Turkuaz (Firuze), Spodümen, Kehribar, Lazurit (Lapislazuli), Oltutaşı, Diopsit, Amozonit, Lületaşı, Labrodorit, Epidot (Zeosit, Tanzonit), Spinel, Jadeit, Yeşim veya Jad, Rodonit, Rodokrozit, Granat Minarelleri (Spesartin, Grosüllar Hessanit, Dermontoit, Uvarovit, Pirop, Almandin), Diaspor Kristalleri, Kemere

  Toprak Kirliliğine Neden Olan Faaliyetler

  Üretimi sonucu toprak kirliliğine neden olma potansiyeli olan bütün firmalar (Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Ek-1 ve Ek-2) ile yönetmelikte öncelik verilen aşağıdaki sektörler toprak kirliliği tespitini yaptırmak mecburiyetinde olup varsa neden oldukları kirlenmeyi temizletmekle yükümlüdürler. Firmalar yönetmelikte Nace Rev.2 kodlarına göre sınıflandırılmışlardır.

  1.  Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik (BEKKY), Ek- 1 Bölüm 1 de belirtilen miktarlara eşit veya daha fazla  tehlikeli kimyasal barındıran veya barındırmış tesisler
  3. Havaalanları
  4. Limanlar
  5. Eski askeri sahalar
  6. Petrol ve dolum istasyonları
  7. Kuru Temizlemeciler
  8. 2006/21/EC Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi’nde tanımlanan ekstraktif atık tesisleri de dahil olmak üzere 96/82/EC Konsey Direktifi kapsamında olmayan maden işletmeleri
  9. 1999/31/EC Konsey Direktifi’nde tanımlanan atık depolama alanları
  10.  Atıksu arıtma tesisleri
  11. Tehlikeli maddelerin taşındığı boru hatları

  KİRLİ TOPRAK TEMİZLENMESİ

  Birinci Aşama Değerlendirme (BAD): Kirlilik şüphesinin gerçekçi mi olduğunun araştırıldığı aşama olup, sahanın ayrıntılı incelendiği aşamadır. Bu aşama neticesinde tesis veya faaliyetin bulunduğu saha için “Takip Gerektirmeyen Saha”, “Takip Gerektiren Saha” veya “Temizlenmesi Gereken Saha” olmak üzere 3 farklı sonuca ulaşılabilmektedir.

  İkinci Aşama Değerlendirme (İAD): Birinci Aşama Değerlendirme (BAD) neticesinde saha “Takip Gerektiren Saha” olarak tespit edilmiş ise sahanın temizlenmesinin gerekli olup olmadığının incelendiği aşamadır. Bu aşamada saha ve çevresi ayrıntılı olarak etüt edilmekte, sahanın bulunduğu alana özgü veriler risk değerlendirmesi için hidrojeolojik, iklim, topoğrafya, toprak özellikleri vb. veriler ile detaylı olarak modelleme çalışmaları ile irdelenmektedir.

   Temizleme: Birinci Aşama Değerlendirme (BAD) ve İkinci Aşama Değerlendirme (İAD) çalışmaları neticesinde temizlenmesine karar verilen sahanın temizlendiği aşamadır. Bu aşamada temizlemenin yöntemleri (Saha içerisinde veya saha dışında) ve temizlenecek miktar belirlenmektedir.

