SORU - CEVAPMADEN MÜŞAVİRLİK ( YETKİLİ TÜZEL KİŞİ )


Yolu Olmayan Tarlaya Yol Alma, Tarlaya Nasıl Yol Alınır

Sahip olduğunuz tarlaya yol alabilmek için bazı belgeler ile birlikte başvurularınızı yapmanız gerekiyor ve dilerseniz bu sürece detaylı bir şekilde göz atalım ve bilgi sahibi olmanıza yardımcı olalım. Yola cephesi bulunan komşu alanlardan yola cephe alabilmek mümkün ancak bunun için karşı tarafın da izni olması gerekiyor. İzin konusunda sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum çünkü bu karşı tarafın da işine gelecek ve legal bir şekilde yapılacaktır. Komşu parsellerin malikleri aralarında belli bir anlaşmaya vardıktan sonra mahkeme kararı ile birlikte geçit hakkı sunuluyor. Mahkeme kısa sürede sonuçlanıyor ve daha sonra da resmi işlemler başlatılıyor. Alınan geçit hakkının her resmi işlemde olduğu gibi tapuya tescil ettirilmesi gerekiliyor ve bunun için de mahkeme gerekli kararı verdikten sonra bir dilekçe ile ilgili kuruma başvurunuzu yapmanız gerekiyor.

İmar durumu alınabilmesi için kadastral yola cephenin bulunması şarttır, bu detayı da aktarmakta fayda var diye düşünüyorum. Yola cephesi olmayan tarla, eğer ki imar planı kapsamaında bir değerlendirmeye alınmışsa ve bu kapsamda yer alıyorsa imar planlarında belli bir inceleme yapılarak karar buna bağlı olarak veriliyor. İmar planı olan tarla hakkında neler yapılabilir ya da ne yapılması gerekiyor gibi konular tartışılarak sonuca ulaşılıyor. Karşı cephe malik ile anlaşmaya varmanızı tavsiye ediyoruz çünkü bu sayede işlemler daha kolay bir şekilde yapılacak ve yol alabilmeniz de daha sorunsuz hale gelecektir.
Tarladan geçecek yol hem arsanın değerini arttıracak, hem de kullanıcı için çok daha avantajlı bir durumu da beraberinde getirecektir. Başvuru yapmak ya da yapmamak sizlere kalmış bir durum ancak değer bakımından sahip olduğunuz toprağı bir adım öne taşımak istiyorsanız sizler de harekete geçebilirsiniz.

YTK HİZMETLERİ

Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik (YTK); Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) tarafından yetkilendirilerek, Maden Kanunu kapsamında MİGEM'e verilmesi gereken rapor, proje ve her türlü teknik belgeyi hazırlamaya yetkili kılınmış, ilgili yönetmelik kapsamında faaliyetlerini yürütecek tüzel bir kurumdur. Bireysel anlamda hizmet veren maden müşavirlerinin ve 2016 öncesinde hizmet veren teknik nezaretçi hizmetlerinin birlikte kurumsal bir kimlik ile verilmesi hedeflenmiştir.


 YTK HİZMETLERİ

- Proje takibinin belirli periyotlarda yapılması ve raporlanması,

- Maden arama projelerinin hazırlanması,

- Arama ruhsatı taleplerinde ön inceleme raporunun hazırlanması,

- Ön arama, genel arama ve detay arama faaliyet raporu hazırlanması,

- İşletme izni alınması ve sürecinin takibi,

- Ruhsat haritasının hazırlanması,

- Hammadde üretim izin belgesi ve projesinin alınması hizmetleri,

- Bilgi dökümü istenmesi ve haritalandırılması,

- İşletme projesi ve temdit projesinin hazırlanması,

İşletme projesi ekinde bulunan haritaların çizimi,

- İşletme izin ve ek izin dosyalarının hazırlanması,

- Ruhsat birleştirme / küçültme projelerinin hazırlanması,

- Terk raporu hazırlanması ve neticelendirilmesi,

- Hali hazır, termin planı, imalat ve maden jeolojik haritalarının çizimi,

- Rezerv tespiti ve arazi etütlerinin yapılması,

- Kapasite raporlarının hazırlanması,

- Madencilik ile ilgili rapor, proje ve her türlü teknik hizmetin verilmesi.

MADEN MÜŞAVİRLİĞİ HİZMETLERİ

ruhsat sahiplerinin ihtiyaç duyacakları her türlü rapor, proje ve teknik belge taleplerini eksiksiz yerine getirmek, firmaların ilgili kurumlar ile iş ve işlemlerinin takibinde ihtiyaç duyacağı maden müşavirliği ve her türlü danışmanlık hizmetlerinde ruhsat sahiplerinin daima yanında olmak ve sektördeki tüm paydaşlarımız ile yol arkadaşlığı yapmak önceliğimizdir.


    MADEN DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

- Maden ruhsatlarının müracaatları ve ruhsat alınması, takiplerin yapılması,

- Boş alan sorgulaması yapabilmek için bilgi dökümü işlemleri,

- Patlayıcı madde kapasite raporunun hazırlanması ve takibi,

- Maden ruhsatlarının devir işlemlerinin takibi,

- İhalelik ruhsatların takibi,

- Sevk fişi talep dosyasının hazırlanması ve sevk şinin alınması,

- 29. Madde için imalat haritası, faaliyet bilgi formu hazırlanması,

- Satış bilgi formu hazırlanması,

- Mera vasfı değişikliği talebi dosyasının hazırlanması,

- Orman dosyalarının hazırlanması ve izin alım hizmetleri,

- MİGEM'de dosya incelemeleri ve dosya takibi.

MADEN HARİTALARI

Madenlerimiz madencilik alanında ilk sistemli ve geniş ölçülü araştırma 1935 yılında Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA) nin kurulması ile başlamıştır. MTA ülkenin her yerinde etüt yapmıştır. Bu çalışmalar sırasında birçok yeni maden yatakları bulunmuş, bilinen maden yataklarına yeni rezervler ilave edilerek ülkenin maden potansiyeli belirlenmiş ve haritalanmıştır.