  Orman İzni Müracaat Belgeleri

  ORMAN KANUNUNUN 17/3 ÜNCÜ MADDESİNE GÖRE VERİLECEK 
  İZİNLER

  6831 sayılı Orman Kanununun 17/3 üncü maddesi gereğince; orman sayılan alanlarda 
  "kamu yararı ve zaruret olması" halinde;
  Savunma, ulaşım, enerji, haberleşme, su, atık su, petrol, doğalgaz, altyapı, katı atık 
  bertaraf ve düzenli depolama tesislerinin; baraj, gölet, sokak hayvanları bakımevi ve 
  mezarlıkların; Devlete ait sağlık, eğitim ve spor tesislerinin ve bunlarla ilgili her türlü yer ve 
  binaya, ayrıca 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Kanunla 6831 sayılı Orman Kanununun Ek 9 
  uncu maddesine eklenen üçüncü fıkra gereğince gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri ya da 
  vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları hariç olmak üzere; yükseköğretim 
  kurumlarına eğitim ve araştırma maksatlı tesisler yapılması için bu Kanunun 17 nci maddesinin 
  üçüncü fıkrası esaslarına göre orman sayılan alanlardan bedelli izin verilebilir. Ayrıca, izin 
  verilen bu alan içinde izin sahibi yükseköğretim kurumuna veya Yüksek Öğrenim Kredi ve 
  Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne yurt yapılması maksadıyla bedelli izin verilebilmektedir.
  Söz konusu Kanun maddesince verilecek izinlere ilişkin iş ve işlemler 15/9/2011 tarihli 
  ve 28055 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Orman Kanununun 17 ve 18 inci Maddelerinin 
  Uygulama Yönetmeliği” hükümlerine göre yürütülmektedir.
  Buna göre orman sayılan alanlardan izin verilmesi istisnai bir hüküm olup verilecek 
  izinlerde aranacak başlıca şart “kamu yararı ve zaruret olması” dır.
  Kanunda izin verilebileceği sıralanmış olanlardan eğitim, sağlık ve spor tesislerinin 
  yalnızca Devletçe yapılması halinde izne konu edilebileceği açıkça belirtilmiştir. 6831 sayılı 
  Orman Kanununun Ek 9 uncu maddesi gereğince Kamu Kurum ve Kuruluşu olan Spor Genel 
  Müdürlüğünce yapılacak spor tesislerine de izin verilebileceği ayrıca düzenlenmiştir.
  Devlet idareleri; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri olup bu idareler 10/12/2003 
  tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekli (I) sayılı cetvelinde 
  listelenmiştir.
  Genel bütçe kapsamı dışında yer alan idareleri ise Kamu Kurum ve Kuruluşu olarak 
  tanımlanmaktadır.
  Talep sahibi izin talep edilen yerin ilini, ilçesini, köyünü, mevkiini ve yüzölçümünü 
  belirten yazılarına,
  a) 1/25000 ölçekli harita veya krokisini,
  b) Meşcere haritasını,
  c) 1/1000 veya uygun ölçekli vaziyet planını,
  ç) Orman kadastro haritasını,
  d) Koordinat özet çizelgesini,
  dört takım ekleyerek ÖN İZİN için,2
  Bu belgelere ilave olarak;
  a) Bina tesislerine ait avan projesini,
  b) 1/1000 veya uygun ölçekli ağaç röleve planını,
  c) 1/1000 ölçekli mevzii imar planını,
  ç) İlgili kanunlar uyarınca alınması gereken ÇED, sit, su tahsis, lisans ve benzeri belge, 
  görüş, karar veya muvafakatı,
  d) Talep edilen sahada yapılacak tesislerin, metraj cetveli ile Çevre ve Şehircilik 
  Bakanlığı, ilgili Devlet idareleri veya kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenecek cari yıl birim 
  fiyatlarına veya proforma faturalarına göre hazırlanmış keşif özetlerini,
  ekleyerek doğrudan KESİN İZİN için müracaat ederler.
  Orman sayılan alanlarda yapılan izin müracaatları öncelikle Bölge Müdürlüğünce evrak 
  üzerinde incelenir, eksik veya yanlış evrak varsa müracaat sahibine bildirilir. Belgeler 
  tamamlanıncaya kadar talep değerlendirmeye alınmaz. Evrakın tam olması halinde heyet 
  tarafından arazi üzerinde gerekli incelemeler yapılarak, tesislerin Devlet ormanlarında 
  yapılmasında kamu yararı ve zaruret olup olmadığı hususunu da içeren ön veya kesin izin raporu düzenlenir.
  Ön izin raporu düzenlenenlerden uygun görülenlere Bakanlıkça yirmi dört aya kadar ön 
  izin verilebilir.
  Kesin izin raporu düzenlenenlerden uygun görülenlere Bakanlıkça kırk dokuz yıla kadar 
  kesin izin verilebilir.
  Verilen izin ilgiliye tebliğ edilir. Bir ay içinde taahhüt senedi, bedeller ve teminat alınır. 
  Aksi halde verilen izin resen iptal edilir. İptal işlemi ilgiliye tebliğ edilir.
  Yapılan izin müracaatları öncelikle evrak üzerinde değerlendirildikten sonra oluşturulan 
  komisyon marifetiyle mahallinde incelenerek formatına uygun izin raporu tanzim edilir.
  Rapor ekinde; talep dilekçesi, bölge müdürlüğünce onaylı 1/1000 ölçekli vaziyet planı, 
  1/25000 ölçekli harita, Orman Mühendisleri Odasınca onaylı varsa orman kadastro haritası ile 
  renklendirilmiş meşçere haritası, memleket nirengisine bağlı yersel ölçü yapıldığına dair ölçü ve 
  hesap cetvelleri, talep sahasının koordinatları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ve ilgili 
  kurumların ait olduğu yılı birim fiyatları veya proforma faturalara göre hazırlanmış Makine 
  İkmal Şube Müdürlüğünce onaylı metraj ve keşif özetleri, imar gerektiren bina tesislerinde ilgili 
  birimlerce onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile bölge müdürlüğünce ve Orman 
  Mühendisleri Odasınca onaylı ağaç röleve planı,
  Ayrıca diğer Kanunlar uyarınca alınması gereken görüş, belge ve muvafakat (ÇED, sit, su 
  tahsis, üretim lisansı, katı atık bertaraf izinlerinde İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı, Çevre 
  Yönetimi Genel Müdürlüğünce onaylı uygulama projesi ve vaziyet planı) yer alır.
  Orman kadastrosu yapılmayan yerlerde öncelikle bu yerlerin orman sayılan yerlerden 
  olup olmadığına karar verilmelidir. 
  Mülkiyeti konusunda uyuşmazlık bulunması nedeniyle mahkemeye intikal etmiş yerlerde 
  dava sonucuna kadar izin verilmez.
  Ancak ilgili birimlerce izne konu projenin yapılmasına ilişkin kamulaştırma maksadıyla 
  kamu yararı kararı alınması halinde; mahkeme kararına göre ihtilaflı yerin orman sınırları 
  dışında kalması durumunda, talep sahibinden, kamulaştırmadan doğacak bedellerin ödeneceğine 
  ve her türlü sorumluluğun yerine getirileceğine dair taahhüt senedi alınarak izin verilebilmekte 
  olup mahkeme neticesinde ihtilaflı yerin orman sınırları dışında kalması halinde verilen izin iptal 
  edilmektedir. Ancak teminat faizsiz olarak iade edilirken alınan bedeller iade edilmez.

  Ön İzin;

  Ön izinlerde bir defaya mahsus ön izin bedeli alınır. Süre uzatmalarında bedel alınmaz. Ön 
  izinlerde, izin alanının metre karesi ile o yılın yapraklı ormanlar için belirlenen ağaçlandırma 
  birim metrekare bedelinin 1/10’u ile çarpımı sonucu bulunacak bedel ön izin bedeli olarak bir 
  defaya mahsus alınır, süre uzatmalarında bedel alınmaz. Devlet İdareleri ile kamu kurum ve 
  kuruluşlarından ön izin süresi içinde herhangi bir bedel alınmaz.
  Ön izin süresi içinde saha teslimi yapılmaz ve hiçbir inşaat faaliyetine müsaade edilmez.
  Ön izin devredilemez.
  Harp, deprem, sel, yangın, toprak kayması gibi mücbir sebepler ile kendi kusuru dışındaki 
  sebepler nedeniyle istenen belgelerin tamamlanamadığının bildirilmesi halinde veya uygun 
  görülecek hallerde, ön izin sahibine ek süre verilebilir. Ön izin süresi uzatmalar dahil toplam 36 
  ayı geçemez. Ancak nükleer tesisler için 60 aya kadar ön izin süresi uzatılabilir.

  Kesin İzin;

  Verilen izinler maksadı dışında kullanılamaz.
  Kesin izin; taahhüt senedi hükümlerine ve sürelerine bağlı kalmak kaydıyla talep edilmesi 
  halinde Bakanlıkça devir edilebilir. Devir alanın, devir eden adına olan ruhsat, lisans, tahsis 
  belgesinin devrini alması, taahhüt senedi ve teminat vermesi zorunludur. Aksi halde devir edenin 
  orman idaresine karşı sorumlulukları aynen devam eder.
  Kesin izin süresi izin sahibinin talebi halinde uzatılabilir. Kesin izin süresi, uzatmalar dahil toplam 49 yılı geçemez. Ancak izin amaç ve şartlarına uygun olarak faaliyet gösteren hak 
  sahiplerinin izin süreleri; yer, bina ve tesislerin rayiç değeri üzerinden belirlenecek yıllık bedelle 
  doksan dokuz yıla kadar uzatılabilir. Tesislerin orman idaresine devir işlemleri bu süre sonunda 
  yapılır.
  İzin süresinin dolması, izin sahibinin vazgeçmesi, bu Yönetmelik ve taahhüt senedi 
  hükümlerine aykırı davranılması halinde ise kesin izin iptal edilerek sona erer. İptal işlemi 
  ilgiliye tebliğ edilir.
  İznin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde; sahalar orman idaresince teslim alınır.
  İzin sahaları takvim yılı içinde en az bir defa heyetçe kontrolü yapılarak tutanak tanzim 
  edilir.

  İzin başlangıç tarihi, izin olurunda izin başlangıç tarihi belirtilmemiş ise izin olurunun verildiği tarihtir.

  Devlet İdareleri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına adına verilen izinlerde ilgili birim 
  amirince onaylı, diğer izin sahiplerinde ise noter onaylı taahhüt senedi alınır.
  Bedelli olup da noterden onaylı olmayan taahhüt senetlerinde 488 sayılı Kanun gereğince 
  damga vergisi alınır.
  İzin sahibi izin veriliş amacına uygun olarak izin sahasını kullanmak ve izin 
  başlangıcında alınan taahhüt senedi hükümlerine uymak zorundadır. Her türlü ilave tesis için 
  ayrıca izin alınması gerekmektedir.
  Bedelli verilen izinlerden her yıl tahsil edilmesi gereken arazi izin bedeli, taahhüt senedi 
  hükümlerine göre hesaplanır ve yine taahhüt senedinde belirtilen ödeme tarihe kadar tahsil edilir. 
  Zamanında ödenmeyen bedeller için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki 
  Kanunun 51 inci maddesinde yazılı oranda gecikme zammı alınır.
  Kesin izinde;
  a)Ağaçlandırma Bedeli
  b)Arazi İzin Bedeli
  c)Orman Köylüleri Kalkındırma Geliri
  ç)Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Geliri
  d)Teminat alınır.4
  İlk yıl arazi izin bedeli; ormanlık alana düşen proje maliyet bedelinin binde beşi olup her 
  yıl alınır. Ağaçlandırma bedeli; İzin alanı üzerinden Orman Genel Müdürlüğünce belirlenen 
  birim fiyatlara göre hesaplanır. Bir defaya mahsus alınır. Orman köylüleri kalkındırma geliri; 
  Proje maliyet bedelinin yüzde üçü olup bir defaya mahsus alınır. Ağaçlandırma ve erozyon 
  kontrolü geliri; Proje maliyet bedelinin yüzde ikisi olup bir defaya mahsus alınır.
  Devlet idarelerine verilecek izinlerden bedel alınmaz. Diğer Kamu kurum ve kuruluşları ile 
  özel hukuk tüzel kişilerine verilen izinlerden bedel alınmaktadır. Ancak bedellerde yasal 
  düzenlemelerden kaynaklanan muafiyetler veya indirimler uygulanır.
  Örneğin; 10.05.2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik 
  Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanuna göre verilecek izinlerde bu Kanunun 8 inci 
  maddesinde belirtilen indirimler ve muafiyetler uygulanır.
  6831 sayılı Orman Kanununun Ek 9 uncu maddesi gereğince Kamu Kurum ve Kuruluşu 
  olan Spor Genel Müdürlüğüne yapılacak spor tesislerine izin verilebilmekte ve verilen bu 
  izinlerden ve 9/5/1985 tarihli ve 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun 
  çerçevesinde köye ve bağlı yerleşim birimlerine yönelik yol, su, atık su, gölet, mezarlık ve 
  altyapı hizmetlerinin yerine getirilmesi maksadı ile İstanbul ve Kocaeli illerinde Büyükşehir 
  Belediyelerine, diğer illerde ise il özel idarelerine verilen izinlerden bedel alınmamaktadır.

  Petrol ve Doğalgaz İzinleri;

  Ruhsatlı sahalarda, petrol ve doğalgaz arama ve işletilmesi için gerekli yer ve tesislere izin 
  verilebilir.
  Talep sahibi; izin talep edilen yerin ilini, ilçesini, köyünü, mevkiini ve yüzölçümünü 
  belirten yazılarına;
  a) Ruhsatını,
  b)Ruhsatın ve talep sahasının üzerinde gösterildiği 1/25000 ölçekli harita veya krokisini,
  c) Meşcere haritasını,
  ç) Orman kadastro haritasını,
  d) 1/1000 veya uygun ölçekli vaziyet planını,
  e) Koordinat özet çizelgesini,
  f) İlgili kanunlar uyarınca alınması gereken ÇED, sit ve benzeri belge, görüş, karar veya 
  muvafakatı,
  g)Talep edilen sahada yapılacak tesislerin metraj cetveli ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
  ilgili Devlet idareleri veya kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenecek cari yıl birim fiyatlarına 
  veya proforma faturalarına göre hazırlanmış keşif özetlerini, 
  dört takım halinde ekleyerek izin müracaatında bulunur.
  Kesin izin raporu düzenlenenlerden uygun görülenlere Bakanlıkça ruhsat süresi kadar 
  kesin izin verilebilir. 

  Alınacak bedeller:

  Petrol ve doğalgaz arama izinlerinden;
  a) Ağaçlandırma bedeli,
  b) Arazi izin bedeli, alınır.
  Petrol ve doğalgaz tesis ve işletme izinlerinden;
  a) Ağaçlandırma bedeli,
  b) Arazi izin bedeli,
  c) Orman köylüleri kalkındırma geliri,
  ç) Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü geliri, alınır.5
  Arama izinlerinde ve tesisin oturma alanı dışında kalan keşif özeti bulunmayan sahalar için 
  arazi izin bedeli, izin süresince arazi iradından yoksun kalma ve izin bitiminden sonra 
  yetiştirilecek meşcerenin hasılat düşüklüğünden doğan zararın karşılığı olarak Genel Müdürlükçe 
  belirlenen birim bedel ile verilecek iznin bulunduğu arazinin yol ve yerleşim merkezlerine 
  yakınlığı, civar arazilerinin rayiç değerleri ve talep alanındaki ormanın vasfı dikkate alınarak 
  bölge müdürlüğünce tespit edilecek birim kullanma bedelinin toplamının izin alanı ile çarpımı 
  sonucu hesaplanır.

  İzinlere Konu Tesislerin Tamamının veya Bir Bölümünün Kiralanması, İşletme Hakkının Devredilmesi, Yap-İşlet-Devret Modeli İle Yaptırılması

  Orman Kanununun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre; sağlık, eğitim ve spor tesisi 
  yapımı maksadıyla verilen izinlere konu asli tesislerin dışındaki kafeterya, kantin, otopark gibi 
  yan ünitelerin kiralanmasının, aynı fıkra kapsamında diğer izinlere konu tesislerin tamamının 
  veya bir bölümünün kiralanmasının veya özelleştirme uygulamaları kapsamında işletme hakkının 
  devredilmesinin, yap-işlet-devret modeli ile yaptırılmasının izin sahibi tarafından talep edilmesi 
  halinde heyetçe konu incelenir. İnceleme raporu düzenlenir. Uygun görülenlere Bakanlıkça izin 
  verilir.
  İş ve İşlemler Yönetmeliğin (36), (37), (38),(39), (40), (41) ve (42) nci maddelerine göre 
  yürütülmektedir.

  Turizm İzinleri;

  Mevzuatta yapılan değişiklik nedeniyle orman sayılan alanda 8/11/2003 tarihinden 
  itibaren turizm amaçlı izin verilememektedir. Ancak bu tarihten önce turistik tesis yapımı 
  maksadıyla verilen izin işlemleri yürütülmektedir.
  Turizm izinlerinde diğer izinlerden alınan bedellerden ayrı olarak yapılan tesisin 
  işletmeye açıldığı yıl ile takip eden birinci yıl muaf olmak üzere, devam eden yıllar için izin 
  verilen alan üzerinde kurulan işletmelerin gayri safi yıllık gelirin %2 si oranında Gayrisafi Yıllık 
  Gelir Payı alınır.
  Ayrıca turizm izinlerinde proje maliyetinin yüzde üçü (%3) oranında teminat alınır. 
  Orman köylüleri kalkındırma geliri ise 2634 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre tahsis 
  tarihini takip eden 3 üncü yıldan itibaren 5 yıl vade 5 eşit taksitte tahsil edilir.

  2634 Sayılı Kanununa Göre Yapılacak Tahsisler

  Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde ve turizm merkezlerinde kalan ve 2634 
  sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 8 inci maddesinde belirtilen kriterleri taşıyan yerler bu madde 
  gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığının isteği üzerine en geç 1 ay içinde ilgili Bakanlığa tahsis 

  Yolu Olmayan Tarlaya Yol Alma, Tarlaya Nasıl Yol Alınır

  Sahip olduğunuz tarlaya yol alabilmek için bazı belgeler ile birlikte başvurularınızı yapmanız gerekiyor ve dilerseniz bu sürece detaylı bir şekilde göz atalım ve bilgi sahibi olmanıza yardımcı olalım. Yola cephesi bulunan komşu alanlardan yola cephe alabilmek mümkün ancak bunun için karşı tarafın da izni olması gerekiyor. İzin konusunda sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum çünkü bu karşı tarafın da işine gelecek ve legal bir şekilde yapılacaktır. Komşu parsellerin malikleri aralarında belli bir anlaşmaya vardıktan sonra mahkeme kararı ile birlikte geçit hakkı sunuluyor. Mahkeme kısa sürede sonuçlanıyor ve daha sonra da resmi işlemler başlatılıyor. Alınan geçit hakkının her resmi işlemde olduğu gibi tapuya tescil ettirilmesi gerekiliyor ve bunun için de mahkeme gerekli kararı verdikten sonra bir dilekçe ile ilgili kuruma başvurunuzu yapmanız gerekiyor.

  İmar durumu alınabilmesi için kadastral yola cephenin bulunması şarttır, bu detayı da aktarmakta fayda var diye düşünüyorum. Yola cephesi olmayan tarla, eğer ki imar planı kapsamaında bir değerlendirmeye alınmışsa ve bu kapsamda yer alıyorsa imar planlarında belli bir inceleme yapılarak karar buna bağlı olarak veriliyor. İmar planı olan tarla hakkında neler yapılabilir ya da ne yapılması gerekiyor gibi konular tartışılarak sonuca ulaşılıyor. Karşı cephe malik ile anlaşmaya varmanızı tavsiye ediyoruz çünkü bu sayede işlemler daha kolay bir şekilde yapılacak ve yol alabilmeniz de daha sorunsuz hale gelecektir.
  Tarladan geçecek yol hem arsanın değerini arttıracak, hem de kullanıcı için çok daha avantajlı bir durumu da beraberinde getirecektir. Başvuru yapmak ya da yapmamak sizlere kalmış bir durum ancak değer bakımından sahip olduğunuz toprağı bir adım öne taşımak istiyorsanız sizler de harekete geçebilirsiniz.

  YTK HİZMETLERİ

  Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik (YTK); Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) tarafından yetkilendirilerek, Maden Kanunu kapsamında MİGEM'e verilmesi gereken rapor, proje ve her türlü teknik belgeyi hazırlamaya yetkili kılınmış, ilgili yönetmelik kapsamında faaliyetlerini yürütecek tüzel bir kurumdur. Bireysel anlamda hizmet veren maden müşavirlerinin ve 2016 öncesinde hizmet veren teknik nezaretçi hizmetlerinin birlikte kurumsal bir kimlik ile verilmesi hedeflenmiştir.


   YTK HİZMETLERİ

  - Proje takibinin belirli periyotlarda yapılması ve raporlanması,

  - Maden arama projelerinin hazırlanması,

  - Arama ruhsatı taleplerinde ön inceleme raporunun hazırlanması,

  - Ön arama, genel arama ve detay arama faaliyet raporu hazırlanması,

  - İşletme izni alınması ve sürecinin takibi,

  - Ruhsat haritasının hazırlanması,

  - Hammadde üretim izin belgesi ve projesinin alınması hizmetleri,

  - Bilgi dökümü istenmesi ve haritalandırılması,

  - İşletme projesi ve temdit projesinin hazırlanması,

  İşletme projesi ekinde bulunan haritaların çizimi,

  - İşletme izin ve ek izin dosyalarının hazırlanması,

  - Ruhsat birleştirme / küçültme projelerinin hazırlanması,

  - Terk raporu hazırlanması ve neticelendirilmesi,

  - Hali hazır, termin planı, imalat ve maden jeolojik haritalarının çizimi,

  - Rezerv tespiti ve arazi etütlerinin yapılması,

  - Kapasite raporlarının hazırlanması,

  - Madencilik ile ilgili rapor, proje ve her türlü teknik hizmetin verilmesi.

  MADEN MÜŞAVİRLİĞİ HİZMETLERİ

  ruhsat sahiplerinin ihtiyaç duyacakları her türlü rapor, proje ve teknik belge taleplerini eksiksiz yerine getirmek, firmaların ilgili kurumlar ile iş ve işlemlerinin takibinde ihtiyaç duyacağı maden müşavirliği ve her türlü danışmanlık hizmetlerinde ruhsat sahiplerinin daima yanında olmak ve sektördeki tüm paydaşlarımız ile yol arkadaşlığı yapmak önceliğimizdir.


      MADEN DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

  - Maden ruhsatlarının müracaatları ve ruhsat alınması, takiplerin yapılması,

  - Boş alan sorgulaması yapabilmek için bilgi dökümü işlemleri,

  - Patlayıcı madde kapasite raporunun hazırlanması ve takibi,

  - Maden ruhsatlarının devir işlemlerinin takibi,

  - İhalelik ruhsatların takibi,

  - Sevk fişi talep dosyasının hazırlanması ve sevk şinin alınması,

  - 29. Madde için imalat haritası, faaliyet bilgi formu hazırlanması,

  - Satış bilgi formu hazırlanması,

  - Mera vasfı değişikliği talebi dosyasının hazırlanması,

  - Orman dosyalarının hazırlanması ve izin alım hizmetleri,

  - MİGEM'de dosya incelemeleri ve dosya takibi.

  MADEN HARİTALARI

  Madenlerimiz madencilik alanında ilk sistemli ve geniş ölçülü araştırma 1935 yılında Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA) nin kurulması ile başlamıştır. MTA ülkenin her yerinde etüt yapmıştır. Bu çalışmalar sırasında birçok yeni maden yatakları bulunmuş, bilinen maden yataklarına yeni rezervler ilave edilerek ülkenin maden potansiyeli belirlenmiş ve haritalanmıştır.  • Çayhane Sokak 27/10 Gaziosmanpaşa
   Çankaya / ANKARA
  • Tel  : 0 312 448 25 22 / 0 312 448 25 18
  • Fax : 0 312 448 25 23
  • Web : www.cevmed.com.tr
  • E-posta : info@cevmed.com.tr

  Çev-Med, Yetkili Danışman Firmadır.